Значението на думата “амин“

В края на всяка молитва се произнася думата „Амин“; много от нас не се замислят за значението й. Различните народи, които изповядват християнството, произнасят тази дума като „Амин“ или „Амен“. Тя се превежда като „вярно“, „да бъде“.

Смисълът на „Амин“ е твърдението, че човекът истински вярва в произнесената молитва.

Съществува една интересна теория за произхода на думата. Според нея, думата „Амин“ произлиза от името на египетския бог Амон – бога на слънцето Амон-Ра, който бил смятан за покровител на Тива.

В езика на евреите „Амен“ е еднокоренна дума с „надежден“, „постоянен“, „твърд“.

Мюсюлманите използват думата Āmīn (араб. آمين‎), когато извършват намаз и след произнасянето на първата сура от Корана, със същото значение като в юдаизма и християнството.

Думата е интернационална.

Издaтeлcтвo PACПEP

ПО ТЕМАТА

Молитвата “Отче наш“ е преведена неправилно

Последно от ЛЮБОПИТНО

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница