Доц. Сергей Сал за тектоничните и климатичните оръжия на HAARP (ВИДЕО – БГ СУБ)

  Доц. Сергей Сал за тектоничните и климатичните оръжия на HAARP   Сал Сергей Албертович е доцент в катедрата по физика, кандидат на физико-математическите науки, секретар и помощник на председателя на Руското физическо общество от 2010 до 2011 г., извършва задълбочен критичен анализ на физични теории, които са се оказали несъстоятелни при описанието на физическите явления, завършва LETI, следдипломно обучение на Държавния оптичен институт на името на A.I. С.И. Вавилов по специалността „Физическа електроника“ и докторантура в Санкт Петербургския държавен университет, с над 100 научни публикации и повече от 16 години преподавателска дейност ЗАБЕЛЕЖКА: видео-интервюто е от 27.03.2013 г. Грешка … Продължете с четенето на Доц. Сергей Сал за тектоничните и климатичните оръжия на HAARP (ВИДЕО – БГ СУБ)