Що за страна е Беларус

Разликата между бедни и богати е минимална и това е безусловно социално постижение

Във връзка с последните събития в страната интересът към нея значително нарасна.

Република Беларус е разположена в самия център на Европа и териториално граничи с пет държави – Полша, Литва, Латвия, Русия и Украйна.

Територията й е 207,6 хиляди квадратни километра; населението – около 9,5 милиона души. В столицата Минск живеят 1 милион души.

От 1994 г. Беларус е президентска република.

Историята на Беларус обхваща дълъг период от време, който започва със заселването на човек на нейната територия преди стотици хиляди години и завършва със събитията от съвременността.

През 862 г. е първото споменаване на Полоцк – столицата на първата държава на територията на днешна Беларус.

За дата, в която възниква белоруската държавност, се смята 1 януари 1919 г., когато с манифеста на Временното работническо-селско правителство Беларус е провъзгласена за Белоруска Социалистическа Съветска Република в състава на РСФСР. Това събитие е предшествано от провъзгласяването на Белоруската Народна Република на 9 март 1918 г. от Изпълнителния комитет на Белоруската Рада, но то не води до създаването на пълноценно функциониращи властови органи заради германската окупация на Беларус.
На 31 януари 1919 г. БССР излиза от състава на РСФСР и е обявена за независима с постановление на Президиума на ВЦИК. На 27 февруари 1919 г. източните области на съветска Беларус са предадени в състава на РСФСР, а западните – обединени с Литовско-Съветската Република в Литовско-Белоруска ССР, която де факто прекратява съществуването си по времето на съветско-полската война.

На 31 юли 1920 г. Белорусия е възстановена с приемането на „Декларацията за провъзгласяването на независимостта на Съветската социалистическа република Белорусия“. На 30 декември 1922 г. Белоруската Съветска Социалистическа Република се превръща в една от четирите съветски републики, подписали договора за образуването на Съветския съюз.
Белоруската валута е талерът.

Икономиката на Беларус

Беларус е средно развита индустриално-аграрна държава. Икономиката й се строи на принципите на социално-ориентирания пазарен модел и се развива в енергетиката, машиностроенето, химическата промишленост, транспорта, добиващата, строителната, селскостопанската и банковата сфера.

Държавата регулира цените на социално значимите групи стоки.

Селското стопанство е исторически важен отрасъл за Беларус, който дава на икономиката над 7% от брутния вътрешен продукт и осигурява заетост на 9% от населението.

Основният селскостопански отрасъл е земеделието и млечното животновъдство.

В момента в страната се изгражда атомна електроцентрала.

Белорус се отнася към страните с най-ниско ниво на инфекционна заболеваемост и ниско разпространение на СПИН.

През 90-те години приватизацията в Беларус е минимална. Всички големи предприятия, както и преди, принадлежат на държавата и работят. Цялата белоруска промишленост се е запазила от съветското време, нито едно предприятие не е затворено, а някъде се увеличават.
В страната на практика няма олигарси, защото няма откъде да се вземат.

Разликата между бедни и богати е минимална и това е безусловно социално постижение.

В Минск не могат да се срещнат автомобили класа „лукс“.
В Беларус безработицата е ниска. Ако човек има умения, може да си намери работа, дори да не е по специалността.

Принципът в Беларус е всички да са заети. Затова дори нискоефективните предприятия никога не фалират.
В Русия заплатите са по-високи и затова много често белоруси отиват да работят там.

Важна черта на белоруската икономика е, че тя напълно се управлява с планово-административни методи.

Всяко строителство се води на отчет при президента, дори всяка жилищна сграда. Държи се строга сметка, ако обектът не се предаде в срок. И така е във всички икономически сфери. Това се случва с идването на Лукашенко на власт. В страната цари пълен ред.

Още един щрих в белоруската икономика: страната може напълно да се изхрани и облече. Това не може да се каже за Русия.

Беларус би имала стабилно положително салдо, ако продаваше повече, отколкото купува.

В страната освен залежи на калиева сол край град Солигорск и торф, никакви ценни редки природни ресурси няма.

Основните богатства на Беларус са горите, ливадите и мекият климат.

Взаимоотношенията между хората

В СМИ е разказана историята на един човек, който отседнал в хотел и когато напуснал, се сетил, че забравил парите си в наетата стая. Върнали му парите до стотинка.
За белорусина е закон да върне онова, което не е негово.
Разказват, че ако в Беларус забравите портфейла си или телефона в аптека, магазин или другаде, веднага ще ви настигнат и ще ви ги върнат.

Белоруският народ

Белоруският народ е спокоен, рядко се поддава на моментни емоции, но прави изводи. Някои белоруси след събитията в Украйна преразглеждат възгледите си, търсят информация за оръжия и техника.

Белорусите са толерантни и гостоприемни. Тези качества на характера са свързани с историческите събития, през които е минал белоруският народ.

В страната освен белоруси и руснаци, живеят поляци, украинци, евреи, арменци и други националности, поддържа се търпимост към всяко вероизповедание.

Националната белоруска кухня се характеризира с широко разпространение на ястия от картофи, колбаси, зърнени продукти, гъби и свинско месо.

Националната носия на белорусите има общи корени с украинските и руските народни носии и е формирана на основата на влиянието на литовската, полската, руската и украинската традиция, но се отличава със самобитност.

Белоруският национализъм

В Беларус националният въпрос има само една страна – защитата на белоруския език. На практика в страната няма радикални националистически настроения.

Днес в Беларус са невъзможни демонстрации със свастика, вероятно защото трактовката на втората световна война в белоруските учебници е максимално близка до руската. Резултатите от втората световна война в страната не се преразглеждат, фалшифицират и изкривяват.

Белоруският език

Белорусите много обичат своя език, но на него на практика не разговарят. На белоруски език говори малък процент от принципната част от младежите и част от хората на преклонна възраст в дълбоката провинция. Всички белоруси отлично знаят белоруски език, но не го използват във всекидневната си реч и това е парадокс. Вероятно защото белоруският език не успя да върви в крак с времето, затова е слабо адаптиран към точните науки, информационните технологии и въобще към 21-и век, но това е само предположение.

Ето някои белоруски думи

Ся’бар – приятел
Суке’нка – риза
Спадни’ца – пола
Гу’чный – силен
Духмя’ный – ароматен
Каха’нне – любов
Го’нар – гордост
Ве’льми цика’ва – много интересно
Адчува’нне – усещане
Кацяня’ – коте

Отношението на белорусите към събитията в Донбас

Темата Донбас е една от най-обсъжданите в белоруското общество. Повечето белоруси са привърженици на единния, нерадикален „Руски свят“ и симпатизират на опълченците. Но ситуацията е по-сложна. Русия е голяма, а Беларус – малка. Какво ще се случи, ако политиката на Беларус в някой въпрос не съвпадне с интересите на Русия?! Дали Русия няма да се възползва от някаква трагедия в Беларус, за да откъсне от нея някой „белоруски Крим“? Историята на двете страни е толкова преплетена, че Русия винаги може да намери исторически причини за тези действия.

По материали от интернет

Издaтeлcтвo PACПEP

ПО ТЕМАТА

През 2019 г. Беларус е в групата държави с „много високо ниво на развитие“ според индекса за човешко развитие в ООН!

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Министерството на здравеопазването на Беларус официално призна COVID-19 като психично заболяване

 

Който не се поклони на новия идол КОРОН и не му служи – МАЙДАН и държавен ПРЕВРАТ!

Чуйте го хубаво, докато е жив! Такива ръководители не оцеляват дълго, след като са отказали на МВФ и Световната банка (ВИДЕО-БГ СУБ)

Последно от СВЯТ

Виктор Орбан: «Всички глобалисти могат да вървят по дяволите, защото в Тексас дойдох аз!» (ЦЯЛАТА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ+ВИДЕО) Владимир Путин: «Западният глобалистки модел е обречен, всичко се движи в различна посока»

Виктор Орбан говори на Конференцията за консервативно политическо действие CPAC в Далас, Тексас (пълното изявление) (Излиза на

Фейсбук страница