Турбо-ГЕРБ: управляващите забраняват да гледаме повече от три крави и прасета

Държавата забранява да гледаме в двора си за лични нужди повече от определен брой крави, прасета, овце и кози с промяна в наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, съобщават от Агро Новините

Поправките бяха представени по време на Консултативния съвет по животновъдство в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Ако досега хората можеха да отглеждат пет свине за угояване, с предложените промени от Дирекция “Животновъдство” в МЗХГ техният брой се намалява на три. В това число не влизат свинете майки и некастрираните нерези. За да гледа стопанинът повече прасета, трябва да влезе в новата категория “фамилна ферма”. Тя е за свинарник, в който са въведени мерки за биосигурност, и в който се отглеждат до 15 възрастни свине и приплодите им, но не повече от общо 200 свине.

За биволи и крави ограничението е до три животни и приплодите им до двегодишна възраст, но не повече от 9 животни общо. Таванът за овцете и козите е 10 бр. с приплодите до 12-месечна възраст, но не повече от 30 броя общо. Стопаните ще трябва да се съобразят с новите правила в четиримесечен срок от влизане в сила на наредбата.

Въвеждат се и нови изисквания към личните животновъдни стопанства:

 • да бъдат изградени съгласно изискванията за защита и хуманно отношение;
 • да са снабдени постоянно с вода от собствен и/или обществен водоизточник;
 • да имат ограда;
 • да имат места и/или съоръжения за съхранение на фураж и постеля;
 • да има обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор.

Държавата налага нови изисквания към пасищата:

 • да разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта и непозволяващо свободното му преминаване от хора и други животни;
 • да разполагат с площ от поне два декара за едно животно;
 • животните да имат осигурен постоянен достъп до вода и храна;
 • да имат навес с минимум две съседни стени, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на животните;
 • да разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации;
 • да имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

Изключения ще има за пасищата, в които животните не се отглеждат за периода от 15 ноември до 15 март – там няма да е нужно да се изгражда навес. Изключения правят и пасищата, разположени в Националните паркове – в тях стопаните не са длъжни да осигуряват на животните постоянен достъп до вода и храна, нито пък да се погрижат за обособено място или съоръжение за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации.

Изисквания към животновъдни обекти за птици, свине и люпилни за птици

За повишаване биосигурност в обектите:

 • в бялата зона на входа на всяка сграда да има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките в случаите, в които не се сменят и съоръжение за дезинфекция на ръцете;
 • в птицевъдните обекти да има помещение или място на изхода, на което да се извършва почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, с необходимото оборудване;
 • допуска се инкубиране и люпене на яйца за разплод в една люпилня само от един и същ разред птици.

Последно от БЪЛГАРИЯ

Снимка на деня + ВИДЕО

СНИМКА НА ДЕНЯ   Интервю на хирурга, който смяташе, че неваксинираните трябва да се оставят да

The Bulgarian Times

Фейсбук страница