Ивановден е!

Честит Ивановден! Честит празник на всички именици!
Ивановците в България са над 300 хиляди!
Да са здрави и честити всички именници!

ИВАНОВДЕН: ОБРЕДНОТО КЪПАНЕ ЗА ЗДРАВЕ ОТ ЙОРДАНОВДЕН ПРОДЪЛЖАВА

„Покайте се, защото наближава Царството небесно…“

На 7 януари Българската православна църква отбелязва паметта на Свети Йоан Кръстител, наречен още Предтеча, защото предрича идването на Христос на земята и подготвя пътя на Месията с проповедите си.

Йоан се ражда половин година преди Христос. Архангел Гавраил се появил пред баща му и предрекъл раждането на първородния му син.

Йоан Кръстител проповядвал в Юдея и Галилея, когато навършил 30 години. В проповедите си твърдял, че е изпратен от Бога, за да подготви идването на Христос на Земята. Увещавал хората да се покаят заради греховете си и да отворят душите си за Бога. Символ на покаянието и пречистването било кръщаването с вода.

На 34 години Йоан Кръстител бил заловен и обезглавен по нареждане на цар Ирод Антипа.

Иконите изобразяват Йоан с облекло от камилска вълна, с кожен ремък и ангелски криле; в лявата си ръка държи ръкопис с надпис: „Покайте се, защото се приближава царството небесно…“

В България обредното къпане за здраве от Йордановден продължава и на Ивановден.

Окъпването на Ивановден се разглежда като елемент от сватбените обичаи. В този ден ергените къпят момите, къпят се и младите мъже, и именниците.

Обредното къпане включва и размяната на подаръци, гостувания и празнична трапеза.

Според българските народни обичаи Свети Йоан е покровител на кумството и побратимството. Гостува се на кумовете. Кумците носят кравай, месо, вино. Обредната трапеза включва варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица, печена луканка, свински ребра със зеле.

С празнично хоро завършва цикълът коледуване.

Важен момент в традициите на Ивановденските обичаи и ритуали е появата в ранно утро на маскирани и предрешени мъже с маски, които обикалят домовете с игри, музика и различни ритуали.

Кукерските игри и ритуали са индивидуални за всеки район, но целта им като цяло е да прогонят злите сили и да донесат здраве и берекет в предстоящата година.

Но знаем ли кой е Свети Йоан Кръстител? Какъв е бил?…

Опитайте да кажете на някого истината в очите – нищо, освен ненавист, ще получите в отговор от всеки човек, даже от ходещия в църква, защо нищо не боли както истината.. Когато нещо ни боли, ние започваме да ненавиждаме тази болест, това е естествено. И затова, когато на грешния човек се възвестява Божията воля, той започва да ненавижда този, който му възвестява Божията воля.. Малцина желаят да се изправят, затова всеки пророк бива ненавиждан. Затова ненавиждали и св. Иоан Кръстител.

Опитайте да напомняте през цялото време на някой човек за неговия грях, и той ще ви възненавиди. Никой няма да каже: да, аз съм грешен, действително, наистина е така; аз даже съм по-лош от този, за когото ти ме мислиш. Не, всички започват така: а ти самият какъв си, погледни себе си. Затова и Иоан Кръстител бил убит. Това, разбира се, се случило по Божи промисъл, той пострадал за Христа. Той претърпял до кръв, изпълнявайки своя дълг, служението на пророк.

Свети Йоан Кръстител бил напоен с Дух Свети, и в светлината на Божия Дух му се откривали човешките грехове. И Предтечата изобличавал всички, които идвали при него, посочвал им греховете. Той изобличавал даже царя – за това, че се оженил за жената на своя брат. Иоан казвал, че Ирод не постъпва добре, дава лош пример на своите поданици. Нали върху тези, които имат власт, лежи голяма отговорност: как се държат, какво правят. Ако царят върши такива безобразия, какво да кажем за обикновените смъртни. Е, нищо не боли както истината, и Ирод искал да убие Иоан, но се побоял, защото последният бил почитан от народа. И затова той го хвърлил в тъмницата. За да не му пречи, за да може вече спокойно да пиянства, да пирува, да се наслаждава на живота. А подучена от дявола, неговата блудна жена подучила дъщеря си така, че в пияно състояние Ирод и се заклел да й даде всичко, каквото поиска. И майка и й казала: поискай главата на Иоан Кръстител. Защото самото му съществуване им напомняло за греха им.

От днешния празник можем да извлечем много важна поука. Всеки от нас е поставен от Бога на някаква своя пътека: един е готвач, друг учител, трети полицай, на четвърти Господ е дарувал деца – всеки има някакви задължения. И тяхното добросъвестно изпълнение е особено важно. Нали всеки човек не случайно се е появил на земята, той е нужен на Бога. Човек е дошъл на земята като съработник на Бога. Господ действа в този свят чрез хората. Той би искал всички хора да бъдат верни Божии раби, да изпълняват волята Божия. И всеки от нас е поставен в своето семейство, в определено обкръжение на работа, посещава определен храм. Всеки има свое собствено предназначение, своя роля, свое място в живота, в Църквата, във вселената, въобще в устройството на света. Място не физическо, а именно духовно. (прот.Д.Смирнов)

Ивановден е – празник на кумството и побратимството

На 7 януари Българската православната църква почита паметта на Св. Йоан Кръстител, кръстил Исус Христос в река Йордан. Светецът предрича идването на сина Божи на земята и подготвя неговия път с проповедите си.

Йоан Кръстител е наричан и „Предтеча“, тъй като вървял преди Христос и подготвял хората за неговото раждане.

Ивановден е празник на кумството и побратимството.

Българската народна традиция свързва обредите и обичаите на Ивановден с очистителната сила на осветената предния ден вода. Обредната трапеза на Ивановден включва варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица, печена луканка, свински ребра със зеле.

Ивановците в България са над 300 хиляди!
Да са здрави и честити всички именници!

Имен ден празнуват: Иван, Иво, Йоан, Иванка, Ивана, Йоана, Ивон, Йоанна, Калоян, Калояна, Ивиана, Ванина, Ваньо, Ваня, Йовко, Йовчо, Йовка, Йовелина, Йото, Йонко, Йонка, Яне, Яна, Жан, Жана, Ивайла, Ивет, Ивета, Ивелин, Ивелина, Ивайло, Жанет, Ина, Ива.

Заглавна снимка:  Ваня Билева

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница