Защо в Ирландия се установиха най-големите световни IT-компании

Зелен цвят, трилистна детелина, леприкони и гърненца със злато – това са символите на Ирландия

Ирландия е и държава, и остров, но всъщност са две държави. През 1922 г. Ирландската свободна държава се отдели от Обединеното кралство Великобритания, за разлика от Северна Ирландия, която пази верността си към Англия и досега. В целия свят обаче е прието Ирландия да се нарича свободната независима държава. Само преди десет години Ирландия беше основно аграрна страна и направо бедна на фона на процъфтяващите си съседи. Но там бяха направени реформи, които й позволиха да се превърне не само в европейски, но и в световен лидер по брутен вътрешен продукт на глава от населението.

Този икономически феномен, съизмерим с развиващите се страни в Азиатския регион, беше наречен „Келтският тигър“.

Странно име, но важното е, че работи. Най-важната роля в процъфтяването на ирландската икономика тогава изигра въвеждането на ниска ставка на корпоративния данък, който рухна до 12,5%. Благодарение на това на острова веднага се установиха щаб-квартирите на световните IT-гиганти: Microsoft, Facebook, Amazon, PayPal, Yahoo! , Google, Twitter, Linkedin Airbnb и др.

В бюджета на страната влязоха милиарди

Но това имаше и минуси: рязкото повишаване на цените на всичко, което се случи благодарение на масовия приток на чуждестранни специалисти на постоянно отварящите се нови работни места. След намаляването на корпоративния данък, освен IT-индустрията, в Ирландия започна да процъфтява и фармацевтичната промишленост. В Дъблин се намират офиси на много международни банки. 25% от произвежданите в Европа компютри се произвеждат там. Американските високотехнологични компании активно инвестират в икономиката на Ирландия десетки милиони долари. Днес Ирландия е една от най-бързо развиващите се страни в Евросъюза. В момента населението й е малко над четири и половина милиона души.

В средата на 19 век в Ирландия настъпили дълги години лоша реколта от картофи, основния поминък на населението. По това време около един милион ирландци починали от глад и епидемии, а това са 25% от цялото население.

Един милион и половина тръгнали да търсят препитание в Америка. Днес над 80 милиона ирландци живеят извън родния остров в целия свят. Половината от населението в Австралия има ирландски корени. В САЩ те са 44 милиона души, т.е. около 9% от населението.

Първите роби в Америка били бели, основно ирландски бедняци – селяни и занаятчии, разорени, лишени от средства за производство по времето на загражденията и промишления преврат в Англия.

Нищета, глад и религиозни преследвания гонели тези хора в далечната задокеанска страна. В Европа плъзнали агенти, които примамвали бедни селяни или безработни с разкази за прекрасния живот зад океана. Много широко било разпространено похищаването на хора. Възрастните вербовчиците напивали, а децата примамвали. След това бедняците били събирани в пристанищните градове на Англия и ги карали в Америка в ужасни условия, като животни.

В колониалните вестници по това време често се срещали обяви за продажбата на роби.

Един от бостънските вестници съобщава през 1714 г., че богатият търговец Самуел Сеуол „продава няколко ирландски слугини, повечето от тях на 45 години, един ирландски слуга – добър бръснар, и четири или пет прислужници момчета негри“.

Търговията с бели роби продължила през целите 17 и 18 век, след което затихнала, защото започнала да процъфтява търговията с негри, които били по-евтини, по-силни и по-изгодни от белите ирландски роби.

Издателство PACПEP

Последно от СВЯТ