Защо Маркс ненавиждал Русия и руснаците

Маркс, Ленин и Сталин за Съветския съюз означавали не просто фамилии и псевдоними, а богове и основоположници на съвременния свят от онова време.

Но Маркс и Енгелс гледали негативно на Руската империя и народа й. Дори ненавиждали своите последователи в Русия – разпространителите на комунистическото течение там.

Но защо? Нали в Русия възникнали най-ярките огнища на социалистическото движение, а три десетилетия след смъртта на Маркс там е извършен социалистически преврат. В Съветска Русия Марк бил възвеличаван и всяко дете знаело неговото име наред с имената на Ленин и Сталин.

Защо Маркс решил, че руският народ не е способен и дори не е достоен за социалистическа революция, а Русия – за страна второ качество?

Корените на омразата към Русия у Маркс се крият в средата на 80-те години на 19 век поради това, че руснаците поддържали потушаването на въстанията от страната на императора през 1848-1849 г. в западните части на Руската империя. Народът „духовно“ и „материално“ бил за монархизма, определяйки революционерите като абсолютно зло.

Поради това Маркс и Енгелс създали тезата за: „… прогресивните и реакционните народи и тезата за реакционната буржоазна същност на селячеството и толкова реакционната същност на славяните, без поляците.“

Енгелс написал труд за „демократичния панславизъм“, насочен срещу революционерите в Русия.

„… ненавистта към руснаците беше и продължава да бъде у немците тяхната първа революционна страст… само с помощта на най-решителния тероризъм срещу славянските народи ние можем заедно с поляците и унгарците да оградим революцията от опасност…“

Немските философи и основоположници на социализма смятали, че непременно ще избухне световна война и след нея в небитието ще отидат не само монархизмът, но и цели народи, като славяните например.

Такова отношение към руснаците и славянските народи идеологически скарало Маркс и рускоезичните философи.

Руският писател Бакунин посочил в едно от своите произведения, че идеята за националното превъзходство разкрива расизма в идеологията на западния капитализъм.

Маркс и Енгелс предполагали, че наближаващата социалистическа революция ще превърне руснаците и европейските славяни във второкачествен пролетариат, под опеката и ръководството на европейските работници.

Първите руски революционери писали на Маркс за приближаващата революция в Русия, но той посочвал, че тези изводи са несъстоятелни. Руските народни революционери той наричал зелени юнци, които си играят с теорията му.

Маркс смятал, че страните източно от прогресивна Европа никога сами няма да тръгнат по пътя на социализма, че само идващата от запад революция ще им помогне да преразгледат своите възгледи за държавно устройство.

Маркс умира през 1883 г. Ако беше дочакал Октомврийската революция през 1917 г. щеше да я определи като непролетарска и несоциалистическа.

Издaтeлcтвo PACПEP

Последно от СВЯТ

Калифорния фалира!

Калифорния фалира! Щатът е един от първите в Америка, който официално декларира, че отказва да плати