Съдбата може да се промени със седем техники

Човек има две съдби. Едната той може да я промени, втората трябва да я приеме. Има и методи, с които може да се промени личната съдба към по-добро.

Има фатална съдба – Планида. Но има и съдба Талан, не ТаланТ.

Това са старинни думи; не е известно откъде са дошли.
Планида вероятно е свързана с думата „планета“.
Звездата на фаталната съдба е планета, която определя съдбата на човека. Тази дума е свързана и с Темида – сляпата богиня на възмездието и справедливостта.

Всичко лошо, което се случва в живота ни без нашето участие, което се налага да изтърпим – това е нашата планида. Загубата на близки, на имущество заради стихийни бедствия или социални сътресения, епидемии, войни, болести – това е планида. Склонността на човек към едни или други болести е планида. Внезапните удари на съдбата, когато тя напада иззад ъгъла, е планида.

Но има и талан – индивидуалният успех, личното щастие. Думата „талан“ при тюркските народи означава придобивка, трофеи, които човек е придобил благодарение на личната си смелост и поради благоприятно стечение на обстоятелствата.

Да се окажеш на потъващ кораб сред бурно море е планида. Нищо не можеш да промениш. Но ако успеше да се спасиш, това е талан.

Да се родиш в бедно семейство и рано да осиротееш, това е планида. Но да успееш да преодолееш обстоятелствата, да получиш образование и материален успех, да се запознаеш с нужните и полезни хора – това е талан.

Цял живот се борят тези две съдби – талан и планида.
Те са двете нишки, които определят нашия живот.

Не е възможно да променим планида. Нима можем да изберем обстоятелствата на раждането си или да си изберем други родители?! Можем ли да изберем своята ДНК, с която сме се родили? Типа нервна система? Или времето, в което да се родим? Не.

Но талан зависи от нас. Затова е нужно да си пожелаваме „талан“, т. е. успех.

Човек, лишен от талан, е неудачник, който не е вложил сили за подобряване на съдбата си. Не е търсил в морето спасителната дъска, а е плакал и чакал да го спасят; и се е ядосвал, че не го спасяват. Такъв човек се е смирил със своята планида и е тръгнал към дъното.

Талан това е внимание и предприемчивост; тези качества трябва да развиваме. Те са защита срещу жестоката фатална съдба.

Има методи, с които можем да променим и подобрим личната си съдба. Това е възможно. Но е дълъг процес, който може да продължи от една до седем години, ако трябва да се смени курсът. Това е все едно да дадеш нова цел на един грамаден кораб. Промените ще започнат да настъпват бавно и постепенно; те ще се появят незабелязано за вас.

Вие също ще се промените. Симптом, че вашата съдба е започнала да се променя към по-добро, е, когато заобикалящите ви хора ви кажат, че сте се променили. Понякога могат и да ви кажат: „Не ви познах! Богат ще бъдете!“

След това ще усетите прилив на сили. Проблемите ще решавате по-бързо и повече печалба ще имате. Събитията в живота ви ще бъдат по-мащабни. Ще се появи усещането, че някой ви покровителства, а тежестта, която сте влачили много години, някъде е изчезнала.

Ето кои са методите, с които можем да променим съдбата си:

  1.  Общувайте с мъдри хора. Драматургът и философ Метерлинк писал, че неуспехите и нещастията са болести на съдбата. А мъдрецът е лекарят, който ги лекува. Мъдрият наставник или умният опитен приятел лекуват вашата съдба. Ако тези хора не съществуват във вашето обкръжение, четете мъдри книги на мъдри хора. Те са пълни с добра лечебна енергия.

  2. Тренирайте вниманието си. Правете упражнения, решавайте задачи за развиването му, четете полезни статии, старайте се да отделяте важното в тях. Играйте игри, където е нужно внимание и се старайте да побеждавате в тях. Всяка победа повишава вашия талан, подобрява и променя съдбата ви.

  3. Обзаведете се с нови познати, макар и виртуално. Новите хора могат да ви дадат нови шансове. Трябва да използвате всички възможности, за да подобрите своето положение.

  4. Прекратете отношенията с хора от миналото, които не ви уважават, припомнят ви ваши минали грешки, надсмиват се над вас и ви обезценяват. Те пречат на промените във вашата съдба.

  5. Освободете се от зависимостите, които сте придобили в миналото. Алкохол, пушене, псувни и ругатни ви свързват с лошата съдба, с токсичното и нещастно минало. Те не ви позволяват да вървите в нужното направление.

  6. Трябва да имате свой идеал, своя вяра, свои убеждения, свой мироглед и никога да не се отклонявате от тях; дори да ви критикуват и да се надсмиват над вас, твърдо настоявайте на своето. Отказването от идеалите е предателство към себе си и отказ от своята нова съдба.

  7. Всеки ден на глас или мислено изричайте своята цел. За какво променяте съдбата си? Какво искате да постигнете: щастие, уважение в обществото, щастлив брак, богатство? Каква е целта на вашата лична съдба? Трябва да си отговорите честно.

С тези методи можете да подобрите и промените своята лична съдба.

Така са постъпвали много велики хора, които са се родили в бедност и са започнали живота си в лишения и сирачество.

Никой не може да избегне планидите, но против меча има щит – енергиен и психологически. Това е талан. Трябва да се учим да се възползваме от този щит именно сега, макар че не е лесно.

Искайте по-често да ви пожелават успех и пожелавайте успех на другите; не търпение, а успех.

Ето това е важно да правим сега, за да засилим своя талан, да засилим защитата на талан, да засилим защитата от планида, от бурята в морето, която все някога ще завърши. И да търсим спасителната дъска…

Анна Кирьянова, PACПEP

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница