Говорейки свободно: Джон Пъркинс (ФИЛМ)

//

Дълги години Джон Пъркинс е бил „икономически убиец“, в света на международните финанси. Функция, която той извършва чрез убеждаване на държави от третия свят да предприемат мащабни проекти за обществени строежи. Днес разбираме, че тези проекти финансирани от Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) служат за обогатяване на американски корпорации, докато в същото време създават осакатяващи дългове за тези държави, правейки ги зависими от САЩ.

Изживявайки вътрешна промяна, Перкинс напуска занаята през 1981. Днес той има non-profit организация (което ще рече организация, която няма за цел печалби) – Dream Change Coalition, която работи с амазонски и други туземни народи, за да им помогне да запазят тяхната околна среда и култура.

*Забележка на Conspiracy Central: Джон Перкинс използва един особен термин: „корпоратокрация“, който съм съкратил на „корпокрация“ (и без това няма такава дума).

The Bulgarian Times