Защо болшевиките ожесточено преследват православието и громят църквата

Християнството – антагонист на комунизма

Социалистическото учение предвижда унищожаване на религията в царството на победилия пролетариат. В първите дни след Октомврийския преврат болшевиките издават декрет за отделяне на църквата от държавата. Формално това означава, че държавата няма да се меси в работата на църковните организации. Но фактически ленинците веднага започват репресии против свещенослужители и целят пълно унищожаване на православието в Русия.

Никоя друга религия не е преследвана в Съветския съюз с такава жестокост като православието. Комунистите разглеждат православната църква като конкурент в борбата за умовете на 150-милионното население на Русия. Нито католицизма, нито протестантизма, нито исляма са такава силна конкуренция на болшевиките, затова съветската власт се отнася търпимо към тях.

Несъвместимостта на свободната църква със съветския строй

В антицърковните си акции болшевиките се вдъхновяват от якобинците по времето на Френската буржоазна революция в края на 18 век. Но обстановката по времето на двете революции силно се различава.

Католическата църква във Франция е независима от държавата; освен това тя има задграничен център – Ватикана. Когато дворяните и духовенството се лишават от привилегиите, те намират готова структура за противодействие на революцията. И якобинците обявяват война на църквата, преди всичко за да обезвредят враговете на републиката.

Православната църква в Русия в началото на ХХ век е структура в царската държава. След падането на монархията тя се опитва да се приспособи към новите условия. В края на 1917 г. е избран за патриарх Тихон. Руската православна църква заявява, че има намерение да стане независима, да уважава властта и да не се намесва в политиката.

Но болшевиките не се радват на тези изявления. Те решават да нанесат на църквата превантивен удар. Всякакви независими организации са несъвместими със съветската държавна власт. Съпротивата на Руската православна църква на разгрома на храмовете е пасивна. Църквата не успява да стане идейна основа на руската контрареволюция. Патриарх Тихон отказва да поддържа Бялото движение, макар че отделни йерарси сътрудничат на Бялата армия.

Загубата на авторитета на църквата

Гоненията на църквата се поддържат от голяма част от народа, тъй като тя дълго преди революцията губи авторитета си, защото е казионна структура, която служи на началството и никога не откликва на нуждите на обикновения народ.

Издателство PACПEP

Последно от СВЯТ

Фейсбук страница

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times