Войната на Сталин за неутрализирането на клана на могъщите човекоподобни нехора – “първите илюминати“, и против троцкизма. Тайният орден на Лев Троцки

Много изследователи знаят, че Лейба Бронщайн-Троцки не бил просто маскиран зад интернационализма ционист, но и масон във висше посвещение. Като лидер на масонския обряд Мемфис-Мицарим, той разработил своя собствена стратегия за управление на масоните. Преди него нито един масонски лидер не рискувал да създаде свой личен Орден за постигането на определени цели. Троцки създал такъв таен орден. Това се случило през 1922 г., когато почувствал, че Ленин няма да живее дълго, и че е време да вземе властта. Като народен комисар по отбраната в гражданската война Бронщайн издигнал във висшето командване онези революционни масони, на които най-много вярвал. Това били хора с еврейска кръв: С.В. Касиор, И. П. Уборевич, В.К. Брюхер, М.Н. Тухачевски и др. В Ордена на Троцки влизали и някои руснаци. Освен военно крило, този орден имал политическо, икономическо и културно крило. Тайният орден обхванал всичките сфери в младата съветска държава и нейния лидер, опирайки се на него, можел с лекота да влияе на политиката, военното дело, икономиката и да манипулира културните процеси.

Нима Бронщайн създал този орден само заради личната си власт? Той имал достатъчно власт в държавата. В йерархичната стълбица преди Троцки бил само Ленин, но неговите дни били преброени и цялото съветско правителство знаело това. Тогава за какво била нужна на Троцки тази тайна организация?

В много книги се споменава, че Маркс е истински интернационалист, че неговата класова теория е вярна и мислел как да освободи трудовия народ от голямото робство. Тогава защо ционистите се отнасят към марксизма като към ръководство, чиято цел е евреите да завладеят икономическата и политическата власт на земята? В марксизма няма механизъм, който да неутрализира психически нездравите елементи. Онова равенство, което той предлага, не е истинско. Не могат да бъдат равни и да имат равни възможности нормалният здрав човек и психопатът; това дава предимство на последния. Следователно, дегенератът, като по-енергичен и нагъл, винаги ще управлява нормалния. До какво ще доведе това? До това, че марксисткото комунистическо общество ще се обърне с краката нагоре и управлявано от психически увредени хора, скоро ще прекрати съществуването си – това първо. Второ – у Маркс ясно е казано, че изграждането на социализма в отделно взета страна е невъзможно. Социалистическата революция трябва да победи в целия свят и тогава социализмът е обезпечен на земята. Ако социалистическата революция победи в една отделно взета страна, то с времето тя трябва отново да се върне към капитализма. Но какво да се прави с обществената собственост? Какво ще се случи с професионалните революционери? Онези, които са дошли в новото общество, в административната власт. От тях ще се създаде новият корпус от собственици? Ето това е тайната на марксизма. Всичко е до болка просто. Особено ако се отчете фактът, че вечните революционери евреите във всичките времена и досега по революциите, смутовете и всевъзможните политически преврати са много добри професионалисти. Например, през 1917 г. те били голяма част от корпуса „руски“ пламенни борци за свобода. Такова било и първото правителство на Съветската република. Професионалните революционери извършват революциите за това след тях да управляват завоюваните общества. Демагогията на лозунга „свобода, равенство, братство“ е капан за съзнанието на лековерните, а революцията не е друго, освен завземането на властта от новия елит. Ако революцията бъде извършена не от силите на господстващия етнос, то на власт в обществото идват чуждородни елементи. Те ще се чувстват като етнически завоеватели и ще творят със завоювания народ всичко, което им е изгодно. За да се убедим в това, нека да си спомним за „червения терор“ и чудовищния разстрел на предалите се белогвардейци в Крим. И едното, и другото е извършено от взелите властта в Русия етнически евреи. Не че са толкова лоши; на тяхно място същото биха извършили японците, англосаксите и пр. Просто евреите, за да дойдат на власт, в качеството на камуфлаж организирали революцията и прикривайки се с нея, ловко проникнали във всичките властови структури на руското общество. Дошло времето да се присвои богатството му, да се отнемат законно трофеите. Но не грубо и нагло, както го правят тевтонците или англосаксите, а изящно, от позицията на закона и правото. За това и разработи Карл Маркс своя закон, в който направо е казано, че построяването на социализма в отделно взета страна е невъзможно, че след пролятата кръв и жертвите, ако тя не бъде поддържана от други страни, трябва отново да премине към капитализма. От позицията на маскирания и неверен закон, Маркс дал теоретично обоснование за присвояването от професионалните революционери на целия икономически потенциал на завоюваното общество.

Вероятно читателят се сеща защо Бронщайн създал тайния си орден. За да може плавно, без излишни грижи и съпротива на народните маси да проведе нужната на ционистите приватизация, с една дума да предаде на съплеменниците си земите, горите, реките, езерата, недрата и всичките предприятия в Съветска Русия. Но което е най-унизителното – да предаде на талмудическо робство многострадалния руски народ. Не беше ли извършена в Русия поредната революция през 90-те години? Не беше ли извършена приватизацията пак от „богоизбраните“? И така от една към друга държава и по цялата планета.

Както казахме, лагерът на деструкторите не е еднороден. Една част от него, която задейства на Земята Библейската цивилизация, е заинтересувана от пълното унищожение на човечеството, другата не иска това. И не защото талмудическите евреи са хора, а защото са преди всичко дегенерати. Следователно, имат нужда да паразитират на гърба на някого.

Лейба Бронщайн безусловно е действал в интерес на своите съплеменници. Нито той, нито евреите някога са имали своя национална идея; онова, което възприемат като идея, е талмудическа, която разчита на алчността и користолюбието. Оказва се обаче, че човекоподобните твари, които ние за удобство наричаме „древни илюминати“, по отношение на Съветска Русия не поддържали плана на Троцки, с една дума предали верния си слуга. Защо? Отговорът е прост: на човекоподобните създания с чуждоземни гени не им била нужна капиталистическа Русия по Троцки. Те добре разбирали, че „богоизбраните“, които те в течение на няколко хиляди години курират, докопали се до богатствата на Русия, няма да се откажат от онова, което са получили. Освен това те няма да тръгнат да унищожават своите роби – руснаците и братята им по съдба – татарите, башкирите и други народи в Русия. Защото за сметка на техния труд ще процъфтява новоизпечената Хазария.

Маркс разработил, а след това приложил в съответствие с новото време хазарската схема на устройство на обществото. Юдеите искали да я видят не само в Русия, но и навсякъде, където победи тяхната социалистическа, по-точно ционистка революция. А след това, как ще обоснове пред световната общественост тоталното унищожение на руския етнос? Ако руснаците бъдат комунисти, на Запад ще разберат, но ако отново станат капиталисти, няма да воюват по идейно-политически разногласия. Така разсъждавали западните противници на перманентната революция на Троцки. Тях не ги вълнували другите страни, нека евреите да вземат властта там и да делят техните богатства; тях ги вълнувала съдбата на Русия, по-конкретно, бъдещето на ненавистния руски народ. Неговият враг са човекообразните, незнайно откъде дошли нехора. Те подготвяли войната с прадедите на русите скитите, в началото на асирийските, а след това на персийските управници. Тези нехора движели на север армията на Александър Велики; тя, за покоряването на Сарматското царство построила на запад хищната Римска империя, а в средните векове за унищожаването на Рус създала агресивните Ордински съюзи. Нищо не се е променило и в Новото време. При всяка възможност се стремят да унищожат руснаците като етнос. Много изследователи търсят корените на тази омраза към руснаците с гигантските територии на Русия и грамадните й ресурси. Други смятат, че в Европа ненавиждат руснаците заради православието. Ортодоксите от Ватикана и протестантизмът ненавиждат православните руснаци, сърби и гърци.

Според много изследвания генетичните и етнокултурните корени на славяните и руския народ в частност на Земята са най-древните. Всичките останали раси и народи са много по-млади от тях. Ето и за това ненавиждат руснаците. В далечната древност представителите на бялата космическа раса водели смъртоносна война с драконоподобните визитьори и успели да ги победят.

Ако се вярва на митологията и свещените текстове на Тибет, в допотопното време на Земята процъфтявали две могъщи империи. Едната се намирала на материка, близо до тогавашния Северен полюс и се наричала Ориана; другата империя процъфтявала на обширния южен остров сред „западния океан“ и се наричала Антида, по гръцки – Атлантида. Двете империи живеели дружно, тъй като се занимавали с едно дело – устройство на планетата. И у орианите, и у атлантидите царял Златният век. Стратегическите задачи решавали философите, тактическите – управленците, а тружениците създавали, а дегенератите били изолирани от останалото общество. Но нехората решили да приложат към земното човечество технологията на разделение и натиск. Митовете нищо не казват как били отстранени от управлението в Атлантида философите. След това атлантите сменили слънчеви култ с лунен. Измислили нови богове и започнали да им принасят жертви. Това е добре разказано от Платон. Вероятно в обществото на атлантите били сменени ценностите. На царете на Атлантида хрумнало да завземат цялата планета. И това завършило със световния потоп и гибелта на сражаващите се помежду си империи. По времето на обмяната на плазмоидни и лъчеви удари Атлантида била потопена на дъното на океана с цялото си население; гражданите на Ориана оцелели. За великата война между двете империи се говори в много митове: на индийските арии – борбата на асурите с Боговете, на гърците – борбата на боговете с титаните, на иранците – битката на воинството на Ахурамазда със силите на демона на тъмата. За тази велика допотопна война се разказва във всичките без изключение митове на народите на Земята.

Скептично настроеният читател може да каже, че от изложеното не става ясно защо западът ненавижда руснаците. Но техните противници знаят добре чии потомци са те. За да забравят кои са те всъщност, да забравят корените си, Западът им наложил през 988 г. християнството. Прикривайки се с него, в хранилищата на Ватикана попаднали или били изгорени на клада хиляди докарани от Ориана книги.

Излиза, че руснаците в течение на 12 хиляди години не са напуснали земите на свещената Ориана. Затова руснаците, украинците и беларусите, които е прието да се наричат източни славяни, са преки генетични потомци на древните звездни ориани. Тяхната вина пред човекообразните визитьори – създателите на западната цивилизация на новите атланти, е в това, че руснаците, въпреки хилядолетната християнска вехтозаветна преса, не са се превърнали в дегенерати. Защото продължават дълбоко в съзнанието си да съхраняват традициите на техните велики предци. Наред с всичко друго руснаците се съхранили в своята порода северната хаплогрупа R1 A1. Каквато са имали техните предци орианите. Така че източните славяни, които са потомци на древните ориани, са истинските хиперборейци. Човекоподобните визитьори добре знаят кои са руснаците и се страхуват от тяхната генетика. Хаплогрупата R1 A1 стабилно се противопоставя на всякакви форми на внушение. Затова руснаците могат да преработят всякаква идеологическа отрова и да се съхранят каквито са. Враговете им се страхуват от тяхната мощна психическа организация. Генетично приспособили се към човешко тяло, визитьорите така и не се научили да се ползват от него. Отразил се техният левополушарен психотип. Какво се случило? Дясното полукълбо на главния мозък, което отговаря за чувствата на човека и за връзката с информационното поле на Вселената, у човекоподобните визитьори започнало да изпълнява ролята на ляво, което отговаря за логиката и абстракцията. По тази причина те умеят виртуозно да решават задачи, но нямат методологично мислене. Както драконите, така и рептилиите не могат да обединят в едно цяло различни форми на знание. И едните, и другите остават абсолютно левополушарни. Такава е природата им. Що се отнася до руснаците, те лесно се ползват от интуитивното знание и от логическото знание, в плана на интуицията те превъзхождат враговете с развито ляво полукълбо. Затова тези създания не само контролират земната наука, но и физически отстраняват всичките гениални учени. Затова визитьорите мразят руснаците, като потомци на легендарните ориани, които са успели да доведат до съвременността генетичния код на своите далечни предци. Те имат и една стратегия – за постепенната дебилизация чрез насилие, чрез използването на либерално-демократичната идея, да превърнат основната част от руснаците в дегенерати. Информационно да сломят северната хаплогрупа е сложно. Едната надежда е в дебилизацията. Днес това се случва чрез унищожаването на средното образование и превръщането на училищата в орган, който дебилизира децата. Целта е те да се превърнат в душевно болни, да се подтикнат към ранен полов живот.

Именно тази зоологическа ненавист към руснаците накарала онези, които дърпат конците, са де откажат от плана на Троцки. Капиталистическа Русия не им била нужна. Те разбирали, че юдеите, които получат собствеността върху една шест част от планетата, няма да тръгнат да унищожават руските си роби. Руснаците трябвало да бъдат изтребени колкото може по-бързо. Сталин е знаел за това и се готвел за война със Запада. Управниците на Запада имали добър предлог – Съветска Русия била комунистическа страна, а комунистите заради тяхното агресивно поведение и затова, че ги управлявали основно евреи, много хора ги ненавиждали. По тази причина британското разузнаване Ми-6 предоставило на сталинското НКВД троцкисткия план на Тухачевски по унищожаването на Съветския съюз, на неговия лидер Сталин и превръщането на Съветска Русия в капиталистическа държава. Заговорът на маршалите, освен това бил свързан с немското висше командване. Това също не харесало на нехората; по тази причина илюминатите винаги разглеждали Германия като единствената сила в Европа, способна да приключи с ненавистните руснаци.

Георгий Сидоров, „Фаталната съдба на самопровъзгласилите се богове“

Издателство PACПEP

Сталин за масоните, илюминатите и тайните сили, които ги управляват

 

Марксизмът като проект на Илюминатите

 

Последно от СВЯТ

Фейсбук страница

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times