Демоните – най-сетне научно “уловени“ и доказани!

Много хора не вярват в съществуването на дявол или демони. Те смятат, че откритията на съвременния научен век правят невъзможно за интелигентния човек да приеме в действителност съществуването на зли духове.

Те осмиват разпространеното схващане за един карикатурен образ с рога, копита и опашка, като намекват, че Библията представя Сатана като някакъв анимационен герой.

Но Писанието не описва дявола и неговите демони по този опростен начин. Напротив, те предупреждават за съществуването на една пагубна сила на злото, която движи всички греховни структури и събития в света и предизвиква всеки натиск на съблазън и изкушение, който тегне над хората.

Въпреки, че днес много невярващи отхвърлят идеята за съществуването  на някакъв „дявол“, те често окачествяват даден случай или човек като „зъл“ или подтикван от „злото“. Хората назовават тази сила с много различни имена, но Библията я нарича „дяволът“ и неговите „демони“.

Пагубните сили на злото имат вече хиляди години практика и са се усъвършенствали до такава степен, че знаят всички възможни човешки слабости и уязвими места. Те са придобили богат опит в убеждаването дори на вярващите, че удоволствията от секса, парите и властта са за предпочитане пред Божия съвършен път на чистота, простота и служение.

Действително, Сатана до такава степен контролира света, че ние живеем в общество, което приема дяволските фалшиви идеи за секса, парите и властта и ги разпространява като нормални, добри и приемливи.

От Библията знаем, че дяволът безспорно е победен на кръста, но все още не е напълно разгромен. Живеем във времето между неговото поражение и пълното му унищожение – точно в този момент съществуват две равностойни и противоположни мнения, които го задоволяват много добре –

Първо: Той се наслаждава, когато хората са преангажирани с него, когато го обвиняват за всичко, виждайки образа му навсякъде, когато говорят за него непрекъснато и се държат така, сякаш победата на кръста никога не се е състояла.

Второ: Дяволът е доволен, когато хората се отнасят скептично към неговото съществуване и приемат, че той не притежава въобще никаква сила. Наслаждава се, когато хората го игнорират, иронизират и приемат като образ, подходящ за средновековните митове, но не и за съвременния век. Това му дава пълната свобода да действа в света с голям размах, вещина и увереност, така че само малцина го приемат насериозно.

Вярващите християни са уверени, че има сила, която е крайно ужасяваща, изключително злонамерена  и тотално противопоставяща се на човечеството. Убедени са, че има сила на злото, която стои зад всички останали беди – общи, физически, морални и духовни. Сигурни са, че Сатана е реален и че той е обединяващият център и фокус на всяко зло и съответно на всички демонични началства и власти…Дойде времето, когато и невярващите трябва да потръпнат от потресаващите научни доказателства, „уловили“ и „заснели“ тайнствените така наречени „черни астрали“, които пряко въздействат върху човешката популация. Ние, вярващите, определено може да предефинираме научната идентификация на черните астрали,  невинно определени като „низши духове“.

Зад научната дефиниция „черни астарали“ се крие ужасната същност на демоните от падналата армия на Луцифер. Така че, когато четете по-долу представения материал, замествайте израза „черни астрали“ с демони, за да разберете истинската същност на научното откритие. Извинeте библейското невежество на учените, които и този път без да подозират потвърдиха още една истина от Божието писание за тъмните сили, управляващи нашия свят…

Сензационното съобщение е от списание «SA Scientific Journal», което публикува изумителното откритие на учени от университета в Кейптаун, свързано с управлението на човешкото съзнание от астрални същности (ще оставя тези техни термини, моя вметка). Тези данни са потвърдени чрез изследване на аурата.

 

Проведените изследвания са били засекретени, а  освен това e имало опити за изземване на информация от вече публикувани материали. Методът на съпрузите Кирлиaн, който позволява да се правят снимки на аурата – поле, което окръжава биологични обекти,  е вече добре известен. Снимки на такива полета, създадени по подобрен метод на Кирлиан, дават възможност да се наблюдава динамиката на тези полета, и те могат да бъдат намерени в много източници. В допълнение, има голям брой сериозни произведения, които потвърждават динамичните  отношения на полето с психо-физиологичното състояние на човека.

Изследователи от университета на Кейп Таун, Южна Африка, в които са включени учени с дългогодишни изследвания на паранормалното и за определяне на аура, водени от доктора по философия Тобаго, са направили революция в разбиранията за значението на тези полета за хората. Изследователският метод, разработен от учените, и изобретеното устройство, за  което е издаден патент в САЩ  №  US 525 3984  B1, позволява да се регистрира динамиката на аурата на биологични обекти.

Експерименталните резултати довели до откритие, сензационно за световната общност. Изследвания все още не са готови, обаче, повечето от тях са класифицирани, тъй  като резултатите от проучвания дават възможност да се правят изводи, отнасящи се до оценката на поведението на хората.

Въпреки това, част резултатите от научните изследвания не са могли да бъдат скрити. В ранните етапи на изследванията за проверка на методите са участвали голям брой хора, от които резултатите от експериментите е било невъзможно да се скрият.

В резултат на тези изследвания е доказана пряка връзка на хората с астралите.

Паранормалните изследователи не веднъж са се опитвали да регистрират призраци, полтъргайсти и други така наречени астрални същества на филм. Независимо от факта, че някои от тези опити са били много успешни, официалната  науката все още поставя реалността на тези изображения под съмнение.

Екип от учени от Университета на Кейптаун са доказали реалната  възможност за получаването на тези изображения, както се потвърждава и от патента в САЩ. В резултат на подобрения метод на Кирлиан, те не са само са получили ясно фиксирани астрални обекти, но и са изследвали техните динамични характеристики, като динамиката на спектъра на излъчване и техните съставни полета.

В резултат на проучванията са получени доказателства, които потвърждават директното взаимодействие на астралните същества и човешката аура, и са разкрити   някои закономерности в поведението на астралните същества. Получени са фотографии, които  позволяват да се види как тези астрали “проникват” в аурата на човека.

За да се гарантира чистотата на експеримента и да не предизвикват подозрения, снимките са правени в лаборатория, която е била прикрита като  фото студио, на известно студио за дизайн.

Изследванията са установили, че полетата от астрала  има променлива интензивност. Първоначално те са приети за  статистически колебания. Въпреки това по-подробните изследвания са показали, че тези колебания са взаимносвързани с хармонични компоненти на  модулиран сигнал и анализът им показва, че те взаимодействат с биоелектромагнитната дейност  на човешкия мозък и му влияят.

Учените са успели да определят етапите на “проникване” на астралните същества  в човешката аура. В ранните етапи на “проникване” тече  синхронизиране с  вътрешните ритми на астрала с ритмите на “жертвите”, в резултат на което астралът получава достъп до аурата на “жертвата”. След като астралът проникне, под неговото влияние се променят вътрешните ритми на “жертвата”.

В резултат на задълбочени изследвания проведени в сътрудничество с психолози и психоаналитици, е показана ясна връзка между тези колебания и психо-физиологичната реакция на хората, които са участвали в експериментите.Въпреки че повечето от резултатите от проучването са класифицирани, информацията, която  е получена в ранните етапи на научните изследвания, води до някои изводи.

Астралите могат да бъдат разделени на два типа: “черни” (демони, моя вметка) и “чисти”(Божиите ангели – ангелите хранители, моя вметка), които  се различават с  интензитета на излъчване в спектралния състав на емисиите и динамичните си характеристики. В действителност върху хората тези същества  действат по различен начин. “Черните”  непрекъснато се опитват да проникнат в човешката аура. “Чистите” такава дейност обикновено не показват.

Получената връзка между психо-физиологичното състояние на лицето и активността на “черните”,  също се различава от въздействието на “чистите” по степента на въздействие върху човека. Най-често въздействието на “черните” предизвиква неоправдана агресия, която не е адекватна на ситуацията.

Експериментите показват, че под постоянно влияние на такива същества се намират голям брой хора.

Редица психологически и медицински тестове, изучаване на реакциите на хората, участвали в експериментите в някои специално създадени ситуации, позволили да се изследва стабилността на психо-физиологичното състояние. Била е доказана връзката между психо-физиологичното състояние на човека и  “чистотата” на неговата аура, нейната податливост към “проникване”.

За да се потвърдят тези констатациите, са провеждани статистически проучвания на големи групи от хора, които се състоят от представители на различните категории: от  затворници, държани в затвори, до бизнесмени и политици, събрали  се за да обсъдят различни въпроси.

За да се гарантира чистотата на експеримента, участниците са държани в неведение, а изследователите се представяли за репортери, взимащи интервюта. За да получат подходящи поведенчески реакции, задаващите въпросите  са били специално обучени от психолози.

Изследвания са  правени и  на срещата на върха в Йоханесбург през 2002 година. Заключението било  зашеметяващо:

“Почти всички бизнесмени и политици, които са били на срещата на върха в Йоханесбург, са били “заразени” от “астрални същества”. Тези резултати шокирали учените!

Установено е, че най-голям брой “черни” астрали  изцяло или частично са проникнали в  аурата на политици и бизнесмени, като броят им е много пъти по-голям от броя на “заразените” затворници. “Заразени” с астрали били  много световни политици  с най-висок ранг.

По този начин, в резултат на статистическите изследвания са се потвърдили констатациите на учените, че голям брой хора  постоянно са подложени на въздействието на “черни” астрали,  които контролират ума и поведението им. Най-често това се  отбелязва у политици и бизнесмени…“

Коментарът е излишен, особено за последния абзац. Едва ли е необходимо да подчертавам колко демонизирано е днешното общество и колко незавидно е духовното му състояние. Сега може и научно да си обясним и неприемливото поведение на родните ни политици и пословичната им безпардонност и безотговорност към гласувалите им доверие…

Но нека да не бъдем съдници – никой няма да убегне от Небесния съд!

Всъщност идеята ми е да насоча както моето, така и вашето внимание върху силите, които управляват духовната ни същност. Замисляме ли се, че макар определящи себе си като вярващи е възможно да сме под влияние на някакъв „невинен“ грях, който пречи да даваме „стократен“ плод, както Исус желае това от нас?

Затова е нужно ежедневно да се себеизследваме с Божието слово – то е огледалото, което ще ни покаже и  очисти от всеки грях. Проверете дали някъде във вас тайничко не се е вгнездило семето на гордост, себеправедност, ненаситност, амбиция, преследваща лични интереси, влечение към удоволствията, жажда за пари, скъперничество, греховни развлечения, неморални мисли, порнография, практикуване на окултизъм, разврат, прелюбодейство, хомосексуализъм, съблазнително поведение, допускане на компромиси, съмнителни упражнения и практики, непростителност, склонност към осъждане, критикуване, гняв, омраза, негодувание, липса на любов, липса на милосърдие, липса на грижа към бедните, липса на гостоприемство, зависимост, независимост, робуване на навици, злоупотреба с алкохол и наркотици, идолопоклонство, лъжа, неспазване на обещания, неверие, съмнение, цинизъм, самосъжаление, липса на молитвен живот, разединение, завист алчност, непочитане на родителите, самоосъждение, страх, нетърпение, нетърпимост, самонадеяност, непокорство….и още и още – сами можете да допълните този списък.

Всяко невинно плевелно семенце на грях, може да бъде „поливано“ и „подхранвано“ от демоните –  знаем от личен опит, че по-трудно се вадят горчиви корени и унищожават закоравели навици, затова трябва да сме нащрек и да молим да бъдем освободени от всяко дело на сатана  в живота ни, да бъдат разчупени веригите на всяко демонично робство и влияние в битието ни, в тялото ни и семейството ни. Осъзнавайки, че не принадлежим на себе си, защото за нас бе заплатена велика цена – пролятата Христова кръв, е нужно да е  отречем от греха, сатана и всички негови зли и себични дела. Така единствено може да стоим твърдо в свободата си и да живеем в Христовата победа завинаги…

  •  Естир

ПО ТЕМАТА

Учени: Нашето съзнание управляват астрални същности! Черни астрали контролират човешкото съзнание

Последно от ЕКЗОПОЛИТИКА

Космическо разкриване S16E9 – Бази и същества на Антарктида. Малко за близките срещи на Германия и САЩ в Антарктида – бази, артефакти, подледни бази, какво са открили там и още интересни подробности  (ВИДЕО – БГ СУБ)

Космическо разкриване S16E9 ВИДЕО Превод: Михаил Стоянов СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ Тайната експедиция на Кусто За вътрешната Земя