Чуждестранните Централни Банки ликвидираха 76% от вложенията в облигации на САЩ

  1. Пикът на инвестиции на чуждестранните Централни банки в американски облигации бе през февруари 2013 г. и тогава направи $1.648 трилиона.
  2. Текущото ниво е само 24% от този пик. Т.е. за 85 месеца чуждестранните централни банки са разпродали повече от три четвърти от обема, натрупан за предходните 35 години.
  3. Общото намаление от пика е $1.259 трилиона, средно за целия период по $15 милиарда всеки месец.
  4. Скоростта на разпродажби не намалява – през последните 12 месеца са продадени съкровищни бонове на $357 милиарда, средно по $30 милиарда всеки месец, т.е. скоростта източване сега е два пъти повече отколкото за целия период.

Вложения на чуждестранните Централни Банки в облигации на САЩ

Данните са взети от Министерството на финансите на САЩ
Treasury International Capital (TIC) System – Home Page

Ще има ли инфлация?

$ 9.2 трилиона долара от въздуха =
$ 4.0 трлн. 22 март
$ 2.2 трлн. 28 март
$ 3.0 трлн. 12 май

€ 2.77 трилиона евро от въздуха – 2 април

Злато – статия от Катасонов
$1253 2016 г.
$1257 2017 г.
$1268 2018 г.
$1400 2019 г.
$1520 2020 г. януари
$1700 2020 г. юни
$1800 2020 г. декември
$1900 2021 г.

ПРОДАВАЙТЕ СИ ДОЛАРИТЕ! – банка Морган Стенли в сайта на Блумберг

2024 ГОДИНА СВЕТЪТ ЩЕ КУРТУЛИСА (Хазин)

През тия 5 години правете така: (Хазин)

  • Докато златото е под 5 000 днешни долара – купувайте, това е добро дългосрочно вложение;
  • Ако цената скочи до 20 000, продавайте всичкото злато веднага.

Златото сега се смята за първокласен безопасен актив и ще струва 100% от своята пазарна стойност, за разлика от 50%, които струваше досега – Условия и предписания по валутните дела в стандарт „Базел-3“, които трябва да бъдат завършени на 01.01.2022 г. Стандартът е изготвен от Банката за Международни Разплащания, кръстена на името на известния Бернард Барух. Нейната същност е следната: БМР насочва МВФ, а той от своя страна централните банки на всички държави. Органът за такъв контрол се нарича БКБН – Базелски Комитет за Банков Надзор.

Което означава, че започва въвеждане на златото в металически вид и натурални тежести (тонове) в Кредитните банки.

Потокът на физическо злато към складове в Ню Йорк е безпрецедентен”, казва Алън Фин, глобален директор на суровини в Malca-Amit като допълва, че екипите на неговата компания в Ню Йорк работят 24 часа на ден, за да се справят с безпрецедентното търсене на физическо злато.

От края на март към складовете на Comex са добавени около 550 тона злато – на стойност 30 милиарда долара на днешната цена и приблизително равно на световната добив на златна руда през периода; стотици тонове от това са били внесени. Само по себе си това количество злато би представлявало 11-ия най-голям холдинг, по-голям от официалните 504,8 тона злато на ЕЦБ.

Олег Костадинов, Яндекс

 


U.S. National Debt Clock : Real Time


Най-простото обяснение какво е доларът ?

 

Последно от СВЯТ