Адам Вайсхаупт

 

Навършват се 240 години от създаването на Ордена на Илюминатите – 1 май 1776 година. Първи май е общоприето да е празник на трудещите се, но трудещите се са робите за Ордена на Илюминатите. Перфектната система, която са изградили за подчиняване на масите по света е да лишават хората от свободно време, в което да се замислят върху правото си на свобода. Днешният човек е неосъзнат роб, който прекарва почти целия си ден в безсмислен труд, за да получи хартийки, които половината ще ги даде на държавата във вид на данъци, такси и налози, а с другата ще се бори да оцелява.

Адам Вайсхаупт

Ръчната работа може да бъде контролирана чрез ръцете, докато духовната работа е като огъня и наводненията, които почти не се контролират. Те се разпространяват от само себе си.

Роден е на 6 февруари 1748 г. в Германия. Още твърде млад става професор по каноническо право в Ингълщадския университет. Преди това е бил свещеник в редовете на йезуитите. На 1 май 1776 год. той основава едно своего рода тайно – републиканско движение наречено „Илюминати“ много старо мистическо име, давано на училища и групи, които изучават вавилонския мистицизъм. В Илюминати се включват хора, които се мъчат да навлязат в още неоткритите човешки сетива и да открият техните духовни качества или ясновидства, т. нар. „трето око“. Съществували са много секти в различни страни под името Илюминати, но нито една не е изиграла такава роля като движението на Вайшоп от Бавария.

Тази организация е основана върху йезуитските правила и принципи с много строга вътрешна дисциплина и взаимно наблюдение. След 1778 г. нейни членове успяват да подчинят масонските ложи, които започват да провеждат стриктно тяхната политика. Всички командни постове в ложите се заемат от хората на Вайшоп.

Основната и крайна цел на илюминизма е световната революция, която се стремят да направят посредством повечето от ръководителите на държавите, техни пионки, сляпо изпълняващи заповедите им.

Окултните и демонични принципи, залегнали тяхното учение, променят ума и намеренията на тези които са влезли в редовете им. Началото на това сатанинско учение произхожда от агностицизмът, на който един от първите ръководители е бил много известният евреин Симон Магус. през първото столетие на н. е.

Илюминизмът се разпространява в Италия, Испания, Швеция и в голяма част от света, а в САЩ – значително по-бързо, за да заеме днес може би приоритетно място.

Това учение използва агностичния спиритизъм, за да се добере до природните закони. Неговите привърженици твърдят, че са в състояние по мистичен път да достигнат до всички тайни на природата, както и до произхождащите от тях енергия и власт.

Със своята интелигентност и йезуитска упоритост Вайшоп успява да обобщи и преработи тези стари учения и да създаде една сатанинска доктрина за световно завоевание, наречена Илюминати.Влиянието на неговия зъл гений убива милиони хора и се чувствува дори и днес. Самият Вайшоп става известен на всички под името Илюминати.

След като масонските ложи са превзети напълно от Илюминати, те стават господстваща сила и започват изпълнението на пъклените Вайшопови планове за унищожение на християнството н ликвидиране на.държавните управления. Всеки, който не е бил с тях, е бил против тях. Служили са си с химикали и отрови, неизвестни дотогава на никого. С тях са ликвидирали неудобните им личности. Това става известно на баварското правителство, което при една внезапна проверка на баварската масонска ложа през август 1785 г. конфискува всички тези химикали, собственост на организацията.

Според известната историчка Неста Вебстер всички формули използвани от Вайшоп произхождат от персийски и египетски религиозни източници и служат за чисто материални цели и разрушение на съществуващото общество.

За да превземе напълно масонските ложи, Вайшоп измисля една тайна система, чрез която всички негови хора много бързо стигат до най-високи степени и завземат властта и управлението на ложите. Хиляди такива ложи се учредяват по целия свят и под командите на Вайшоп минират всяко управление, което пречи на главния „бос“ Ротшилд, скрит зад кулисите.

Според професор Робизон програмата на Вайшоп е следната:

 1. Унищожаване на всички мирни управления.
  2. Премахване на наследствеността.
  3. Премахване на частната собственост.
  4. Премахване на патриотизма.
  5. Унищожаване на семейството.
  6. Премахване на религията
  7. Създаване на едно световно Управление.

Но да се постигнат всички тези седем точки би означавало светът да грохне и да се разпадне.

Както споменах по-горе, Вайшоп е възпитан в йезуитски орден и е възприел свирепостта и жестокостта на организацията.

Йезуитите са авангардът и армията на Римската църква. Орденът им е основан през 1541 г. от Игнациус Лойола. Една година преди това папа Павел III ги признава за „Remigini Militantis Ecelesiae“. Лойола става първият генерал на Ордена. Историята на тази „Христова организация“ е написана с много протестантска кръв. Главната квартира на йезуитите се установява във Ватикана, където папата ги ползва за всички по-специални мисии. По искане на много държави през 1773 г. папата разтуря организацията, но скоро след това тя е възстановена отново. И до днес дори съществуват многобройни училища и колежи на йезуитите. Те са известни със стриктното спазване на учението си и със своя мистицизъм. Те са т.нар. „Черен интернационал“.

Клетвата на йезуитите при постъпването в Ордена е следната: В името на разпънатия на кръст Христос аз се заклевам да скъсам всякакви връзки, които ме обвързват баща, майка, братя, сестри, роднини, приятели, с царя, съдии и всякаква друга власт, на която съм служил или клел за подчинение или служба. Отказвам се от рожденото си място, отсега нататък моето съществувание е в друга сфера. Заклевам се да открия на моя началник всичко, което правя, мисля, чета, уча и виждам около себе си.“

Интригите и лошото име, характерни за този католически орден, са известни на цял свят. Но за’това, за което вечно ще носят отговорност, са Вартоломеевите кланета на 24 август 1572 г., когато избиват по особено подъл и жесток начин повече от 100000 хугеноти,

Вайшоповите трикове и намерения се разкриват и от едно писмо до негов близък съмишленик и съучастник.“Ние трябва да обмислим как да започнем да работим под някаква друга Форма. Стига да се постигне целта, няма значение под какъв претекст ще се изпълни. Винаги е необходимо едно прикритие. Ние трябва да се прикрием под името на една друга организация. Ложите, които са под франкмасонството в момента, са най-подходящата мантия за нашата възвишена кел, защото светът ги познава вече и не очаква от тях нещо много голямо, което да заслужава внимание. Ние трябва да се обвием в непроницаема тъмнина и да не допуснем никакви шпиони или пратеници от други организации“.

В друго писмо на Вайшоп срещаме следното признание: „Моето положение изисква аз да остана скрит от повечето членове, докато съм жив. Задължен съм да върша всичко посредством не повече от пет-шест души. Това ще покаже колко лесно ще бъде една умна глава да дирижира стотици хиляди хора. В друго свое писмо той пише: Аз имам двама непосредствено след мен, на които аз вдъхвам моя дух, моето желание и всеки от тези двама има също други двама и т.н.-по този начин най-добре се предават заповеди и се оперира политически“. С такива начини на действие и прийоми тази извратена организация си е служила, за да могат Ротшилдови да постигнат своите планове за разстройване на света чрез революции.

Първата експлозия е Френската революция 1789 г. и всички последвали революции оттогава досега. Много добре обмислените планове и скритите действия на тази конспиративна организация са откривани едва след видимия ефект: бунта, революцията, войната, изкуствения глад, икономическите и стопанските катаклизми.

Продължители на Вайшоп и на неговото движение Илюминати са триото: Карл Маркс, Фридрих Енгелс и Ласал. Те преработват фасадата на това учение, запазвайки неговите основни идеи. Слагайки ударение на алтруистичните принципи, те запазват революционното в доктрината. И най-интересното е, че тези трима, приемани за лидери на социализма и комунизма, никога не са били работници или на заплата, за „справедливостта“ на която толкова разпалено са се борили. Маркс е бил един лентяй без какъвто и да е морал. Ласал наследява огромно наследство и никога в живота си не е работил нищо. Енгелс, много богат фабрикант на памук, е използвал труда на деца, на която е плащал нищожни заплати.

Маркс, чието истинско име е Мордохай. си сменя името по подобие на вайшоп и примера му е последван от останалите ръководители на болшевишката революция. Маркс произхожда от равинска фамилия. Според много историци той е притежавал много лош характер – злобен, нетолерантен, жлъчен и непоносим. Неговите трудове не почиват на никаква научна основа. Всичко се доминира от неговите емоции. Но едно е истина: той е много добър последовател на Адам Вайшоп и несъмнено спомага за Болшевишката революция, която е пълно копие на френската.

Ваншоп си сменя името на Спартак. По подобие на него първите комунисти в Европа са се наричали спартаковци и сменят името си по-късно, когато се назовават комунисти 31.

Влиянието на Илюминати в Европа и САЩ е огромно. То се предава на следващите поколения и досега чрез най-старите тайни науки астрология, окултизъм, кабализъм, номерология и други. Много видни американци са били също едни от тях. В 1913 г. Американският федерален резерв поставя на гърба на еднодоларовата банкнота египетската пирамида с всевиждащото око на Луцифер.

Подривната дейност, изпълнявана едно време от Илюминати и подчинените н масонски ложи, се върши днес от повече от 12000-13000 различни организации, пръснати по цял свят.

Под лозунга за „световен мир“ тези конспиратори целят да унищожат половината от населението на земята чрез атомни бомби, за чието премахване така усърдно говорят. Напоследък от тяхна страна има много голям натиск за замразяване и унищожаване на ядреното оръжие. Целта е всичко да мине под контрола на ООН – организация, която е настоящата главна квартира на Илюминати.

Както преди Вайшоп е имал специални училища създадени с цел да се изучава в тях интернационализъм, днес неговите последователи също поддържат такива университети, в които не всеки -може да влезе.

Защо в Холивуд се срещат най-много комунисти? Защото всички кинокомпании са собственост на международните банкери и киноартистите са техни пионки.

Защо по-голямата част от персонала на Ей Би Си, Си Би Си и Ен Би Си са членове на Трилатералната комисия и Комитета за връзки с чужбина? Защото собствениците на тези компании са същите конспиратори-банкери, които контролират Съветския съюз и всички комунистически страни.

Средствата и инструментите на комунистическото движение за революции и войни фактически са се оформили тук, в САЩ, и никога не са били така активни, както в момента.

Връзката между Ротшилд и САЩ става посредством неговия съдружник от Франкфурт – Якоб Шиф, който прави една много здрава не само финансова, но и роднинска връзка с Павел Вартбург, Феликс Вартбург и Рокфелер, след което се оформя голямата Американска банкерска конфедерация.

Илюминати навлизат не само в банкерските, но и в политическите и военните среди на САЩ. Те имат свои хора в Конгреса, Сената, сред военните, ЦРУ, и дори сред президентите. Уилсън е един от тях, както и Франклин Рузвелт. В прочутите 14 точки на Уилсън се крият тайните намерения на конспираторите – всички народи да се откажат от своята независимост.

Адам Вайшоп е един от най-гениалните изпълнители на пъклените намерения на Ротшилд. В Париж преди 200 години той довежда хиляди главорези от най-различни страни, на които ежедневно се плаща за всяко тяхно участие. Това са огромни средства, които само Ротшилдови могат да посрещнат. Днес живеем в друг стадий на развитие и мислене. Необходимо е народът, да бъде манипулиран по съвсем друг начин – с кадифени ръкавици. Училищата, колежите, университетите/научните институти и много религиозни организации са днешният Илюминати, който също както и. преди се поддържа морално и материално от мега-банките.

Вайшоп е умрял отдавна, но неговите идеи и прийоми се използват и днес от наследниците на Ротшилд, които, също както Вайшоп, са се прикрили зад много други банкери, схоластици й държавни управления. Той умира на 82-годишна възраст и до последния ден от живота си, дълги години след Френската революция, продължава да ръководи криминалната дейност на финансовите си господари, които поддържат с неимоверно големи материални средства бруталните конспирации на организацията му.

Една от главните причини, за да се възприеме от хората идеята на тази организация, е фанатичното. потискане на народа от римокатолическата църква, която разделя народа на две борещи се за власт фракции.

Жестокостите на католическата църква озлобяват хората и лесно ги правят привърженици на противника, който в случая е Илюминати.

Никола М. Николов

 

Биография на Адам Вайсхаупт

ImageКазват много неща за него. Абат Барюел го нарича „човешки дявол“. Томас Джеферсън казва за него, че е „безобиден филантроп“. Проф. Джон Робинсон казва, че е „най-прозорливият конспиратор, някога съществувал“ Но каква е истинската история на човека, който просто наричал себе си „Брат Спартакус“?

Адам Вайсхаупт е роден на 6ти Февруари, 1748г. в Инголщат (град в Бавария, Германия, която в онези години е била независимо царство. Когато бил бебе, неговите родители, които били ортодоксални евреи приели католическата вяра. Така когато поизраснал Адам постъпил в мъжки манастир, а малко по-късно постъпил в университет поддържан от обществото на Йезуитите.

Като баварец, Адам изучавал чешки и италиански, а в университета изучавал латински, гръцки и с помощта на баща си – иврит. С неговите редки за онова време познания по езици и науки, неговите йезуитски наставници решили, че той би бил много полезен мисионер в Америка или Азия. Но Адам се разбунтувал срещу йезуитската дисциплина и отказвайки направеното му предложение станал професор по каноническо право в университета в Инголщат. От 1768 година Адам започнал да колекционира книги с цел създаването на академия на учените. Притежавал всякакви древни ръкописи и текстове, които си осигурявал от свои колеги и приятели.

Така Адам се развил с огромен и нестихващ интерес към окултизма и с времето станал обсебен от Великата Пирамида в Гиза. Той бил убеден, че пирамидата била праисторически храм на просвещението.

През 1770г., той се запознава с Франц Колмер, датски търговец, който живеел в Александрия от много години и по този начин направил няколко пътувания до Гиза. През следващата 1771г. Адам решава да създаде тайно общество, имащо за цел да “трансформира” човешката раса. Обсебен от идеята си, той посветил 5 години от живота си в написване на идеология и план, взимайки за целта идеи от много и различни окултни източници. Първото име на неговия Орден се казвало “Перфекционистите” (в ориг. Die Perfectibilisen), което се предполага е взел от Катарите – древна гностична религия. Катарите, чието име означава “перфектните”, са били отлъчени от църквата като секта и през ранните години на 13ти век били избити с разрешение на Папа Иноцент 3ти.

Адама Вайсхаупт имал пет цели, които искал да осъществи посредством тайният орден: 1. Унищожаването на монархиите и всички правителства. 2. Унищожаването на частната собственост и наследства. 3. Унищожаването на патриотизма и национализма. 4. Унищожаването на семейните ценности и брака и установяване на обществено обучение за децата. 5. Унищожаването на религията.

Като привлече “най-добрите и съвършени” на Европа, Адам бил убеден, че орденът ще осъществи своите цели. Той написва, “Учениците (бел.прев. “учениците от ордена”) трябва да са убедени, че Ордена ще управлява света. В такъв случай всеки член ще стане управляващ, защото ние мислим, че всеки от нас е достатъчно квалифициран, за да управлява. Управлението е привлекателна точка и за добрите и за лошите мъже. Именно заради това Ордена ще се разпространи много бързо.”

Адам дори е подстрекавал неговите последователи да не се страхуват да използват насилие или да извършват криминални действия срещу хора, които се явяват противници на разбиранията на илюминизма. По този въпрос той пише: “Грехът е нещо вродено, ако ползата е по-велика от щетата, то тогава грехът се превръща в добродетел.” Нещо, което много наподобява любимата мисъл на Джон Адамс – “Целта оправдава средствата.”

Адам събрал много влиятелни личности и лейтенанти като Барон Ксавиер фон Цвак, който разпространявал ордена из Германия и Англия с помощта на Уилиам Пити – вторият граф на Шелбърн. Присъединил се и Барон Адолф фон Книге, който провъзгласил “брака” между Илюминизма и Европейското Свободно Масонство на конгреса във Вилхелмсбад през 1782г. До 1782 ордена на Адам Вайсхаупт се разпространил от Дания до Португалия дори и по надалеч. Илюминатски британци разпространили илюминизма в Америка и открили Колумбийската ложа в Ню Йорк същата година. А млад руски аристократ, Александър Радисчев, се присъединил към ордена в Лайпциг и след това отнесъл учението в Санкт Петербург.

В Лисабон, поет на име Клаудио Мануел де Коста, станал член на Илюминати и с връщането си в Бразилия създал ложа заедно с двама доктори от Оуро Прето – Доминго Видал Барбоса и Хосе Алварес Мачиел. През 1788 това трио организирало първото илюминатско въстание – Inconfidencia Mineira, но бунтът бил потушен от вицекраля Маркиз Барбачена.

Междувременно, обратно в Германия, Адам разбирал все повече и повече, че живота като Илюминатус Рекс (най-висша степен в Ордена) не е толкова хубав, както си го е представял. Неговата дългогодишна любовница забременяла от него и настояла или да и плати огромна сума обезщетение или да се ожени за нея, в противен случай го заплашила да го превърне в публичен скандал. От друга страна Барон фон Книге, основният помощник в съюзяването със Свободното Масонство, поскал да бъде възнаграден като стане съуправник на Ордена заедно с Адам. Адам отказал и резултатът довел до напускането на Книге през 1784 година. За да направят нещата още по зле, илюминатските писатели Йохан Хердер и Йохан Г. Фихте започнали да бият аларма за германското обединение, призовавайки хората с думите „Ein volk und ein Reich“ (Един народ и един Райх), нещо което напълно не съответствало с плана на Адам за унищожаването на национализма.

Адам бил наистина много начетен, но определено не ставал за управляващ. Бил прекалено арогантен и горд, за да се вслуша в съветите на свои подчинени и последователи.

Тези негови характеристики разгневили някои от неговите последователи като Йозеф Ътшнайдер, които просто изчаквали удобен момент за своето отмъщение. Денят не се забавил. Илюминатски куриер бил ударен и убит от светкавица. Когато баварската полиция претърсила нещата му, открила кодирани съобщения от Вайсхаупт и копие на “Новият завет на Сатаната”. В този критичен момент за Ордена, Ътшнайдер и неговите трима илюминатски приятели отишли до баварските власти и разказали всичко за Илюминати. В резултат на това през 1784 Краля на Бавария забранява Ордена с декрет и подгонва неговите последователи. Уволнен от своята позиция на преподавател в университета и официално изгонен от Бавария, Адам се премества да живее в Регенсбург, където намира хората за твърде враждебни към него и за това заминава скоро за Гота, където е приютен да живее от Дюк Ернст II – последовател на Ордена.

„Най-прозорливият конспиратор, някога съществувал“ доживял края на дните си в Гота. От там ръководел с помощта на своя приятел-кореспондент Жан Баптист Вилермоц (илюминат от Лион). И живял достатъчно, за да вдъхнови нова генерация от Илюминати – Anacharsis Cloots, Francois Babeuf и Filippo Buonarotti.

Адам Вайсхаупт умира на 18ти ноември 1830 година. Последната книга над която работел, така и не била завършена. В нея ставало въпрос за тайните на херметичното изкуство.

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница