Стратегията за имунизация на СЗО и “извилите се” опашки за ваксиниране: Целта на СЗО е да бъде избита посредством ваксиниране голяма част от населението на Земята (ВИДЕО)

Проектът на Стратегията се намира в документа “1_Lindstrand_IA2030_v1.pdf”, на сайта на Световната здравна организация (СЗО), по адрес: 1_Lindstrand_IA2030_v1.pdf и е озаглавен „Immunization Agenda 2030“ Towards a Vision and Strategy for Vaccines and Immunization for the Decade Ahead, 2021-2030. На стр. 4 (фигурата по-долу) с красиви, стилизирани изображения, са представени 17-те Цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SDGs). “Четиринадесет от тях са свързани с имунизацията” е написано там. Някои от целите биха могли да се приемат само с насмешка: “Immunization = HEALTHY LIVES & WELL-BEING” – “Имунизация = ЗДРАВ ЖИВОТ & ДОБРО БЪДЕЩЕ”. Като че ли човешките и всички други същества … Продължете с четенето на Стратегията за имунизация на СЗО и “извилите се” опашки за ваксиниране: Целта на СЗО е да бъде избита посредством ваксиниране голяма част от населението на Земята (ВИДЕО)