Банкер от Wall Street: Глобалните дългове принадлежат не на хората, а на същества извън планетата Земя

 

Народите по света се намират в постоянно дългово робство, а материалните богатства изчезват всяка година, пише yournewswire. com.
 

Според Wakingtimes, народите по света се намират в  постоянно робство у майсторите на книжните пари, които  са ни обременили с  абсолютно непреодолими дългове. А тези дългове дори математически е невъзможно да се погасят. В момента, според оценките на ЦР, общият  глобален дълг наближава $ 90 трлн. „През 2013 г., според данни на CIA World Factbook, световният БВП е около 87,25 $ трилиона по отношение на паритета на покупателната способност (ППС), както и около $ 74 310 милиарда в  номинално изражение.“. Брутният световен продукт (т.е. номиналната стойност на планетарната човешката дейност за година), наскоро бе оценен на $ 78 милиарда. Това е почти една година производителност на всеки мъж, жена и дете на планетата Земя, около 7,4 милиарда души, се начисляват на някой.  Но на кой точно –  никой не знае със сигурност. Как е възможно това? След няколко години  разследване на дела за трилиони долари, изчезнали без следа от правителството на САЩ,  бившият банкер от Уолстрийт и бивш секретар на министъра на  жилищното строителство  и Федерален  комисар по жилища и градско развитие в първата администрация на Буш, Катрин Остин Фитц,  стига  до заключението, че глобалният дълг може да принадлежи на същества извън нашата планета. Тези същества оперират с планетата Земя като инвестиция в недвижими имоти. „Дали земната икономика е отворена или затворена? Учих в  бизнес училище,  работих  на Уолстрийт единадесет години, вие знаете, вземах участие в икономиката през  целия си живот. И през цялото това време аз бях канена  да  предполагам, че на Земята икономиката е  затворена система. По този начин, ако ние сме издали дълг, то други хора са владели този дълг. Ако ние сме пуснали акции, други хора притежават тези акции. Но ако се вгледате в целия ми  икономически опит, който натрупвах през целия ми живот, в правителството, бизнеса, и на други места, знаете ли, ако питате мен, за да опиша  икономическия модел на планетата Земя, какво бих казала: „Добре, планетата Земя е инвестиционен фонд в недвижими имоти, тъй като ние изплащаме  дивиденти на някакво  място на някой, всяка година. И аз не знам, къде се  случва това. И това се превръща във  въпрос за  планетарния баланс. “. Катрин Остин Фитц обаче признава, че не разполага с отговора на този доста сериозен въпрос, а съществува факт, че всяка година голяма част от това, което се произвежда в света, се изпарява във въздуха, без някой да носи отговорност. И затова има сериозни основания да се зададе  този въпрос на някой от признатите икономисти. Дори и счетоводните правителствени органи, отговорни за наблюдение и записване  на всички наши разходи, не могат по никакъв начин да отговорят на този въпрос. Парите просто изчезват, дългът нараства в геометрична професия и никой не може да обясни точно кой е получателят. „Нека да ви  споделя няколко важни въпроси. Това  отворена или затворена икономика е ? “ Имам  статистика за това, кой тиражира дългови задължения. Но през целия си живот не бях в състояние да получа  статистика за това кой е собственикът на дълга? Аз не знам кой е собственик. Аз знам, че те контролират. И те контролират чрез дълг. Защото можете невидимо да управлявате  дружество  чрез регулиране с  дълг. Но кой е собственик на дълга? Това са  хора, или е някой друг?“- пита Катрин Остин Фитц.

ПО ТЕМАТА

 

 

 

 

 

Последно от ЕКЗОПОЛИТИКА

The Bulgarian Times