Григор Лилов: девалвират лева чрез фактически отказ от Борда с промени чрез друг закон на този за БНБ

ШАМАРОСАХА ГАЛЕНО БАНКОВО ДЕТЕ Комисията за финансов надзор (КФН) отхвърли предложението на Първа инвестиционна банка (ПИБ) за нови акции. Тази и още една банка (Инвестбанк) се оказаха причината за дадения заден ход към Еврозоната, който премиерът нарече „когато постигнем обществен консенсус“. На заседанието си на вчера КФН реши: … „2. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции, които да бъдат издадени от „Първа Инвестиционна Банка“ АД, гр. София.“ При прегледа от Европейската централна банка ПИБ беше една от двете финансови институции, които не се справиха със стрес-тестовете. (другата е „Инвестбанк“ на генералския ДС кръг „Монтерей“) … Продължете с четенето на Григор Лилов: девалвират лева чрез фактически отказ от Борда с промени чрез друг закон на този за БНБ