Законосъобразното грабителство 2: Облечени в силата на държавната принуда

  Отражението на българския бит или по-точно на скотското примирение на българина най-ярко се вижда през призмата на взаимодействието между законодателната, изпълнителната и съдебната власти. Това доведе до реалното преплитане на частни икономически интереси и неограничения държавен ресурс, чието единение създаде добре организирано образувание, облечено чрез правни норми в силата на държавната принуда. Наричат го Частно съдебно изпълнение. След приемането на Закона за частните съдебни изпълнители, членовете на тази Камара започнаха реално да функционират от 2006 г. За тези над 13 /тринадесет/ години станахме свидетели на редица законосъобразни нарушения от представителите на тази съсловна организация. С приемането на новия Граждански … Продължете с четенето на Законосъобразното грабителство 2: Облечени в силата на държавната принуда