Шокиращи данни от ЕМА: 30 551 смъртни случая и 1 163 356 увредени от експерименталните инжекционни течности до 13 ноември 2021 г. (ДОКЛАД)

/

Истината притежава разрушителна сила и затова лъжците се страхуват от нея

Тези данни вероятно няма да бъдат съобщение от нито една press-титутка работеща в мейнстрийма, но пък биха могли да бъдат публикувани от журналисти запазили част от своята съвест и морал.

Няма да ги чуете в речи на политици-мъпети, нито да ги видите по стената на известни купени ковид-клакьори (инФЛУенцъри), но това няма да ги невалидни или несъществуващи.

Те са тук, крещят да бъдат чути, видени и разбрани и затова не се колебайте – споделете ги с всеки, който призовава за абонамент в експеримента с генната терапия, който се провежда в момента.

Официалната база данни на Европейския съюз за предполагаеми лекарствени реакции отчита на уебсайта си 30 551 смъртни случая и 1 163 356 нежелани странични реакции след поставяне на COVID ваксините на: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AztraZeneca.

По-долу ще намерите данните до 13 ноември 2021 г. въз основа на данните, предоставени в системата на ADRreports https://www.adrreports.eu/en/data_source.html.

Според Европейската агенция по лекарствата, официалния уебсайт на Европейския съюз, данните за нежеланите реакции от ваксините срещу COVID-19 са публикувани в портала ADRreports.eu, който „позволява на потребителите да видят общия брой доклади за отделни предполагаеми странични ефекти (известни още като индивидуални доклади за безопасност или ICSR).

Всички данни, показани в уебсайта и формуляри за доклади за отделни случаи, са взети от EudraVigilance https://www.adrreports.eu/en/data_source.html, „система, предназначена за събиране на доклади за предполагаеми странични ефекти, използвана за оценка на ползите и рисковете от лекарствата по време на тяхното разработване и наблюдение на тяхната безопасност след тяхното разрешение в Европейското икономическо пространство (ЕИП)“.

Информацията е предоставена по електронен път на EudraVigilance от „национални регулаторни органи по лекарствата и от фармацевтични компании, които притежават разрешения за търговия (лицензи) за лекарствата“.

От уебсайта на ADRreports: Фармацевтичните компании, които притежават разрешение за пускане на пазара на лекарство, както и регулаторните органи за лекарства в ЕИП, са законово задължени да представят доклади за предполагаеми странични ефекти на EudraVigilance.

Това включва доклади, получени от здравни специалисти и пациенти.

Това изключва несериозни странични ефекти, възникващи извън ЕИП.

Уеб докладът не включва доклади от проучвания (например клинично изпитване, неинтервенционално проучване) или други видове доклади (т.е. само спонтанни доклади).

Страничен ефект се класифицира като „сериозен“, ако (i) води до смърт, (ii) е животозастрашаващ, (iii) изисква хоспитализация или удължаване на съществуващата хоспитализация, (iv) води до трайно или значително увреждане/неработоспособност (напр. според мнението на репортер), (v) е вродена аномалия/вроден дефект или (vi) води до някои други медицински състояния.

В доклад на Health Impact News (2,804,900 Injuries Following COVID Shots in European Database of Adverse Reactions) се споменава, че базата данни, поддържана в EudraVigilance, е само за държави в Европа, които са част от Европейския съюз (ЕС), който включва 27 държави.

Това означава, че нежеланите реакции от ваксините срещу COVID биха били много по-високи, ако включим всички страни в Европа

Ето обобщението на данните до 13 ноември 2021 г.

Данните показват 1 163 356 нежелани странични реакции и 30 551 смъртни случая от ваксинации срещу COVID-19

Общо реакции за mRNA Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) от BioNTech/

14303 директни смъртни случая и 562 213 случая с непренебрежимо действие и увреда

Смъртност:

 1. Смъртност и невъзстановено след реакция при поставянето на BNT162b2, Comirnaty според предварително известни незаразни заболявания у пациентите, по симптоми:
 2. Хематология – 200 починали и 12412 увредени;
 3. Сърдечно съдова система в т.ч. тромбози – 2095 починали, 10336 увредени;
 4. Хора с вродени или фамилни заболявания -32 починали и 12 невъзстановени;
 5. УНГ -10 починали, 7561 невъзстановени;
 6. Ендокринни увреждания , без диабет – 5 починали , 512 с трайни увреди;
 7. Хора с възпалителни и дегенеративни очни заболявания – 31 починали 6636 невъзстановени;
 8. Гастроетерологични, без хепатити – 573 починали и 25520 невъзстановени, с трайни увреди;
 9. Без особени общи увреди и директно след прилагане на „ваксината“ 4057 починали и 82029 невъзстановени и със трайни увреди;
 10. С увреда на жлъчните пътища 73 починали и 334 невъзстановени, с трайни увреди;
 11. Автоимунни заболявания и имунен дефицит без ХИВ – 74 починали и 1911 невъзстановени, с трайни увреди;
 12. Инфекциозни и свързани с тях възпаления = 1545 починали и 11.502 невъзстановени , с трайни увреди;
 13. Травматични, отровени и пострадали от лекарски процедури -235 починали и 1915 не възстановили се , с трайни увреди;
 14. Проявили се по време на инвазивни изследвания –  440 починали и 7080 не възстановили се, с трайни увреди;
 15. Метаболитни и хранителни страдания – 247 починали и 2249 невъзстановени , с трайни увреди;
 16. Пациенти с мускулни и костни заболявания вкл, автоимунни на съединителната тъкан;
 17. 177 починали и 45626  невъзстановени , с трайни увреди;
 18. Неоплазми – всички видове 111 починали и 369 невъзстановени , с трайни увреди;
 19. Нервни заболявания ( вкл инсулт) 1532  починали и 60 907 невъзстановени , с трайни увреди;
 20. Бременни, родилки 55 починали и 253 невъзстановени , с трайни увреди;
 21. С друга реакция от лекарствен продукт – 2 починали и 26 невъзстановени , с трайни увреди;
 22. Психични разстройства 172 починали и 6633невъстановени , с трайни увреди;
 23. Бъбречни и пикочополови увреди 233 починали и 1213 невъзстановени , с трайни увреди;
 24. Болести на репродуктивната система вкл и тези на млечната жлеза 05 починали и 19918 невъзстановени със тежки увреди;
 25. Белодробни, гръдни и медиастинални увреди – 1599починали и 15449 невъзстановени, с трайни увреди;
 26. Кожни заболявания – 123 починали и 17883невъстановени , с трайни увреди;
 27. Социални проблеми 19 починали и 888 невъзстановени , с трайни увреди;
 28. Хора след инвазивни хирургични процедури (без операции) 55 починали и 237  невъзстановени , с трайни увреди;
 29. Съдови преходни нарушения – ХВЕНК, ХАНК – 613 починали и 8618 невъзстановени, с трайни увреди.

Общо реакции за mRNA ваксината mRNA-1273(CX-024414) от Moderna: 8 385 смъртни случая и 155 793 нежелани реакции до 13.11.2021 г.:

 1. Хематология – 94 починали и 2977 увреден;
 2. Сърдечно съдова система в т.ч. тромбози – 895 починали, 3504 увредени;
 3. Хора с вродени или фамилни заболявания -6 починали и 52 невъзстановени;
 4. УНГ – 2 ПОЧИНАЛИ, 2401 невъзстановени;
 5. Ендокринни увреждания , без диабет – 3 починали , 160 с трайни увреди;
 6. Хора с възпалителни и дегенеративни очни заболявания – 29  починали 2197 невъзстановени;
 7. Гастроентерологични, без хепатити 324  починали и 4767 невъзстановени, с трайни увреди;
 8. Без особени общи увреди и директно след прилагане на „ваксината“ 2944 починали и 31159 невъзстановени и със трайни увреди;
 9. С увреда на жлъчните пътища 40  починали и 192 невъзстановени, с трайни увреди;
 10. Автоимунни заболявания и имунен дефицит без ХИВ – 15 починали и 650 невъзстановени, с трайни увреди
 11. Инфекциозни и свързани с тях възпаления = 769 починали и 3864 невъзстановени , с трайни увреди;
 12. Травматични, отровени и пострадали от лекарски процедури -156 починали и 1201 невъзстановими се , с трайни увреди;
 13. Проявили се по време на инвазивни изследвания –  136 починали и 1883 не възстановили се, с трайни увреди;
 14. Метаболитни и хранителни страдания – 204 починали и 1048;
 15. Пациенти с мускулни и костни заболявания вкл, автоимунни на съединителната тъкан;
 16. 170 починали и 14145 невъзстановени , с трайни увреди;
 17. Неоплазми – всички видове 65 починали и 193  невъзстановени , с трайни увреди;
 18. Нервни заболявания ( вкл инсулт) 810 починали и 18937 невъзстановени , с трайни увреди;
 19. Бременни, родилки =7 починали и 121 невъзстановени , с трайни увреди;
 20. С друга реакция от лекарствен продукт – 2 починали и 5 невъзстановени , с трайни увреди;
 21. Психични разстройства 140 починали и 2118 невъзстановени , с трайни увреди;
 22. Бъбречни и пикочополови увреди 164 починали и 587 невъзстановени , с трайни увреди;
 23. Болести на репродуктивната система вкл и тези на млечната жлеза 7 починали и 3554 невъзстановени със тежки увреди;
 24. Белодробни, гръдни и медиастинални увреди -900 починали и 5291невъзстановени , с трайни увреди;
 25. Кожни заболявания – 76 починали и 6658 невъзстановени , с трайни увреди;
 26. Социални проблеми 35  починали и 802 невъзстановени , с трайни увреди;
 27. Хора след инвазивни хирургични процедури (без операции) 77 починали и 268           невъзстановени , с трайни увреди;
 28. Съдови преходни нарушения – ХВЕНК, ХАНК – 315 починали и 2788 невъзстановени  с трайни увреди.

Общо реакции за ваксината срещу COVID-19 на JANSSEN (AD26.COV2.S) от Johnson & Johnson: 1,793 смъртни случая и 37,038 нежелани реакции до 11/13/2021:

Общо реакции за ваксината AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) от Oxford/ AstraZeneca: 6,070 смъртни случая  и 408,312 нежелани реакции до 11/13/2021:

Ако не харесваме истината, лъжем и лъжем, докато вече не знаем какво е истина. Всяка лъжа, която изречем, е за сметка на истината.

По някое време ще получим касовата бележка за изречените лъжи и тогава много хора ще изчезнат задълго от публичното пространство.

Таня Тодорова, On a real Case

Ваксините са огромна измама

«Ваксините са огромна измама… Те не са спасили нито един живот, но са причина за много болести и смърт, много абсолютно ненужни и незаслужени страдания и бъдещото поколение ще ги смята за една от най-големите грешки в епохата на невежество и предразсъдъци, а тяхното налагане пред страха от наказание – за мръсно петно в развитието на законодателството в нашия век…», – Алфред Ръсел Уолъс (1898 г.).

«Единствената безопасна ваксина е тази, която никога не се използва!», – Д-р Джеймс Шанън, Национален здравен институт на САЩ. «Има много доказателства, че ваксините причиняват повече зло, отколкото добро», – Д-р Дж. Антъни Морис, бивш началник на отдел Контрол на ваксините и вирусологичните проучвания към Комисията по храни и лекарства на САЩ.

През последните 30 години не е открит нито един документ, който да потвърди, че ваксините, които СЗО налага, са преминали проверка за качество и безопасност: ФАКТ.

Бил Гейтс и елитът не ваксинират децата си

И трите деца на Гейтс не са ваксинирани НИТО ВЕДНЪЖ (с “обикновените ваксини“ – Искате да се ваксинирате? Отделете само 3 минути за този клип (БГ-СУБ)). Това го заяви личният лекар на Гейтс през 2009 на конференция и шокира всички до един! Колкото до контролавирусът то е повече от ясно, че за пред камерите децата му боднаха с физиологичен разтвор, както и цялата глобална измет.

Ваксините за елита са различни от ваксините за простолюдието

Това също е скандално известно. През 2009 г. в Европа избухна скандал, след като беше открита разлика между партидите ваксини за “народа” и тези за “властта”. Народните ваксини съдържат живак и алуминий, а ваксините за властниците не ги съдържат. Ваксините срещу “пандемичния грип H1N1“ (Пандемията от “Свински грип“ беше лъжа!), които се произвеждат в САЩ за Европа, са два типа, едните са за важни персони, а другите – за обикновени европейци. Длъжностните лица в Евросъюза получавали ваксините, специално произведени в ограничена серия, в които не се съдържали живак и алуминий, както и сквален. Обикновените граждани, които не са роднини на Ангела Меркел и Саркози, днес на E. Макрон, получили ваксините с пълния комплект с живачно-алуминиевите отрови. Френският Nouvel Obs разкрил разликата между ваксините. Журналисти доказали, че в страната постъпили две партиди от препарата – 50 хиляди дози за важни персони и 94 милиона дози за редовите французи. “Шпигел” изяснил, че ваксините на IVAX Corp съдържат наночастици с неизвестно предназначение; наночастиците били открити в три независими лаборатории. През 2006 г. контролът над компанията IVAX получила компанията Teva (Израел); така израелската компания се превърнала в една от най-големите компании, производителки на лекарства в света; тя често попада под ударите на закона.

“В света днес има 6,5 милиарда хора и броят им върви към 9 милиарда. И ако ние свършим наистина добра работа с НОВИТЕ ВАКСИНИ, ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ, репродуктивното здравно обслужване, вероятно бихме могли да намалим този брой с 15%…” – Бил Гейтс 2010 г.

 

Само за година 9 778 души са убити в рамките на 24 часа след експерименталните инжекционни течности ⚠ ДОКЛАДВАТ СЕ ПО-МАЛКО ОТ 1%, А КОЛКО НЕ СЕ ДОКЛАДВАТ❗❓❗

 

ПО ТЕМАТА

Министерството на здравеопазването на Израел признава, че зеленият сертификат няма епидемиологична стойност и се използва за принуждаване на хората да се ваксинират! (ВИДЕО-БГ СУБ)

След зелените $ертификати нали се сещате коя е следващата стъпка👇

 

Според СЗО присъствието на вашето дете в училище се счита за „информирано съгласие“ за ваксинация – присъствието на родителите „не се изисква“! Изтегляйте децата си от училище, защото са способни да ги набодат без ваше знание и съгласие

 

Отпада изискването за “писмено информирано съгласие“ за «ваксина»та срещу СОVID-19» Не пускайте децата си на училище! Способни са да ги набодат без ваше знание и съгласие! Не си правете никакви илюзии това е разчистване на пътя от управляваната-управляваща измет за узаконяването на задължителната СОVID-«ваксина»ция в България! Между другото Австрия вече я въведе и става задължителна от 1 февруари 2022 г!

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Аутопсия потвърждава убийството на 26-годишен от миокардит, причинено пряко от експерименталната инжекционна течност на Рfizеr

 

 

ОЩЕ МНОГО ПО ТЕМАТА ТУК

 

Как Бил Гейтс спонсорира разработката на коронавируса

Кой е Бил Гейтс (ВИДЕА-БГ СУБ)

Който желае може да се присъедини към групата «Неваксинираната сперма е следващият биткойн»

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница