Българите са прародители на македонците

                  Тази статия е по повод днешна препечатка в БЛИЦ, пуснала блудословието на Дойче веле с коментар от Андреас Ернст – анализатор от екипа на швейцарския „Нойе Цюрхер Цайтунг“.

                  Днешните македонци „националисти“ са посръбчени шовинисти след 1945 г., за да се превърнат в антибългари.

                  Македонците са от българско потекло от самото съществуване на името Македония, което е дадено от древните българи.

                  Първото значение на етнонима „българ“ на трек-български (тракийско-български, български тюрки) език означава „вълча глава“ („бълг-„/“вълк“, „ар“ – „глава„). Вълчата глава се превръща в първи тотем на най-древните българи, което значение на думата впоследствие се разширява като „черноглавите“. А е известно от превода на глинените плочки, намерени в Шумер и разчетени от Крамер, че страната е завладяна от народа на т.н.“черноглави“, придошли от север. Това завоевание на страната Самар (Шумер) е станало още в V хилядолетие пр.е. начело с българския вожд Шамбат. Фонетичните промени на древната дума „бълг“ си личат ясно. В български агилски (праславянски език) „б“ преминава във „в“, „г“ се обеззвучава в „к“ и се получава думата „вълк“. В руски в много по-късно време става „волк“, защото те не могат да произнесат „ъ“, както и в праславянския (агилски) език. В германските езици става „wolf“. В старогръцки става „люкос“, в латински през етруски става „лупус“ след фонетични промени, но със запазен морфемен състав на семантичната съставка „л“, „к“, „п“<„б“ и т.н…

                  В древния трек-български език има и друга дума за вълк –  „маг“, „мак“. След опитомяването на кучето от вълка от древните българи, то е наречено „оймек“ – „питомен вълк“.

                  Думата за вълк – „маг“, „мак“ участва в множество исторически и географски наименования с български произход:

                  Страната „Маг-ол“ – Монголия.

                  След завоюването на Агил (Балканския полуостров) от българския вожд Бел Билиш (от чието име идва племето „билишци“, или „билсага“, така наречените „пеласги“, известни в гръцките източници) 18 век пр.н.е., той е дал името „Македан“ на географската област в долините по долното течение на сегашните реки Вардар и Струма и езерата Охридско, Преспа. Т.е. – „Македан“ -означава“Вълчата долина“. Херодот съобщава, че Македония е основана от вожда Македон, дошъл от Египет, но по това време (18 в.пр.н.е.) древен Египет вече е завоюван от древните българи-авари – егсази, т.н. „хиксоси“, начело с техния „баръйнхан“ („Вождът Велик бик или елен“, „Смел български цар“, откъдето се получава титула „фараон“) Чул Ат (известен у Манетон и Йосиф Флавий като Салатис). Древните гърци нямат ясно обяснение на процесите, които са протичали в региона на Близкия Изток и Балканите вследствие на миграциите и завоеванията на различните български племена в онази древна епоха, когато те още не са съществували. Но тези сведения са подробно описани в българските летописи, опазени във Волжска България.

                  Днес с името на Македония се водят много спекулации, в последните десетилетия и особено тая година нашумя в политическите новини и спорове. А наш известен историк, слугувайки на гръцките интереси гордо го обяви, че то имало чисто гръцки произход!? – Нищо подобно, то си е чисто българско! Името Бил-иш е вариант на Бъл-, Бал-, Бул-, Бел- форми на „Българ“ и участва в племенното име билишци, или билсага (известни като пеласги), или бишатари, бащари, които са дошли в Агил (Балканите). От тук произтичат ред думи от района на Македония и Балканите, за чийто произход хората не се сещат, или не знаят откъде идват, но изобщо нямат никакъв гръцки произход. Ако някои твърдят, че имат тракийски произход, не грешат особено, защото траките са древни българи. Нарекли са се по името на почитания от тях алп Сабан Трек. Всъщност всички гръцки племена придошли в днешна Гърция, имат български произход.


                  Името на древната столица на Македония „Пела“ идва от Бел- (предавано през старогръцки език, където предностоящото „б“ се десоноризира в „п“). Думата за вътрешно море в старогръцки „Пелагос“ идва от „Бел-“ и „пеласги“. Ние му казваме „Бяло море“, но това „бяло“ не е белият цвят, а „Бел“- (т.е. „Българското море„, „Бело море“), получило се е омофон. Гърците му казват Егейско море, а това име идва от Агил (Балканите). Планината Беласица идва от Бел-, т.е. „Българица“. Старогръцкото название на планината Пирин – „Орбелос“ идва от „Ор“ = „Ур“-/ал/“ (планина) и „Бел-„, т.е. „Българската планина“. Македонското име Филип на древен български е „Белебей“, т.е. „Българският вожд, цар“ и може да се спори, кое е първичното, защото някак си не е сериозна гръцката етимология за Филиппос = „Обичащ конете“, която гърците удобно са си съчинили, нямайки сериозни по трек-българския език?! Всички българи са отглеждали и обичали конете, особено път техните царе са имали най-добрите коне! Така че в този смисъл може да се обясни „обичащ конете“ А древното българско име на Пловдив е Белебейбул, т.е.“Градът на Белебей“ („Градът на Бел“, или „Градът на българския цар“ – „Филиппополис„). Името на град Белово, край Септември, бившето „Саранбей“ – и то има българска етимология. Полуостров Пелепонес получава името си от „Пел-“ < „Бел-„, а името на тамошния древен Пилос < „Бел-„, или „пеласги“ (билсага, билишци), където е регистрирано довнесеното древно българско писмо, известно като „Пилоско писмо, линеар Б“. Името на първата българска столица на Аспарух Плиска идва от Билишкая, от „билсага“, „билишци“ и т.н.

                  Може да упоменем любопитното съобщение у Херодот, че първото укрепление на Акропола в Атина е направено от пеласгите (т.е. „българите – билишци„), но стените тогава не са били направени от камък, а от плет от трънливи храсти, вероятно от т.н. рошкови, с каквито е пълно в региона на Атика. И по някое време пеласгите са били прогонени от местните атиянни, след един скандал, когато момците пеласги задявали неприлично местните автохтонни моми, които ходели да наливат вода от извора „енеакрунон“ – „деветте чучура“. Тогава тези пеласги от Атина се преселили на остров Самотраки, срещу тракийския бряг в Бело море.

                  Като се има предвид, че първите значения на „Българ“, впоследстиве и на „Македан“ идват от „вълк“, то може да се даде заключението, че и името на Македония е равнозначно на България. Но първичното е България, драги „македонци“!!!

                  Относно етническия състав на днешните македонци също може да се спори какъв е, защото той е тотално променен. Последнота известна цялостна промяна е през 860 г. когато

българския наместник на Кара Българ (днешната Западна Русия и Украйна) Алмъйш Джафар, като наказателня мярка срещу предателството и военния метеж в Табъйрджа (Добруджа) на приближения към дунавско-българския цар Борис І македонски княз Теодор към Хазар-Българската държава, изселил от Македония всички останали там сарбийци (славяни) в Съйнджак (Дагестан) за работа по изграждане на крепости, след което цяла Македония била заселена само с аварски и улагски (влашки) българи.

                 Добре е днешните македонци да знаят, че знакови географски наименования в Македония имат български произход. Езерото Преспа идва от „Барадж“ – „Драконовото езеро“. Името на река Вардар идва от „Кубардар“, където „Кубар“е алп на мълниите, бурите и дъжда, а „дар“ е „река“. В по-късно време името на реката се препотвърждава след завладяването на областта Македония от българо-аварския княз Къзъйл Кубар (Кубер), в помощ на военната акция на Аспарух в Добруджа, Мизия и Черноморието през 681 г., когато той завладява териториите на север от Балкана и основава Дунавска България (Кара Бурджан). Т.е. името на р. Вардар означава и „Реката на Кубер“.

                 Ще мине доста време, но е необходимо да се подходи настоятелно и научно-исторически за да се промият галванизираните от 1945 година насам със сръбска блажна боя мозъци на нашите братя в Македония, че всичко в Македония – произход, език, етнически състав е бълграско. Само и единствено българско!

Автор: Валентин Вътов

Валентин Вътов е автор  на Непознатата история на българите

© Copyright, thebulgariantimes.com All rights Reserved

Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без изричното разрешение на редакцията на thebulgariantimes.com

Последно от БЪЛГАРИЯ

Някога чували ли сте по-логични и систематизирани аргументи: д-р Тодоров срещу българския министър на здравепогазването (ВИДЕО) Поздравления за д-р Пламен Пасков, разобличил мафията в центъра на тяхната бърлога (ВИДЕО) Костадин Костадинов: Показахме, че ние българите сме достоен народ

Тези видеа трябва да се преведе на английски, френски и немски и излъчат по цял свят. Малко

Ивановден е!

Честит Ивановден! Честит празник на всички именици! Ивановците в България са над 300 хиляди! Да са

The Bulgarian Times

Фейсбук страница

Фейсбук група

The Bulgarian Times