Барбара Маркс Хъбард: кръстницата на трансхуманизма и синтетичната духовност или как Рокфелерови финансират превръщането на човечеството в нов трансхуманен вид

Барбара Маркс Хъбард

Покойната Барбара Хъбард, финансирано от Рокфелер Ню ейдж гуру, е от решаващо значение за развитието на идеите, вярванията и технологиите, необходими за маркетирането на трансхуманизма като духовно просветление

През 2016 г. Глобалните съвети за бъдещето на Световния икономически форум публикуваха видеоклип, озаглавен „8 прогнози за света през 2030 г.“, в който се прогнозира технократски нов световен ред, при който „няма да притежавате нищо. И ще бъдете щастливи.“ Не е нужно да проявяваме голямо въображение, за да се замислим как олигарсите от СИФ планират да въведат политики за „устойчиво развитие“, които ще нормират потребителските стоки в една глобална „икономика на споделянето“, в която работят временни гиг-работници, които ще бъдат превърнати в безправни крепостни селяни в рамките на техно-общинска интерпретация на неофеодализма. [бел. прев. – Гиг-работниците не са постоянно обвързани с конкретно предприятие, а си сътрудничат едновременно с няколко и самостоятелно определят своята степен на заетост и интензивността на натовареността. За работодателите новият формат също е изгоден, тъй като позволява да се минимизират производствените разходи, свързани със създаването на постоянни работни места и да наемат работници само когато е необходимо.] Но как глобалистките технократи от СИФ ще накарат виртуалната ниска класа да бъде доволна от постоянното си състояние на дигитално робство?

С навлизането на Ню ейдж гуруто Барбара Маркс Хъбард и нейната подкрепа за инициативата „Глобална кохерентност“ на института HeartMath [1][2], която разпространява трансхуманистични неврофидбек устройства за носене по цялата планета, за да синхронизира по цифров път колективните сърдечни ритми и мозъчни вълни на човечеството в електронно предизвикани състояния на синтетично духовно блаженство. С трансхуманистичната благословия на Хъбард глобалната невротехнологична мрежа на HeartMath е подготвена да приспива плебса и пролетариите, за да се подчинят на „новото нормално състояние“ на технофеодалната икономика на „заинтересованите страни“ на Четвъртата индустриална революция.

В тази първа част от поредицата ми, посветена на приноса на Хъбард към постхуманистичната религия и технофашистката икономика на неоевгеничната Четвърта индустриална революция, ще опиша в исторически план как Рокфелеровите филантропи финансират Фондацията за съзнателна еволюция на Хъбард, за да превърнат човечеството в нов трансхуманен вид, кръстен в името на техно-гностичното „Христово съзнание“ [3]. Освен това ще разкрия как Хъбард си е сътрудничила с глобалистите от Световната бизнес академия, корпоративистите от компанията Singularity University и психолозите на човешкия потенциал от евксихиански тип във връзка с Института „Есален“, за да създаде техно-комунитарен спиритуализъм, който се покланя на трансхуманистичната еволюция, контролирана от големите технологични компании, които доминират в икономиката на заинтересованите страни на Четвъртата индустриална революция [4]. И накрая, ще документирам как Хъбард напредва в глобализацията на трансхуманистичните носими устройства за биофидбек на Института HeartMath, които могат невротехнологично да хипнотизират прекариата във виртуални състояния на щастливо подчинение на „новото нормално“. [бел. прев. – Singularity Education Group (използваща публичните наименования Singularity Group, Singularity University или SingularityU) е американска компания, която предлага образователни програми за ръководни кадри, бизнес инкубатор и бизнес консултантски услуги. Въпреки че компанията използва думата „университет“ в брандинга си, тя не е акредитиран университет и няма академични програми или акредитация.]

В следващите части на тази поредица ще разкрия как трансхуманистичната мисия на Хъбард да направлява „съзнателната еволюция“ е пропита с малтусианско-евгеничен контрол на населението. Освен това ще разкрия как трансхуманистичните съюзници на Хъбард от Световното общество на бъдещето, Движението за човешки потенциал и Фондацията за съзнателна еволюция са забъркани в мрежи от предполагаеми педофили и култове за сексуално насилие.

КЪДЕ НЮ ЕЙДЖ СРЕЩА НОВОТО НОРМАЛНО?

Откакто бяха обявени локдауните за COVID-19, се проведоха множество пропагандни кампании от страна на правителствени бюрократи, корпоративни олигарси и глобалистични технократи, които изнасят лекции за необходимостта от аклиматизация към „новото нормално“. Вероятно не сте чували този лозунг преди COVID, но Хъбард пророкува настъпването на новото нормално поне още през 2008 г. Всъщност Хъбард предрича, че 2020 г. ще бъде ключовата година на глобалната „промяна“ към новото нормално, която ще превърне света във футуристичната „сингулярност“, замислена от Рей Курцвейл, директор по инженерните въпроси на Google, който е основател на Singularity University – постхуманистичен мозъчен тръст, в който Хъбард популяризира мечтите си за използване на „съзнателната еволюция“ за създаване на нов трансхуманен вид.

В книгата на Хъбард „52 кода за съзнателна самоеволюция: Процес на метаморфоза за реализиране на пълния ни потенциал“ (52 Codes for Conscious Self Evolution: A Process of Metamorphosis to Realize Our Full Potential Self), „код 33“ призовава човешките същества да „излязат напред като нова норма“, за да се развие човешкият вид от „Homo sapiens sapiens до Homo universalis“ [5]. По-късно, през 2012 г., Хъбард публикува още една книга – „Раждане 2012 г. и след това: Великият преход на човечеството към епохата на осъзнатата еволюция“ (Birth 2012 and Beyond: Humanity’s Great Shift to the Age of Conscious Evolution). В раздел, озаглавен „От 2012 г. до 2020 г. и след това“, Хъбард обявява, че „осемте години след раждането [през 2012 г.], водещи до 2020 г., ще бъдат от решаващо значение за осъществяване на промените, необходими за плавното ни навлизане в следващата ера… превръщайки се в напълно оформени еволюционни общности… по целия свят, където всеки човек може да се научи да трансформира себе си и нашия свят“ в трансхуманистичен Нов световен ред [1].

Още преди 2008 г., в продължение на десетилетия, Хъбард предрича настъпването на нова трансхуманистична епоха, в която човечеството ще се слее с технологиите чрез „съзнателна еволюция“. Като кръстоносен водач на Движението за човешкия потенциал Хъбард се свързва с психолози от Института „Есален“ и корпоративисти от Singularity University, за да проправи пътя на човешкото съзнание към колективна съвместна еволюция с „ноетичното“ съзнание на космоса чрез трансхуманистични технологии [6]. Финансирана от Рокфелер [3], Хъбард създава Фондацията за съзнателна еволюция, която прокарва „синергичния“ напредък на биотехнологиите, нанотехнологиите и суперкомпютърния изкуствен интелект, които могат да бъдат глобално обединени чрез „интернет на нещата“ (IoT) и „интернет на телата“ (IoB), за да се създаде нов трансчовешки вид. За да подпомогне изграждането на колективната кибернетична нервна система на еволюиращия трансхуманен суперорганизъм, Хъбард популяризира Глобалната мрежа за кохерентност на Института HeartMath, включваща носими неврофидбек технологии, които свързват човешките биоритми чрез смартфони по цялата планета [1].

В книгата „Еволюционен синтез: нов светоглед (изтъкаване на нов меметичен код за оптимално бъдеще на човечеството)“, публикувана през 2008 г. от Фондацията за съзнателна еволюция, Хъбард прогнозира как „от гледна точка на еволюционния трансхуманизъм виждаме възможно сближаване на нашето разширено съзнание с технологично подобреното ни тяло/ум… като следващ етап от нашата еволюция“, когато „ще има космическо културно сближаване на живота между трансхуманен и евентуално постхуманен живот“, включително „силициев „живот““. Предвиждайки „новото нормално“ след COVID през 2020 г., Хъбард добавя, че „в еволюционния трансхуманизъм универсалният човек се появява за първи път на тази Земя като „нова норма“: като човек, въплъщаващ нашите духовни, социални и научно-технологични способности“.

Тъй като технофашистката експлоатация на локдауните на COVID е израз на темата на книгата на Хъбард от 1993 г. „Нашата криза е раждане“ (Our Crisis Is a Birth) [7], кризата с COVID-19 поражда технократско ново нормално състояние, в което човешкият живот все повече се опосредства от компютърни екрани и цифрови идентификатори, които са подготвени за откриване и проследяване от кибернетиката на интернет на нещата-интернет на телата. Ето защо изглежда, че повратната точка през 2020 г. съвпада с предсказанията на Хъбард за „велика промяна“ към „раждането“ на „съзнателна еволюция“, при която човечеството започва да „синергизира“ с цифровите компютърни технологии, за да се „преобрази“ в нов трансчовешки вид киборги.

Ако не ви харесва идеята на големите технологични компании да ви превърнат в дигитален компютърен продукт, не се притеснявайте. Глобалната инициатива HeartMath на Хъбард може да ви свърже с устройства за биофидбек, които електронно ще ви хипнотизират до копазетично послушание, докато ви превръщат в трансхуманен подчинен, който с радост няма да притежава нищо, дори собственото си тяло, в „новото нормално“, което е технофашистката Четвърта индустриална революция.

Със сигурност визията на Хъбард за трансчовешкото бъдеще не е получена по магически начин от поглеждане в кристална топка. По-скоро Хъбард е в тясно сътрудничество с много от трансхуманистичните архитекти на технократското “ново нормално“, което те от няколко десетилетия подготвят за 2020 г.

БАРБАРА ХЪБАРД, „ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ“ И КИБЕНЕРТИЧНАТА ТРАНСХУМАННОСТ

Визията на Хъбард за транс-еволюция чрез свръхорганична кибер-нервна система е вдъхновена от техно-гностичните пророчества на Пиер Тейяр дьо Шарден и от „революцията на науката за дизайна“ на Р. Бъкминстър Фулър [8]. Тейяр дьо Шарден е йезуитски свещеник евгенист, който проповядва трансгностично евангелие за духовна или „ноетична“ еволюция чрез пробуждане на универсалното съзнание в „ноосферата“. Фулър е изтъкнат футурист и кръстник на революцията в науката за дизайна, която създава прототипи на „синергични“ модели на еволюционна архитектура, като например геодезичния купол. И Тейяр дьо Шарден, и Фулър изповядват вярата си в „космическото Христово съзнание“ на ноосферната еволюция, което Хъбард също обожествява като сърцевина на кибернетичната еволюция на човечеството в транстехнологичен колектив.

По време на речта си през 2015 г. пред членовете на Института по ноетични науки Хъбард проследява пробуждането на собствената си съзнателна еволюция до прочитането на „Феноменът на човека“ на Тейяр дьо Шарден: „в момента, в който прочетох това… се посветих на ноосферата.“ Произхождаща от концепцията на предсократическия философ Анаксагор за „нус“, който е вездесъщият „разум“ на космоса, ноосферата, според Тейяр дьо Шарден, е „тангенциалната енергия“ на Вселената, която се развива чрез човешкото съзнание. В речта си на Международната конференция на Института по ноетични науки през 2015 г. Хъбард разказва как чрез тангенциалните енергии на ноетичната еволюция „през последните 15 години на планетата е израснала нова нервна система. И това е интернет. Това е Facebook; това е Twitter; това са 7 милиарда мобилни телефона и още толкова… Дадена е огромна нервна система, която е отворена за нас.“

Накратко, Хъбард вярва, че ноосферното разширяване на съзнанието превръща човешката биологична нервна система в разширена технологична мрежа от смартфони, които са свързани със социалните медии в интернет. Според Хъбард онлайн социалните мрежи, които привидно разклоняват човешките нервни системи колективно чрез мобилните телефони и сателитните телекомуникации, изграждат еволюционни стъпала към трансхуманен зенит, в който мозъчно-компютърните интерфейси и нанотехнологичните импланти ще обединят човешкото съзнание с космическото съзнание на ноосферата чрез сливане на органичния биологичен интелект с високотехнологичния изкуствен интелект.

В книгата си от 2001 г. „Възникване: преход от его към същност (10 стъпки към универсалния човек)“ (Emergence: The Shift from Ego to Essence (10 Steps to the Universal Human)) Хъбард разказва как „ноосферата“ на Тейяр дьо Шарден е „това, което бихме могли да наречем „мислещият слой на Земята“ или сферата на ума. Представете си тази ноосфера като невидим, но всепроникващ суперорганизъм. Тук живее всеки от нас, както живеят собствените ни клетки в тялото ни. Ноосферата е съставена от нашите колективни съзнания, както и от интелигентността, която създава нашите разширени тела под формата на бързо развиваща се технология“, включително „интернет“, „биотехнология“ и „нанотехнология“ [9].

През 2017 г. по време на речта си „Събуждане на новия вид във вас“ на срещата на върха на Движението за глобална цел в Сан Франциско Хъбард заявява, че ноосферата на Тейяр дьо Шарден „сега е интернетната нервна система на планетата“ и „сега има достатъчно хора, за да събудим нашата планетарна нервна система“ чрез „високите технологии… изкуствения интелект, квантовите компютри, роботиката, генетиката, всичко това… са силите на нашите митологични богове“.

В обобщение, Хъбард вярва, че чрез използване на биотехнологиите и нанотехнологичната роботика генетично създадените човешки тела могат да се слеят с квантовия изкуствен интелект, което ще превърне човешките същества в трансхуманни киборги, които могат да постигнат божественост, като призоват колективното съзнание на ноосферата чрез „интернет на нещата“ (IoT) и „интернет на телата“ (IoB).

Хъбард проповядва трансгностичното евангелие на Тейяр дьо Шарден за това как хората трябва да се издигнат като богове, като се превърнат технологично в свръхчовеко-машинни хибриди, способни да се издигнат до „Христовото съзнание“ на ноосферата. По време на речта си пред Института по ноетични науки Хъбард разказва как Тейяр дьо Шарден е пророкувал, че „когато сферата на разума… получи колективните си очи, ще преживеем… „християнизацията“ на Земята“.

Според Хъбард „колективните очи“ на „сферата на съзнанието“ или „ноосферата“ се отварят чрез световната мрежа на социалните медии в интернет. Във визията на Хъбард за бъдещето тези цифрови социални мрежи ще се разпространят по целия свят и ще наситят планетата чрез това, което Р. Бъкминстър Фулър нарича революция на науката за дизайна. В крайното уравнение вдъхновената от Фулър технотронна революция [бел. прев. – технотронен озн. оформен или повлиян от промените, предизвикани от напредъка в технологиите и комуникациите] на Хъбард ще достигне кулминацията си в ноетична връзка от сателитни телекомуникации и мобилни компютърни устройства, които съзнателно ще се превърнат в трансхуманистична интернет на нещата-интернет на телата сингулярност, което ще доведе до така наречената „християнизация“ на Земята, която ще помаже колективния човешки вид като бог на Земята.

Това техно-гностично евангелие на „Христовото съзнание“ е проповядвано и от Фулър, който вярва, че неговата научна революция на дизайна ще използва напредъка на науката и индустрията, за да въведе технократски утопичен рай на Земята. Подобно на Хъбард и Тейяр дьо Шарден, Фулър предвижда, че чрез революцията в науката за дизайна „универсалният разум“ или космическото „Христово съзнание“ ще се развие чрез трансхуманистичната „синергия“ на човешкия интелект и технологичния прогрес. В книгата „Синергетика: Изследвания на геометрията на мисленето“ Фулър твърди, че „Вселената е технология“ и че в настъпващата епоха на новата ера революцията на науката за дизайна ще слее по технократски начин „Христовото съзнание на ноосферата“ с човешкото съзнание на биосферата, което ще доведе до космическа трансхуманистична сингулярност, която ще създаде рай на Земята.

Намирайки съмишленик в лицето на Хъбард, Фулър я обявява за наследник на футуристичната си визия за „християнизирана“ технократска еволюция чрез своята революция в науката за дизайна. В книгата на Хъбард от 2015 г. „Еволюционният завет на съвместното създаване: Обещанието ще бъде спазено“ (The Evolutionary Testament of Co-Creation: The Promise Will Be Kept) тя записва как Фулър заявява: „не се съмнявам, че Барбара Маркс Хъбард – която помогна за въвеждането на концепцията за футуризма в обществото – е най-добре информираната жива личност по отношение на футуризма и създадените от него прогнози“ [3]. С голяма гордост Хъбард поема мантията на Фулър и носи факела на неговата революция в областта на технохристиянската наука за дизайна.

В речта си, озаглавена „Как да се подготвим за 2012 г.: визия за човечеството“, произнесена по време на конференцията „Пророците: повратна точка 2012“ в университета „Саймън Фрейзър“ във Ванкувър, Канада, Хъбард разказва как двамата с Фулър са имали преживявания на „Христовото съзнание“, които са обединили техните езотерични пътувания към високотехнологична съзнателна еволюция:

„Христовото преживяване на Бъки се състои в това, че той се разхождал по улиците на Чикаго… видял светлина, бил издигнат от светлината и чул думите: „Бъки, ти си първият мини Христос на Земята и това, което свидетелстваш, е истина“. Фулър й разкрива това видение в момент, когато Хъбард споделя с него собственото си „Христово преживяване“. Хъбард обяснява: „един ден, бях написала книгата за Новия завет на еволюционния Христос. Бъки поиска да се види с мен насаме. Той ме прегърна и каза: „Скъпа, аз имах същото преживяване“. И той постави слепоочието си върху моето и имах чувството, че ме заля с революцията в науката за дизайна.““

Накратко, и Хъбард, и Фулър изповядват вярата си в ноосферното Христово съзнание, а Хъбард вярва, че споделеният с Фулър „Христов опит“ е трансмутирал неговата революционна „дизайнерска“ научна мисия в нейната собствена съзнателна еволюция.

Продължавайки посланието на Фулър за революция в науката за дизайна, Хъбард перифразира пасаж от неговата „Утопия или забрава“ в книгата си от 1995 г. „Откровението: Послание на надеждата за новото хилядолетие“ (The Revelation: A Message of Hope for the New Millennium). В частта, озаглавена „Пътуването“, Хъбард предава утопичната прогноза на Фулър за това как метафизичното или ноетичното съзнание на „универсалния интелект“ се развива космически заедно с колективно осъзнатата еволюция на човешкия интелект чрез трансхуманистичния технологичен напредък на революцията в науката за дизайна:

„Вселената се изгражда към още по-висш ред, защото увеличава интелигентността си – въпреки нас!

Интелигентността, обявява Фулър, не е физическа, а метафизическа… Нашите технологии стават ефимерни, миниатюрни и естетични, подобно на природните технологии: фотосинтеза, ДНК, човешки мозък. Сега разполагаме с технологиите, ресурсите и ноу-хауто, казва Фулър, за да постигнем 100-процентов физически успех на този свят…

Нарастващото развитие на технологиите ни дава възможност да преобразим себе си и света… Човекът има огромен неизползван потенциал. Планетата еволюира към квантов скок, при който всички нейни членове ще се почувстват като част от едно тяло. Имаме способността да преодоляваме физическия недостиг и дори да променяме физическата си природа – системите ни тяло/ум. Тези велики еволюционни цели са смисълът на властта.“

Казано по друг начин, Хъбард изтъква постулата на Фулър за това как с развитието на технологиите те ще стават все „по-ефимерни“, докато не се сгъстят дотолкова, че да могат да се слеят с човешката биология. Според Хъбард това ефимерно сливане на биология и технология ще трансформира „системите тяло/ум“, като ги слее с цифровата инфраструктура на световната икономика.

В крайна сметка Хъбард е била евангелизатор на съзнателната трансхуманистична еволюция чрез глобализацията на колективната кибернетична нервна система, която ще бъде витализирана от техно-индустриалната революция на синергетичната наука за дизайна на Фулър и ноосферното пробуждане на космическото „Христово съзнание“ на Тейяр дьо Шарден.

„ЛЮБИМИЯТ ПОКРОВИТЕЛ“ НА ХЪБАРД – ЛОРЪНС РОКФЕЛЕР

За да подпомогне техно-нотичната транс-еволюция на универсалния „Христов разум“, обожествяван от Фулър и Тейяр дьо Шарден, Хъбард създава Фондацията за съзнателна еволюция, която е финансирана от Лорънс Рокфелер [3]. Брат на Джон Д. Рокфелер III, Дейвид Рокфелер, Нелсън Рокфелер и Уинтроп Рокфелер, Лорънс е президент и попечител-основател на Фонда на братя Рокфелер, който е корпоративна филантропия, финансираща социални „инвестиции за въздействие“ в „биотехнологии“ и „цифрови технологии“. Това, разбира се, са ключови градивни елементи в матрицата интернет на нещата-интернет на телата, която е в основата на трансхуманистичните мечти на Хъбард за колективна съзнателна еволюция. Лорънс финансира и езотерични изследвания на гностичното „Христово съзнание“ и ноетичната парапсихология.

В прелюдията към нейния Еволюционен завет за съзидание, който е посветен на Лорънс Рокфелер, Хъбард възхвалява как той е помогнал за основаването на Фондацията за съзнателна еволюция: „с голяма благодарност посвещавам Еволюционния завет: [sic] Обещанието ще бъде спазено на Лорънс [sic] Рокфелер, който разпозна целта му да помогне за „раждането на Христос на 21-ви век“ и ме подкрепи в създаването на Фондацията за съзнателна еволюция, за да я пренесе в света“ [3].

Според официалния уебсайт на Фондацията за съзнателна еволюция тази финансирана от Рокфелер фондация, освободена от данъци, насърчава „синергичната“ трансхуманна еволюция, задвижвана от „присъствието на радикални еволюционни технологии като биотехнологии, нанотехнологии, квантови изчисления, космически изследвания и др. Инструментите са на разположение, за да преобразим себе си, телата си и света. Можем да преминем отвъд състоянието на човека-творец към нов вид, универсално човечество, способно да се развива заедно с природата.“ С други думи, финансирана с пари на Рокфелер, Фондацията за съзнателна еволюция се застъпва за сливане на човечеството с биотехнологични и нанотехнологични квантови компютри, за да се превърне човечеството в нов трансчовешки вид, който Хъбард нарича Homo Universalis.

Рокфелер не само осигурява началното финансиране на Фондацията за съзнателна еволюция на Хъбард, но и финансира много от високотехнологичните индустрии, включително биотехнологиите, нанотехнологиите и квантовите изчисления, които Фондацията за съзнателна еволюция разглежда като средства за „съзнателна“ трансхуманна еволюция.

През 1946 г. Лорънс Рокфелер и братята му Дейвид, Нелсън, Уинтроп и Джон Д. III основават една от първите фирми за рисков капитал – Rockefeller Brothers Inc., която днес е известна като Venrock. Лорънс стартира дейността на Venrock с инвестиции в корпорации от Силициевата долина, като Intel и Apple. Всъщност Venrock „заемаше място в борда на директорите на Apple в продължение на почти 20 години“.

Други начинания на Venrock в големите технологични индустрии включват инвестиции в компании за онлайн поведенческа реклама, включително AppNexus и DoubleClick, последната от които понастоящем е собственост на Google. Разбира се, анализите на поведенческата реклама са в основата на алгоритмите за извличане на данни, които захранват това, което Хъбард нарича колективна кибернетична нервна система на мрежите на социалните медии .

Междувременно Venrock е финансирала и няколко биотехнологични корпорации, биофармацевтични предприятия, компании за генно секвениране и предприятия за генетична модификация, включително Abbott Laboratories; Unity Biotechnology; Element Biosciences; REGENXBIO; 10X Genomics; Targeted Genetics; Genetics Institute; Centocor, собственост на Johnson & Johnson; Adnexus Therapeutics, собственост на Bristol-Myers Squibb; Idun Pharmaceuticals, собственост на Pfizer; и Sirna Therapeutics, стартъп за технология за РНК интерференция (RNAi), придобит от Merck.

Освен това Venrock е финансирала компании за квантови изчисления, включително Atom Computing, и нанотехнологични корпорации, като Nanosys. В допълнение Venrock е инвестирала в блокчейн стартъпи, включително Dapper и Flow.

В обобщение, Лорънс Рокфелер финансира разработването на редица трансхуманистични технологии, включително интернета на големите данни, биотехнологии и нанотехнологии, като същевременно разпространява транс-еволюционната идеология на Хъбард, финансирайки нейната Фондация за съзнателна еволюция. Струва си да се отбележи, че финансирането на трансхуманизма от страна на Лорънс, който в основата си е високотехнологично изпълнение на евгеничното инженерство, се корени в дългата история на семейство Рокфелер, което финансира предишни варианти на евгениката, като например американските евгенични програми в лабораторията „Колд Спринг Харбър“ и евгеничните програми в институтите „Кайзер Вилхелм“ в нацистка Германия.

Наред с финансирането на трансхуманистичните технологии и транс-еволюционните теории, поддържани от Хъбард, Лорънс се застъпва и за ноетичната духовност на Хъбард, като подкрепя нейния Ню ейдж евангелизъм. Това става с безвъзмездни средства от неговия Фонд за укрепване на човешкия дух. В раздела „Благодарности“ на книгата си „Съзидание“ Хъбард подчертава, че „публикуването на тази книга и свързаната с нея програма за разпространение на информация стана възможно благодарение на щедрата субсидия от Фонда за развитие на човешкия дух на Лорънс Рокфелер“ [7]. В разширеното издание на тази книга, което е озаглавено „Откровението: Послание на надеждата за новото хилядолетие“, Хъбард копира същото признание за това как Рокфелер е финансирал изданието [9].

По същия начин Рокфелер развива и ноетичния мистицизъм, като финансира програмата за изследване на инженерните аномалии в Принстън (PEAR), която изучава парапсихологични явления, включително психокинеза и дистанционно виждане. PEAR стартира Проекта за глобално съзнание, който е сателит на Института за ноетични науки (IONS), където Хъбард, която одобрява IONS в книгата си „Раждането 2012 г. и след това“ [1], изразява вярата си в техно-ноосферната еволюция чрез колективно осъзнатите кибер-нервни системи, станали възможни благодарение на социалните медийни мрежи в интернет. Сега програмата PEAR е преструктурирана в Международни лаборатории за изследване на съзнанието.

Струва си да се отбележи, че Рокфелер е осигурил и финансирането на гностическите книги на Роджър А. Уиър за тайната връзка между Исус Христос и Мария Магдалена. Гностическата интерпретация на живота на Исус от страна на Уиър се съчетава с неговия синтез на херметизъм, източен мистицизъм, космическа еволюция и езотерично съзнание. Така например, повтаряйки гностицизма на Хъбард, Фулър и Тейяр дьо Шарден, Уиър провежда следните Ню ейдж курсове в залата за срещи на книжарницата Bodhi Tree в Западен Холивуд, Калифорния: „Мария Магдалена и Великият път на Исус: споделеното присъствие трансформира цивилизацията и видовете“; „Херметичното бъдеще на Америка“; „Homo Sapiens Stellaris: човекът на звездната мъдрост“; „Квинтесенциалните измерения на съзнанието: екология на четирите измерения в допълване в пространство-времето“; и „Параяна: пътят отвъд“.

В обобщение, Рокфелер финансира изследванията в областта на ноетичната „наука“, гностичната литература за Христовото съзнание и трансхуманистичните технологии, както и Фондацията за съзнателна еволюция на Хъбард, която се застъпва за постчовешкия синергизъм на техно-ноосферната транс-еволюция, която ще завърши с нов „християнизиран“ вид киборги.

В крайна сметка Хъбард и Рокфелер се съгласуват по същество на всички фронтове. Рокфелер е не само източник на парична подкрепа, но и симпатизант на Хъбард. В книгата си от 1998 г. „Осъзната еволюция: събуждане на силата на нашия социален потенциал“ (Conscious Evolution: Awakening the Power of Our Social Potential) Хъбард оценява високо подкрепата, оказана ѝ от Рокфелер: „Сърдечно благодаря на моя любим покровител Лорънс С. Рокфелер, който подкрепяше тази работа с вярност, вдъхновение и щедрост“ [2]. След това, в раздела „Посвещение“ на книгата си от 2001 г. „Възникване: преходът от его към същност“ (Emergence: The Shift from Ego to Essence), Хъбард пише: „в посвещение на моя благодетел Лорънс С. Рокфелер, който подкрепяше тази работа в продължение на десет години, довеждайки я до този момент на изпълнение“ [9]. Четиринайсет години по-късно, през 2015 г., Хъбард посвещава на Рокфелер и книгата си „Еволюционен завет за съзидание“ (Evolutionary Testament of Co-Creation) [3], отбелязвайки 24 години подкрепа.

ЕВПСИХИЧНАТА МРЕЖА НА ЕЙБРАХАМ МАСЛОУ – КОРЕНИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Лорънс Рокфелер също напредва в „съзнателната еволюция“ към трансхуманизма, като прокарва „Движението за човешкия потенциал“. Той прави това чрез инвестициите си във Фондация „Човешки потенциал“ и Института „Есален“. Хъбард продължава да следва тази философия на съзнателна транс-еволюция и чрез Движението за човешкия потенциал, което е породено от хуманистичните и трансперсоналните психологически теории на нейния наставник Ейбрахам Маслоу, създал психо-духовния принцип „самореализация“. Маслоу проповядва своето транспсихологическо евангелие за самореализация в Института „Есален“, което е одобрено и от Хъбард [1]. Междувременно Хъбард се съюзява с Маслоу и неговата „евпсихична мрежа“ от Ню ейджъри в Есален, за да насърчи развитието на трансчовешкия потенциал чрез носими биофидбек устройства и други компютъризирани технологии, които могат да „хакнат съзнанието“ [4].

Протеже на поведенческия психолог Е. Л. Торндайк, гещалт-психолога Макс Вертхаймер и психодинамичния психолог Алфред Адлер, който е колега на Зигмунд Фройд, Маслоу съчетава „първата сила“ в психологията – бихейвиоризма „стимул-реакция“, и „втората сила“ в психологията – фройдистката психоанализа, за да създаде „трета сила“ в психологията [4]. Тази „трета сила“ беше „хуманистичната психология“, която впоследствие се превърна в „четвърта сила“ в трансхуманистичната психология, известна като „трансперсонална психология“ [4]. В предговора към второто издание на книгата си „Към психологията на битието“, финансирана от Фонда за развитие на образованието на Фондация „Форд“, Маслоу пише: „Смятам хуманистичната психология, третата сила в психологията, за преходна, за подготовка за още „по-висша“ четвърта сила в психологията, трансперсонална, трансхуманна, съсредоточена в космоса, а не в човешките нужди и интереси, надхвърляща човечността, идентичността, самореализацията и други подобни“ [4]. Тук трябва да се отбележи, че трансперсоналната психология на Маслоу за самореализация на трансчовешкия потенциал е силно повлияна от философията на Фридрих Ницше, чиято концепция за ubermensch или свръхчовек вдъхновява нацистката евгеника, която сама по себе си играе ролята на предшественик на трансхуманизма.

Маслоу, подобно на Бъкминстър Фулър, взема Хъбард под крилото си. В автобиографията си от 1989 г. „Гладът на Ева: Одисеята на една жена към бъдещето“ (The Hunger of Eve: One Woman’s Odyssey Toward the Future) Хъбард пише: „Писах на Ейбрахам Маслоу, че книгата му „Към психологията на битието“ е спасила живота ми… Той веднага ми отговори, че би искал да се срещне с мен. Той дойде да обядва в апартамента в Ню Йорк. … Той каза, че съм пример за неговата теория за самореализиращите се хора“ [6].

Помазвайки я като евангелизатор на своята психология на свръхпотенциала, Маслоу свързва Хъбард с мрежа от Ню ейдж организации, като например Института „Есален“, които покръстват прозелити в името на неговата нова трансхуманистична психология. Според книгата „Възникване“ на Хъбард „Ейбрахам Х. Маслоу нарича това „евпсихична мрежа“, обществото на самореализиращите се и себепревръщащите се хора“ [7]. В автобиографията си Хъбард разказва как в стремежа си да й помогне в мисията й да спечели привърженици на транс-потенциализиращата психология на Маслоу:

„[Маслоу] предложи своята евпсихична мрежа – списък на „добрите хора“, които е събирал през целия си живот, тези, които ще се превърнат в „доброто общество“. Това е станало преди появата на Движението за човешкия потенциал… Мрежата на евпсихиатрите бяха хора в режим на растеж. Много от тях са хуманистични психолози, които основават центрове за растеж, като Карл Роджърс, Виктор Франкъл, Майкъл Мърфи от Есален, за да помогнат на хората да се придвижат към пълно здраве. Списъкът ми скоро наброяваше над 1000 души, всеки от които беше ценно същество, чувствително към зараждащата се цивилизация“ [6].

В книгата „Откровението: Нашата криза е раждане“ (The Revelation: Our Crisis Is a Birth) Хъбард разказва как „пише на всички от [евпсихичната] мрежа на Маслоу с молба да изразят положителните си възгледи за нашето бъдеще. Мнозина отговориха и аз публикувах отговорите им“ в The Center Letter [7] – футуристичен бюлетин на Хъбард за „еволюционната трансформация“. Благодарение на тези публикации на изтъкнати евпсихиатри, според Хъбард, бюлетина „се разпространява… по целия свят“, от „Африка“ до „зад Желязната завеса… В рамките на шест месеца аз [Хъбард] бях свързана с лидерите на развиващия се свят“ [7].

В края на второто издание на книгата на Маслоу „Към психологията на битието“ е отпечатан списък на такива ключови личности и институции, свързани с евпсихиката. В предговора към този заключителен раздел, озаглавен „Допълнение: мрежата на евпсихиатрите“, Маслоу описва другарите на Хъбард от евпсихичната мрежа като група глобалисти, които се стремят към колективно съзнателно развитие на трансхуманистичния потенциал:

„Аз [Маслоу] я наричам евпсихична мрежа, защото всички тези групи, организации и списания се интересуват от това да помогнат на индивида да израсне към по-пълноценна човешка същност, на обществото – към синергия и здраве, а на всички общества и народи – да се превърнат в един свят и един вид. Списъкът може да се нарече мрежа, тъй като членовете се припокриват значително и тъй като тези организации и лица повече или по-малко споделят хуманистичния и трансхуманистичния възглед за живота, дори преди да са потвърдили този възглед.“ [4]

Казано по друг начин, „евпсихичната мрежа“ на Маслоу, която си партнира с Хъбард, е клика от „трансхуманисти“, решени да установят ред на „един свят“, в който човечеството ще реализира своя свръхпотенциал чрез колективно развитие и обединение в „един вид“.

След прелюдията към допълнението Маслоу каталогизира своята евпсихична мрежа от глобалистични трансхуманистични потенциалисти, като Барбара Маркс Хъбард и Майкъл Мърфи, както и свързаните с тях институции, включително Института „Есален“. В допълнение към „Майк Мърфи, председател [президент]“ на „Института „Есален““, директорията на Маслоу включва „проекта „Образование за бъдещето“ на Уилис Харман в Станфордския изследователски институт“ [4], който е пионер в областта на изкуствения интелект, освен че стартира първите итерации на интернет комуникациите в сътрудничество с ARPANET на американската армия. Харман също така е съосновател на Световната бизнес академия (WBA), която е корпоративно-футуристичен мозъчен тръст, в който Хъбард е член заедно с Ню ейдж гуруто Дийпак Чопра. Чопра, друг сътрудник на Есален, е обявил, че Хъбард е „гласът на съзнателната еволюция на нашето време“, според „Еволюционният завет на съвместното създаване“ (The Evolutionary Testament of Co-Creation) [3]. Ключов лидер в Движението за човешкия потенциал, Харман също така прекарва двадесет години като президент на Института по ноетични науки, където Хъбард произнася реч, в която хвали сътрудничеството си с Ервин Ласло, който също е стипендиант на Световната бизнес академия. В раздела „Благодарности“ на своята „Книга за съвместното създаване“ (Book of Co-Creation) Хъбард посочва Уилис Харман, Майкъл Мърфи и Ейбрахам Маслоу като „колеги и учители по съзнателна еволюция“ [7].

В списъка си с евпсихиатрични институции Маслоу посочва няколко други организации, свързани с Есален, включително центрове за човешки потенциал:

 • „Лаборатории за личностно израстване и групи за основни срещи“, провеждани от Бил Шутц в Есален;
 • Центърът „Кайрос“, който е „свързан с Есален“;
 • Институтът „Шалал“, който е „свързан с Есален“;
 • Центърът за развитие на човека в Топанга, който е „свързан с Есален“;
 • Центърът за човешкия потенциал, който е „свързан с Есален“ [4].

Други институции, свързани с човешкия потенциал и хуманистичната психология, включени в мрежата на Маслоу, включват Националния център за изследване на човешкия потенциал, Американската асоциация по хуманистична психология, Американската хуманистична асоциация и Братството на религиозните хуманисти [4].

За да свърже всичко това, Маслоу включва Хъбард в своята евпсихична мрежа от организации за човешкия потенциал, където се съюзява с президентите на Световната бизнес академия, Института за ноетични науки и Института „Есален“, за да прокара глобализацията на трансхуманистичната психология.

ТРАНСХУМАНИЗМЪТ В ИНСТИТУТА „ЕСАЛЕН“ – ЧОВЕШКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА „ХАКВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО“

Институтът „Есален“, който е подкрепен от мрежата на Маслоу и одобрен от Хъбард в книгата ѝ „Раждането през 2012 г. и след това“ [1], е известен най-вече като място за самореализация на Ню ейдж, ръководено от множество източни мистични гурута и хипи психеделични ентусиасти, които развиват Движението за човешкия потенциал. Въпреки това Есален е и средище на поведенчески психолози като Б. Ф. Скинър, хуманистични психолози като Ейбрахам Маслоу и трансхуманистични компютърни инженери като Майки Сийгъл, които ръководят Движението за трансхуманен потенциал, насочено към направляване на ноетичната еволюция на човешкия вид чрез трансевгенични технологии, като например „хакващи съзнанието“ мозъчно-компютърни интерфейси.

Тази година (2022 г.) в Есален ще се проведе семинар, озаглавен „Свръхчовешка еволюция“, който ще изследва „еволюционния езотеризъм“, като проучи пресечните точки между „технологиите“, „психеделиците“, „дарвиновите трансформации“ и „метафизичните откровения“, които могат да насочат към или дори да проявят бъдещия човек (или свръхчовек). Тук трябва да се отбележи, че дарвинизмът е предшественик на евгениката, която пък е предшественик на трансхуманизма.

Братовчедът на Дарвин, Франсис Галтън, създава концепцията за евгениката като наука за овладяване на Дарвиновата еволюция чрез селективно развъждане на елитни кръвни линии и отстраняване на „непригодните“ гени. По-късно, през 1957 г., председателят на Британското дружество по евгеника Джулиан Хъксли, който е бил „близък приятел“ на своя колега евгеник Тейяр дьо Шарден, създава термина „трансхуманизъм“, за да обозначи следващата фаза на евгениката, в която старите методи на изкуствен генетичен подбор ще отстъпят място на биологичното инженерство чрез сливане на хора и машини. Братът на Джулиан, Олдъс Хъксли, автор на антиутопичния роман „Прекрасният нов свят“, създава термина „човешки потенциал“ и дава тласък на Движението за човешкия потенциал като създател на тенденции в Института „Есален“, където водещи фигури са наставниците на Хъбард – Ейбрахам Маслоу и Бъкминстър Фулър.

Винаги са съществували неразривни връзки между Института „Есален“, Движението за човешкия потенциал, високотехнологичния трансхуманизъм и ноетичния гностицизъм. През 2013 г. списание H+, известно още като Humanity+ Magazine, което е популярното издание на организацията, известна преди като Световна трансхуманистична асоциация, публикува статия, озаглавена „Производство и употреба на постчовешкото тяло в разказите за супергерои“. В тази статия на H+ е описано как:

„много учени свързват разказа за супергероите с появата на „движението за човешкия потенциал“, което става популярно през 1960-те години. На места като Института „Есален“ философията на космическия постчовек се прилага на практика… с цел да се отключат скрити способности. В своя тежък том „Бъдещето на тялото: Изследвания на по-нататъшната еволюция на човешката природа“ (Future of the Body: Explorations into the Further Evolution of Human Nature) съоснователят на Есален Майкъл Мърфи разглежда… доказателства за „метанормално“ функциониране на човека. Подобно на движението за човешкия потенциал, трансхуманизмът също е рожба на контракултурата от 1960-те години.“

В същото време тази статия свързва движението за трансхуманен потенциал на Есален с „теологичен или гностичен разказ“. В раздел, озаглавен „Супергероите от Сребърната епоха и появата на трансхуманизма“, статията на H+ обяснява как „трансхуманизмът, в някои форми, представя свят, в който науката и магията се смесват“ чрез „разпространението на множество хибридни духовни или религиозни движения, наричани по различен начин технопаганизъм или кибершаманизъм“, които „преконфигурират шаманите като „нискотехнологични киборги“.“

Друга статия на списание H+, публикувана през 2014 г., изследва начините, по които Движението за човешки потенциал и Проектът за невросингулярност се съчетават чрез пресечните точки между „генетиката“, „изкуствения интелект“, „нанотехнологиите“, „психеделиците“ и редица „психотехнологии“, които се обединяват в трансхуманистичната еволюция. Тази статия, озаглавена „Mindapps and The Neurosingularity Project“, подробно описва как „сред настоящите притоци на проекта за невросингулярност са: 1) теорията за многото състояния, 2) трансхуманизмът, 3) психеделиците и 4) движението за човешкия потенциал“.

По-конкретно, в раздел, озаглавен „Движението за човешкия потенциал и позитивната психология“, статията разяснява как „теорията за многото състояния, психеделиците, трансхуманизмът, трансперсоналната психология и движението за човешкия потенциал могат да допринесат за взаимното си осъществяване и за проекта за невросингвизъм“, като „Движението за човешкия потенциал е предшественик на трансхуманизма“. Освен това тази статия постулира как „вместо да използваме само електронна информационна технология – или биология хибридизирана с ИТ [информационни технологии] – за увеличаване на човешката интелигентност, постиженията в генетиката ни придвижват напред по пътя към създаване на по-добри човешки мозъци и други цели, свързани с екстропията и човешкия потенциал“.

В обобщение, тези статии на H+ показват как високотехнологичният трансхуманизъм е продължение на Движението за човешкия потенциал, оглавявано от Института „Есален“, който е част от мрежата на Маслоу, където Хъбард се е срещала с други гностични трансевгенисти, за да напредне в ноетичната еволюция на човешкия вид чрез човеко-компютърни интерфейси, които могат да „хакнат съзнанието“.

Неотдавна, през 2018 г., Есален беше домакин на семинара „Хакерство на съзнанието“, воден от Майки Сийгъл: трансхуманистичен „компютърен инженер“, който е разработил „интелигентна роботика“ и „социална роботика“ съответно в Националната аеронавтична и космическа администрация (НАСА) и в медийната лаборатория на Масачузетския технологичен институт. В биографията на Сийгъл на уебсайта на Есален се посочва, че той „използва технологиите, за да улесни пътя към висшето съзнание, самореализацията, пробуждането и трансцендентността“. За да превърне трансхуманистичното „хакерство на съзнанието“ в глобално корпоративно предприятие, Сийгъл, според списание Wired, „помага за основаването на Конференцията за трансформиращи технологии“, която свиква „микс от технолози, футуристи, предприемачи и рискови капиталисти, опитващи се да превърнат хакерството на съзнанието в бизнес за няколко милиарда долара, равен на фитнес индустрията“.

В годината преди семинара си в Есален Сийгъл провежда експеримент, озаглавен „Хиляда съзнания, свързани на живо“, при който на хората са поставени „познавателни ленти за глава“, които записват мозъчните им вълни с електроенцефалограма (ЕЕГ), докато всички гледат филм, наречен MindGamers. Чрез едновременното извличане на данни от електрическата активност на мозъка на тази огромна аудитория Сийгъл цели да запише цифрово „първия образ на масов свързан ум“. Коментирайки този експеримент, Сийгъл разказва как в резултат на подобни мозъчно-компютърни интерфейси „ние всъщност се променяме като вид… [Мозъкът] всъщност променя пейзажа на човешката култура. Ние сме много по-различни от това, което бяхме преди 20 или 30 години.“

В експеримента „Хиляди умове“ на Сийгъл помага Тим Мълън. Според The Wrap Мълън е „главен изпълнителен директор на Qusp Labs – фирма за невротехнологии – и е разработил носима технология за мозъчно-компютърен интерфейс (BCI), подобна на тази, която се използва в тези ленти за глава [използвани в експеримента]“. Разработвайки експеримента, Мълън излага „по-обширното виждане, че в бъдеще ще имаме възможност да свържем нервните системи на хората… Почвата за това се полага в момента… Процесът се ускорява толкова бързо, че наистина е възможно да си представим, че след едно поколение може да се установи тази основна връзка.“

Накратко, тези устройства за хакване на мозъчни вълни, проектирани от Сийгъл и Мълън, изграждат следващия ноосферен слой на кибернетичната нервна система на трансхуманизма, която според Хъбард „съзнателно“ се е развила от интернет ИТ инфраструктура в онлайн социални медийни мрежи, които сега могат да бъдат разширени чрез колективни мрежи от невротехнологии за биофидбек. От конференциите за трансформираща технология на Майки Сийгъл, през Института „Есален“ на Майкъл Мърфи, та чак до мрежата на Ейбрахам Маслоу, съществуват клонове на трансхуманистичната психология, невротехнологиите и духовността, които споделят общите корени с ноетичните пророчества на Барбара Маркс Хъбард за колективно-съзнателна еволюция чрез глобална кибернетика.

ОТ ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ КЪМ СОЦИАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ – ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ТРАНСХУМАНИЗМА С НЕВРОФИДБЕК

За да слее глобалното човешко съзнание чрез мозъчно-компютърни невротехнологии, Хъбард превръща Движението за човешкия потенциал в Движение за социален потенциал [2], което използва за популяризиране на Института HeartMath [1] [2]. Институтът HealthMath с нестопанска цел е „синергичен“ спътник на корпорацията със стопанска цел HeartMath Inc., която осъществява многостепенни маркетингови схеми за продажба на биофидбек устройства, като emWave и Inner Balance, които са подобни на ЕЕГ лентите за глава, разработени от Сийгъл. Програмирани за социално синхронизиране на „сърдечната кохерентност“ на индивида с глобалната общност чрез качване на анализите на електрокардиограмата (ЕКГ) на потребителите в онлайн облачни бази данни, технологиите за биологична обратна връзка на HeartMath се разпространяват по цялата планета чрез инициативата за глобална кохерентност на Института HeartMath, за да хармонизират дължините на вълните на ЕКГ в света в единен резонанс.

В изпълнение на начинанието си за хакване на съзнанието Сийгъл е разработил и колективно носимо биофидбек устройство, наречено HeartSync, което пилотира на фестивала Burning Man. Трансхуманистичните слушалки HeartSync могат да свържат до 24 души с един компютър, за да синхронизират дишането и сърдечния ритъм на групата. В „ко-хакерската къща“ на Сийгъл, неговата група Consciousness Hacking MeetUp, в която членуват поне „15 000 души“ в поне „30 общности“, участниците се занимават с колективна медитация, докато носят хедгиър HeartSync, свързан с компютър. По време на „проектните вечери“ в къщата на Сийгъл „основатели на стартъпи представят своите прототипи“, като например „LucidCatcher – лента за сън, която стимулира мозъка с малки електрически импулси, като се предполага, че ви позволява да контролирате сънищата си“.

Според бизнес партньора на Сийгъл, Джош Уайтън, който е личен приятел на Елон Мъск и Тони Робинс, HeartSync може да се използва „за провеждане на среща на борда на директорите и да закачите на всички лента за глава и сензор за сърдечен ритъм, за да влезете в състояние на кохерентност [sic]… Извеждате хората от състоянието на егото им и ги вкарвате в състояние на група, която мисли като едно цяло.“ Други приложения на HeartSync, заедно с други биофидбек устройства с изкуствен интелект (ИИ), невротехнологични „мозъчни стимулатори“ и потапяне във виртуална реалност, включват психотерапевтични и психеделични хакове на съзнанието, които могат цифрово да предизвикат „изпълнителност“ и „просветление“.

Невротехнологията HeartSync на Сийгъл е подобна на носимите биофидбек устройства emWave и Inner Balance, които се продават от Института HeartMath, който е одобрен от Хъбард в книгата „Раждането 2012 г. и след това“. В тази книга Хъбард посочва Института HeartMath като „спонсор на кампанията „Раждане 2012“ заедно със Световната бизнес академия и Инициативата за глобална кохерентност (GCI), която е сателит на Института HeartMath [1]. В допълнение към тези спонсори на кампанията „Раждане 2012“ Хъбард публикува каталог на „съюзниците на мрежата за смяна“, включително Института „Есален“ и Института за ноетични науки, където Сийгъл е работил като съветник в Лабораторията за иновации на Института за ноетични науки [1]. Сийгъл и неговата корпорация BioFluent Technologies, която е компанията, произвеждаща носимите биофидбек устройства HeartSync, са включени в списъка на „Индустриалните партньори и съветници“ на Лабораторията за трансформиращи технологии, където президентът и главен изпълнителен директор на HeartMath Дебора Розман, която Хъбард посочва като „съмишленик“ на кампанията „Раждане 2012“ [1], също е включена в списъка на „Индустриалните партньори и съветници“ на Лабораторията за трансформиращи технологии.

Заедно с Розман има още няколко членове на управителния комитет и консултативния съвет на Инициативата за глобална кохерентност, които Хъбард одобрява като „съюзници“ на кампанията „Раждане 2012“ [1]:

 • Грег Брадън, който е работил като „старши дизайнер на компютърни системи за Martin Marietta Defense Systems“ и като „първия мениджър на технически операции“ в Cisco Systems;
 • Джеда Мали, който „наставлява и консултира главни изпълнителни директори, международни инициативи и организации“, като освен това „съветва и напътства глобални лидери на мисълта и хора, които правят промени“, включително „клиенти… от над 60 държави по света“;
 • Хауърд Мартин, който „е провеждал програми за обучение и основни презентации в компании от Fortune 100, правителствени агенции, американската армия, училищни системи и икуменически организации“;
 • Джак Кънфийлд, който е „създател на поредицата „Пилешка супа за душата“ и „член-основател на Съвета за трансформиращо лидерство“, който Хъбард също популяризира в „Раждане 2012 и след това“ [1];
 • Лин Мактагарт, която е „автор на международните бестселъри „Живеенето в полето“ и „Експериментът с намеренията“ – серия от научно контролирани, базирани в интернет експерименти, които проверяват силата на намеренията да променят физическия свят.“
 • Марси Шимоф, която е „учителка във филма и книгата „Тайната“, член-основател на Съвета за трансформационно лидерство и най-добре оценен обучител за множество фирми от Fortune 500“;
 • Лин Туист, която „членува“ в Института по ноетични науки и в Съвета за трансформационно лидерство;
 • Нина Ротшилд Утне, която е основателка на „нова компания, наречена FutureFit“, и „член-основател“ на Ню ейдж училището „City of Lakes Wardolf School“;
 • Брус Липтън, който „провежда пионерски изследвания върху клонирани стволови клетки“.

 

Освен това няколко други членове на Управителния комитет и Консултативния съвет на Инициативата за глобална кохерентност заемат важни позиции в Института за ноетични науки:

 

 • Дийн Радин „е сътрудник и старши научен сътрудник в Института по ноетични науки… В продължение на повече от 20 години той прави изследвания на съзнанието в Принстънския университет, Единбургския университет, Университета в Невада и мозъчни тръстове в Силициевата долина, включително SRI International, където изследва психични явления за правителството на САЩ.“ Радин има и 10-годишен опит в „провеждането на съвременна научноизследователска и развойна дейност в областта на телекомуникациите в лабораториите на AT&T Bell и GTE“. Освен това Радин „е изнасял много лекции, включително на … Google и Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на отбраната към Министерството на отбраната [DARPA].“
 • Мерилин Мандала Шлиц „е президент по изследванията и образованието в Института по ноетични науки и съосновател/главен директор по обучението на Integral Learning Corporation. Шлиц… е изнасяла много лекции, включително в ООН и Смитсоновия институт.“

В Научния консултативен съвет на Инициативата за глобална кохерентност участва и Роджър Нелсън, който е „основател и директор на Проекта за глобално съзнание и дългогодишен координатор на изследванията в лабораторията за изследване на инженерните аномалии в Принстън (PEAR) към Принстънския университет“, финансирана от благодетеля на Хъбард – Лорънс Рокфелер. Освен това „Нелсън е член на Центъра за теория и изследвания към Института „Есален““.

Към края на „Раждане 2012 и след това“ Хъбард публикува глава от Клаудия Уелс, която е член на ръководния комитет на Глобалната инициатива за кохерентност на HeartMath, член на борда на Фондацията за съзнателна еволюция на Хъбард и член на „разширения изследователски състав“ на Института за ноетични науки [1]. В главата на Клаудия Уелс, озаглавена „Енергизиране на социалната синергия за промяната“, тя подробно описва как носимите биофидбек устройства на HeartMath могат да бъдат приложени за глобално синхронизиране на ЕКГ ритмите на „сърдечната кохерентност“ на хората и общностите по цялата планета, за да се стимулира изкуствено световна „промяна“ в еволюционното съзнание [1].

Дефинирайки „сърдечната кохерентност“, Уелс я описва като „измеримо психофизиологично състояние“, което може да се определи количествено с помощта на „биофидбек измервания“ [1]. Според Уелс „HeartMath демонстрира, че можем умишлено да променим модела на сърдечния си сигнал до кохерентна форма на вълната“, при което „се създава съответствие между сърцето и мозъка, което предизвиква благоприятна каскада от невронни, хормонални и биохимични промени, тъй като системите се синхронизират и свързват, улеснявайки комуникацията в цялата система“ [1]. В раздел, озаглавен „Мащабна сърдечна кохерентност за социална синергия“, Уелс обяснява как:

„Изследванията на HeartMath потвърдиха, че кохерентните електромагнитни сигнали, свързани със [сърцето] на човека, могат да бъдат открити в нервните системи на други хора, както и на животни. По този начин сърдечната кохерентност сякаш оживява връзките ни чрез резонанс не само помежду ни и с природата, но вероятно и с разума на космоса [или ноосферата], като позволява на частите да общуват с цялото.“

За да хармонизира вълните на „сърдечна кохерентност“ на глобалните общности с колективното съзнание на ноосферата, Уелс призовава за световна координация на синхронизацията на биофидбека на HeartMath чрез „проекта на HeartMath „Инициатива за глобална кохерентност“, [което] се основава на убеждението, че [сърдечната] кохерентност има мащаби – от личния, през социалния, до планетарния… Ако сърдечната кохерентност наистина се разшири, нашите опити за социална синергия ще бъдат от полза на всички нива“ [1]. Позовавайки се на еволюционните теории на Жан-Батист Ламарк, който е кръстник на епигенетичната теория, Уелс твърди, че:

„Инициативата за глобална кохерентност изчислява, че триста и петдесет хиляди души, които чувствително увеличават базовите стойности на сърдечната си кохерентност, могат да бъдат достатъчни, за да се създаде „глобална среда на сърдечно поле на кохерентност“… чрез продължително повтаряне на това ново поведение от критична маса от хора… Като целенасочено създаваме това поле на глобална кохерентност за промяната, ние можем да се превърнем в положителна, съзнателна еволюционна сила.“

В отделна глава, озаглавена „Карта за преодоляване на пропастта“, самата Хъбард призовава за синхронизиране на „сърдечната кохерентност“ на 350 000 потребители на биофидбек устройствата HeartMath чрез практикуване на „Бърза кохерентност“ и „Heart Lock-In“ [1], които са техники за „осъзнатост“, запазена марка на HeartMath, чрез „специална групова настройка онлайн“ [1]. Това онлайн сътрудничество в областта на биофидбека е известно като „тази глобална стая за родилни грижи, проект на Инициативата за глобална кохерентност на Института HeartMath, [която] предоставя цифрово представяне на практикуващите лекари, изобразявайки ги като светлинни точки по целия свят“ [1].

В обобщение, Институтът HeartMath е поръчал трансхуманистична мрежа от носими приложения за глобална кохерентност, които да свържат мозъчните вълни и сърдечните ритми по цялата планета, за да „пренасочат“ колективното съзнание на човешкия вид към едно световно движение за социален потенциал, синхронизирано с космическата еволюция на ноосферата чрез кибернетичната нервна система на интернет социалните медии. На свой ред тези трансхуманистични устройства за неврофидбек са в състояние да предизвикат по биоритмичен път синтетични състояния на блаженство, които психологически ще обуславят глобалното население да се подчинява с радост на корпоративно-комунитарните мандати на технофашистката Четвърта индустриална революция.

ЕВОЛЮЦИОННО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОРПОРАТИВНА ТЕХНОКРАЦИЯ И ТРАНСХУМАННА СИНГУЛЯРНОСТ

Ако си мислите, че глобалната синхронизация на човешкото съзнание чрез биофидбек звучи като добродетелно средство за обединяване на сърцата и умовете по цялата планета в утопична едносветска общност, трябва да отбележим, че Институтът HeartMath и HeartMath Inc. са пропити с корпоративизъм. Следователно, вместо да събуди искрени социално-емоционални връзки между всички социално-икономически класи и вместо да просветли умовете с истинско духовно просветление, комерсиалната невротехника на HeartMath е подготвена да приспива прекариата в блажен транс, който го прави покорен на корпоративно-технократичните мандати на „капиталистическото наблюдение“ на Четвъртата индустриална революция.

Чрез разпространението на Global Coherence Apps и други носими неврофидбек устройства чрез многостепенни маркетингови схеми и мрежи от партньорства с мултинационални компании и бизнес консултантски фирми инициативата на HeartMath за глобална кохерентност се движи от една марка корпоративизъм, известна като „еволюционно предприемачество“, която се популяризира от Хъбард и нейните колеги от тръста Singularity University. Независимо от цветистата реторика за „любов и светлина“ на Хъбард и говорителите на Инициативата за глобална кохерентност, корпоративната мрежа от еволюционни предприемачи, свързани с HeartMath, е подготвена да направлява глобалната „кохерентност“ на биоритъма, за да се съобрази с технофашистката икономика на социалния кредит на Четвъртата индустриална революция.

За да набират участници в Глобалната мрежа за сърдечна кохерентност от носими сензори за биофидбек, свързани със смартфони, HMI и HeartMatch Inc. използват многостепенни маркетингови схеми, които превръщат практикуващите HeartMath в сертифицирани HeartMath „ментори“ „обучители“, които предлагат коучинг за „сърдечна кохерентност“ чрез семинари за устойчивост на HeartMath. Тук е важно да се отбележи, че стратегиите на многостепенния маркетинг, които Хъбард пропагандира в книгата „Осъзната еволюция: пробуждане на силата на нашия социален потенциал“ [2], се коренят в семинарите за самореализация на Движението за човешкия потенциал. Всъщност гигантът в областта на многостепенния маркетинг, Amway, е един от най-големите корпоративни привърженици на използването на мантрата за самореализация на Движението за човешкия потенциал, за да вкарва продавачи в пирамидални измами .

Заслужава да се отбележи също така, че наследникът на богатството на Amway на Ричард ДеВос е бившият министър на образованието на САЩ Бетси ДеВос, която е финансирала образователните биофидбек технологии Neurocore. В статията си „Секретар ДеВос, Neurocore и обучението на работната сила, основано на компетентност“ документирах как корпорацията Neurocore, в която Бетси е член на борда на директорите, е част от процъфтяващата индустрия за социално-емоционално обучение, която търгува с образователни биофидбек технологии, сред които са носимите устройства emWave, разпространявани от HeartMath. Например HeartMath LLC притежава корпоративния лиценз за Института Macquarie, който организира семинари на HeartMath, като например програмата Resilient Educator, която учи участниците как да използват носимите биофидбек устройства emWave, за да подобрят обучението в клас в „начални и средни училища“.

Като използва тактиката на многостепенния маркетинг, за да разпространи Глобалната мрежа за кохерентност на Инициативата за глобална кохерентност от трансхуманни потенциращи носими биофидбек устройства, Институтът HeartMath актуализира това, което Хъбард счита за предприятие на „еволюционното предприемачество“, което слива невротехнологиите и колективното биоритмично съзнание във футуристичната „сингулярност“, както е предвидено от Рей Курцвейл, директор по инженерните въпроси на Google.

През 2018 г. по време на Глобална среща на върха на компанията Singularity University, озаглавена „Бъдещето на предприемачеството: живот в експоненциална креативност“, Хъбард е интервюирана от Марк Донахю: сътрудник на Курцвейл, който е съосновател и ректор на Singularity University, и Питър Диамандис, който е изпълнителен основател и директор на Singularity University. По време на това интервю Донахю и Хъбард разказват как „вдъхновените от Маслоу… еволюционни предприемачи“ са в челните редици на въвеждането на трансхуманистичната сингулярност чрез „маслоуски“ бизнес практики, които се основават на „синергични конвергенции“ Донахю подчерта как:

„През 1970-те години Барбара беше водещ лидер в провеждането на така наречените „SYNCON“-и, на които се събира най-доброто от това, което работи, за да се създаде синергична конвергенция и да се създаде нещо съвсем ново от различни части. … Така че това е цял процес на синергична конвергенция, който ние търсим и вярваме, че Singularity [University] е част от него, но смятаме, че е друго ниво на обединяване на експоненциалната технология, експоненциалните лидери, за да има всъщност конвергенция, която е по-насочена и курирана от Singularity [University], за да премине на следващото ниво.“

[бел. прев. – куриран озн. внимателно подбран и обмислено организиран или представен]

Съгласявайки се с възхвалата на еволюционните предприемачи от страна на Донахю, Хъбард заявява, че „експоненциалният предприемач има силата да промени системата и ако експоненциалните предприемачи се чувстват свързани с еволюцията, насоките на по-голямото съзнание…, приложени към експоненциалното предприемачество, всъщност са точката на промяна“. Според Хъбард тази „точка на промяна“ ще доведе до това, че човечеството „ще се превърне в нов вид“. Ако съчетаете високите технологии с еволюционната духовност и по-голямото съзнание, … ако съчетаете експоненциалните еволюционни технологии с новата сила на човечеството, …, ще получите нов вид… С тази сила ние не само ставаме нови индивиди и донякъде нов вид, но и цялата система … се превръща в радикална новост.“

Донахю потвърди предсказанието на Хъбард за „точката на промяна“, като обяви, че компанията Singularity University ще бъде инструмент за изтласкване на човешкия вид напред към съзнателна трансхуманна еволюция: „Ние сме пред раждането на това, което Барбара нарече „Homo Universalis“. Новото цяло ще бъде много по-голямо от това, което е съществувало някога преди, и в крайна сметка Singularity [University] е катализатор и лидер в пробуждането на този нов вид, за да реализираме пълния си човешки потенциал [не се чува] в рамките на еволюционната история“ чрез „създаване на синергични конвергенции на следващото ниво“. В края на интервюто Хъбард приветства Singularity University като двигател на съзнателната трансхуманна еволюция: „Голяма привилегия е да видя какво Singularity [University] е в състояние да направи, за да помогне за започването на това движение. Ако искаме да кажем, че едно ново движение се движи в посока на еволюцията, бих казала, че Singularity University играе огромна роля в инициирането му.“

Благодарение на синергичното сближаване на експоненциални предприемачи, корпоративни индустрии, заинтересовани страни от потребителите и футуристични мозъчни тръстове като Singularity University, Движението за човешкия потенциал се превръща в Движение за социален потенциал, което задвижва трансхуманистичните мечти на Хъбард за колективна съзнателна еволюция чрез глобалните технологични пазари.

В книгата си „Съзнателна еволюция: пробуждане на социалния ни потенциал“ (Conscious Evolution: Awakening of Our Social Potential), която е под редакцията на Донахю, Хъбард посвещава шест глави на „Част III: Движение за социален потенциал“ [2]. В „Част III“ Хъбард излага визията си за „социална еволюция“ чрез технократска глобализация на публично-частните партньорства. Например Хъбард отпечатва диаграма на колелото „Златни иновации“ на Донахю, която показва как Движението за социален потенциал се развива чрез „Глобален колегиум“, който синергично обединява областите „Икономика/бизнес“, „Наука/технология“, „Правителство/право“, „Медийни комуникации“, „Образование“, „Здравеопазване“ и „Духовност/религия“. За да култивира глобална „общност на съвместните създатели“ [sic] чрез сферата на „Икономиката/бизнеса“, Хъбард насърчава корпоративни фондации, включително Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, Фондация „Макартър“ и Center for What Works, както и фирми за инвестиране на въздействие, като например Social Venture Network.

В обобщение Хъбард призовава за публично-частно партньорство, за да се тласне колективно съзнатата еволюция на социалния потенциал към футуристичната сингулярност чрез глобализацията на трансхуманистичните неврофидбек технологии, като например биофидбек устройствата emWave и Inner Balance, които се разпространяват чрез многостепенните маркетингови схеми на Глобалната инициатива за кохерентност на HeartMath. Тук си струва да се отбележи, че в Singularity University Курцвейл си партнира с основателя и главен изпълнителен директор на SingularityNET Бен Гьорцел, който през 2013 г. представи своите изследвания в областта на изкуствения интелект на годишната конференция на Световното общество на бъдещето, чийто съосновател е Хъбард [1]. Гьорцел е включен и в списъка на „Индустриалните партньори и съветници“ на Лабораторията за трансформационни технологии заедно с президента и главен изпълнителен директор на HeartMath.

ОТ 2020 ДО 2040 ГОДИНА: ОТ НОВОТО НОРМАЛНО ДО СИНГУЛЯРНОСТТА

В продължение на почти 20 години Курцвейл прогнозира, че през 2045 г. ще се появи трансхуманната сингулярност. Преди предсказанието на Курцвейл Хъбард предсказва, че 2020 г. ще бъде годината на глобалната „промяна“ на съзнанието, която ще тласне технологично човешката еволюция към трансхуманната сингулярност на 2045 г.

По време на речта си на Международната конференция на Института по ноетични науки през 2015 г. Хъбард „предлага да разработим нова световна цел… до 2020 г., а датата е избрана от някои други хора [като] Стивън Динан“, който е бивш директор на Центъра за теория и изследвания на Института „Есален“, бивш директор на Института по ноетични науки и автор на „Предговора“ към книгата на Хъбард „Раждането 2012 г. и след това“ [1]. В речта си пред Института по ноетични науки Хъбард твърди, че:

„Ако през следващите 5 години си поставим за цел до 2020 г. да свържем достатъчно съвместни създатели в здравеопазването, образованието, икономиката, във всеки сектор на човешката дейност във всяка култура… и до 2020 г. да поставим началото на следващия етап на човешката самоеволюция…, [тогава] ще станем гностични хора; ще станем хора, които действително въплъщават гения на еволюцията, свръхчовешките сили на еволюцията.“

Сега, когато през 2020 г. настъпва „новото нормално“ след COVID, което въвежда Голямото нулиране за технократската Четвърта индустриална революция, се оказва, че предсказанията на Хъбард за транстехнологичната еволюция се сбъдват и както прогнозира Курцвейл, „сингулярността е близо“.

Ако смятате, че „Новата епоха на сингуларността“ на Хъбард звучи като нещо, което обещава да бъде овластяващо или утопично, очаквайте следващите части от тази поредица от разследвания, в които ще ви разкажа как тя е била защитник на малтусианско-евгеничното намаляване на населението. Ще разкрия също така как връзките на Хъбард със Световното общество на бъдещето, Движението за човешки потенциал и Фондацията за съзнателна еволюция са били свързани с мрежи от предполагаеми педофили и култове за сексуално насилие.

Бележки:

[1] Barbara Marx Hubbard and The Welcoming Committee, Birth 2012 and Beyond: Humanity’s Great Shift to the Age of Conscious Evolution (USA: Shift Books, 2012).
[2] Barbara Marx Hubbard, Conscious Evolution: Awakening the Power of Our Social Potential (Novato, CA: New World Library, 1998).
[3] Barbara Marx Hubbard, The Evolutionary Testament of Co-Creation: The Promise Will Be Kept (Los Angeles, CA: Muse Harbor, 2015).
[4] Abraham Maslow, Toward a Psychology of Being, 2nd ed. (New York, NY: D. Van Nostrand Co., 1968).
[5] Barbara Marx Hubbard, 52 Codes for Conscious Self Evolution: A Process of Metamorphosis to Realize Our Full Potential Self, ed. Carolyn Anderson (Santa Barbara, CA: Foundation for Conscious Evolution, 2011).
[6] Barbara Marx Hubbard, The Hunger of Eve: One Woman’s Odyssey Toward the Future (Eastsound, WA: Island Pacific NW, 1989).
[7] Barbara Marx Hubbard, The Revelation: Our Crisis Is a Birth (The Book of Co-Creation) (Sonoma, CA: Foundation for Conscious Evolution, 1993).
[8] Lee Penn, False Dawn: The United Religions Initiative, Globalism, and the Quest for a One-World Religion (Hillsdale, NY: Sophia Perennis, 2004).

[9] Barbara Marx Hubbard, Emergence: The Shift from Ego to Essence (10 Steps to the Universal Human) (Charlottesville, VA: Walsch Books, 2001).

Източник: Unlimited Hangout
Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

ПО ТЕМАТА

https://thebulgariantimes.com/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82-2010-%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%a4%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%a0%d0%be%d0%ba%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b0/

 

План за тотален контрол: Планът на Рокфелер за глобална пандемия от 2010 г. (ВИДЕО – БГ СУБ)

 

 

 

Бил Гейтс и Нелсън Рокфелер са братовчеди

 

Как Бил Гейтс спонсорира разработката на коронавируса

 

https://thebulgariantimes.com/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%8a%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b0-the-great-reset-%d0%92/

 

https://thebulgariantimes.com/%d0%a1%d0%9evid-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%85%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d0%a8%d0%b2%d0%b0%d0%b1/

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Върховният съд на САЩ: Всички набодени с СОVID-19 експериментални инжекционни течности по света да се считат за патентовани съгласно законите на САЩ. Те вече не са хора и могат да бъдат притежавани (ВИДЕО + РЕШЕНИЕ НА СЪДА)

 

Последно от ЛЮБОПИТНО

Българин получи една година ЗАТВОР при строг режим и 10 000 лева глоба заради «нарушаване на СОVID мерките» през ПЛАНдемията: Клаус Шваб ПУБЛИЧНО ПРИЗНА, че планира да приложи ПРИНУДИТЕЛНИ блокировки в китайски стил по ЦЕЛИЯ СВЯТ по време на следващата ПЛАНдемия, която той ОЧАКВА да се случи СКОРО (ВИДЕО)

  Мъж получи една година ЗАТВОР заради «нарушаване на СОVID мерките» през ПЛАНдемията   «Присъда от