“Белегът” е готов! А вие? – Специален доклад: „Чип импланти“

“И той ще накара всички, големи и малки, богати и бедни, свободни и обвързани, да приемат белега на звяра на дясната си ръка или на челото; та никой да не може да купува или продава, ако няма белега, или името на звяра, или числото на неговото име. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек. И числото му е шестстотин шестдесет и шест.” (Откровение 13:16-18) Настоящият доклад цели не да създава страх, а да спомогне за по-добро разбиране и осъзнаване. НАШИЯТ ДОМ СЕ ПРЕВРЪЩА В БОЙНО ПОЛЕ Тази разразила се битка е … Продължете с четенето на “Белегът” е готов! А вие? – Специален доклад: „Чип импланти“