Глобализация и терор от световните господари върху населението

От много време ,,Елитът“ упорито работи за налагането на Нов световен ред (НСР), посредством който напълно да укрепи позициите си и да държи здраво ,,стадото“ под контрол. Този план се осъществява чрез:

 1. Поставяне и издигане на доверени или подходящи хора на възлови позиции в банковото дело, бизнеса, политиката, религиите, медиите, армията, медицината и на привидно несвързани една с друга международни институции, които обаче служат на същата кауза. Често тези, които са по-ниско в служебната йерархия, нямат никаква представа за плана, който несъзнателно подпомагат. Много организации и движения имат различни имена и изглежда като че ли преследват различни цели, но всъщност са манипулирани от едно и също място в името на осъществяването на глобализацията (евфемизъм за Нов световен ред).

 2. Неутрализиране по всички възможни начини на организациите и на хората, които пречат за установяването на НСР.

 3. Заблуждаване на обществеността по отношение на истинските цели на глобализацията и отвличане на вниманието  й чрез разнообразни методи.

 4. Оркестриране на събития и ситуации (предимно чрез всяване страх), създаващи подходящи условия, които да накарат хората да поискат прилагането на мерки за осигуряване на тяхната безопасност (по вече разяснената схема проблем > реакция > решение), след което да им бъде предложен НСР като единственото възможно и най-подходящо решение.

Най-общо казано целите на НСР са:

 • Единно световно управление в ръцете на ,,елита“.

 • Световна централна банка и единна валута, без да се плаща в брой.

 • Световни полицейски сили за поддържане на реда, който е наложен от ,,елита“.

Преди няколко години бившият председател на НАТО Хавиер Солана заяви, че Европейският съюз трябва да подготви полицейски сили за бързо реагиране, които да подкрепят военните действия в зони на конфликт. Кой подклажда конфликтите обаче, е добре известно. Според Солана страните членки на ЕС дори трябва да отидат още по-далеч, като създадат полицейски сили, които да бъдат в постоянна готовност и при нужда да бъдат изпращани където е необходимо.

 • Значително намаляване на населението на Земята с всички възможни средства.

Начините, по които се осъществява тази политика, зависят от степента на развитие на съответните държави и ситуацията в дадения район на планетата. Там, където е възможно, се разпалват войни, които, от една страна, водят до изтребление на големи маси от населението, а от друга – пълнят касите на оръжейната индустрия и свързаните с тях банкери и политици. Гладът и епидемиите също се използват широко, особено в по-слабо развитите страни. Всеки ден около 100 000 души умират от глад или от непосредствените последици от него. Както пише Жан Зиглер: ,,За народите от Третия свят ,,Третата световна война“ вече е започнала… Унищожението на милиони човешки същества чрез глад се извършва всекидневно, с ледено спокойствие се приема за нещо нормално, и то на една преливаща от богатства планета… Постоянният глад и хроничното недохранване са човешки творения. Те са резултат от смъртоносния ред в света. Всеки, който умира от глад, е жертва на убийство.“

Бившият държавен секретар на САЩ Мадлин Олбрайт заяви преди време, че смъртта на 500 000 иракски деца е приемлива цена, която трябва да се заплати, за да се изгради светът, в който тя иска да живее. Според УНИЦЕВ в периода от 1991 до 1997г. вследствие на наложеното от американците ембарго са загинали над 850 000 иракски деца. Днес под една или друга форма две трети от човечеството са обект на американските санкции – едноличен диктат на самозабравил се тирания. Нима е чудно тогава, че има толкова много хора по света, които са готови да се борят по всички възможни начини дори и с цената на живота си срещу този, който им отнема хляба и им налага своята воля?! САЩ са водили войни в чужди държави и райони над 40 пъти за последните две десетилетия, използвайки различни оръжия за масовото поразяване, включително касетъчни бомби и снаряди с обеднен уран.

Схемата за намаляване на населението се прилага успешно и у нас от техните слуги на ,,елита“. С тяхна помощ според последни данни нацията ни е сред най-бързо намаляващите в света и се топи с 40 000 души на година, като до 2050г. се предвижда да бъдем не повече от 5 млн., от които българите ще са едва 60% в най-добрия случай. България е и на челно място в Европа по детска смъртност.

 • Здравеопазване с пълно господство на фармацевтичната индустрия и хирургията и ограничаване на всички естествени и евтини терапии и профилактични мерки.

 • Контрол над всички източници на енергия, както не се дава достъп до каквото и да е технология, позволяваща използването на практически неограничена евтина енергия за различни нужди.

 • Уедряване на селското стопанство и съсредоточаването му в ръцете на корпорациите. Системата контролира чрез създаване на зависимост, затова се стреми да унищожи и самостоятелните фермери, които представляват заплаха за съществуването на НСР и изобщо за тоталитарните режими. Ще ви напомня, че в Съветска Русия болшевиките избиха поне 6 млн. души чрез глад, отнемайки земите им и средствата за производство.

Една от операциите на фондация ,,Рокфелер“ е ,,правилното“ регулиране на световното селско стопанство, като такива контролиращи програми вече са задействани в Мексико и Латинска Америка. Сега мултинационалните компании чрез налагане на генно изменени култури и семена терминатори искат да направят фермерите и нас напълно зависими от тяхната милост.

 • Тотален контрол над човечеството чрез поставянето на лазерен идентификационен код върху кожата на всеки индивид и на микрочип, свързан с един супермощен компютър и глобална позиционирана система.

 • Да се блокира развитието на човешкия род в духовен план. Олигархията иска да бъде обслужвана от неосъзнато относно своя потенциал, затъпяло, послушно и без много претенции население. Образованието няма да запознава подрастващите с истинската история и да ги учи да мислят самостоятелно, а ще им дава само такава информация, която ще държи умовете им пленници на системата.

Родителите, които не се съгласяват децата им да бъдат отглеждани и възпитавани по налагания начин, както и да бъдат ваксинирани и имплантирани с микрочипове, ще бъдат обявявани за ,,неблагонадеждни“ и ще им се отнемат родителските права.

Движението Нова епоха (Ню Ейдж) е един от триковете, приложени в областта на духовността за отклоняване на вниманието на хората от истинските причини за сегашното състояние на света. Неговата цел е да бъде контролирано пробуждането на много хора и да се отклони съзнанието им в желаната посока, така че да не бъде застрашено съществуването на системата. Според доклад от 1974г. на британския институт ,,Тависток“ Ню Ейдж придобива широка популярност именно поради усилията на института и е създадено като сегмент от планирана социална конспирация и част от масовото промиване на мозъци. Поученията на много от лидерите на това движение не водят у последователите си до промяна в разбирането на задкулисните сили, които сътворяват толкова беди в живота на човечеството и до активно желание за промяна, а до бягство от действителността (ескейпизъм). Тези хора могат да бъдат наречени ,,позитивисти“. Те ви казват, че трябва да мислите само положително и всичко ще се оправи. По този начин допринасят, макар и несъзнателно, за поддържане на една изключително вредна заблуда, като откъсват хората от действителността и им насаждат измамни идеи за благополучие.

,,Елитът“ дава на своите планове и институции имена, които замаскират тяхните цели или са противоположни по значение на дейността им. Например, ако става въпрос за ,,мирен комитет“, то това всъщност означава ,,комитет, който има за цел да разпалва военни конфликти“; ако се говори за ,,етническа толерантност“, се има предвид създаване на етническо напрежение и вражда, и т.н.

НСР се налага под лозунгите за ,,укрепване на демокрацията“ и ,,защита на моралните ценности“, но в действителност той е замислен така, че да отстоява интересите на банковите и промишлените олигархични кръгове с всички възможни средства. Хаосът в света, който целенасочено се поддържа, локалните войни и конфликти, финансовите кризи, организираната престъпност и т.н. се използват, за да се оправдае идването на власт на едно световно управление със световна полицейска сила, като несъгласните с това положение ще бъдат обвинявани в ,,престъпления срещу реда“ и срещу ,,добруването на човечеството“. Последните две десетилетия господстващата система, обслужваща международните банкери и транснационалните корпорации, все по-често се намесва, за да контролира и насочва националната политика на отделните държави в съответствие със собствените си стратегически, икономически и политически интереси, използвайки различни институции като Световната банка (СБ), МВФ, Световната търговска организация (СТО), Кръглата маса, Трилатералната комисия, Билдербергския клуб, Римския клуб, ГАТТ, НАФТА и други структури.

Морис Рубин, редактор и издател на ,,Дъ прогресив“ пише в своя статия: ,,Властта на корпорациите е доминиращата сила в днешното общество… Ние ставаме свидетели на един безпрецедентен трансфер на власт от народите и техните правителства към глобални институции, верни само на някакви абстрактни принципи за свободен пазар, покровителстващи бездушни същества, които оформят или съсипват нации“ – Джоел Блейфус, редактор на ,,Ин дис таймс“, дългогодишен репортер и разследващ журналист.

Ноам Чомски, виден критик на опитите за създаване на нов световен ред, отбелязва:

Друга цел беше да се изправи на крака едно действително световно правителство, откъснато от народното съзнание и народното вмешателство, имащо за дача да осигури световните човешки и материални ресурси да бъдат достъпни без ограничение на международните компании и на международните банки, които да контролират системата в планетарен мащаб. Демокрацията се е превърнала в система за прикриване на елитарни решения, а парламентаризмът в сателитните държави е само един полезен инструмент за налагане на господството над покорни местни малцинствени групи.

Според Чомски ,,новият световен ред е царство на терора“.

За да стане възможно изпълнението на плана на ,,елита“, трябва да бъде ликвидирана националната независимост като явление. Това се осъществява както чрез външни фронтални атаки върху националния суверенитет на държавите, така и чрез постепенното му подриване и ерозиране отвътре с помощта на местни корумпирани и продажни политици.

Под благовидния предлог да се доведе младото поколение до идеята за интернационализъм и космополитизъм, се размиват моралните граници и ценностите и се подготвя почвата за безпрепятствено установяване на НСР. С призиви за глобализация и отваряне на обществата се цели заличаване на националното чувство и на културните традиции на отделните страни. Този процес започва от образованието, което трябва да формира безродна и послушна интелигенция. Терминът ,,интернационализъм“ се популяризира, за да се прикрие съединената финансова, политическа и икономическа световна сила, стремяща се към установяването на тотално световно господство.

,,През следващия век нациите, такива каквито ги познаваме сега, няма да съществуват; всички държави ще бъдат под единствено глобално управление…“ – Строуб Талбот, зам. – държавен секретар при Бил Клинтън, в статията, озаглавена ,,Раждането на глобалната нация“ в ,,Тайм“ от 20 юли, 1992г.

Проф. Арнолд Тойнби в реч пред Института за изучаване на международните работи в Копенхаген заявява: ,,Понастоящем ние дискретно работим с всички сили, за да изтръгнем от различните държави по света тази мистериозна сила, наричана суверенитет…“

Брок Чизхолм, бивш директор на СЗО: ,,За да осъществим (плана за) единно световно правителство, трябва да премахнем от умовете на хората техния индивидуализъм, верността им към семейните традиции и националната идентификация.“

Проф. Лозан Стоименов (в. ,,Нова зора“, 30.01.2001г.):

Държавният суверенитет се представя като отживелица, пречеща на прогреса… Националната държава е последният инструмент, на който мнозинството от  хората възлагат някакви надежди за защита срещу силовото ограбване на техния труд и на националните ресурси: материални и интелектуални. За осигуряване на диктаторски позиции от едно нищожно малцинство над милиарди хора по цялата планета са необходими комплексни действия за преодоляване на съпротивителния потенциал на това огромно мнозинство. Войната срещу човечеството на практика се води на множество фронтове и въоръжените интервенции и международна полицейщина са само едно от тези направления. Война се води в науката, в културата, в образованието, да не говорим за идеологията и икономиката. Правилото ,,Разделяй и владей“ се прилага в неизвестни в историята на човечеството мащаби, като се насаждат конфликти от най-различен характер:  териториални, етнически, религиозни, културни, социални, расови и пр. Важно място заема войната срещу държавността на народите, обречени да бъдат асимилирани или ликвидирани. В тази война се използва продажна туземна администрация, формирана обикновено от посредствени и затова лесно манипулуреми и евтино купувани личности… Във всяка една област – наука, образование, промишленост, земеделие, здравеопазване, социално осигуряване, национална сигурност и т.н., вземаните и провеждани решения са в грубо противоречие с обективните изисквания за ефективност спрямо народа и държавата, но затова пък в пълно съответствие с интересите на чуждестранните и местните господари на ,,политическата класа“…

Бъдещето на една страна зависи от националното чувство, което съществува у народа й. Национализмът представлява осъзната отговорност към нацията, усещане за идентичност с нея, идеология за нейното спасяване и за защита на интересите й. Ето как прекрасно го е формулирал Хайтов: ,,Върховенството на Отечеството. Да го носиш в сърцето си, а не в дебелото си черво, и да си готов да се пожертваш за него. Това е най-старата национална идея, най-старият национален идеал, откакто има на света родове, племена, държави и нации.“ Запитан коя ценност смята, че трябва най-бързо да възстанови, писателят казва: ,,… да заобикаляме отново родината си и да разберем, че с нищо не можем да я заместим. От всички национални идеали този е най-високият, най-старият и най-провереният. Народът без него не е народ, а сбирщина, която очаква своето заколение… Как да учиш войника да мре в защита на Родината, като думата ,,Родина“ само дето не е забранена с указ? Когато президентски съветници оповестяват, че национализмът в родната казарма подлежи на изкореняване?“

В съответствие с приоритетите за налагане на НСР патриотизмът беше превърнат от политическите марионетки в България в мръсна дума, а национализмът – обявен за опасен. Всички сме свидетели на безродната, продажна и лакейска политика на управляващите през последните 15 години, благодарение на която в момента България е с неоколониален статут, сателит и васал на Вашингтон. Ще ви напомня какво каза бившият президент на Р. България Петър Стоянов пред Съвета за световна политика в Сан Франциско преди няколко години: ,,Модерните държави осъзнават, че е в техен интерес да следват общоприетите международни норми на поведение дори с цената на отказ от националния си суверенитет.“

Според Хайтов има ,,три главни категории граждани в момента: едните, най-огладнелите, мислят само за хляба; другите – за новия си бизнес; а трети отдавна ни разпродават. Рече ли някой да проговори за отечество, родина и пр., веднага следват квалификациите ,,патриотар“, ,,шовинист“, ,,националист“ – точно същите, с които започна планомерната (след 1946г.) денационализация на българите, когато Червенков даде известната парола: ,,Най-голям враг на социализма в България е национализмът“. Сега чувам горе-долу същото: че най-голям враг на демокрацията бил национализмът, което показва, че около нас нищо съществено не се е променило.“

Национално отговорните правителства, които защитават своите страни и се грижат за благосъстоянието на населението, са враговете на ,,елита“ и на НСР. Затова те се свалят с всички възможни средства и се заменят с послушни администрации, допринасящи за ограбването на новите колонии. Нашата страна е само един пример за тази политика. Ще цитирам Ж. Зиглер: ,,Към унищожението и страданията, наложени на народите от олигархиите на глобализирания капитал, от военната му империя и наеманите му търговски и финансови организации се прибавят и онези, които предизвикват корупцията и длъжностните престъпления, обхванали в голяма степен редица правителства… Защото световният ред на финансовия капитал не може да функционира без активното съучастие и корупцията на правителствата по места.“

Глобализацията не желае големи държави, затова чрез различни средства – създаването на икономически, политически и етнически напрежения и кризи, ги дестабилизира и разкъсва. А в тези вече новосформирани васални държавици, които практически са без национален суверенитет, управляват администратори, спечелили доверието на Големия брат чрез нископреклонничеството си и с готовността за предателство спрямо народа си. Примерът с Югославия е пресен, сега е ред на Македония, а може би после и на България. Лорънс Игълбъргър, бивш държавен секретар в администрацията на Буш, заяви през 1994г., че е възникнала потребност от ,,съвременен Берлински конгрес“, който под ръководството на САЩ и с участието на немците, французите и италианците да преначертае границите на Балканите. Подобна идея отново беше подхвърлена от Лорд Д. Оуен през 2001г. Що се отнася до югославяните, Игълбъргър заплаши, ,,че колективно ще им разплачем мамицата, ако не са послушни!“.

Както вече отбелязахме през февруари 2006г. в България се появиха искания за промяна на името на държавата и за признаването й за федеративна република.

Кметът на Ню Йорк Джон Хайлън в изказване през 1922г.:

Истинската заплаха за републиката е това невидимо правителство, което като гигантски октопод разпростира гадните си слузести пипала над града, щата и нацията. Като истински октопод той оперира зад прикритието на създаден от себе си защитен параван… Главата му е представена от интересите на Рокфелеровата компания ,,Стандарт ойл“ и малка група могъщи банкерски къщи, наричани международни банкери. Тази малка котерия от международни банкери в действителност ръководи правителството на САЩ в името на своите егоистични цели. Те практически контролират и двете политически партии…“

 Американският президент Ендрю Джаксн (1839-1847) заклеймява международните банкери като ,,змийско гнездо“. Според него, ако хората узнаят как те в действителност манипулират Америка зад кулисите, ще избухне веднага революция. Години по-късно Уудроу Уилсън, друг американски президент, заявява: ,,Някои от най-известните мъже в САЩ в сферата на търговията и производството знаят, че има една сила толкова организирана, подмолна, всеобхватна и гибелна, че те предпочитат да не я обсъждат на глас.“

,,Светът се ръководи от съвсем различни персонажи, а не от тези, които хората си представят, че виждат“ – Бенджамин Дизраели, министър-председател на Англия в периода 1874-1880г.

Американският президент – масонът Франклин Делано Рузвелт, очевидно запознат с плановете за НСР, е казал: ,,В политиката нищо не става случайно, но ако стане, можете да бъдете сигурни, че то е било предварително планирано.“

Една от пионките на ,,елита“ – Луначарски, открито заявява: ,,Ние мразим християнството и християните; те проповядват да обичаме нашите съседи и ближни, което е противно на нашите принципи. Това, което ние желаем, е омраза. Ние трябва да се научим как да мразим и само тогава ще победим света.“

Британският военен историк генерал-майор Дж. Ф. Фулър (1941): ,,Правителствата на западните държави независимо дали са монархии или републики са преминали в невидимите ръце на международната плутокрация…“

,,Ще имаме световно правителство независимо дали ви харесва или не, независимо дали наложено със сила или постигнато чрез съгласие…“ – изявление на Джеймс Уорбърг, член на Съвета по чуждестранни връзки пред Сенатската комисия по външна политика във Вашингтон на 17 февруари, 1950г.

,,Истинските управници във Вашингтон са невидими и упражняват своята власт зад кулисите…“ Феликс Франкфуртер, Върховен съдия на САЩ, 1952г.

Сенатор Бари Голдуотър в книгата си ,,Без извинения“ (1963): ,,Трилатералната комисия е предназначена да бъде проводник за консолидацията на търговски и банкови интереси чрез контролиране на политическото правителство на САЩ. Тя представлява едно умело координирано усилие да се обединят четирите центъра на сила – политическа, парична, интелектуална и църковна, и да се установи контрол над тях. Това, което Трилатералната комисия възнамерява да създаде, е световно икономическа сила, която е по-висша от политическите правителства на отделните страни. Като създатели и управители на тази система те ще господстват над бъдещето…“.

Кръстьо Раковски, един от най-образованите съветски комунисти, в последните си дни разкрива за съществуването на невидим финансов интернационал, който контролира Комунистическия интернационал. Според него силата на първия са банките и парите, които са под контрола на братята Ротшилд. Раковски отбелязва, че емблемата на СССР и символът на Ротшилд е един и същ – петолъчната звезда. Лорд Виктор Ротшилд е бил член на комунистическата партия и в това няма нищо чудно, защото и капитализмът, и комунизмът, са дело на едни и същи сили.

Проф. Карол Куигли от университета в Джорджтаун, много високо ценен от бившия му студент Уилям (Бил) Клинтън: ,,Властта на финансовия капитализъм има и друга, с трайно значение и последици цел – да създаде световна система за финансов контрол в частни ръце, която да може да доминира над политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло. Тази система ще се контролира по феодален начин от централните световни банки, които ще действат съгласувано, чрез тайни споразумения, взимани на частни срещи и конференции… Израстването на финансовия капитализъм направи възможна централизацията на световния икономически контрол и използването на тази сила за директно облагодетелстване на ръководещите финансовите операции…“

,,Никой няма да влезе в Новия световен ред, докато не обещае да боготвори Луцифер. Никой няма да влезе в Новата епоха, докато не приеме посвещение от Луцифер…“ – Дейвид Спенглър, директор на ,,Планетарна инициатива“, Обединени нации.

Според Самир Амин, икономист: ,,Съществува глобална стратегия за световно управление. Целите на тази стратегия включват максималното раздробяване на силите, потенциално способни да се противопоставят на системата, като се разрушават държавните форми на организация на обществото… Американците дори вече изработиха цялостно структуриран проект за ,,глобално управление“… изградено върху два стълба. В областта на икономиката става дума просто за прехвърляне на всичките видими права за взимане на решения върху институциите от Бретън Уудс (Международния валутен фонд и Световната банка), на СТО и на Международното споразумение за инвестициите. Казах ,,видими“, защото организациите от Бретън Уудс са изградени по начин, осигуряващ едноличното командване на Съединените щати… Исканата свобода не е свобода за всички, тя е свободата на фирмите да налагат своите интереси в ущърб на останалите…“

Порф. Лорънс Шууп и Уилям Минтър пишат за изследването си върху Съвета за чуждестранни връзки в статията ,,Имперският мозъчен тръст“: Комитетът за чуждестранни връзки и външната политика на САЩ“ в ,,Мънтли ривю прес“, 1977г.: ,,Планирането на Обединените нации може да бъде проследено до един ,,секретен направляващ комитет“ основан от К. Хъл – държавен секретар през януари 1943г. Всички членове на този таен комитет с изключение на Хъл са били членове на Съвета за международни връзки…“

Гари Ках, бивш висш американски служител: ,,По време на моите пътувания и служебни контакти, осъзнах, че са в действие планове за установяване на едно световно правителство, най-често наричано от посветените в тях Нов световен ред. Ако го бях чул от някого на улицата, сигурно щях да реша, че това са глупости. Но поради обстоятелствата, при които се уверих лично, и положението на хората, чрез които разбрах тези неща, нямах друг избор освен да приема информацията съвсем насериозно.“

Грег Паласт за Световното правителство в сянка: ,,Има маниаци на тема заговори и параноидни антиглобалисти, които си представят, че плановете за наднационалния контрол на Световната търговска организация са създадени на тайни срещи между корпоративния елит на планетата и правителствените функционери, а медийните лидери нагласяват пропагандата така, както им наредят. Те са прави.“

Постепенно националните конституции са измествани от международните норми и чрез последните ,,елитът“ налага своята воля на държавите. Збигнев Бжежински в книгата си ,,Между две епохи“ пише: ,,Технотронната епоха включва постепенната поява на едно повече контролирано общество. То ще бъде доминирано от елит, който няма да се ограничава от традиционните ценности.“ Според него ,,…може да са необходими нови форми на социален контрол, за да се ограничи поголовното упражняван на новите сили от индивидите…“ (има се предвид свободата на мисълта и техническите постижения) Той препоръчва био-химически методи, за да бъдат контролирани хората.

Във втората си книга ,,Между две епохи“ Бжежински призовава за установяване на глобално световно правителство, посочвайки какви мерки ще вземе ,,елитът“, за да наказва масите, ако те не се подчиняват. Това включва геофизически военни действия (предизвикване на земетресения) и излъчване от сателити на вълни със специфични честоти, способни да предизвикват масово епилептични припадъци.

Бжежински заявява, че ,,Скоро ще бъде възможно да се осъществява официално почти непрекъснато наблюдение върху всички граждани и да се актуализират постоянно пълните им досиета.“ Този план очевидно вече е в ход. Камерите, които се инсталират в много градове на САЩ и Европа, а вече и у нас под претекст за следене на криминални деяния и терористи, ще могат да се използват, за да се контролират нормалните, обикновени граждани. Престъпността би могла да бъде овладяна с по-строги законови уредби и прилагането им, както и чрез промяна в образованието и социалната политика, но ако това се осъществи ,,елитът“ няма да има повод за стягане на обръча.

В края на 2005г. българското правителство реши, че ще отпусне допълнителни 5 млн. лева за изграждане на система за видеонаблюдение в София по сигурността. В началото системата ще заработи само в София, а постепенно ще се развие и в страната. По думите на висши държавни служители видеонаблюдението щяло да облекчи работата на органите на вътрешния ред.

Взривовете в Лондонското метро през юни 2005г. бяха използвани като повод от правителството на Великобритания и тайните й служби, за да заявят, че трябва да подслушват и шпионират кореспонденцията на своите граждани, а и не само на тях. В края на 2005г., използвайки тероризма като удобен претекст, Европейският парламент също реши, че може да бъде следена кореспонденцията на гражданите на страните от Европа.

През последните години беше дадена гласност на разкритията за шпионската мрежа ,,Ешелон“, осъществяваща глобално подслушване от САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия на всички електронни комуникации в света – телефони, Интернет връзки, радиостанции и т.н. Дейността на ,,Ешелон“ се ръководи от свръхсекретната Национална агенция по сигурността на САЩ, без да бъде контролирана от страна на държавата.

Дейвид Айк пише:

 …основната цел на правителствата и на службите за сигурност е да пазят истината от собствения си народ. Това е от жизненоважно значение за оцеляване на системата. Службите за сигурност изразходват повече време в шпиониране на онези, които мирно оспорват статуквото, отколкото на потенциалните терористи. Те и без това познават и манипулират терористите, а и самите те са замесени в тероризма. Правят се всякакви коварни маневри, за да се спре всеки индивид или група, за които се опасяват, че може да са средство за ефективно предизвикателство към системата – измами, подслушване на телефони, агент-провокатори, дори убийства…

Според Н. Чомси:

 …,,победелите“ в замисления нов световен ред са нещо като нови ,,арийци“, на които всичко им е позволено… Новият световен ред е неразривно свързан с явлението, днес най-често назовавано глобализъм или глобализация. Превръщането на света в единен стопански и информационен организъм е нещо, което поначало би могло само да се приветства. Не обаче и във вида, в който се осъществява днес, със засилването на новото разделение на център, комуто е позволено всичко, и периферия, спрямо която е позволено всичко…

Цензурата в САЩ и следенето на американските граждани отдавна са в действие. На 04.12.1981г. тогавашният президент Роналд Рейгън подписва изпълнителна заповед № 12333, която дава легални основания на ЦРУ да шпионира американските граждани.

В САЩ от няколко десетилетия е в ход изграждането на концентрационни лагери за ,,непослушните“, като с декрети се дават пълномощия на различни институции да прилагат съответни мерки ,,при нужда“. Декретите са един от начините да се решават въпроси, които едва ли биха получили одобрение в съответните законодателни тела. Според в. ,,Лос Анджелис тайм“ от 14.08.2002г. ген. Джон Ашкрофт обявява, че е необходимо да се поддържат такива лагери за ,,вражески“ настроени елементи.

Поради наличието на значително количество оръжие в американските граждани ,,елитът“ явно очаква голяма съпротива от тях, когато разберат какво им замислят архитектите на НСР, и затова приготовленията на лагерите се пазят в тайна, а медиите мълчат по въпроса. Войниците, които участват в строежа, знаят, че правят ,,казарми“. Според Никола Николов в операцията са замесени Белият дом, ЦРУ, Американската агенция по сигурността и висшето военно ведомство, а кодовите наименования на тези проекти са ,,Рекс 84″, ,,Кейбъл сплайсър“ и ,,Гордън плот“. В щата Арканзас, в града на бившия президент Клинтън, е създадена школа за обучение на бъдещи коменданти за тези лагери. Американската армия има нов правилник за обучение и се подготвя не само за водене на военни действия навън, но и за такива в страната и да потушава бунтове. Освен това в САЩ има и чужди войски – мексикански, немски и други, които при нужда биха се използвали за военни действия срещу цивилните. От тактическа гледна точка чуждите войски и наемниците без угризения биха стреляни по американските граждани, докато американските войници може и да откажат. Това важи за всички държави.

Според ,,Уошингтън таймс“ от 14.10.1994г. персоналът на военноморските сили на САЩ в Калифорния вече е попълвал анкета с различни въпроси, за да бъде преценено дали е готов да служат на НСР и да се бие срещу собствените си съграждани.

Уилям Пабст, американски патриот, завежда дело срещу правителството за това, че не обявява официално подготовката на лагери, не казва за кого са предназначени и се готви да използва американска войска срещу собствения си народ. Федералният съдия признава обвиненията, но прекъсва делото по технически причини. Пабст обжалва решението на съдията, като обвинява американското правителство за потъпкването на конституционните права на американските граждани.

Веднага след събитията от 11.09.2001г., рожба на ,,елита“, под претекст ,,за борба с тероризма“ Буш въведе Патриотичния закон, който ограничи свободите на американските граждани. Както отбелязва Ричард Мур, правомощията, дадени от Патриотичния закон, не представляват напредък в борбата с тероризма, а в действителност служат за създаването на прецеденти, водещи до фашизирането на полицейската сила.

В началото на февруари 2006г. и у нас НС прие Закон за МВР, който влиза в сила от 1 май 2006г. и с който се дават по-големи правомощия на полицията и специалните сили и възможност за осъществяване на тотален контрол върху различни обществени сфери, ако се сметне, че е необходимо. Управляващите обясниха гласуването на закона с новата среда за сигурност и нарасналите заплахи в европейски и световен мащаб и с нуждата във връзка с това на мощна централизирана структура. С приемането на този закон гражданите са с нарушени права и са заплашени от полицейски произвол, когато се прецени, че са налице извънредни обстоятелства. Той дава възможност на силите на реда да нахлуват в жилищата на хората без разрешение и когато отсъстват от тях. От закона не става ясно дали има възможност за някакъв съдебен контрол, а при причинени щети на трети лица (поражения в недвижим имот или на автомобили от органите на МВР) не се предвижда никой да ги обезщетява – нито Министерството, нито държавата.

В края на февруари 2006г. в Русия също беше приет ,,Закон за противодействие на тероризма“. Според Агенция ,,Франс Прес“ законът дава право на армията да сваля отвлечен граждански самолет и да нанася удари по цели в чужбина, смятани за терористични. Законът въвежда специален режим на ,,терористична заплаха“, който разрешава ограничаване на гражданските права.

Терорът във всякакъв вид и тероризмът в частност са мощни средства за психологическо въздействие върху хората, за тяхното сплашване и деморализация. Несигурността и чувството за страх, които се създават целенасочено от системата, раждат обезверение, отчаяние и нравствен нихилизъм. Според Марат ,,за завладяване или задържане на властта чрез всяване на страх и ужас в обществото е необходимо да се създаде обстановка на масова истерия“.

Организират се целенасочено икономически и политически сътресения и терористични акции, като същевременно в ход е пропагандата, че ако Земята не бъде управлявана само от едно световно правителство, ще настъпи невероятен хаос.

В различни райони на планетата се създават и поддържат ,,острови на враждебността“ за да бъдат манипулирани народите, че ,,демокрацията е в опасност“ и че са нужни мерки, за да се установи мир и човешки права в глобален мащаб. Диктаторите, които са рожби на ,,елита“, са все още необходими фигури, за създаване и поддържане на напрежение и да служат като ,,враг“, който да плаши и да бъде заклеймяван. В борбата с тези врагове се раждат и новите ,,герои“, борещи се за тържеството на НСР.

,,Изплашете до смърт американците“, казва сенаторът Артър Вандербург на президента Труман какво трябва да направи, за да бъдат увеличени данъците и средствата, отделяни за въоръжаване и секретни операции.

Важното е да се намери убедителен повод – независимо дали това ще е ,,оръжия за масово поразяване“, ,,липса на демокрация“, ,,диктаторски режим“, ,,етническо прочистване“ или нещо друго подходящо. Така, както едно време беше предизвикана войната във Виетнам чрез изфабрикувано нападение върху американски кораб от виетнамците в залива Тонкин, така, както беше дадено началото на Първата световна война и на много други конфликти.

Във връзка с операцията ,,Нортуудс“ от 13 март 1962г. Лиман Лимницер – висш служител в американското правителство в кабинета на президента Кенеди, предлага да бъдат предоставени цял куп лъжи на американската общественост, за да бъде оправдано нападение над Куба. Според него би могло например да бъде взривен американски кораб в залива Гуантанамо и да бъде обвинена Куба или пък да се инсценира тероризъм от страна на кубинците в Маями или други градове във Флорида и дори във Вашингтон чрез поставени бомби на подходящи места и да се подхвърлят необходимите документи пред обществеността, за да ,,докажат“, че Куба е замесена в това. Този план е осуетен от Кенеди.

Саддан Хюсеин беше окуражен от САЩ да нападне Кувейт, а после американците се превърнаха в герои, спасявайки тази арабска държава и Саудитска Арабия, като приложиха плановете си в района, свързани на първо място с нефта. Агресията на САЩ и НАТО над Югославия също беше с фалшив претекст.

Според таен запис, направен от един швейцарски представител в Клуба на Билдербергите на срещата през май 1992г., Хенри Кисинджър е казал, че ако се създаде реална или стимулирана заплаха за хората в различните страни по света, те ще поискат техните лидери да ги защитят и ще бъдат готови да предоставят свободата и независимостта си срещу ,,гаранцията“ да им бъде дадена сигурност от едно овластено световно правителство, ръководено от специално подбрани хора, запознати с плана за глобално господство на тайната клика. Същият Кисинджър е член на Трилатералната комисия, Билдербергския клуб и Комитета за чуждестранни връзки и дясна ръка на Дейвид Рокфелер. Срещу него има предявени обвинения в няколко държави по света, включително Италия, Чили, Испания и Франция. Пред ,,Ню Йорк таймс“ от 19.01.1971г. той заявява: ,,Властта е великият афродизиак.“

Изказването на Кисинджър е показателно за движещата сила, която тласка политиците нагоре. Ако се вслушвате в думите на различни водещи партийни лидери, както и в езика на медиите, ще установите, че се говори за идване на власт, за задържане на власт, за участие във властта. Не грижата за народа, за обществото, а стремежът към власт и собствените, егоистични интереси ръководят тези индивиди.

Икономическото обезкървяване и поставяне в зависимост на държавите са от съществено значение за обогатяване на олигархията и придобиване от нея на огромна финансова и политическа мощ. За целта ,,елитът“ е измислил коварна схема за изсмукване на капиталите и националните суровини на различните държави, които се заробват от международните банкери чрез заеми и изкуствено предизвикани икономически кризи с помощта на местната подкупна администрация. Както отбелязва Г. Паласт, ,,…научих, че няма по-силна любов от тази на политиците към едрите финансови магнати“. Ще ви обърна внимание на факта, че страната ни е ползвала над 2 млрд. долара нови заеми от МВФ, СБ и ЕС от въвеждането на валутния борд през 1997г. до 2000г.

Постоянната и устойчива глобализация на финансите и търговията създава богатство за един, но за милиони други води до социална дезинтеграция, преживяване на ръба и гладна смърт. Това е особено сериозен проблем за Африка.

Целта на елита е абсолютна власт и той няма да се спре пред нищо, за да я постигне, включително и разпалване на Трета световна война, затова се опитва да обезсили опитите за противодействие на тези, които не са съгласни с водената от него политика.

Илюминати, блог

ПО ТЕМАТА

Коя Америка познавате ?

Последно от ЛЮБОПИТНО

Кърмата на приелите експерименталната инжекционна течност съдържа биологично оръжие, а кърмените бебета са заплашени от «внезапна неочаквана смърт»

Кърмата на „ваксинираните“ с иРНК инжекции съдържат биологичното оръжие, а кърмените бебета показват симптоми на обичайните

Фейсбук страница