Земята е ферма за хора, произвеждащи нискочестотна енергия за негативни същества

Всички същества се нуждаят от енергия. Ако приемем, че някои от негативните същества живеят в нематериален план, и се хранят с енергия, как могат да си осигурят система за изхранване?

Най-лесният начин – е просто да паразитират върху други същества, постоянно подтиквайки тези същества да им отдават тази енергия, която са в състояние да поглъщат (пише блогърът Маxim Mon в статията „Ферма за хора“). Но в по-глобален мащаб е необходимо да се изгради ферма за енергийните донори и като се управлява да се максимизира отдаването.

Когато се говори за отдаване, не става дума за физическа енергия  при извършване на някаква физическа работа. Това отдаване на енергия е в материалния план. Ние говорим за енергия в нематериален план, енергия на съзнанието.

Съзнанието на всяко живо същество е в някакъв смисъл „генератор“ на   честоти в някакъв диапазон. Съзнанието, както и аурата вибрират постоянно – това е неговата същност. Колкото повече са съществата — толкова повече енергия генерират непрекъснато. Целият въпрос е в спектъра и амплитудата на вибрациите. У всяко същество този спектър се променя и зависи от външни събития, както и от вътрешната работа на ума.

В Интернет можете да намерите таблица на честотите на някои емоции, като честотата на гнева / страх / отчаяние / любов / състрадание и т.н. Като цяло те се свеждат до това, което се разбира под отрицателни емоции – има нискочестотни вибрации, а всичко, което се отнася до положителните емоции – има високи вибрации…

Организацията на фермата трябва да бъде многопланова, да обхваща всички сфери. И при това е желателно да се контролира от самите хора, без намеса и с минимална загуба на енергия при управление отвън.

Един от най-важните необходими фактори е ограничението на знанията. Истинското знание ви позволява да разберете работата на мирозданието и по този начин да бъдете в състояние да се впишете в него. Вместо това е необходимо да приложи неразбиране и страх, свързани с него, система на неверни знания, да се контролира и развива науката строго в правилната посока. Може просто да се убиват всички носители на истинското знание, както е правено по време на Инквизицията. В допълнение, необходимо е генетично да се ограничат способностите за мислене и осъзнаване. Най-важният фактор е затварянето на комуникационния канал с Висшия Аз, за да се сведе до минимум изтичането на знания директно. Това е направено с помощта на генетични прищипвания, като „разреждане“ на ДНК с „фрагменти от боклук,“ намаляване на броя на нишките на ДНК и хромозомите.

Също така са добавени / засилени някои „елементи“ от тип на възела „ревност / завист“, като на ниво основни програми в мъжете е записан „ненаситен сексуален инстинкт“, докато у жените „лакомия в материален план.“ Първичните програми изключително трудно се преодоляват.

Когато науката не може да бъде овладяна, е необходимо да се насочи по грешен път. Например, както бе направено с освобождаването на частична дезинформация от кутията на Нютон, която получи Юнг. Или чрез поддържане на фалшиви теории, като например теорията на Айнщайн за относителността, и борба срещу всички конкуренти. А технологии, като например електроника, се вписват много добре, тъй като дава възможност да се въведе система за контрол на медии, телевизия / радио. И също така да се организират система за излъчване на мобилни Wi-Fi и други вълни, които влияят върху здравето.

Цялата система за обучение трябва да бъде контролирана и по този начин да се дават тези знания, които не унищожават самата система, а я подкрепят.

Следващата стъпка е да се осигури система за неравенство и конкуренция сред хората. Това се прави с помощта на проекта „цивилизация“. Т.е. прехода от отношения , когато човек живее в хармония с природата и взема от нея всичко, което му е необходимо, до отношения, когато човек използва природата за свои цели, но източникът се отдалечава от самите хора, въвеждат се отношения за собственост, контрол върху разпределението и други ограничения. Въвеждане на парите като средство за използване на труда на другите за контрол върху самите тях.

90% от населението трябва да се държи в състояние на полубедност. Така те са напълно зависими от ограниченията. Но в същото време се уповават на илюзията, че имат нещо за ядене, и се страхуват да загубят дори и това.

На останалите трябва да се натрапят ценностите за кариера и илюзията за блага, които те са в състояние да управляват и частично да разпределят, контролирайки другите. Всичко е под пълния контрол на йерархичната структура на властта.

Т.е. за едни да се обезпечи страдание, а за други – борба със себеподобните.

Властите трябва да се създадат инструменти, които ще ги подкрепят, като армия, полиция, бирниците, и така нататък. За да държат всички в страх.

Следващата Стратегия – разделяй и владей. Обществото трябва да се обединява чрез намиране на вътрешен или външен враг, а след това да се използва за свои цели за борба. Непрекъснатата война по време на цялата история отразява мизерията и ликуването на победителите. Енергията на страха / трепет от убийството на себеподобни е отлична стратегия. Идеите на патриотизма, героите – всичко работи за тази цел. Освен това войната занулява спестяванията и всичко започва отначало.

Междуособиците се създава на равнището на привързаност към партии / лидери / религия и т.н. Без значение какви възвишени идеали те носят, важно да се възпитава непримиримост към идеалите на другите.

Необходимо е да се отслаби населението така, че да стане зависимо и да бъде потисната неговата воля, и да усеща винаги болка.

Изпълнява се в две посоки. Първата – въвежда се  система за нездравословно хранене и съществуване.

Да се отглеждат такива култури, които организмът трудно преработва, а това, което не може –  да натрупва под формата на неорганични депозити. Това ще доведе до заболяване. Второ – да се създаде медицина, която ще създава  илюзията за лечение, т.е. борба със симптомите, а не с причините. Стимулира се система, която използва химия и други неорганични вещества, за увеличение на добивите на културите, и в същото време  се увеличават отлаганията в тялото.

Плодете се и се множете.

Трябва да се пълнят умовете на хората с пъстри картини от «върха на света», основани на пълно потапяне в материалното и притежаването на вещи, като се насърчава тяхното достигне, и по този начин се ограничават възможностите. Финансират само онези програми, които поддържат ограниченията, или дори още повече да ги затягат, като се увеличава броя на нереализираните желания.

Друг елемент е системата на хазарта, компютърните игри, както и системата на запалянковците. Стадиони и арени – там се отделя най-много енергия както и системата за излъчване на спортни състезания. У хората имплицитно се формира привързаност към конкретен отбор / конкретен спортист, дори и ако наблюдателят в действителност не е запалянко. Привързаността създава очаквания, свързани с успеха или провала на отбора, и следователно психически загуби. Защото се появява асоциацията с външни събития, които не оказват влияние, но от които има зависимост.

TV системата трябва да се пълни с новини за ужасни катастрофи, филми с насилствени сцени, да генерира система за съпреживяване с главните герои, техните нещастия и радости, и частично да се заменя собствения живот. Масовите развлекателни програми трябва да черпят много емоции от смеха, показвайки откровено глупаво поведение или посредствени хора. Системата за концерти и музика трябва да бъде  в по-долни октави, така че хората да резонират с нискочестотни вибрации, и по този начин да прехвърлят съзнанието си на същите вибрации.

Хората трябва да живеят по график. Да стават рано, да ходят на работа / училище навреме. Графикът поставя нови граници и осигурява нови инструменти за въздействие и натиск върху хората, както и разрушава естествените ритми. Самият график генерира също така някои „задължителни“ цикли, когато се формират модели на поведение, когато животът без ежедневна задължителна работа е немислим. Самата концепция за работа и заплащане на работната сила, в действителност е елемент на робството, когато не се изпълняват собствените желания, а желанията на работодателя.

Проектите могат да бъдат много и различни, те могат да се променят от епоха на епоха, но най-важното е хората да ги приемат и реализират сами. Приемането основно става чрез личната изгода. Или, като инструмент на техните желания, или като инструмент за удоволствие, дори ако това е направено за сметка на други. Ползата от система на мислене на базата на желанията и лична изгода допринасят за развиването на този елемент.

Какво да излъчва – страх или любов – е избор на всеки. И от всеки зависи това как ще се отрази на останалите, чрез емисията на вибрации в околната среда. И въпросът за „доене“ тук е прост – докато има „мляко“, има такива, които ще го събират, съответно въздействайки върху фермата със своите методи. Промяната на общия фон вибрациите ще доведе или до неспособност да се яде или до потребност от преминаване на по-високи честоти, което е еквивалентно на преминаване в категорията на любящите.
Страхът се храни със страх, любовта се храни с любов…

ПО ТЕМАТА

 

 

 

Последно от ЕКЗОПОЛИТИКА