За първи път, знакът @ се е появил в Манасиева летопис (или Манасиевата хроника) – Български средновековен писмен паметник от 1345 г. …

Източник, BBC

Последно от БЪЛГАРИЯ