Учени и доктори изпратиха уведомления за отговорност за вреди и смърт причинени от ваксини до Европейската агенция по лекарствата и всички членове на Европейския парламент

С възобновяването на работата на Европейския парламент в понеделник, 13 септември 2021 г., когато първата му точка беше дебат за здравето и превенцията на болестите, последван от гласуване във вторник, на всички членове на Европейския парламент беше връчено уведомително писмо за отговорност за вреди и смърт от ваксините за COVID-19, както и изпратено на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата.

Известието е придружено от резюме на най-новите научни данни за взаимодействието между ваксините и имунната система и писмо от оцелели от Холокоста, в което се настоява за спиране на програмата за ваксиниране и прекратяване на незаконната медицинска принуда. В известието се казва:

„Бързането първо да се ваксинира, а след това да се изследва, ви постави в положение, при което политиката за ваксинация за COVID-19 вече е напълно откъсната от съответната доказателствена основа.“

Нови открития в имунологията на SARS-CoV-2 и ваксините за COVID-19

Какво се случва в тялото ви след инжектиране на ваксини на генна основа за COVID-19?

По какво тази нова технология за „ваксиниране“ се различава от обичайните методи за ваксиниране и защо това е опасно?

Какво причинява образуването на кръвни съсиреци след ваксинация? Колко често се случва това и дали наистина е вярно, че ваксинацията за COVID-19 може да доведе до пропукване на кръвоносните съдове? Ако е така, какво означава това за безопасността на бустерните инжекции?

В документа лекари и учени отговарят на всички тези въпроси въз основа на най-новите и най-добрите налични научни данни и обясняват как няколко статии през 2021 г. значително са подобрили разбирането ни за имунитета срещу SARS-CoV-2 и следователно за науката и безопасността на ваксините за COVID-19.

За съжаление, тъй като програмата за ваксинация за COVID-19 следваше политиката „първо ваксинирай – после изследвай“, нашето разбиране за имунитета към SARS-CoV-2 едва наскоро навакса с прибързания график за ваксинация.

Като се има предвид, че нито едно клинично изпитване не е включвало повече от две инжекции, с която и да е ваксина, важно е лекарите и пациентите да разберат докъде стигат най-новите научни данни по отношение на взаимодействието на ваксините с имунната система и последиците от допълнителните инжекции.

„Тук обясняваме, че бустерните инжекции са уникално опасни по начин, който е безпрецедентен в историята на ваксините. Това е така, защото многократното засилване на имунния отговор многократно ще увеличи интензивността на атаката между самите себе си.“

– – – – – – – – – – – – – – –

Отворено писмо и известие за отговорност от лекари и учени до Европейската агенция по лекарствата и членовете на Европейския парламент относно ваксинацията за COVID-19

Дами и господа,

През март 2021 г. предупредихме вас и света, че одобрението на така наречените ваксини на генна основа за COVID-19 е преждевременно и безразсъдно и че прилагането им представлява експеримент с хора в нарушение на Нюрнбергския кодекс. Нашите опасения относно потенциалните опасности от експерименталните агенти се основават на общоприетите учебни знания по имунобиология и медицина. Простото разсъждение е довело до прозрението, че прилагането на агентите ще доведе до многостранни патологични реакции, водещи, наред с другото, до животозастрашаващи тромбоемболични събития. Бяхте призовани да преустановите програмата за ваксинация, докато тези проблеми не бъдат разрешени по задоволителен начин.

Тази молба беше пренебрегната и програмата за ваксинация беше разгърната в световен мащаб с катастрофални последици, които, вярваме, са ви известни. Първоначалните ни опасения се потвърдиха и чрез нови научни открития през 2021 г. бяха разкрити допълнителни пътища, водещи до увреждане и смърт от експерименталните агенти. Бързането първо да се ваксинира, а после да се изследва ви е довело до положение, при което политиката за ваксиниране за COVID-19 вече е напълно откъсната от съответната доказателствена основа.

Настоящото състояние на трагедията е обобщено в приложения документ.

Тъй като обмисляте следващите си стъпки за утвърждаване на ваксина, която е противопоказана от науката, обръщаме ви внимание на наскоро публикуваните искания за свобода на информацията, които разкриват груба небрежност в процеса на утвърждаване на ваксината за COVID, включително подвеждане на Комисията по лекарствата в хуманната медицина относно това дали е извършена независима проверка на данните от изпитванията на ваксината.

Нещастни и беззащитни деца стават жертви на пренебрежителна и небрежно регулирана програма за ваксиниране. Обвиняваме ви, че активно или мълчаливо сте проправили пътя към втория холокост на човечеството. Същото обвинение е повдигнато, независимо от оцелелите от първия холокост и техните семейства.

С настоящото ви уведомяваме, че ще бъдете подведени под лична и индивидуална отговорност за причиняване на предвидими и предотвратими вреди и смърт от ваксините за COVID-19, както и за подкрепа на престъпления срещу човечеството, дефинирани като действия, които са умишлено извършени като част от широко разпространена или систематична политика, насочена срещу цивилни лица, извършена в подкрепа на държавната политика.

Тежестта на деянията ви сега е представена пред света. В името на себе си и на семействата си се изправете и реагирайте. Или ще останете в историята с незаличим срам и позор.

Подписани,
Doctors for Covid Ethics

– – – – – – – – – – – – – – –

We For Humanity

Ние сме международна асоциация от юристи, лекари, учени, журналисти, както и представители на други професии. Ние представляваме интересите на всички хора по света, които се стремят да живеят в свобода, самоопределение, достойнство и истинност.

25 август 2021 г.

 

СПРЕТЕ ХОЛОКОСТА

 

Дами и господа,

Ние, оцелелите от зверствата, извършени срещу човечеството по време на Втората световна война, се чувстваме задължени да последваме съвестта си и да напишем това писмо. За нас е очевидно, че пред очите ни се извършва друг холокост в по-големи мащаби. По-голямата част от населението на света все още не осъзнава какво се случва, тъй като мащабите на подобна организирана престъпност са извън техния опит. Ние обаче знаем. Спомняме си името на Йозеф Менгеле. Някои от нас имат лични спомени. Преживяваме дежа вю, което е толкова ужасяващо, че се надигаме, за да защитим бедните си събратя. Сред застрашените невинни вече са и деца, и дори бебета.

Само за четири месеца ваксините за COVID-19 са причинили смъртта на повече хора, отколкото всички налични ваксини взети заедно от средата на 1997 г. до края на 2013 г. – период от 15.5 години. А най-засегнати са хората на възраст между 18 и 64 години – група, която не е включена в статистиката за COVID.

Призоваваме ви незабавно да спрете този нечовешки медицински експеримент върху човечеството. Това, което вие наричате „ваксинация“ за SARS-Cov-2, всъщност е посегателство върху природата. Никога досега не е извършвана имунизация на цялата планета чрез доставяне на синтетична иРНК в човешкото тяло. Това е медицински експеримент, към който трябва да се приложи Нюрнбергският кодекс. Десетте етични принципа в този документ представляват основополагащ кодекс на медицинската етика, който е формулиран по време на Нюрнбергския процес срещу лекарите, за да гарантира, че хората никога повече няма да бъдат подлагани на недоброволни медицински експерименти и процедури.

Принцип 1 от Нюрнбергския кодекс:

(a) „Доброволното съгласие на човешкия субект е абсолютно необходимо. Това означава, че засегнатото лице трябва да е дееспособно да даде съгласие; трябва да е в такова положение, че да може да упражнява свободно правото си на избор без намесата, на каквато и да е сила, измама, заблуда, принуда, натиск или друга скрита форма на натиск или принуда; и трябва да има достатъчно познания и разбиране на елементите на засегнатия предмет, за да може да вземе разбиращо и просветено решение.

(b) Този последен елемент изисква преди приемането на положително решение от експерименталния субект да му бъдат съобщени естеството, продължителността и целта на експеримента; методът и средствата, с които ще бъде проведен; всички неудобства и опасности, които разумно могат да се очакват; както и последиците за здравето или личността му, които могат да настъпят от участието му в експеримента.

(c) Задължението и отговорността за установяване на качеството на съгласието е на всяко лице, което инициира, ръководи или участва в експеримента. Това е личен дълг и отговорност, които не могат да бъдат прехвърлени безнаказано на друг.“

Относно (а): Не става дума за свободно решение. Средствата за масова информация разпространяват страх и паника и използват принципа на Гьобелсовата пропаганда, като повтарят неистини, докато им се повярва. От седмици насам те призовават за остракизъм на неваксинираните. Ако преди 80 години евреите са били демонизирани като разпространители на инфекциозни болести, днес неваксинираните са обвинявани, че разпространяват вируса. Физическата неприкосновеност, свободата на пътуване, свободата на работа, цялото съжителство са отнети от хората, за да им се наложи ваксинация. Децата са подтиквани да се ваксинират противно на преценката на родителите им.

Относно (b): 22-те ужасни странични ефекта, които вече са изброени в разрешението за спешна употреба на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), не са били съобщени на участниците в експерименталното изпитване. Изброяваме ги по-долу в полза на световната общественост.

По дефиниция никога не е имало информирано съгласие. Междувременно в многобройни бази данни са регистрирани хиляди странични ефекти. Докато всички средства за масова информация съобщават на 30-минутни интервали т. нар. брой на случаите, не се споменават нито сериозните нежелани странични ефекти, нито как и къде трябва да се съобщават тези странични ефекти. Доколкото ни е известно, дори регистрираните щети са изтрити в голям мащаб във всяка база данни.

Принцип 6 от Нюрнбергския кодекс изисква: „Степента на риска, който трябва да се поеме, никога не трябва да надвишава тази, която се определя от хуманитарната значимост на проблема, който трябва да бъде решен чрез експеримента“.

„Ваксинацията“ за COVID се оказва по-опасна от COVID за приблизително 99% от всички хора. Както е документирано от университета „Джон Хопкинс“, при проучване на 48 000 деца рискът от вируса за децата е нулев. Вашите собствени данни показват, че деца, които не са изложени на риск от вируса, са получили инфаркт след ваксинация; повече от 15 000 са претърпели нежелани реакции, включително повече от 900 сериозни такива. Най-малко 16 юноши са починали след ваксинация в САЩ. Както знаете, само

около 1 %

от тях са докладвани. В момента броят им се увеличава бързо. С вашето знание.

Принцип 10 от Кодекса: „По време на експеримента отговорният учен трябва да е готов да прекрати експеримента на всеки етап, ако има основателна причина да смята, че при упражняване на добросъвестност, висши умения и внимателна преценка, които се изискват от него, продължаването на експеримента може да доведе до нараняване, увреждане или смърт на експерименталния обект.“

Твърди се, че около 52% от населението на света е получило поне една инжекция. Отдавна трябваше да се разкрие истинския брой на увредените от „ваксините“, неизлечимо увредените и починалите по света. Междувременно те са милиони. Предоставете ни истинския брой на жертвите на ваксината за COVID сега.

Колко от тях ще са достатъчни, за да пробудят съвестта ви?

Списък на нежеланите ефекти, които са били известни на FDA преди спешното одобрение:

1. Синдром на Гилен-Баре
2. Остър дисеминиран енцефаломиелит
3. Трансверзален миелит
4. Енцефалит/ енцефаломиелит/ менингоенцефалит/ менингит/ енцефалопатия
5. Конвулсии/ припадъци
6. Инсулт
7. Нарколепсия и катаплексия
8. Анафилаксия
9. Остра миокардна инфаркция
10. Миокардит/ перикардит
11. Автоимунно заболяване
12. Смъртни случаи
13. Анормална бременността и раждане
14. Други остри демиелинизиращи заболявания
15. Неанафилактични алергични реакции
16. Тромбоцитопения
17. Дисеминирана интраваскуларна коагулация
18. Венозен тромбоемболизъм
19. Артрит и артралгия/ болки в ставите
20. Болест на Кавазаки
21. Мултисистемен възпалителен синдром при ДЕЦА
22. Заболяване, засилено от ваксина.

Подписано

Оцелелите от концентрационните лагери, техните синове, дъщери и внуци, включително хора с добра воля и съвест:

Отказ:

Личните данни на оцелелите от Холокоста и техните близки могат да бъдат предоставени за целите на удостоверяване на автентичността при официално искане. В отворено писмо данните няма да бъдат публикувани с цел защита от репресии на подписалите го лица. По същата причина връзка с нас е възможна само по електронна поща: trust-in-humanity@pm.me

Източник: Children’s Health Defense
Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

ПО-РАНО ПРЕЗ МАЙ👇

Учени и доктори изпращат “известия за отговорност“ за престъпления срещу човечеството до всеки евродепутат

 

ПО ТЕМАТА

Експерименталките за С0VID-19 са незаконни! Нарушават европейското законодателство

Съдебен иск срещу Европейската комисия за отмяна на лиценза на ЕС на ваксината за COVID-19 на Pfizer за деца

Това е генна терапия, а не ваксина! СОVID „ваксини“те могат да разрушат милиони животи (ИНТЕРВЮ СЪС СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ УЧЕНИ)

 

CDC: Миокардит/перикардит след втора експериментална игла

След CDC и FDA официално предупреди за сърдечно възпаление след екперименталките на Пфайзер и Модерна

След CDC и FDA, Министерството на отбраната на САЩ потвърди за възпаление на сърцето от C0VID-“ваксини“те (НОВО ПРОУЧВАНЕ ПОТВЪРЖДАВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИРНК “ВАКСИНИ“ТЕ ЗА С0VID И ВЪЗПАЛЕНИЕТО)

Изобретателят на иРНК (mRNA) технологията: Ваксината предизвиква натрупване на липидни наночастици във „високи концентрации“ в яйчниците (ВИДЕО)

Учени: “Направихме голяма грешка“! Ужасяващо проучване разкрива, че наночастиците с иРНК-ваксината се разпространяват из цялото тяло: мозъка, сърцето, черния дроб, яйчниците, тестисите и други! (ВИДЕА+PDF)

БОМБА! Зад завесата на ваксините: Светило в световната медицина цитира „информатори“ в CDC, които твърдят, че инжекциите вече са убили 50 000 американци (ВИДЕО)

Бомба в изслушване пред Сената на Тексас: Изпитанията на ковид „ваксините“ върху животни са били прекратени, защото… животните непрекъснато масово измирали (ВИДЕА) ОБНОВЕНА

 

Проф. д-р Сухарит Бхакди: Имунната система започва да атакува собствения си организъм и клетки, защото те са заразени с гени, които продуцират спайк протеините на контролавируса (ВИДЕО) ОБНОВЕНА-ВИДЕО

Проф. д-р Сухарит Бхакди: „Родителите доброволно позволяват децата им да бъдат убити, ако позволят да им се постави ваксината за СОVID“

Д-Р Чарлз Хоф: К19-ваксините ще убият повечето хора поради сърдечна недостатъчност и 62% вече имат микроскопични кръвни съсиреци (ВИДЕО-БГ СУБ) ОБНОВЕНА-ВИДЕО

 

иРНК (mRNA) fuсксинaтa под електронен микроскоп (ВИДЕО-БГ СУБ) ОБНОВЕНА

SАRS-С0V-2, или всъщност отравяне с графенов оксид? Графеновите наночастици, свързани с нервните клетки, могат да се контролират с честотите на 3,4 и 5G мрежите! Наночастиците с графенов оксид и ПЛАНдeмиятa (ВИДЕО) Интервю с Керън Кингстън, бивш служител на Pfizer (ВИДЕО) Анализ на фрази от Д-р Мариа Албарасин в списание Discovery Salud nº 251

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Ваксинно Разпръскване (ВИДЕО-БГ СУБ)

 

Банкстерите легитимираха чипът във в@к$инит€! Новите банкомати: Нямате ли мокрочип, няма кеш! (ВИДЕО)

 

ОЩЕ МНОГО ПО ТЕМАТА ТУК!

 

70% от умрелите ще са от «ваксини» (ДОКЛАД)

 

Стратегията за имунизация на СЗО и “извилите се” опашки за ваксиниране: Целта на СЗО е да бъде избита посредством ваксиниране голяма част от населението на Земята (ВИДЕО)

 

Депопулацията чрез ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ бе обявена от главния антихрист на планетата още през 2011 година! (+ВИДЕА)

 

Който желае може да се присъедини към групата
👉ПОСЛЕДНИЯТ НЕВАКСИНИРАН👈

 

Декларация за напускане на България от ЕС!

 

Последно от ЛЮБОПИТНО

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница