Духовните заповеди на успешните хора

Тези духовни заповеди и ценностни ориентири помагат на успешните хора да продължат във вярната посока.

Уважавай

Уважавай всеки човек: неговото имущество, неговото лично пространство, неговите емоции, неговите граници, неговия избор, неговото право на самоопределение, на грешка, на желание. Уважавай!

Не лъжи

Не лъжи нито другите, нито преди всичко себе си. Животът, изграден на измама, е като дом, построен на пясък: колкото е по-висок, толкова е по-неустойчив. Лъжата убива вярата в настоящето: в истинските чувства, в истинското щастие. Който не живее в настоящето, въобще не живее. Не лъжи!

Не вреди

На никого не причинявай вреда: нито на другите, нито на себе си. Макар че е трудно понякога без насилие, помни, че насилието води до задънена улица. Насилието, пуснато навън, се връща вътре във вид на вина и страх. Физическото, емоционалното и интелектуалното насилие имат една същност – слабостта. Не бъди слаб и помагай на другите. Мисли за последиците от действията, емоциите и мислите си. Не вреди!

Движи се

Развивай се, не стой на едно място, защото животът е вечно движение, развитие и спирането означава смърт. Развивай се физически, емоционално, интелектуално и духовно. Мързелът е признак на смъртта. Ти мързелуваш, значи си мъртъв. С каквито и думи да украсяваш своя мързел и бездействие, ти си мъртвец. Движи се!

Живей

Животът е повече от съвкупност от дни. Животът е всичко. Приемайки всичко, като заслужаващо правото да бъде, ти живееш. Живей!

Цени

Цени онова, което имаш в живота си: хора, вещи, здраве, пари, време. Не обезценявай нито себе си, нито хората около тебе, нито всичко, което те заобикаля.

БЛАГОДАРИ!

Издателство PACПEP

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ

Военна полиция (БУКВАЛНО)

Военна полиция (буквално) Планът е световната армия да погълне всички национални полиции в една военно-полицейска структура

Световната армия НАТО

  Световната армия НАТО     Планира се волята на световната правителствена диктатура да бъде наложена