Човешката история според Акаша

От Крис Томас

За да открием истинската история на човечеството, трябва да се обърнем към нашето колективно масово съзнание, Акаша. Тя е записана в него като “Човешкия план”.

Някои хора ще сметнат голяма част от това, което следва за странно, особено ако не са смятали преди, че във Вселената съществуват и други форми на живот. Докато за другите, ще се запълнят празнините относно това какво наистина се случва.

Ето кратък преглед на историята – ако някой изисква пълната версия, това, което мога да предложа е да прочете книгите ми.

Науката е получила едно нещо точно и това е възрастта на Вселената – 14.5 млрд. години. Тя не е възникнала спонтанно, а е била създадена от същество, което обхваща цялата налична навсякъде енергия. Този Творчески Източник си е помислил нещо от рода на “какво ще се случи ако…” За нашата Вселена мисълта е била свободата на избор. Всяка Душа, която се създаде да изследва тази мисъл, да има абсолютното право да избира своите действия и място в рамките на тази Вселена. Единственият “закон”, който важи в тази Вселена е никой да не действа по такъв начин, че да премахне на другите свободата да избират своите собствени действия.

Има и други Вселени, но там се изследват различни мисли, други начини на съществуване и в действителност те нямат значение за нашата Вселена, така че поради практически причини, могат да бъдат игнорирани. Те са реални Вселени така, както е и нашата. Те не са “мултивселените” на квантовата теория.

Две неща трябва да се запомнят. Първото е, че ВСИЧКО Е ЕНЕРГИЯ. Това, което ни изглежда и се усеща твърдо, всъщност е колекция от енергийни честоти, които мозъка “вижда” като физически, но в действителност са уплътнени и компресирани енергийни честоти. Второто е, че ВСЯКО ЖИВО СЪЩЕСТВО Е СЪЗНАНИЕ, ДУША. Самата Вселена, галактиките, слънчевите системи, звездите, планетите, животните и растенията – всички те са Съзнания. Някои съществуват като цяла душа, други като част от душа, а трети като групови души. Въпреки това всичко е Съзнание и всичко е енергия. Нашата Вселена е конструирана и работи, така че Съзнанията, използвайки потенциала си, да се възползват от енергиите, които са им налични.

И така преди 14.5 млрд. години Творческия Източник създава балон от енергии – вселенската обвивка – в който са налични всички енергийни честоти, които са необходими за живота и изследването на мисълта за свободен избор. С всеки етап на развитието са добавяни други енергии, като е необходимо, докато се получи Вселената, която ни е позната днес.

За да се изследва въпроса на Източника за свободната воля, са създадени индивидуалните души и са снабдени с достатъчно енергиен потенциал да изпълнят тяхната избрана роля.

Първите Съзнания са 13 същества, които ефективно създават вселенската обвивка. Те поддържат баланса от енергии във Вселената и действат като сътворци, когато е необходимо.

Следващото ниво на развитие беше създаването на онези Съзнания, които да създадат галактиките. След това Съзнанията, които да изградят слънчевите системи и т. н. докато се стигне до Съзнанията, които изграждат индивидуалните планети.

Щом тези Съзнания бяха готови, бяха създадени първите свободно движещи и свободно действащи Души/Съзнания. Тези първи същества влизат в нашата Вселена преди 100 млн. години. Шест от тези първи раси са чиста енергия. С други думи, имат форма, очертание, което е човешко, но нямат физическа плътност, а са чиста енергия. Тези 6 нефизически раси са откъдето всъщност Съзнанията/Душите на всички хора произхождат. В този смисъл няма “стари души” или “нови души”, тъй като по-голямата част от Душите на Земята са на 100 млн. години. Това, което кара хората да изглеждат стари или нови души е нивото им на разбиране на живота.

Следващият етап на развитие се проведе преди 30 млн. години със създаването на 7 полуфизически раси. Тези са расите, които са отговорни за наблюденията на НЛО през годините. Под “полуфизически” имам предвид, че те имат физическа форма и физическа плътност и за тях си те са солидни, както ние за нас си. Обаче ако едно от тези същества застане пред вас, вие дори няма да знаете, че е пред вас, освен ако не сте с психични способности. Причината за това е, че те са конструирани от енергийни честоти, които са извън обсега на човешките сетива.

Всяка от тези полуфизически раси има своите характеристики и свой собствен регион от Вселената, където живее, обикновено обхващащ 7 галактики. Някои от тези раси имат имена като Сириуанци или Плеядианци, докато други имат само препратка към звездата, като NGC 584, а други имат само нарицателни като известните Сиви/Грейове.

Общо казано всички тези раси са доброжелателни и са били полезни на Земята и нас през многото хиляди години. С изключение на Велонските раси и Сивите.

Това са 13 раси, които съставят свободно движещите, свободно действащите и свободно избиращите Съзнания/Души, които обитават тази Вселена. Всяка една от тези раси е съставена от милиарди съзнания. Шестте нефизически раси могат да се придвижват свободно из цялата Вселена без да им е нужен никакъв кораб. Те само си помислят къде искат да бъдат и със силата на мисълта се озовават там. Седемте полуфизически раси се нуждаят от кораби и това са НЛО-то, за което се говори. Те са се разпространили извън техните оригинални родни светове и живеят на много планети в различни галактики.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се избегне объркването, когато говоря за тези раси, имам предвид мястото на произход на душата.

Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

ПО ТЕМАТА

Последно от ЕКЗОПОЛИТИКА