Дължи ли Банката за международни разплащания на САЩ 21 трилиона долара

„Законът? Законът? Не съм длъжен да се подчинявам на закона. Аз се отчитам пред по-висш морален авторитет.“

~ обяснява Джак Ф. Кемп през 1990 г. като секретар по благоустройството и градското развитие защо не е необходимо Министерството на благоустройството и градското развитие на САЩ да се подчинява на американското законодателство

След като в продължение на 21 години наблюдавах как над 21 трилиона долара изчезват от федералните сметки на Министерството на благоустройството и градското развитие и Министерството на отбраната, често ме питат: „Къде отидоха парите и как да си ги върнем?“

Макар че правителството е документирало липсата на пари от тези две федерални агенции до фискалната 2015 г. – и по този начин е документирало нарушения на Конституцията, свързани с финансовите сметки и оповестяването, както и на законите за финансово управление – то не е публикувало отчети за това къде са отишли парите, кой разполага с тези средства и как са били реинвестирани или изразходвани. Следователно е напълно естествено да се впуснем в спекулации с висок интензитет, като започнем да си задаваме въпроси за това кой е откраднал, как го е направил и кой притежава липсващите пари или свързаните с тях активи. Кой носи отговорност? Няма как да знаем дали в сметките на Министерството на отбраната или чрез тях са били изпирани пари от чужди войни или от централната банка на Афганистан.

Можем спокойно да предположим, че парите продължават да изчезват. Благодарение на постоянния отказ на федералното правителство да представи одитирани финансови отчети, както се изисква по закон, и на приемането през 2018 г. на FASAB 56 като административна политика (която позволява федералните сметки да не се водят в счетоводните книги и да не се разкриват), вече не разполагаме с надеждни средства за определяне на размера на „недокументираните корекции“ след финансовата 2015 г. Тъй като през 2015 г. недокументираните корекции възлизат на 6,5 трилиона щатски долара – най-голямата сума, липсваща за една година – не е изненадващо, че след това операциите са били прекратени. Освен това съществуват многобройни закони за черния бюджет и класификацията, които могат да затруднят, ако не и да направят невъзможно, определянето на действителното състояние на федералните сметки. (За тези, които се интересуват, препоръчваме нашата поредица от седем части за законите за финансово управление на правителството на САЩ, включително статията ни, описваща FASAB 56. Вижте раздела „Финансови закони“ на уебсайта Solari Missing Money (https://missingmoney.solari.com/).

Федералното правителство на САЩ поддържа банковите си сметки в банката на Федералния резерв в Ню Йорк. Следователно, когато парите напускаха федералните сметки, те се движеха по финансовите релси, управлявани от Нюйоркската банка на Федералния резерв.

Нюйоркският ФЕД е частна банка, собственост на членуващите в нея банки, сред които Citibank и JPMorgan Chase. Вероятно банките, членуващи в него, действат като агенти по отношение на отговорностите на Нюйоркския федерален резерв като депозитар на правителството на САЩ. Това означава, че те държат банкови сметки или действат като обслужващи лица или попечители на ценни книжа, емитирани от или обезпечени със субсидии или кредити, предоставени от правителството на САЩ и неговите фондове за ипотечно застраховане, като например Фонда за застраховане на еднофамилни ипотеки на Федералната благоустройствена администрация (FHA). Те също така действат като попечители и обслужващи лица по отношение на държаните от държавата активи, като например неизплатени ипотеки и отчуждени имоти, придобити, когато собствениците на ипотеки предявяват претенции към Федералната благоустройствена администрация, Министерството по въпросите на ветераните и други държавни ипотечни застраховки. Справедливо е да се каже, че банките членки на Федералния резерв управляват – дори контролират – значителна част от федералния баланс на САЩ и свързаните с него сметки.

Когато разглеждаме сметките, държани от Нюйоркския федерален резерв и собствениците на неговите членове като агенти на правителството на САЩ, си струва да зададем и друг въпрос: откъде са изчезналите пари? Можем да предположим, че по-голямата част от средствата, внасяни в американската хазна, идват от данъци и постъпления от дълг, емитиран от Министерството на финансите чрез група дилъри, наречени „първични дилъри“. Обърнете внимание, че на уебсайта на Нюйоркския федерален резерв се казва, че първичните дилъри са контрагенти на Нюйоркския ФЕД при емитирането на държавни ценни книжа. (Много от първичните дилъри са и членове/собственици на Нюйоркския ФЕД, включително Citigroup Capital Markets, JPMorgan Chase и HSBC.)

Защо това е важно? Това е важно, защото означава, че членовете/собствениците на Нюйоркския федерален резерв могат да продават американски държавни облигации, да внасят постъпленията в правителствена сметка на Министерството на благоустройството и градското развитие, за която тяхната банка служи като агент на правителството, и да прехвърлят тези пари в частна сметка. Малцина биха били по-разумни, особено ако държавните облигации не са били правилно отразени в баланса на Министерството на финансите на САЩ или, както може би е сега, са били защитени от FASAB 56.

Знаем, че в някои случаи чужденци са съобщавали, че притежават повече американски дълг, отколкото правителството на САЩ съобщава, че дължи. Вестник „Файненшъл таймс“ описва един особено забележителен пример в статия от 14 юни 2006 г., озаглавена „Несъответствия в сметките на САЩ крият черна дупка“ (https://www.ft.com/con…/43ac503a-fbcb-11da-b1a1-0000779e2340). Обърнете внимание, че тази статия е публикувана през същата година, когато на директора на националното разузнаване е делегирано правомощието да отказва спазването на изискванията на Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) от страна на банки и изпълнители, които имат бизнес с правителството.

Всъщност последният път, когато министърът на финансите на САЩ направи грешката да поръча проучване на неизплатения държавен дълг на САЩ, публикуваното проучване беше свалено бързо и той напусна скоро след това. Това беше министърът Пол О“Нийл в администрацията на Джордж Буш-младши; О“Нийл също направи грешката да се опита да предупреди, че оценките за разходите за инвазията в Ирак са необосновано ниски.

Като помощник-секретар по благоустройството – комисар по федералното жилищно строителство, а след това и като президент на Hamilton Securities, водещ финансов съветник на Федералната благоустройствена администрация в Министерството на благоустройството и градското развитие, редовно се сблъсквах с непотвърдени данни и твърдения, че сумата на неизплатените ипотечни застраховки, издадени от федералните фондове за ипотечно застраховане, е значително по-голяма от тази, която е отчетена в баланса на Федералната благоустройствена администрация/Министерството на благоустройството и градското развитие.

Когато в ролята си на финансов съветник на Федералната благоустройствена администрация се опитах да създам пълна база данни за всички неизплатени ипотеки, обезпечени с федерална ипотечна застраховка, Министерството на правосъдието иззе офисите на компанията ми и всички наши дигитални записи. Един от водещите правителствени следователи беше доста разстроен, когато откри, че сме изнесли компютрите си посред нощ в офисите на нашите адвокати, и каза: „Имам строги инструкции да не съхранявате копие от данните си.“ От мен се изискваше да удостоверя, че не сме съхранявали копия на никакви данни за ипотеките на Министерството на благоустройството и градското развитие. Разследващият екип не можа да измисли правна причина, поради която да не ни бъде позволено да запазим собствените си данни, след като данните за ипотеките на Министерството на благоустройството и градското развитие са били премахнати.

Вярвам, че анализът на портфейла на Hamilton щеше да покаже, че броят на ипотеките, регистрирани в базите данни на Министерството на благоустройството и градското развитие, е много по-голям от броя на къщите в Америка – реалност, която се потвърждава от факта, че за спасяването на банките, опериращи на ипотечните пазари, бяха необходими спасителни мерки от финансовата криза през 2008 г. в размер на около 27-29 трилиона долара, докато тази сума беше достатъчна за неколкократно изплащане на всички непогасени ипотеки за еднофамилни къщи в Америка.

Човек би си помислил, че рейтинговите агенции биха могли да забележат системната престъпност в американските федерални сметки и да повдигнат този въпрос пред инвеститорите в ценни книжа, които плащат за техните доклади. Всъщност водещата американска рейтингова агенция S&P се опита да понижи рейтинга на американските облигации. Ето историята, описана в статията, на която сме съавтори с главния ни юрисконсулт Каролин Бетс: „Предупреждение за купувача: Защо инвеститорите трябва да извършват надлежна проверка на държавните ценни книжа на САЩ и свързаните с тях ценни книжа“ (https://hudmissingmoney.solari.com/caveat-emptor-why…/):

„За да покажем вероятността рейтинговите агенции вече да не са в състояние да устоят на политическия натиск, независимо от опитите да станат по-независими след финансовата криза, вижте какво се случи, когато през август 2011 г. за първи път в историята Standard & Poor“s понижи кредитния рейтинг на САЩ от AAA на AA+. Последва бурна реакция. За да подобри отношенията си с правителството на САЩ, осемнадесет дни след понижаването на рейтинга на американския дълг, S&P поиска от тогавашния си главен изпълнителен директор Девин Шарма да се оттегли. Помислете за това за минута. Главният изпълнителен директор на рейтингова агенция беше уволнен, защото позволи на рейтинговите си анализатори да променят напълно основателно кредитния рейтинг на правителството на САЩ.

Впоследствие Министерството на правосъдието започна разследване на ролята на S&P в определянето на рейтинга на няколко ценни книжа, обезпечени с ипотеки, които изиграха роля във финансовата криза от 2008 г. През февруари 2013 г. Министерството на правосъдието, главните прокурори на деветнадесет щата и прокурорът на окръг Колумбия подават иск за 5 млрд. долара срещу S&P и нейната компания майка McGraw-Hill въз основа на констатациите от разследването, който е уреден две години по-късно за 1,375 млрд. долара. Нито една от другите големи рейтингови агенции, които не бяха понижили кредитния рейтинг на САЩ, но се присъединиха към S&P в разразилата се финансова криза, не беше обект на подобен иск. Това беше ясен предупредителен изстрел, за да се попречи на всяка рейтингова агенция да обмисля бъдещи подобни понижения.“

Но почакайте, има и още! Нюйоркският ФЕД също така е депозитар на значителни запаси от злато, включително злато, държано за собствена сметка и за централни банки и правителства по света.

От голямо значение е, че в допълнение към провеждането на операциите на Федералния резерв на открития пазар (т. е. покупко-продажбата на ценни книжа на открития пазар от централната банка), Нюйоркския ФЕД изпълнява функциите на агент на Борсовия стабилизационен фонд (ESF) на Министерството на финансите на САЩ, който има широки правомощия да търгува и да се намесва на пазарите на злато, валута и ценни книжа. Наричам Борсовия стабилизационен фонд „майката на всички фондове“. Ако искате да управлявате световната резервна валута, ви е необходима „финансова базука“. Смятам, че базуката се намира в търговските сметки на Борсовия стабилизационен фонд и свързаните с него синдикати.

Що се отнася до Борсовият стабилизационен фонд, Нюйоркският федерален резерв се отчита директно пред министъра на финансите – няма нужда от участие на държавната администрация. Когато се появиха оплаквания относно големите позиции в деривати, държани от собствениците на Нюйоркския федерален резерв за потискане на цените на златото – собственици като JPMorgan Chase – банковият служител, отговарящ за книгата с деривати на JPMorgan Chase, обясни, че всички позиции на банката в деривати върху злато са в ролята ѝ на агент, а не на принципал. Изтълкувах това в смисъл, че Борсовият стабилизационен фонд и/или Нюйоркският федерален резерв като агент на Министерството на финансите притежават тези позиции. Следователно Борсовия стабилизационен фонд е „заложил“ на данъкоплатците с пазарна сила, определена от годишен военен бюджет от 850 млрд. долара, американски ядрен арсенал, едно или повече оръжия „Божия пръчка“ и най-големия сателитен флот от всички държави в света.

Това означава, че способността на Нюйоркския федерален резерв и неговите членове/собственици да създават пари, да монетизират федералния дълг и да действат като представител на правителството на САЩ на всички световни финансови пазари му дава неограничен достъп до финансовите ресурси на правителството на САЩ. Не са ясни възможностите, с които разполагат членовете на Нюйоркския ФЕД, да вземат тези пари и да ги прехвърлят в частни ръце.

Според мен има много начини – вероятно толкова, колкото са рецептите в класическата кулинарна книга „Радостта от готвенето“. Помислете, че данните за парите в дигиталната финансова система могат да струват повече от парите и че собствениците на Нюйоркския федерален резерв имат превъзходен достъп до вътрешна информация. Те могат да пренасят цифрови данни, цифрови кредити и цифрови пари, за да създават печалби навсякъде на планетата.

Тези дни се фокусирам върху един от основните механизми за движение на пари, злато и ценни данни за парите – а именно чрез глобалните сметки на Банката за международни разплащания (БМР).

Кой и какво представлява БМР? БМР е частна банка в Базел, Швейцария, която се управлява от самоопределящ се управителен съвет, представляващ 63-те членове – централни банки. БМР е създадена през 1930 г. съгласно швейцарското законодателство и разполага с различни форми на суверенен имунитет, които са конкретизирани в Брюкселския протокол от 1936 г. Ако се запознаете с правомощията за имунитет на БМР (достъпни на уебсайта на БМР), ще разберете, че след като златото, депозитите, ценните книжа, данните и документите се окажат във владение на БМР, те могат да бъдат прехвърляни в световен мащаб от името на членовете на БМР или от нейните членове като агенти, като всичко това се ползва с пълна секретност и имунитет срещу законите на суверенните държави.

Когато за пръв път откриха Банката за международни разплащания, повечето хора, сред които и аз, предположиха, че суверенните имунитети на БМР се отнасят единствено за операциите на БМР в Швейцария и за пътуващите дотам представители на членовете на БМР. Въпреки това вече има данни, че БМР е създала механизми за разширяване на тези имунитети до синдикат от „системно важни банки“, „системно важни финансови институции“ (например застрахователни дружества) и „системно важни платежни системи“ (вероятно големи системи за клиринг или сетълмент) чрез Съвета за финансова стабилност – асоциирана швейцарска асоциация, чийто домакин е БМР. (За повече информация вижте видеото на Джон Тит „Всички мъже на пленарната зала“ (https://www.youtube.com/watch?v=2gK3s5j7PgA) за споразумението с HSBC, сключено от Министерството на правосъдието на САЩ през 2012 г., и моя специален Солари доклад от август 2022 г. с Патрик Ууд за БМР („Желязната банка: Суверенния имунитет на БМР ли е тайната рецепта зад глобалния преврат?“ (част 1) с Катрин Остин Фитс и Патрик Ууд – https://home.solari.com/the-iron-bank-is-bis-sovereign…/ и „Желязната банка: Суверенния имунитет на БМР ли е тайната рецепта зад глобалния преврат?“ (част 2) с Катрин Остин Фитс и Патрик Ууд – https://home.solari.com/special-report-the-iron-bank-is…/), както и свързаните с него връзки на Solari.com).

Освен това Банката за международни разплащания разшири суверенните си имунитети и правомощията си за опазване на тайна чрез договорите си с различни правителства, включващи наскоро създадените от БМР иновационни центрове, разположени по целия свят. Хъбовете за иновации на БМР са създадени, за да улеснят въвеждането на дигиталните валути на централните банки (CBDC). Ако не сте прочели статията на Джон Тит за дигиталните валути на централните банки в нашия обзор за второто тримесечие на 2021 г.: „Дигиталните валути на централните банки – защо бихте поискали да задържите парите си в брой“ (https://home.solari.com/coming-thursday-2nd-quarter-2021…/), горещо ви я препоръчвам.

Генералният директор на БМР Агустин Карстенс ясно обясни привързаността на БМР към дигиталните валути на централните банки в панел на Международния валутен фонд за трансграничните плащания през октомври 2020 г:

„Основната разлика при дигиталните валути на централните банки (в сравнение с парите в брой) е, че централната банка ще има абсолютен контрол върху правилата и разпоредбите, които ще определят използването на този израз на пасива на централната банка. Освен това ще разполагаме с технологията за прилагането им. Тези… два въпроса са изключително важни.“

Така че нека се върнем към периода, когато през октомври 1997 г. от сметките на Министерството на отбраната и Министерството на благоустройството и градското развитие започнаха да изчезват над 21 трилиона долара. Интересно е, че три години преди това, през септември 1994 г., Федералният резерв на САЩ за първи път закупува акции на БМР, ставайки собственик на БМР. От известно време Федералния резерв имаше право да закупи акции на БМР, но до този момент отказваше да го направи поради потенциалния конфликт на интереси. Множество служители на Федералния резерв и на Нюйоркския федерален резерв са работили в БМР, а американци са били в ръководството на БМР. Институционалните отношения между Федералния резерв и БМР обаче отбелязват значителен напредък през 1994 г. с покупката на акции от първата и с назначаването на председателя на Федералния резерв Алън Грийнспан за член на борда на БМР. Както обяснява през октомври 1994 г. Чарлз Сигман, старши заместник-директор на отдела за международни финанси на управителния съвет на Федералния резерв, в „Банката за международни разплащания и Федералният резерв“ (https://fraser.stlouisfed.org/…/1990…/33473_1990-1994.pdf):

„На 13 септември 1994 г. председателят на Съвета на управителите на Федералната резервна система зае мястото в Съвета на директорите на Банката за международни разплащания (БМР), определено за централната банка на САЩ. Централната банка на Съединените щати има право да бъде представена в Съвета на директорите на БМР още от създаването на БМР преди повече от шестдесет години. По различни причини обаче до тази година Федералният резерв никога не се беше възползвал от това си право. Решението на борда на Федералния резерв да поеме представителството в съвета на БМР бе взето с оглед на все по-важната роля на БМР като основен форум за консултации, сътрудничество и обмен на информация между централните банкери и в очакване на разширяване на тази роля. Членството на Федералния резерв в управителния съвет на БМР бележи нова глава в отношенията на Федералната резервна система с БМР.“

А сега си представете, че е 1 октомври 1997 г., началото на федералната финансова година, през която от Министерството на благоустройството и градското развитие започват да изчезват пари. Представете си, че някоя от водещите нюйоркски банки, като JPMorgan или Chase Manhattan (преди сливането им през 2000 г.) – и не забравяйте, че тези банки са собственици на акции и членове на Нюйоркския федерален резерв, както и първични дилъри и действат като депозитарни агенти по отношение на сметките на Министерството на благоустройството и градското развитие в техните банки, като същевременно се ползват с имунитет и защита в ролята си на агенти на Нюйоркския федерален резерв – действайки като агент, акционер и член от името на БМР, прехвърли пари, ценни книжа и/или активи от една или повече от своите сметки на Министерството на благоустройството и градското развитие към сметка на името на БМР, пряко или чрез търговски операции в Борсовия стабилизационен фонд.

Сега, когато парите се намират в тайните глобални „тръби“ на БМР, те могат да бъдат премествани навсякъде по света на тайна, криптирана основа под защитата на суверенен имунитет. Те могат например да се появят в сметките на правителството на Норвегия или Нова Зеландия, което след това може, например и на теория, щедро да ги дари на новосъздадената тогава фондация „Клинтън“. Отново, на теория и като пример, липсващите пари биха могли да се прехвърлят през Борсовия стабилизационен фонд, където чрез поредица от сделки биха могли да доведат до допълнителни печалби в портфейла от американски държавни и ипотечни ценни книжа на Berkshire Hathaway, която след това би могла щедро да дари тези печалби на фондация „Гейтс“, ползвайки се с компенсаторно освобождаване от данъци. Неизплатените ипотеки могат да бъдат прехвърлени в сметка във Financial Trust Company на Американските Вирджински острови, за да се капитализира операцията на Джефри Епстийн.

Двадесет и един трилиона долара са много пари. Добавете към това и спасителните мерки на стойност 27-29 трилиона долара, включително тези, които са извършени чрез задбалансови инструменти, като свързаните със спасяването на AIG Maiden Lane I, II и III. След това добавете и трилионите долари количествени улеснения (QE) – паричната политика на централните банки, включваща мащабни покупки на облигации или други финансови активи. (Ами ако облигациите, които Федералния резерв е закупил чрез количествени улеснения от неразкрити банки по номинална стойност, са стрували много по-малко от това? Нима не бихте искали да знаете от кого Федералния резерв е купил тези облигации и кой се е възползвал от 6 трилиона долара, инжектирани от Федералния резерв по време на ресета на финансовата система?) Общата сума на тези транзакции е зашеметяваща – достатъчна, за да се финансира фонд за приватизирано управление на световното правителство. Така че не е изненадващо, че когато всички тези пари започнаха да изчезват и неизвестни лица се възползваха от щедростта на федералното правителство, депозитите в офшорните убежища нараснаха. Ако не сте гледали документалния филм за Лондонското сити и британските офшорни системи „Паяжината: Втората британска империя“ (https://m.youtube.com/watch?v=np_ylvc8Zj8), горещо ви препоръчвам да го направите.

Знаем, че парите се вляха в компаниите за изкупуване с ливъридж* и рисковите компании, които след това започнаха да реинвестират като нахлуваща армия. В момента, в който парите започнаха да изтичат през задния вход на Министерството на благоустройството и градското развитие, Carlyle Group обяви първия си фонд за Азия, насочен към 1 млрд. долара. Откъде идват тези пари? Капиталът на финансовата институция в офшорни убежища със сигурност е една от многото възможности. Откъдето и да идваха средствата, събитията напомняха за това, което имаше предвид президентът на най-големия пенсионен фонд в САЩ, когато през април 1997 г. ми каза, че „те“ (които и да са те) са се отказали от страната и от есента изнасят всички пари. (Вижте цялата история в моята онлайн книга „Dillon Read & Co. Inc. and the Aristocracy of Stock Profits“).

[бел. прев. – Финансовият ливъридж показва „степента на задлъжнялост“ на фирмата, т.е. каква част от бизнеса (активите, инвестициите) е финансиран със собствени средства (капитал) и каква част със заемни средства (заеми, кредити, облигации и т.н.)]

Ако сте прочели ревюто ми от 2022 г. за книгата на Кристофър Леонард „Господари на лесните пари“, ще знаете историята за това как настоящият председател на Федералния резерв Джером Пауъл е натрупал личното си богатство чрез изкупуване с ливъридж в Carlyle, финансирано с пари на фондове за изкупуване с ливъридж, финансирани от… ами отнякъде.

„В глава, озаглавена „Фиксиращият“, Леонард описва издигането на Пауъл – от Dillon Read и Министерството на финансите на САЩ до „Карлайл“, където той ръководи изкупуването с ливъридж на индустриален конгломерат „Рекснорд“, базиран в Милуоки, област с дългогодишни връзки с Дилън. Първата съпруга на Кларънс Дилън е от Милуоки и Дилън е работил там в началото на кариерата си (пропусната е хипервръзка). В Карлайл Пауъл ръководи покупката на Рекснорд, като използва 359,5 млн. долара от своя фонд за изкупуване и два заема на обща стойност 585 млн. долара. Сделката приключва през септември 2002 г. Рекснорд незабавно поема още дългове; Леонард посочва, че „Rexnord плаща повече пари за лихви, отколкото печели през всяка пълна година, в която е собственост на Carlyle“. За да подпомогне финансирането, Рекснорд намали заплатите на служителите си, премести работните места в държави, в които няма синдикати, премахна работни места и предприе други стъпки, за да изстиска стойността на компанията и да я превърне в нещо, което бих описала като „търговска сардина“.

През 2006 г. Пауъл ръководи продажбата на Rexnord на Apollo Management LP с печалба от 900 млн. долара. За да финансира покупката, Apollo синдикира нови заеми с ливъридж в размер на 1,825 млрд. долара. Сделката затвърждава статута на Пауъл като мултимилионер и той напуска Карлайл след приключването на продажбата. През 2018 г. нетната му стойност е посочена като 20-55 млн. долара. Справедливо е да се каже, че приносът на Rexnord към реалната икономика не се е увеличил в резултат на ръководството на Пауъл. Леонард обяснява:

„Самата компания Rexnord не се представи толкова добре. Дружеството, което Пауъл оставя след себе си, е затънало в дългове. За една година общият размер на дълга му се увеличава от 753 млн. долара на 2 млрд. долара. Годишните му лихвени плащания нараснаха от 44 млн. долара през 2005 г. на 105 млн. долара през 2007 г. В продължение на повече от десетилетие компанията плащаше повече пари под формата на лихви, отколкото печелеше всяка година. Rexnord се превърна в компания, която беше емблематична за света на частния капитал. Това вече не беше компания, която използваше дългове, за да преследва целите си. Сега тя е компания, чиято цел е да обслужва дълга си.““

От 2016 г. насам често съм казвала в Solari Report, че една от причините, поради които британското ръководство искаше да напусне Европейския съюз, беше да попречи на Европейската централна банка и германските регулаторни органи да проверят какво точно се случва в Лондонското сити и неговата мрежа от офшорни убежища и значителни интереси в цялата Британска общност.

Доколкото ми е известно, БМР все още не е изготвила списък на „системно важните офшорни убежища“, нито е създала център за иновации в Антарктида, в суборбитална платформа или на Луната. Аз обаче съм подозрителна, особено предвид усилията за създаване на нови закони за космоса, които насърчават приватизацията на активи в космоса. Всъщност през 2018 г. Nokia и Vodafone сключиха договор за създаване на 4G мрежа на Луната. Тези договори имат своята причина. (Вижте „Nokia и Vodafone се стремят към Луната“ (https://www.goodnewsfinland.com/nokia-vodafone-shoot-moon/)) Предполагам, че една от възможните причини е да се защитят активите от любопитни погледи и всякакви наказателни отговорности, които биха могли да бъдат предявени за активи, които не се ползват с междупланетен суверенен имунитет.

Както виждате, често мисля за финансовите и правните стъпки, които банкерите предприемат, за да създадат или откраднат пари, които след това могат да дадат на приятелите си, за да купят още позиции на дъската на Монополи.

Всъщност представете си тези времена като игра на Монополи. Всеки път, когато преминем „Старт“-а, събираме 200 долара. Всеки път, когато преминат през „Старт“-а, приятелите на централните банкери прибират 200 милиона долара. Или пък специална шепа да събере 200 милиарда долара. В края на краищата мафиите също имат йерархии. Когато попаднем на „Отиди в затвора“, малките ни предприятия се обявяват за несъществени. Когато попаднат на „Отиди в затвора“, те получават карта „Излез от затвора безплатно“.

Докато търся твърди доказателства, които да ми помогнат в моите високооктанови спекулации, виждам вълни от пари, които нахлуват в Америка, за да купят дъската на Монополи или да финансират компаниите, които изграждат или създават контролната мрежа. COVID-19 отприщи не просто вълни от пари, а буквално цунами от пари. Един от най-интересните аспекти на потока от парични средства, свързан с пандемията, беше нещо, наречено „дружества със специална цел за придобиване“, по-известно като SPAC.

Пандемията от COVID-19 имаше много шокиращи елементи и със сигурност много от тях бяха по-важни за човечеството от вълната от дружествата със специална цел за придобиване, която заля пазарите на Първично публично предлагане (ППП)*. За един сериозен финансов специалист обаче рязкото нарастване на инвестициите в дружества със специална цел за придобиване беше повече от шокиращо.

[бел. прев. – Първичното публично предлагане е действието на първоначално предлагане на акции на една компания на фондова борса]

Като човек, който се интересува от това как масивните парични вливания от страна на централните банкери се превръщат в цунами от пари, насочвани от вътрешни лица, които се търкалят по дъската на Монополи, реших, че е време да разгледам дружествата със специална цел за придобиване, за да видя какво казва феноменът за протичащия в момента ресет на финансовата система.

Затова помолих Каролин Бетс и екипа на Солари да погледнат. Темата на нашия обзор за първото тримесечие на 2022 г., „SPACs: Investment Craze or Reset Laundry?“, ще ви разкаже какво открихме.

Изводът: Следвайте парите, за да се запознаете с увлекателната история на стотици милиарди долари, които весело минаваха покрай нас, докато повечето от нас бяха затворени и губеха работата, бизнеса и живота си, борейки се с мандатите. Това е напомняне за старата поговорка, че колкото и зле да изглеждат нещата, „някъде има бичи пазар“.

[бел. прев. – Бичи пазар е налице, когато цените на активите (акции, облигации, стоки, крипто и пр.), предлагани на финансовите пазари, се покачват. За да е налице този феномен, техният ръст трябва да достигне определено ниво. Той трябва да се покачи с поне 20% от най-ниската стойност, до която те са паднали преди това. Мечият пазар е общо взето обратното на бичия пазар.]

Всъщност през 2020 г. централните банкери се погрижиха за това…

Автор: Катрин Остин Фитс
Източник: Solari Report
Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

ПО ТЕМАТА

Изпиране с имунитет: Контролна рамка – част 1

 

Изпиране с имунитет: Мощна разруха – част 2

 

Последно от СВЯТ

Медведев нарече Байдън рептил

  Медведев нарече Байдън, Зеленски и още четирима западни политици рептилоиди Дмитрий Медведев е бивш президент и министър-председател, а