Законите на кармата, които ще ни научат да живеем по-правилно

Големият поет и музикант Владимир Висоцки написа два стиха, с които много точно обяснява същността на кармичните закони: „Хорошую религию придумали индусы: что мы, отдав концы, не умираем насовсем…“

Основният смисъл на кармата е отговорността на човека за минали деяния в днешния ден. Можем да обвиняваме роднини, съседи, началство и правителство за неуспехите си в живота, но според законите на кармата творец на бедите на конкретната личност е самата личност.

Миналото в настоящето

Според индуската религия душата на човека се връща многократно в този живот, т.е. тя се реинкарнира и за това споменават Упанишадите – древноиндийските трактати, които са част от Ведите, приблизително през 7 век пр. н. е.
За философско-религиозната индуистка традиция е ясно, че всичко в материалния свят и в природата е взаимно свързано. Много силни са причинно-следствените връзки и в духовния свят. Човек дори не може да си представи колко е свързан със своите деяния в миналите си въплъщения и че те дават отпечатък на целия му днешен живот.
Философията на кармата лесно може да обясни защо едни се раждат „със сребърна лъжичка в устата“, а други – бедни и нещастни.
Въздаването за извършени подвизи или подлости настъпва с отсрочка от един живот, затова не бива да се учудваме, ако нещо не върви както трябва – то е отзвук от миналото.

Всеки има шанс

Кармата не бива да се възприема като проклятие или фатализъм. Прераждането на душите е възможност да осъзнаят грешките си, за да живеят по-добре в бъдеще, донасяйки полза за света.
В основата на ведическата култура е заложена идеята за отговорността за всяка преживяна от човека секунда.
Не трябва да чакаш Съдния ден, когато Бог ще определи накъде ще вървиш по-нататък: в райските селения или в геената огнена. Можеш веднага да се възползваш от Законите на кармата и да изживееш своето днес, наработвайки положителна карма за бъдещите си въплъщения.
Тези закони са прости и отдавна известни; осъзнай тяхната действеност и започни да живееш според 12-те закона на кармата.

Причина – следствие

Има много пословици, които отразяват това значение: каквото посееш, това ще пожънеш, не плюй в кладенеца, от който пиеш вода, и др. Този закон наричат „велик“. Със своите постъпки ние залагаме фундамента на бъдещето си. Добро, любов, мир, подарени на другите днес, утре ще ни донесат щедри плодове. Но ненавистта, враждата, оскърбленията ще се върнат с още по-големи беди и страдания.

Съзидание

Живеем в свят, създаден преди милиони години, но трябва да помним, че процесът на съзиданието не спира нито за минута. И ние като част от този свят по неволя сме въвлечени в него. Друг въпрос е какво създаваме. Душевното състояние е онзи индикатор, който точно показва дали не сме се отклонили от курса. Тревогата, безпокойството, страхът и депресията – тези състояния сигнализират за сериозни нарушения на кармичните предписания.

Смирение

В живота винаги съществуват хора и събития, които предизвикват раздразнение и неприемане. Факт е, че колкото повече не ги обичаме, толкова по-пълно е присъствието им. Ние се ядосваме, гневим и не можем да разберем, че ситуацията няма да се промени, докато не променим отношението си към нея. Да се смирим и да приемем случващото се – това е правилното поведение в този случай.

Растеж

Не е възможно да се изживее животът, без да се промени. Събития и хора постоянно коригират нашия Път, защото се налага да взаимодействаме и реагираме на случващото се. От гледна точка на кармата за правилно се смята приемането на ситуацията и позитивното отношение към нея. Само така можем да се издигнем по стъпалата на личностния растеж.

Отговорност

Заобикалящият ни свят е най-точното огледало, което ни отразява такива, каквито сме. Началникът ни ругае, автомобилът, който профучава край нас, ни облива с кал. Това е обидно, но нашето „огледало“ ни предупреждава, че трябва да променим поведението си. Само като поемем отговорност за случващото се върху себе си, ще можем да избегнем по-нататък неприятните моменти.

Връзка

Не можем да стигнем до целта, ако не направим първата крачка – това е известна истина. Но е важно да разберем, че всяка крачка на този път има огромно значение за Вселената. Нашите осмислени крачки свързват миналото, настоящето и бъдещето в една непрекъсната верига. А нейната здравина зависи от мотивите, с които извършваме постъпките си.

Фокусиране

Тук е мястото да си спомним пословицата за двата заека. Само като се съсредоточим върху едно нещо, можем да постигнем добър резултат. Ако то е от сферата на духовното, точно тогава ще спечелим 100 точки в кармата си.
Когато се задълбочаваш и търсиш вътрешна хармония, като се фокусираш върху нея, се освобождаваш от такива вериги като завист, алчност, горделивост и свързаните с тях.

Благодарност и гостоприемство

Да приемаш с благодарност и да приветстваш всичко в живота си, от победи до съкрушителни поражения, не е лесна работа. Но е изключително полезно. Когато се научим да благодарим на Вселената за всеки получен в нашия Път опит, дори най-неприятния и срамния, само тогава ще започнем да постигаме истинското си предназначение.

Тук и сега

Вратите на миналото вече са затворени, а прозорците на бъдещето още са защорени. Имаме само един миг за живот и той се нарича Сега. На основата на това как ще преживеем днешния ден, се формира сценарият за утрешния ден. Толкова много драми се случват във всяка секунда, защото непознаването на законите не ни освобождава от отговорност.

Промени

Когато се опиташ да промениш нещо в живота си, в добра посока, тогава съдбата ще се превърне в твоя най-добър приятел.

Търпение и възнаграждение

Всяка, дори най-малката цел, изисква усилие. Какво да кажем за глобалните дългосрочни планове, когато на карта се поставят щастието и успехът. Колкото по-висока е целта, толкова повече усилия са нужни, за да бъде постигната тя и търпение за преодоляване на препятствията. Мъдреците казват, че ако повече нямате сили да вървите напред, знайте, че вие сте на половината път до победата.

Значение и вдъхновение

„Да получиш заслуженото“ е най-кармичният израз. Светът е устроен така, че всяко наше действие се оценява от Вселената и се връща при нас с „бонуси“. Тук е важно колко вдъхновение и лична позитивна енергия сме вложили в постъпките си, защото толкова ще се върнат при нас.
Искреността и вдъхновението са основни монети в кармичните закони.

Кармата съвсем не е възмездие. Кармичните закони са действени правила, които помагат да намерим верния път в живота, да поправим грешките от предишните въплъщения и да набележим маршрута на по-нататъшното пътешествие по увлекателния път, наречен Живот.

Издaтeлcтвo PACПEP

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница