Съществува ли вирусът Sаrs-Соv-2 СОVID-19? Реакцията на президента…

/

Стана интересно… Министерство на здравепогазването не разполага с доказателства за съществуването на вируса!?

Уважаеми г-н Президент,

През последните месеци в българското общество все по-ясно се усеща разделението на хората на два враждуващи лагера – всеки, обвиняващ другия за направения от него личен избор. Част от обществото се страхува за загубата на своите човешки права и свободи, а другата – за своето здравословно състояние.

Причините за това настъпило разделение са хаоса, неяснотите и съмненията, свързани с Ковид-19.

В така създалата се ситуация, медиите, правителството и като цяло политическите „елити“ не помагат по никакъв начин този проблем да бъде решен, а се наблюдава точно обратното. Дори се стигна до абсурда някои представители на журналистическата гилдия, която в днешно време и без това е силно компрометирана, да искат затвор за хора, които отказват да се подложат на инвазивни процедури, каквато е и ваксинацията. Всичко това се случва на фона на силно разклатеното доверие в институциите и отговорните лица, които все така упорито отказват да разследват сигналите за множество злоупотреби и не само в здравеопазването, рушейки устоите на държавността и превръщайки се в заплаха за националната сигурност.

Съмненията, че престорената загриженост от страна на държавни и други лица, се ползва като претекст за налагане на дискриминация, а на следващ етап и на медицински фашизъм спрямо инакомислещите, все по-често могат да бъдат срещнати в интернет пространството, където нерядко биват цензурирани, но са тема табу в медийното такова.

Една от основните цели в момента на СМИ изглежда е вменяването на вина и всяването на страх и паника, което е в състояние да доведе до немалко здравословни последици. Съмненията се засилват и от факта, че през годините не бяха подобрени условията в болничните заведения (като изключим няколко PR акции), достъпа до чиста храна, вода и въздух, които доказано подобряват човешкото здраве, а напротив – свидетели сме на това как се изсичат горите, горят се тонове боклук на други държави, не се полагат необходимите грижи за водоизточниците и други ресурси, а храната ни е предимно внос и то със съмнително качество. Опасенията, че хранителната независимост на страната е застрашена се увеличават не само заради избитите през последните години хиляди животни (отново заради предполагаеми вируси, без предоставяне на категорични доказателства), но и заради цялостната политика на Министерство на земеделието, храните и горите. За много българи става все по-трудно да вярват, че тези действия са следствие на глупост и некадърност, а не са умишлени.

Уважаеми г-н Президент,

Обръщаме се към Вас, в качеството Ви на човекът, олицетворяващ единството на нациятас молба да направите обръщение към Народното събрание и обществеността с искане да бъдат изяснени спорните въпроси по темата Ковид-19 чрез представяне на доказателствата, които българската страна е установила, а не действа само по външно нареждане относно проведените в България изследвания, доказващи изолация на вируса Sars-Cov-2 в чист вид, неговата заразност и опасност въз основа на постулатите на Кох, както и безопасността на маските и използваните през последната година РСR тестове и тяхната надеждност.

От Министерство на здравеопазването до този момент не са изпратили исканата информация по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и т. 2, която всъщност е най-съществената по визирания проблем. Липсата на компетентност за предоставяне на отговори по съответните точки, ни навежда на мисълта, че те самите не се интересуват от наука, но се опитват да убедят българското общество, че трябва да вярва в нея. А от делата, водени по ЗДОИ, като това за златните концесии, гражданите вече имат горчив опит с отказа на Министерство на енергетиката и МС да покажат публично работните проекти и договорите, въпреки огромния обществен интерес и въпреки спечелените дела на три инстанции.

Именно затова, както и поради факта, че голяма част от българското общество вярва във Вас, се надяваме да предприемете нужните действия, които да спрат спекулациите и психическия терор над българските граждани.

Данните от различни източници сочат, че ваксинацията нерядко води до странични ефекти, за които събраните статистически данни са непълни, не само поради факта, че в повечето случаи медицинските лица ги представят за нещо нормално, отричат връзката, въпреки че е очевадна или ги е страх да я оповестят публично, но и защото много граждани не знаят каква е процедурата и към кого да се обърнат в такива ситуации. Липсва и програма за обезщетения на пострадали от ваксини.

Бързото внедряване на ефективна система за събиране на статистически данни и нейната публичност е наложително, не само за страничните ефекти от ваксините, но и за разграничаване на „заболеваемостта“ и „случаите“ (безсимптомните), които предни години по време на т.нар. грипни епидемии не са били отчитани, за да се твърди, че сега се случва нещо извънредно.

Единственото необичайно беше високата смъртност последните 2-3 месеца на 2020 г., което, може би съвсем случайно, съвпадна с високия ръст на противогрипната ваксинация!? Какво ще се случи след масовата ваксинация срещу Ковид-19 предстои да разберем.

Надяваме се, че цялата информация ще бъде оповестена публично в най-кратки срокове, не само заради факта, че предприетите мерки доведоха до фалита на много предприятия, безработица, правни неуредици и здравни такива (смятани от мнозина за причина за много от смъртните случаи), незачитане на права на гражданите и разделение в обществото, но и поради зачестилите сигнали за налагане на ваксинация от страна на работодатели чрез натиск и заплахи за уволнение, което е грубо нарушение на:

Конституцията на Р България

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Конвенцията за правата на човека и биомедицината

Член 2 (Върховенство на човека)

Интересът и благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката.

Член 5 (Общо правило)

Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.

Няма да се спираме на множеството други закононарушения, които бяха извършени през последната година.

Свободата на словото в днешно време е силно застрашена, а защитата й трябва да се превърне в приоритет за всеки достоен българин. В противен случай, рискуваме да се върнем във времената на политически репресии, накъдето изглежда сме се запътили. Отстояването на човешките права е задължително условие за съществуването на всяко свободно общество, за което много хора са дали живота си в миналото.

Да се учим от историята, а не да я повтаряме.

П.П. Все още очакваме изпълнение на обещаната от Вас през 2016 г. проверка относно геоинженерството (кемтрейлс) и как се отразява то на човешкото здраве, тъй като тази тема напоследък тревожи все повече граждани. Надяваме се, че констатациите от проверката няма да са в добре познатия ни вече стил, че отново „някой иска да ни „спасява“ от нещо.“

С уважение: Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

До администрацията на президента: Моля, настоящото писмо да бъде предадено на Президента при първа възможност, като отговора на въпросното да е лично от него.

Искане по ЗДОИ вх.№ 93-00-34/10.02.2021 г.

ДО: МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От Константин Дичев

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР АНГЕЛОВ,

Моля, на основания Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ да ми бъдат предоставени документи относно вирусът SARS-CoV-2 от вирусно семейство Coronaviridae, причиняващ заболяването КОВИД-19.

1. Научни доказателства за съществуването на SARS-CoV-2 и използваните методи:

1.1. Изолиране в чист вид на SARS-CoV-2;

1.2. Изследване и разграничаване на отделните щамове на SARS-CoV-2

1.3. Какви мерки са взети за дискриминиране между SARS-CoV-2 и близкородствени вируси от същата група, като SARS-CoV1, Human-CoV, Urban-CoV, MERS-CoV и други, предпочитащи човешки клетки като гостоприемник.

1.4. Как медиците разграничават Коронавирусна инфекция от аденовирусна такава, след като симптоматиката при заразяване е идентична;

1.5. Изследване за патогенност на SARS-CoV-2;

1.6. Методи за поставяне на диагноза на заболели със симптоми и изследване на обявените за починали от КОВИД-19 пациенти.

1.7. Изследвани ли са за патоанатомия починали от КОВИД-19 пациенти и ако не, защо?;

2. Къде и как МЗ на Р. България е изисквало доказателства по т.1? Искам цялата кореспонденция по този въпрос.

3. На какво основание е издадена заповед за възникнала ПАНДЕМИЯ ОТ SARS-CoV-2, причиняващ КОВИД-19, февруари 2020г? Какви доказателства използва МЗ, за да обяви и наложи мерки за справяне с пандемията от февруари 2020г до момента?

4. По какви научни критерии и в коя наука са описани налаганите и постоянно променяните от МЗ мерки над цялото общество?

Желая да получа исканата информация като копие на хартиен носител и в електронен вид. Считам, че исканата информация следва да ми се предостави, тъй като не представлява лични данни по смисъла на чл. 2 , ал.1 ЗЗЛД. Ако части от исканата информация представляват лични данни, моля те да бъдат заличени, като останалата част от информацията ми бъде предоставена.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Каква ще е реакцията на президента? Очаквайте продължение…

Всеки може да изпрати писмото до президента, както и да го разпространява навсякъде, където сметне за добре. От вашата активност зависи дали ще бъдат предприети някакви действия, но не забравяйте, че скоро преклонените главици сабята първи ще ги сече.

Източник:  ANONYMOUS BULGARIA

Последно от БЪЛГАРИЯ

Снимка на деня

70% Продължаваме… 2020 бензина беше 1.52 лв. 2020 пропан бутана беше 0,69 лв.   1 000

Фейсбук страница

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times