Антикомунист №1 на всички времена: Йосиф Висарионович Сталин

  ВЪПРОС (радио „Радонеж“): Виктор Александрович, Вие имате много предавания за светото Царско семейство. Известна е почитта Ви към Царствените мъченици. Но мнозина слушатели с учудване забелязаха, че напоследък във Вашите предавания се забелязва подчертано уважително отношение към Сталин. Моля да обясните, как у Вас се съчетава почитта към светия Цар и такова уважение към Йосиф Сталин, който несъмнено е един от революционерите-богоборци, разрушили съзнателно Руската империя, виновни за разпалването на братоубийствена гражданска война, за смъртта и преследванията срещу хиляди новомъченици и изповедници? ВИКТОР САУЛКИН: Ще се опитам да обясня. Проблемът е там, че не може да се разсъждава за всичко случило … Продължете с четенето на Антикомунист №1 на всички времена: Йосиф Висарионович Сталин