За разбирането на промяната

Ние човешката раса трябва да се справим. Ние сме готови да претърпим най-голямото ниво на промяна, виждано някога в тази или друга Вселена. Всички Души, приели човешката форма, дадоха обещание на себе си, на Земята и на Вселената като цяло, че ще изпълним обещанието си и потенциала, който ни беше предложен, когато се заехме с физическото съществуване.

През 1996 г. всеки разгледа състоянието си на готовност да достигнем пълния си потенциал. Всеки човек на планетата по това време имаше способността да постигне целите си, но само 40% от Душите решиха, че са готови.

Оттогава ние претърпяхме огромни промени в енергията на лично и планетарно ниво и стигнахме до времето, когато потенциалът ни можеше да бъде изпълнен и въпреки това броят на хората, които са готови да се подложат на реинтеграцията на Душата, намаля. Вместо 40% от 1996 г. до 2011 г. само 15% от Душите на Земята са направили необходимите корекции в живота си, за да се предвижат напред. Това са процентите, записани в Акаша – за по-пълно обяснение вижте по-долу. Тези 15% не са достатъчни, за да ни преведат през промяната. Необходимо е минимум 25% от Душите да бъдат подложени на реинтеграция на Душата по едно и също време, за да направят нашата промяна възможно най-гладка и да се противодейства на силите, които биха попречили на промяната изобщо да се случи.

НАШИЯ ПРОИЗХОД

За да разберем промяната, първо трябва да разберем кои и какви сме. Нашата Земя е най-важната планета във Вселена ни. Това не означава, че хората са особено специални, а просто че живеем на специално място и сме подвластни на енергии и енергийни сили, които не съществуват никъде другаде в цялото Сътворение. Освен 2800 първородниДуши, които са създадени да бъдат истински земляни, всяка друга Душа, която съществува на Земята, е дошла тук от някъде другаде от нашата Вселена. Историята на първороднитее извън обхвата на това есе, но това са Души, които са създадени специално така, че Земята да е тяхното място на „произход на Душата“.

Това, което прави човешката раса уникална, е, че за да станем хора, ние трябва да напуснем мястото си с действителен произход на Душата, да оставим след себе си телата, които бихме могли да имаме и да покрием Душите си с „почвата“ на Земята, за да изградим за себе си ново тяло. С други думи, ние имаме Душа, която е изградила за себе си тяло, което трябва да съответства на „човешкия шаблон“, който Земята смята, че съставлява Човешкото същество. За да запазим позицията си на Земята, енергиите на Душата трябва да бъдат променени така, че да резонират с енергиите на планетата. Не гравитацията ни държи на планетата, а енергийните честоти на първата енергийна точка. Енергийните точки са аспекти на Душата във физическото тяло и честотите на първата точка ни свързват с енергията на съзнанието, което е Земята. Ето защо първата енергийна точка се нарича още коренна енергийна точка, тъй като тя буквално ни вкоренява в земните енергии – изключително мощна връзка между Душа с Душа.

ЕНЕРГИЙТЕ НА ДУШАТА

Земята съществува, за да се проучи потенциалът, който физическият живот предлага. Винаги се е планирало да съществува форма на Човешкото същество, но не и как изглежда или как функционира. Всички форми на живот, които съществуват на Земята, са създадени или приети от земното съзнание и в началото това важеше и за Нейните експериментални човешки форми. Въпреки това имаше трудности при разработването на човешка форма, способна да поддържа цялата Душа. За да се изследват тези трудности, проблемите първо бяха проучени на Лемурия, а след това експериментирани на Атлантида – за пълната история на човешкото развитие вижте в книгата ми Synthesis.

По времето, когато приключихме експериментите си на Атлантида, ние бяхме разработили форма на човешко тяло, която да може да побере цялата Душа. Обаче започнахме да изпитваме затруднения при поддържането на цялата Душа в тялото и се наложи да изследваме проблема. За съжаление други събития ни попречиха да намерим пълния отговор преди да се наложи колективно да унищожим континента Атлантида.

ЧОВЕШКИЯ ПЛАН

Отне ни 40 000 години да поправим щетите от унищожаването на континента и ние се върнахме на Земята преди около 20 000 години. При завръщането ни ние бяхме такива, каквито сме били на Атлантида – с цяла Душа в човешкото тяло.

Трудно е да се опише какво се разбира под „цяла Душа“, тъй като нямаме необходимия речник. Основната разлика се състои в плътността на човешкото тяло в това, че състоянието на цяла Душа води до изсветляване на плътността и големи промени в нашите клетъчни структури – всичко става много по-леко и с много по-малка плътност.

Когато започнахме отново, преди 20 000 години, предвидихме, че ще изпитаме трудности при поддържането на състоянието на цяла Душа за целия ни естествен период от живота – около 1500 години. Тъй като започнахме да губим някои от Висшите мозъчни и психични функции, започнахме да изграждаме структури, повишаващи енергията, които да могат отново да слеят цялата Душа обратно в тялото. Тези структури за повишаване на енергията са пирамидите в Египет, Южна Америка и на няколко други места на повърхността на планетата, както и комплексът Силбъри Хил-Авебъри-Стоунхендж във Великобритания. За съжаление, тези структури за повишаване на енергията можеха само да възстановят състоянието на цяла Душа само временно и затова започнахме да търсим други начини за решаване на проблемите си.

Земята има резонанс, базова честота, с която всички живи същества резонират. Това е честотата на коренната енергийна точка. За да създаде „физически“ форми на живот, Земята избра честота от 7.56 Hz (това означава 7.56 цикъла в секунда).

Основният ни проблем беше, че тази честота е твърде ниска, за да задържи цялата човешка Душа в тялото; това, което трябваше да направим, беше да разберем до колко трябва да бъде повдигната тази базова честота, за да останем като Човешки същества.

Преди 7 000 години ние пуснахме в действие план, с който бихме могли да изпитаме всички възможности, които физическият живот може да предложи като средство да открием до каква честота е необходимо да се издигне базовата на Земята. За да приложим този План в действие, ние нарочно разделихме Душата на две – физически Аз (около 25% от цялата Душа) и Висш Аз (останалите 75% от цялата Душа). Това разделение направи физическото тяло много по-плътно, отколкото беше преди и ние загубихме повечето от нашите психични и сетивни способности. Ние също така се превърнахме, що се отнася до Земята, в подчовек – Земята дефинира Човешко същество като цяла Душа, съдържаща се във физическо тяло. През последните 7 000 години сме в това подчовешко състояние.

По същество това е Човешкия план и ние си дадохме 7000 години, за да го изпълним. Според Акашовите записи този период от 7000 години изтича в края на 2011 г.

НОВИТЕ ЕНЕРГИИ

До 1996 г. ние разбрахме до каква трябва да бъде повишена основната честота на Земята, за да позволи реинтеграцията на Душата и да поддържаме това състояние на цяла Душа за неопределено време. Тази нова честота е 3.5 kHz (3 500 цикъла в секунда).

Със стигането до отговора през 1996 г. се случиха още две важни събития.

Първо, нова енергия беше свързана с планетата, за да ни помогне в нашия процес на реинтеграция на Душата. Тази нова енергия съдържа приблизително 53 милиона измервания и на практика е безгранична. Второ, беше зададен въпрос на всички човешки същества дали са в състояние на готовност да преминат към реинтеграция на Душата. По това време 40% от тях казаха „да“. През 2005 г. беше извършено второ преброяване на населението в световен мащаб, за да се установи, че този процент е спаднал до 35. Към средата на 2011 г. Акашовите записи показват, че този процент е спаднал до 15.

С други думи, хората се страхуваха твърде много да направят промяната.

Този страх от промяна е доста изненадващ, тъй като е необходимо много малко работа, за да се подготвим напълно за реинтеграцията на Душата си.

Първото нещо, което трябва да се направи, е да изчистим тялото от натрупаните емоции. На енергийно ниво неизразените емоции предизвикват симптоми на заболяване. На душевно ниво неизразените емоции заемат голяма част от наличното пространство в тялото, което по-добре би било да бъде заето от Душата. За да се постигне изчистване на тези неизразени емоции, най-добрият инструмент, който се използва, се нарича раздаване. Това е много прост процес, който е много ефективен – вижте в книгата ми Synthesis.

Второто нещо, което трябва да се направи, е да се гарантира, че физическото тяло, по-специално мозъкът, има правилната комбинация от нутриенти – вижте по-нататък. Това е всичко, което се изисква – тяло без емоционални отломки и подходяща диета – останалото се случва по естествен път.

След като се разбра каква трябва да бъде базовата честота на Земята, Тя започна да предприема стъпки за въвеждане на необходимите промени в честотата. Всяко живо същество на планетата се нуждаеше от промяна на честотите на коренната си енергийна точка и това беше постигнато през май 2000 г. През нощта целият живот на планетата, освен хората, промени честотите си, за да съответства на земния и оттогава целия нечовешки живот резонира на 3.5 kHz – вижте графиката, която следва.

Възможно е всички хора да променят честотите на коренната си енергийна точка по едно и също време, но тъй като хората са хора, ние изтървахме момента и ни бяха необходими още 10 години, за да настигнем животните и растенията. Едва ноември 2010 г. разбрахме, че трябва да предприемем ход и приехме ускорението на нашите енергии. Дори тогава настояхме да ни се даде година, за да се приспособим – до ноември 2011 г. – за да достигнем същите базови честоти. По времето, когато пиша това есе (август 2011 г.) повечето хора от тези, които всъщност се променят, са в обхвата на 2 kHz. Все още не е постигната базовата честота, но не е зле.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Не всички обаче се страхуваха от промяна. Много тихо, редица хора решиха да бъдат авангардът за човешката промяна и от 1996 г. са преминали пълна реинтеграция на Душата. Понастоящем в средата на 2011 г. по света има над 3 милиона Души, които са в състояние на цяла Душа. Всички тези Човешки същества живеят в изолирани райони, като нарочно се крият от човешките, особено западните, очи. Така че промяната, реинтеграцията на Душата, не е невъзможна. Всичко, което изисква, е старание и воля за това.

ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО

Досега разглеждахме само енергийното естество на промяната, но също така трябва да разгледаме физическите аспекти на това, което трябва да направим, за да осъществим избрания от нас потенциал. Макар че всичко е енергия, честотите, от които е изградено човешкото тяло, ги възприемаме като „физическа“ тъкан. За да настъпи промяната, ние трябва да гарантираме, че телата ни функционират в най-добрия си потенциал, за да поберем остатъка от Душата; в крайна сметка Земята определя Човешкото същество като цяла Душа, съдържаща се във физическо тяло. Това означава, че трябва да осигурим на организма правилната комбинация от храни, за да постигнем максимално ефективно функциониране на клетките на тялото. Душата не е съсредоточена в определенa област на тялото или мозъка, като амигдалата, а е втъкана във всички клетки на тялото – все пак ние сме Душа, която е изградила за себе си тяло. За да постигнем максимална ефективност на клетките, трябва да спазваме диета, която правилно ги подхранва. Това, което следва, е напълно в противоречие с приетите понастоящем практики за „здравословно хранене“ и препоръки за хранителен режим.

През последните 30 години ни се казва, че трябва да намалим наситените мазнини, да увеличим полиненаситените мазнини и да увеличим приема на въглехидрати и да намалим холестерола.

Това е точно обратното на това, от което клетките на тялото всъщност се нуждаят.

За да разберем това твърдение, трябва да разберем как са се развили хората на Земята.

Сега се признава, че преките ни предци са били кроманьонския човек. Този първочовек се появи за първи път по цялата планета преди около 3.5 милиона години. Телата им са били по-груби от нашите и по това време е нямало индивидуални Души, а са били част от групова Душа – вижте в книгата ми Synthesis. Те са били ловци събирачи; това означава, че са ловували за месо и са събирали плодове, горски плодове и ядки, според сезоните. Те са яли много малко по отношение на растителните видове и още по-малко по отношение на зърнените или житните храни. Този начин на живот е продължил повече от 3 милиона години. С други думи, човешкият шаблон е изграден около формата на тялото, развила се с развитието на кроманьона.

Основните хранителни нужди на човешкото тяло са съсредоточени около месото и наситените мазнини с някои плодове, ядки и дребни плодове и много малко по отношение на въглехидратите.

Съвременната „здравословна диета“ е разработена специално от онези, които биха ни попречили да се подложим на реинтеграция на Душата – вижте по-късно. Най-простият начин да покажем, че нашата „здравословна диета“ е грешна за нас е да зададем въпросите:

> След 30 години на здравословно хранене, защо имаме заболявания, достигащи епидемични размери, особено затлъстяване и диабет?

> Ако нашите диети са толкова здравословни, защо не сме здрави?

> Тъй като диетата на нашите прабаби и прадядовци е била точно противоположна на това, което в момента ядем, по отношение на мазнините и въглехидратите, защо те не са имали по-лоши здравословни проблеми, особено когато повечето от сегашните ни смъртоносни болести са били нечувани по тяхното време?

Ясно е, че телата ни са в състояние на краен упадък и въпреки това се предполага, че се храним с най-здравословната за нас диета.

И така, какво трябва да ядем, особено като трябва да сме на оптимална диета, за да ни помогне през този период на промяна?

ХОЛЕСТЕРОЛ

Холестеролът е може би най-важното вещество, което тялото произвежда за собственото си благополучие.

Всички „знаем“ за холестерола, че произхожда от яденето на наситени мазнини, и че трябва да поддържаме нивата на холестерола в кръвта под 3 милимола на литър (mmol/l) – (всъщност настоящата препоръка е 4 mmol/l, но са предприети действия за намаляване на 3).

Много малко хора са наясно, че холестеролът всъщност се произвежда от черния дроб. Черният дроб изразходва огромно количество енергия, произвеждаща холестерол в много сложна химическа секвенция, която не включва никакъв вид мазнини. Черният дроб прави това 24 часа на ден, 365 дни в годината. Той прави това, защото всяка една клетка в тялото, а те са трилиони, се нуждае от холестерол всеки ден. Единствената разлика в яденето на храна с високо съдържание на холестерол е, че тялото използва холестерола, приеман от храната, за да намали количеството на холестерола, произведен от черния дроб.

Въпрос: Колко видове холестерол има?

Отговор: Един и се нарича холестерол.

Въпрос: Какво са HDL и LDL?

Отговор: HDL е съкратено от High Density Lipoprotein, което означава липопротеин с висока плътност и транспортира холестерола от черния дроб до мястото, където е необходимо в тялото. LDL е съкратено от Low Density Lipoprotein и означава липопротеин с ниска плътност и събира излишния холестерол от кръвта и (вероятно) връща излишъка в черния дроб за рециклиране. HDL и LDL са липопротеини, а не са видове холестерол.

Въпрос: Лекарят ми ми даде броя на холестерола в кръвта – какво означава това?

Отговор: Холестеролът не съществува в кръвта, това, което лекарите обявяват, е броя на липопротеините.

Въпрос: Защо трябва да намаля нивата на холестерола?

Отговор: Не трябва. Не можете да имате твърде много холестерол в тялото, тъй като тялото се саморегулира; черният дроб произвежда само това, от което се нуждае тялото и не повече.

Въпрос: Може ли да имате твърде много холестерол?

Отговор: Не, няма такова нещо като прекалено много холестерол; черният дроб произвежда само толкова, колкото изисква тялото и не повече. Каквото и да е нивото на холестерола, то е това, от което се нуждае тялото ви. Високото ниво на холестерол означава, че тялото има проблеми, които се опитва да поправи. Ако намалите нивата на холестерола в организма, той не може да се поправи и клетките започват да умират, което в крайна сметка води до смърт.

Въпрос: И така, какво прави холестеролът?

Отговор: Основната му роля е да поддържа целостта на стените на клетките на тялото – ако холестерола е твърде малко, клетките на тялото започват да се разрушават с катастрофални последици; ракът е отличен пример.
● Мозъкът е съставен от приблизително 70% мазнини и 30% холестерол. Той също използва холестерол, за да предава съобщения през синаптичните цепнатини.
● Всяка клетка в тялото ви се нуждае от доставка на холестерол на всеки 24 часа, в противен случай клетката не може да поддържа целостта си и това би позволило навлизането на вируси, бактерии и други нежелани отпадъци.
● Когато клетката умира, холестеролът е необходим за изграждането на нейната заместителна клетка.
● Ако се порежете, областта на разреза е облята с холестерол, за да се изградят нови клетки, да се поправят щетите и да се възстанови кожата или, ако разрезът е вътрешен, например в артерия, повредената зона е облята с холестерол, за да се поправи увреждането – холестеролът не причинява сърдечни заболявания, той е част от защитните и възстановителни механизми на организма.
● Простата истина е, че когато майка ви е забременяла с вас, ако тялото й не е произвеждало достатъчно холестерол, вие нямаше да сте тук.
● Простичко казано, холестеролът е необходим, за да създаде живот и да поддържа този живот, след като вече съществува. Отказването на организма способността му да се самовъзстановява чрез приема на лекарства за намаляване на холестерола, е форма на самоубийство.

Въпрос: Какво се случва, ако нивата на холестерола се намаляват изкуствено, като например чрез приема на статини или храни, намаляващи холестерола?

Отговор: Първите странични ефекти на статините са намалената краткосрочна памет – това може да бъде доста тежко в някои случаи. С течение на времето статините намаляват запаса от коензим Q10 на организма, което започва да разрушава съединителната тъкан на организма. Това води до атрофиране на мускулите и тялото много отслабва. След това има ефект на пулсация, при който всички системи на тялото постепенно западат, накрая води до смърт.

Броят на холестерола на 4 или по-малко води до психични проблеми, депресия, параноя и недостатъчност на цялата система, в крайна сметка до смърт.

Холестеролът е от съществено значение за живота и поддържането на физическото тяло. За да се подложите на процеса на промяна, който човечеството предприема, естествените нива на холестерол са от съществено значение. С други думи, ще бъде невъзможно да се подложите на реинтеграция на Душата, ако клетките на тялото не се захранват с достатъчно холестерол.

Това е толкова противоположно на днешните медицински съвети и рекламна пропаганда, че много от вас ще кажат, че това са глупости. Добре! Аз нямам проблем с това, но ако искате да преминете през процеса на реинтеграция на Душата, тогава бих ви предложил да се вземете в ръце и да направите някои проучвания за себе си. Като начало започнете с книгата на д-р Малкълм Кендрик „Голямата измама с холестерола” [бел. прев. – в България книгата се разпространява от издателството Изток-Запад].

Друга констатация на факта е, че няма да можете да се подложите на този процес на реинтеграция на Душата, ако клетките ви нямат достатъчно количество холестерол – това означава естествените нива на холестерол, които се определят от нуждите на организма.

Въпрос: И така, защо е цялата пропаганда за намаляване на холестерола?

Отговор: Има сили в действие, които се опитват да ни попречат да постигнем реинтеграцията – вижте по-нататък.

МАЗНИНИ

Има четири различни вида мазнини:

> Наситени мазнини – получават се от меса, масло, пълномаслено мляко и т.н.

> Мононаситени мазнини – получават се от зехтин, палмово масло, кокосово масло и т.н.

> Полиненаситени мазнини – получават се от растения, например, царевично масло, слънчогледово масло и др.

> Преходни мазнини (обикновено наричани трансмазнини) – те не се срещат естествено, а се произвеждат от растителни масла.

За да може организмът да функционира правилно, той се нуждае от различна комбинация от първите три мазнини всекидневно. Четвъртият вид мазнини – трансмазнините – не се усвоява от организма и може да причини значителна вреда, като наруши много от системите на тялото.

Както видяхме по-рано, телата ни се развиват като тези на „ловци събирачите” с основния ни източник на подхранване, получен от месото. Въпреки че ние смятаме себе си за „мъдър човек“ (Homo Sapiens), телата ни не са се развили извън нашите основни нужди на ловец-събирач. С други думи, телата ни все още смятат, че най-добрият източник на хранителни вещества е месото и наситените мазнини, свързани с него. Като прост пример: От началото на 1800 г. изследователите се сблъскват с много народи, които живеят „традиционен” начин на живот на ловци-събирачи в много части на планетата. Когато тези традиционни народи бяха принудени да се хранят по „западната” диета, всички станаха обект на същите болести и неразположения, каквито имаме на запад. Преди въвеждането на западната диета тези народи са били изключително здрави.

Най-новият пример за това е с инуитските и ескимоските народи в Северна Канада. Тези народи винаги са имали диета, която се е състояла изцяло от месо и риба, като само много малък процент от диетите им са съставени от сезонни ядки и горски плодове. Те са били изключително здрави и е нямало затлъстяване, диабет или сърдечни заболявания. През последните години, след западната намеса, диетата им сега включва силно намаляване на мазнините, въвеждането на бял хляб и зърнени храни и тяхното здраве се влоши до степен, в която затлъстяването, диабетът и сърдечните заболявания са толкова разпространени, колкото в Северна Америка. Единственото нещо, което се е променило, са диетите им и от хора, които са били изключително здрави и перфектно адаптирани към средата си, са се превърнали в такива, които изискват лекарства и хоспитализация. Положението на инуитите и ескимосите отлично илюстрира, че традиционната диета с високо съдържание на наситени мазнини е здравословна, докато западната ни т. нар. „здравословна диета“ (с ниско съдържание на наситени мазнини и високо съдържание на въглехидрати) е убиец.

Двата най-големи проблема със западната ни диета са въглехидратите и трансмазнините. Ще разгледаме накратко проблемите с въглехидратите по-късно, но нека първо разгледаме накратко трансмазнините.

Растителните масла (полиненаситените мазнини) са течни при стайна температура. Това ги прави неподходящи за намазване върху хляба. За да могат да се мажат, те се преработват в маргарин. За да се постигне това, маслата трябва да бъдат хидрогенирани, нагряти и подложени на огромно налягане.

Молекулната структура на растителното масло е „извита“. Именно тази извивка предотвратява втвърдяването на маслата при стайна температура. За да се постигне твърдостта при стайна температура, молекулната структура трябва да се изправи. Това изправяне се постига чрез добавяне на водороден атом в мястото, където молекулата е извита – това представлява хидрогенирането и е много безразборен процес.

Казано простичко, растителните масла се нагряват до много високи температури и се подлагат на огромно налягане. След това маслото се бомбардира с водородни атоми с надеждата, че те ще се свържат с правилното място в маслените молекули. Затова се наричат трансмазнини – водородният атом създава това, което е известно като транс-връзка в молекулата. Процесът на хидрогениране е много безразборен и полученото масло е наводнено с несвързани водородни атоми. Тези несвързани атоми действат като свободни радикали в тялото, когато се консумират хидрогенирани масла, което води до огромно увреждане на клетките на тялото.

За да се превърнат тези хидрогенирани масла в маргарин, те преминават през множество химически процеси с всички добавени други химикали в сместа. В края на този производствен процес маргаринът излиза като сиво лъскаво вещество. За да стане по-апетитно, се добавя цветно багрило – жълто – за да наподобява повече на масло! Маргаринът съдържа средно 25 изкуствени или химически съставки; маслото съдържа една естествена съставка – мляко. Броят на здравословните проблеми, които са свързани с храненето ни с хидрогенирани масла и маргарини – трансмазнини – е огромен и твърде дълъг, за да се изброят тук, но основните сред тях са сърдечните заболявания, раковите заболявания (особено ракът на гърдата) и затлъстяването.

Следните храни са изключително богати на трансмазнини – готовите заводски сладкиши [пасти, торти, кексове, кексчета, рула, сладки, вафли, кифлички, кроасани, бисквити…], готовите заводски храни и бързите храни от всякакъв вид.

За да разберем видовете смеси от мазнини, от които тялото ни действително се нуждае, ще покажа присъстващите в кърмата. Ако приемем, че майка ви е имала достатъчно холестерол в тялото си, за да ви създаде, след като сте родени, най-доброто начало, което може да има кърмачето, е да се храни с кърма, произведена от майката. Кърмата осигурява не само естествен имунитет срещу много бактерии и вируси, но съдържа само сместа от мазнини, от която се нуждае растящото бебе.

Съставът на кърмата е следния – наситени мазнини – 54%, мононаситени мазнини – 39% и полиненаситени мазнини – 8%.

Ако наситените мазнини бяха нездравословни за нас, тялото на майка ни нямаше да ги произвежда в такива количества в храната, която произвежда, за да храни детето си.

Нашите тела се нуждаят от наситени мазнини.

ВЪГЛЕХИДРАТИ

Когато говорим за въглехидрати, обикновено се сещаме за храни като хляб, захар, тестени изделия, картофи и др. Но това е твърде тясно определение, тъй като плодовете и зеленчуците също са въглехидрати. По същество всички захари и всички нишестета са въглехидрати от всякакъв източник. Всичко, което е растително или произлиза от растителни източници, е въглехидрат. Или казано по друг начин, почти всички храни, които не са месо или мазнини, са въглехидрати.

Това, което прави въглехидратите толкова привлекателни за ядене, е, че обикновено получаваме енергия „бързо“, което ни кара да се чувстваме така, сякаш сме яли правилното нещо. Проблемът с въглехидратите произтича от това как тялото ги обработва.

Когато ядем въглехидрати, тялото ги превръща в глюкоза. Въпреки че глюкозата се разглежда като източник на енергия, тялото не може да се справи лесно с нея. За да поддържат тялото, клетките му се нуждаят от източник на енергия. Ако източникът на енергия е глюкоза, клетките не могат да я приемат в тази форма. За да може да се възползват от глюкозата, тялото трябва да произвежда също и инсулин. Инсулинът действа малко като ключ в това, че „отключва” клетките и позволява на глюкозата да навлезе. Те обаче могат да използват само ограничено количество глюкоза, за да осигурят енергийните си нужди. Когато клетката достигне своя „глюкозен праг“, тя все още изисква източник на енергия и, ако храната, която сме яли, може да доставя само глюкоза (от въглехидрати); панкреасът е принуден да произвежда все повече и повече инсулин, за да се „отключат“ клетъчните стени. В дългосрочен план клетките все повече се противопоставят на глюкозата и инсулина. След като този етап е достигнат, клетките, на практика, изпитват непоносимост към инсулина – състояние на диабет. Тъй като те повече не приемат глюкозата, инсулинът в такъв случай я съхранява в мастните клетки. Колкото повече клетките стават непоносими към инсулина, толкова повече глюкоза се съхранява в мастните клетки, което води не само до диабет, но и до затлъстяване. Наднорменото тегло не причинява диабет, а инсулиновата непоносимост, заради диетата с високо съдържание на въглехидрати, което водят до наддаване на тегло.

Ако обаче заменим въглехидратите с наситени мазнини в диетата си, клетките лесно приемат мазнините, нивата на инсулин ни спадат и отслабваме. Ето защо диетите за отслабване с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати работят.

ПРАВИЛНАТА ДИЕТА

Настоящата „здравословна диета“, за която сме пропагандирани да вярваме, че е добра за нас – високо съдържание на въглехидрати и ниско съдържание на наситени мазнини – е точно обратното на това, от което тялото действително се нуждае, за да се поддържа здраво.

Проведени са хиляди проучвания, за да се докаже, че „здравословната диета“ е правилната и нито едно от тях не е успяло да го направи. Резултатите от научните изследвания зависят от това кой е плащал за изследването. Научните изследвания се пишат в три части. Първата част е въведение – обяснение за какво се провежда изследването. Втората част са действителните резултати, постигнати от експеримента, докато третата част е обобщение на резултатите и как са били интерпретирани от тези, които са извършили изследването. Повечето учени и лекари четат само увода и окончателното обобщение; много малко четат частта с проучването – действителните данни от изследването. Ако проучването е спонсорирано от, да кажем, маргариновата индустрия, обобщението ще заключи, че диетата с високо съдържание на въглехидрати и ниско съдържание на наситени мазнини е правилна. Но ако след това проучите действителните данни, ще установите, че това заключение не се потвърждава от фактите, които изследването разкрива. С други думи, диетата с високо съдържание на наситени мазнини и ниско съдържание на въглехидрати е най-добрата. Маргариновата индустрия е добър избор за пример, тъй като те се опитват да докажат, че маргаринът е по-здравословен от маслото, откакто маргаринът е разработен за първи път в края на 1800-те години. Всичко започва като маркетингова тактика за популяризиране на маргарина повече от маслото и цялото това нещо се шири оттам.

Има и такива, които се противопоставят на смяната на нашето съзнание и добавят своята пропаганда към материала, разработен най-напред от маргариновата индустрията, за да ни направят толкова болнави, че да не можем да претърпим реинтеграцията на Душата си.

По-рано отбелязахме, че телата ни са развити да живеят на диета с високо съдържание на мазнини. След като спряхме да живеем като ловци-събирачи, разработихме диета, която беше най-подходяща за променения ни начин на живот. Това е диетата, използвана от нашите предци, такива като нашите пра-прародители. Диетата им е била следната – мазно месо, масло, пълномаслено мляко, твърдо сирене, свинска мас и мазнина, малко риба и малко плодове и зеленчуци през сезона, всички приготвени от пресни съставки. Такава трябва да бъде сегашната ни диета.

Пропорциите на тези различни видове храни, които са необходими за оптимално функциониране на тялото, са следните – въглехидрати 10-15% от общите калории, протеини 15-25% от общите калории и мазнини 60-70% от общите калории.

И така, тези заключения също са в пълно противоречие със съветите, в които сме накарани да вярваме и мнозина ще бъдат скептични. Добре тогава. Хванете се да проучете вашата диета за себе си и тогава ще разберете колко много сме били подведени умишлено. Като начало започнете с книгата “Trick and Treat” на Бари Гроувс (Barry Groves) от издателство Hammersmith Press Ltd, ISBN 978-1-905140-22-0.

ДРУГИ ПРОБЛЕМИ

Флуорид

Флуоридът, добавен към питейната вода, е химикал, наречен хексафлуорозилова киселина. Той е осем пъти по-токсичен от оловото. Свързан е с остеопорозата, рака, проблемите с бъбреците и щитовидната жлеза.

Микровълни

Проведени са редица изследвания за въздействието на микровълните, но те не са широко публикувани.

Микровълновите печки – многократното излагане от използването на тези фурни причинява стерилност и рак. Храните, приготвени в микровълнови фурни, вкарват в кръвта вещества, причиняващи рак.

Мобилните телефони (телефоните без кабел) – типът на микровълните, използван от мобилните телефони, причинява рак на глиалните клетки, особено при децата. Глиалните клетки са тези, които изграждат нервите, които свързват вътрешното ухо с мозъка. Емисиите от мобилни телефони убиват също и пчелите.

Wi-Fi (безжичния интернет) е най-сериозната форма на микровълните. Показано е, че Wi-Fi антените убиват всички насекоми и птици в радиус от 200 м, а всички дървета в този диапазон показват симптоми на „рак” на дървото.

Соя и соево мляко

В естественото си състояние соята е несмилаема и токсична за хората. За да можем да използваме това растение, то първо трябва да се обработи и да се подложи на дестилация за пречистване на токсините. Като част от тази дестилация се произвежда соевото „мляко“. Това „мляко” съдържа повечето от токсините, които са били отстранени от преработената соя, но по-важното е, че то съдържа високи нива на фитоестроген. Това е вещество, което е химически много подобно на женския хормон, естроген. Възрастните, които консумират соя или соево мляко, могат да имат проблеми с баланса на половите си хормони поради този фитоестроген, но далеч най-големите проблеми възникват, когато соевото мляко се изсушава за детска формула (мляко на прах) за захранване на бебета.

През последните години бяха предприети действия за разубеждаване на майките да хранят бебетата си с детска формула, получена от краве мляко, тъй като имало твърде много наситени мазнини (вижте по-горе доколко наситените мазнини всъщност са нужни на бебето), като соевото мляко е препоръчваната алтернатива. При използването на соева формула бебето се храни с токсините, дестилирани от соевите зърна, което само по себе си е достатъчно лошо, но най-лошото въздействие идва от храненето на бебето с големи количества фитоестроген. За сравнение, ако бебето получава нормалния брой дневни хранения, полученето от него количество (според телесното тегло) е равностойно на майка, приемаща до пет противозачатъчни хапчета на ден. Ефектът върху детето може да бъде много проблематичен. При момичетата това ниво на фитоестроген означава, че те ще прекарат пубертета в много по-млада възраст – вместо на традиционната възраст от 11 до 13 години, те ще преминат през него на 8 или 9 години. В някои случаи момичетата на 3 години могат да проявят индикации за пубертет, като развитие на гърдите. При момчетата проблемите са по-големи. Фитоестрогените се конфронтират с естествените ни нива на тестостерон и могат да доведат да бавно развитие на мозъка; особено развитието на пространствената информираност. Това се проявява главно при момчета, на които им е изключително трудно да се научат да четат или да се справят по математика. Тези фитоестрогени са също една от основните причини за нарастването на случаите с рак на кожата, тъй като кожните клетки имат естрогенни рецептори, които лесно приемат фитоестрогени вместо естествения естроген на тялото.

Медицинско лечение

През 2008 г. Американската медицинска асоциация (AMA) публикува окончателния си доклад от петгодишно проучване относно ефективността на настоящите медицински лечения. Изводите им бяха, че умират повече хора от медицинското лечение, което получават от своите лекари, отколкото от която и да е друга причина за смърт в западния свят. Те разделиха цифрите им на две категории: 1) Онези, които са починали от медицинското си лечение и не са участвали други фактори и 2) Онези, които са имали някакъв сериозен здравословен проблем, но определящият фактор за смъртта им е бил медицинското лечение, което са получили. В Америка всяка година броят на смъртните случаи от първата категория е 760 000. Броят на смъртните случаи от втората категория е 2 милиона.

Британската медицинска асоциация (БМА) заяви, че във Великобритания броят на смъртните случаи от първата категория е 93 000 – БМА не е провела или поне не е публикувала проучване, подобно на AMA, така че тази цифра вероятно е оптимистична. В тези цифри влиза и броят на смъртните случаи, причинени от неблагоприятните странични ефекти на фармацевтичните лекарства. В Америка всяка година умират 136 000 души от нежелани лекарствени реакции. Във Великобритания цифрата е 10 000, но допълнително 250 000 души се хоспитализират всяка година.

Колко смъртни случаи се регистрират при алтернативни лечения годишно в Америка и Великобритания? – Нула.

ИЗВОДИ

Всичко, посочено в това есе, е подкрепено от хиляди медицински, научни и независими изследвания. Тук не се прави позоваване поради липса на място, а също и за насърчаване на хората да изследват тези проблеми сами – интернет и много книги дават пълни справки или дори самите проучвания. Това означава, че ние сме били умишлено пропагандирани да вярваме в точно обратното на това, с което трябва да се храним, за да поддържаме здраво тяло, което ни подготвя за процеса на промяна, който в момента претърпяваме. Повечето от съветите, които са ни дадени от лекари, учени, диетолози и т.н., са умишлено предназначени да ни попречат да се подложим на реинтеграцията на Душата.

ЗАЩО?

На този въпрос има два отговора. Първият може да се намери в следното изявление – „Поддържайте човечеството под 500 000 000 в постоянен баланс с природата“. Тези думи са изписани на осем езика върху четири стоящи камъка, издигнати в Джорджия, Америка през 1979 г. Никой не знае кой е издигнал четирите „скрижали на Джорджия”, но посланието, което носят, е отразено в международно договорени документи.

Основният документ, който отразява тези цифри, беше договорен от правителствените лидери на 93 държави на конференцията на Организацията на обединените нации по околната среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. – документът се нарича Agenda 21 и представлява екологичен план за 21 век. Като се има предвид, че официалните данни за човешкото население в световен мащаб трябва да надвишават 7 милиарда маркирани през октомври 2011 г., това означава, че за да се постигне това ниво на намаляване на населението (до 500 000 000) до средата на този век, общо 350 000 души трябва да умрат всеки ден, което е минимум 128 милиона годишно. Съществуват множество други документи на правителствена политика, които отразяват същите цели, като всички тези правителства са подписали Агенда 21 [бел. прев. – името на Агенда 21 беше в последствие променено на Агенда 2030].

Каква възможна мотивация могат да имат всички тези правителства за убийството на собственото си население? За пълен отговор на този въпрос вижте в книгата ми “Project Human Extinction”.

КОНСПИРАЦИЯ

Въпреки че това се превърна в „мръсна” дума – нещо, което трябва да се осмива – през последните години (главно от медийни подигравки) не означава, че конспирации не съществуват. Една от основните такива доказаниконспирации е, че климатичните промени са причинени от човешките дейности. Климатичните промени се появяват поради увеличаване на слънчевата активност и не сапричинени от антропогенен въглероден диоксид – вижте по-нататък.

И така, за каква „конспирация” говорим?

В западните страни вярваме, че живеем в демокрации. Това обаче не е така – правителствата се определят от сенчести организации, които диктуват не само политиките на правителствата, но и коя партия да формира правителство. Гласовете, подадени от електората на определена държава, са безсмислени, освен за утвърждаването на мита за демокрация. Една такава сенчеста организация, която стана по-известна през последните години, е групата, която нарича себе си Билдерберг. Това е организация, съставена от държавните ръководители на някои страни, индустриалци, финансисти, ръководители на НПО (неправителствени организации) и тези, които притежават медиите, както и гостуващи съветници, ако е необходимо.

Бележка: 80% от световните медии – вестници, телевизионни станции, радиостанции, списания, книги и интернет – са собственост на 5 личности, всички членове на групата „Билдерберг”. Това е начинът, по който пропагандираните послания, като „здравословни диети“, могат да бъдат отправяни към глобална аудитория, следвайки инструкциите на Билдерберг.

С нарастващата осведоменост на обществеността за групата „Билдерберг”, мнозина смятат, че са открили кой е на върха на пирамидата, що се отнася до глобалния контрол. Скоро обаче стана ясно, че Билдербергите са само един слой, макар и важен слой в начина, по който се контролират правителствата и населението. Зад Билдербергите стоят илюминатите. Това е организация, съставена от само 19 души и постепенно е поела контрола над правителствата и световните финанси през последните 235 години. Има обаче един последен слой в тази пирамида на контрол и това са нечовешка раса, която е известна под името Велон.

ВЕЛОН

Велон е полуфизическа раса, която по някакви сложни причини реши, че Земята трябва да бъде тяхната родна планета. Историята на Велон е добре обхваната от книгите ми и затова не е необходимо да навлизам в твърде много подробности тук, но ще изложа само някои от важните моменти.

Би било честно да кажем, че всичко, което се е случило и се случва, да ни попречи да напреднем към реинтеграцията на Душата, е резултат от дейностите на Велон. Освен поемането на контрола над илюминатите и властта, която има над правителствата, основното „оръжие“, използвано срещу нас от Велон, са канализираните съобщения. Името Велонможе да не е познато на много хора, тъй като те са склонни да не използват тази дума за себе си. Те са разделени на шест „раси“ и именно техните расови имена се използват по-често в комуникациите им. Това са Анунаки, Хатор, Оа, Мила, Джонаан и Джундаа и на много от вас ще са им запознати. Обаче Велон е много решителна раса и е приела много маскировки в опит да заблуди хората. Ето някои от тях – Галактическият съвет, Галактическата федерация, Съветът на деветте, Възнесените господари (Ascended Masters), Ащар команд/Командването Ащар, Мария Магдалена, Христово съзнание (лорд Сананда), лорд Метатрон, орионци, рептили, високите бели нордици, Пазачи (Watchers), нефилими, дракони, възнесени сириусианци, венерийци, сатурнианци, архангели и ангели.

Според Акашовите записи всички наскоро канализирани материали, свързани с ангели, са произлезли от Велон; всъщност над 90% от всички канализирани материали през последните 50 години са с велонов произход.

Целият този канализиран материал е умишлено предназначен да ни подведе и да ни накара да повярваме, че сме неспособни не само сами да реинтегрираме Душите си, но и тук на Земята.

Велон съвсем умишлено се опитва да премахне огромната част от хората от планетата, за да може да присвои планетата за себе си. Хората, на които им позволи да останат – 500 000 000 – ще бъдат използвани като роби.

Това може да звучи като сюжет на второстепенен научнофантастичен филм, но все повече и повече хора се събуждат по отношение на присъствието на Велон и техните цели и вредите, които нанасят на човешките стремежи. Ние обаче не сме сами в борбата си срещу плановете на Велон. Има такива, които действат като „пазители“ на Земята и такива, които действат като „пазители“ на нашата Слънчева система, заедно те са предотвратили масовите кацания и нахлувания, планирани от Велон. Отвъд Слънчевата ни система има и други, които много внимателно наблюдават дейностите на Велон около Земята.

Нашата Вселена е основана на концепта за свобода на избора. Това означава, че всяка Душа, създадена за тази Вселена, има абсолютната свобода да избира своите действия; единственото ограничение на този универсален закон е, че никой не може да избере да действа по такъв начин, че да премахне свободата на избор на друг. В изпълнение на своите планове Велон е нарушил този универсален закон.

Не цялото население на Велон е участвало в плановете за превземане на Земята; онези, които се противопоставиха на тези планове, бяха премахнати от Вселената и поставени в изолирана слънчева система, откъдето могат да бъдат пуснати обратно в тази Вселена на бъдещ етап – ако е подходящо.

Вселената се поддържа от Тринадесет същества, които действат от името на Създателя Творец, за да поддържат баланса на енергиите и да гарантират изпълнението на желанията Му. След като Велон предприеха безпрецедентни действия за нападение на Земята и нейните обитатели, Тринайсетте, заедно със Създателя, взеха решението да премахнат цялата велонска раса от тази Вселена и да заличат всички енергийни модели, свързани с нея (онези от Велон, които са в новата си слънчева система, са защитени от това пълно отстраняване на расата). Само участващите в нападението над Земята, биват унищожавани по този начин. Това заличаване на Велон е почти завършено. Единствените енергии на Велон, които остават, са в нашата галактика, особено около Слънчевата ни система и на Земята. Причината тези останали енергии на Велон да не са унищожени, заедно с всички останали, е броят на хората, които волно или неволно помагат на Велон.

По-рано споменах, че през 1996 г. 40% от хората заявиха, че са готови да преминат процеса на реинтеграция на Душата. Към 2011 г. тази цифра е спаднала до 15% – разлика от 25%. И така, какво се случи с тези 25%, за да променят мнението си? – Отговорът е Велон. Много от съставляващите тези 25% са се включили в пропагандата на Велон и не са направили нищо, за да си помогнат да стигнат до състояние на готовност за реинтеграция на Душата. По-голямата част от тази група са тези, които чакат Христовото съзнание да се завърне, чакат Ащар команд да се появи, за да ги транспортира до „5-то измерение“, чакат „ангел“, който да им помогне или очакват Галактическия съвет да ги избере за свой представител на Земята. Има такива, които са участвали в упражнения за изграждане на „портали“, има и такива, които са участвали в изграждането на „селесториуми“, има и такива, които са участвали в масови медитации, за да поемат енергиите в Силбъри Хил в Уилтшир и там са тези, които отвориха входните си врати в 22:00 часа, за да пуснат трима „ангели“, които да останат в дома им за пет дни, докато тези така наречени „ангели“ поставиха велонски „джед колони“ в домовете им. Всички тези дейности са били проведени, защото тези хора са се хванали на пропагандата, канализирана от Велон. Уловката от резултата от тези дейности е да задържат останалия Велон близо до нашата Слънчева система чрез изхранването им от енергиите, доставени от тези хора.

Тези дейности на хората възпират онези, които искат да завършат реинтеграцията на Душата си и пречат на желанието на Създателя за пълно отстраняване на Велон от тази Вселена.

Времето, с което разполагаме за реинтеграция на Душата ни, свършва. Всички трябва да се отдръпнем и да погледнем какво правим в живота си и да погледнем дали сме заблудени от вярвания, произхождащи от Велон. Нибиру не пристига, Ащар команд не пристига, Галактическият съвет не съществува и ние не се изкачваме към 5-то измерение. Хората, които са отказали да поемат отговорност за собствения си избор, като чакащите Командването Ащар да се появи и да ги издигне до 5-то измерение или някаква друга раса „извънземни“ да ги спаси, ефективно продават Душите си на Велон и цената е Земята.

Цялата цел на живота на Земята е да се върнем към истинските Човешки същества, които някога сме били. Не можем да постигнем тази цел никъде другаде в рамките на тази или в която и да е друга Вселена. Само на Земята съществува физическият живот, такъв няма никъде другаде в цялото Сътворение. След като претърпим реинтеграцията на Душата, ще имаме неограничен избор пред нас. Ако не постигнем целта си за реинтеграция на Душата, се сблъскваме с несигурно бъдеще, вероятно дори като роби на Велон.

Само вие можете да избирате.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПЛАН

Земята определя Човешкото същество като физическо същество с цялата Душа в рамките на физическото тяло. Когато за първи път пристигнахме на тази планета, на Атлантида, ние бяхме в това състояние. Когато се върнахме на Земята преди 20 000 години, ние също имахме цялата Душа в тялото – това е нашето естествено състояние и всички структури и клетки на тялото са способни да ни поддържат в това състояние. Въпреки това срещнахме неочакван проблем и за да разрешим този проблем, през последните 7 000 години ние живеем в състояние, което Земята счита за подчовек. Умишлено приехме това подчовешко състояние като средство за изследване защо не можем да поддържаме цялата Душа в рамките на физическото тяло за нашите естествени житейски периоди – като истинско Човешко същество, продължителността на житейския ни период е средно 1 500 години. За последните 7 000 години ние сме се прераждали в множество тела, живяли сме във всеки регион на света, били сме мъже и сме били жени, за да разберем проблема и да научим отговора.

Отговорът, както винаги, е свързан с енергията и специфичните енергийни честоти, които ни позволяват да прикрием Душата във физическо тяло. Оказва се, че първоначалната преценка на Земята за правилната енергия, базовата честота от 7.56 Hz е била твърде ниска и беше необходимо да се повиши до 3500 Hz (3.5 kHz). Сега, когато знаем каква трябва да бъде честотата на коренната енергийна точка, можем отново да станем Човешки същества.

Когато започнахме Човешкия план, си поставихме срок, за да намерим отговора. Ограничението за времето беше определено така, че да съвпада с енергийните цикли, които възникват отвъд нашата Слънчева система. Това беше с цел да можем да се възползваме от тези енергийни цикли, някои от които няма да се появят отново през следващите около 26 000 години. Значи сега е момента.

Акаша отбелязва, че края на този 7000-годишен период на изследване приключва в края на 2011 г. и затова времето е кратко.

През този период преживяхме много изпитания и премеждия, много от които не са били поради наше дело. Четиринадесетата фракция, а напоследък и Велон измамват всички да служат, за да ни отклонят от избрания от нас път и в крайна сметка са били погрешно насочени, заблуждавани и лошо водени в задънени улици или търсещи „извънземен” спасител. Но не всичко е загубено, стигнахме до отговора и стигнахме до времето, когато преходът може да се случи сравнително пълен и невредим. Това, което сега трябва да направим, е да гарантираме, че телата ни имат правилна диета и да премахваме емоционалните отломки от миналото си. След като постигнем това, можем да претърпим процеса на реинтеграция на Душата. Това е всичко, което трябва да направим, за да станем отново Човешки същества. Толкова е просто. Не е необходимо да търсим отговори извън себе си, не е нужно да търсим други да ни преведат през процеса, просто трябва да бъдем себе си. Само ние можем да направим това, всеки индивид трябва да предприеме тези стъпки за себе си, никой не може да направи това вместо нас и Вселената затаява дъх в очакване.

Една от основните цели на тази Вселена беше да се проучи възможността за „физически“ живот. За да се проучи тази възможност, се появи нашата Слънчева система. В началото тя съдържаше 13 планети и всяка планета развиваше и поддържаше живот. Разнообразието от форми на живот и разновидностите на живот бяха изумителни; никой не би могъл да предположи как физическият живот може да процъфтява в такова изобилие и разнообразие.

За съжаление, преди 3.8 милиона години се случи бедствие в цялата Слънчева система и на практика целият планетарен живот в нея беше унищожен. Само нашата Земя реши да продължи. Но това не означава, че животът в тази Слънчева система не може да бъде възстановен. Дейностите на Земята бяха много внимателно наблюдавани и резултатът от нашето изследване на правилните енергийни честоти с нетърпение се очаква. С достигането на човечеството на правилния отговор, цялата Слънчева система сега може да започне своето собствено пробуждане.

По същия начин, както Земята обикаля около слънцето, то също има своя собствена орбита, която отнема приблизително 26 000 години. Всяка орбита привежда нашата Слънчева система в пряко изравняване с центъра на нашата галактика, където са налични обновяващи се енергии; и това е мястото, където се намираме в момента. Нашето 7000-годишно изследване на правилните енергии за живот беше умишлено проектирано така, че да съвпада с връзката ни с тези галактически енергии. В отговор цялата Слънчева система реагира – всички планети излъчват повече светлина и повече енергия, те започват да се размърдват с нов живот и Слънчевата система е настроена да започне изцяло нов цикъл, който ще продължи добре в бъдеще. Нашето слънце също е реагирало на тези нови енергии и близостта на нашето завършване чрез изливането на значително повече енергия, отколкото е имало в близкото ни минало. Това е истинската причина за глобалното затопляне; слънцето ни осигурява нови енергии, които са предназначени да ни помогнат през реинтеграцията на Душата ни.

КОГА ЩЕ БЪДЕ ЗАВЪРШЕНО

През ноември 2010 г. започнахме ускоряване на човешките честоти, така че коренната енергийна точка да се приравни с 3.5 kHz, на която Земята вече резонира. Това ускорение ще приключи в края на октомври 2011 г. След като постигнем равенство с честотите на Земята, ще бъдем в състояние да претърпим реинтеграцията на Душата при първата подходяща възможност. Определящият фактор е времето, за което преодоляваме енергиите на Велон, които ни задържат. За щастие, енергиите на Велон няма да спрат реинтеграцията да се случи, но ще определят колко лесни или трудни са нашите преходи. Ако броят на хората, които са в пълно състояние на готовност, може да се повиши до ниво, което е по-близо до първоначалните 40%, вместо до сегашните 15%, тогава нашите преходи ще бъдат много плавни, тъй като ще можем да пометем цялата опозиция. Ако броят на хората не се покачи над сегашните 15%, тогава нашите преходи стават по-трудни и нивото на трудност, което ще изпитаме, в момента е неопределено.

Пътят към реинтеграцията на Душата не е толкова труден – всичко, което изисква, е малко работа от всеки човек, избрал да се подложи на промяна. Игнорирайте цялата велонска пропаганда за изкачване до 5-то измерение, игнорирайте фентъзи историята на Анунаките, игнорирайте фантазията за ангелите и погледнете към себе си. Уверете се, че вашето физическо тяло има правилните нутриенти и баланс на мазнини – това ще помогне да повишите честотите на тялото си и да подготвите клетъчните си структури за по-високите честоти на цялата Душа. Използвайки раздаването, вие ще изчистите миналите емоционални отломки и ще осигурите пространство в тялото, за да може да се заеме от Висшия ви Аз. Това е всичко – няма нужда да правите повече, вашия Висш Аз ще се погрижи за всичко останало.

Автор: Крис Томас
Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн”

Крис Томас е лечител и автор на 11 книги на тема лечение и пътя на Човешката история. Той притежава способността да се свързва с Акашовите записи, в които е записана цялата история на Земята.

Последно от ЕКЗОПОЛИТИКА

Останки на нечовешки същества са извадени от катастрофирал извънземен космически кораб! НОВИНАТА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО: Военни официално докладваха пред Конгреса на САЩ, че знаят точните разположения на НЛО обекти притежавани от правителството на САЩ (ВИДЕО)

  Военни официално докладваха пред Конгреса на САЩ, че знаят точните разположения на НЛО обекти притежавани