Изпиране с имунитет: Контролна рамка – част 1

Изпиране с имунитет: Контролна рамка – част 1

Преди сто години група престъпници се събрали и решили, че ще владеят света, ще държат цялата власт, ще създават и трупат всички пари и ще държат всички други в постоянен цикъл на заблуда. Те не само щяха да го конструират както намерят за добре, но и щяха да изградят най-сложната система за поробване, която светът някога е виждал – система, която им дава пълен имунитет, позволява им да действат изцяло извън закона, и щяха да го направят, без никой да разбере, докато не стане твърде късно. Тези самозвани „управници“ вярват, че са недосегаеми, създали са документи, в които се заявява това, и се присмиват на човечеството, докато хората живеят живота си, без да знаят за тази сложна схема.

Това е историята, която трябва да бъде споделена със света и с всеки щатски законодател, който трябва незабавно да предприеме действия за създаване на независимост от системата на Федералния резерв и централните банки и да приложи нашата Конституция и законите за финансово управление, за да защити суверенитета на щатско и местно ниво. Това трябва да включва стъпки за възстановяване на незаконно откраднати средства, за предотвратяване на настоящи и бъдещи незаконни разходи на нашите данъци и за прекратяване на привилегиите за суверенен имунитет, които са били използвани за участие в системни престъпни дейности и рекет.

• 76 международни организации и банки се ползват с имунитети, привилегии и освобождаване от данъци

• GAVI, Биг Фарма и ЦЕРН се ползват с подобен имунитет

• Банката за международни разплащания има суверенен имунитет и някои от тези имунитети се разпростират върху нейните членове, които са 63 централни банки и Системата на Федералния резерв, докато други имунитети се разпростират върху „системно важни институции“

• Трилиони долари на данъкоплатците и напечатани пари са преминали през тези организации и банки без никаква прозрачност или отчетност, докато те продължават да изграждат глобална система за поробване

• Стотици, ако не и хиляди, НПО-та и корпорации работят със и чрез тези организации и банки, някои от които имат споразумения, споразумения за неразкриване на информация и/или имунитет по силата на разширяване.

Те не действат над закона, а изцяло извън него.

Втората част от тази поредица се гмурка дълбоко във връзките, които разкриват по-голяма група, дърпаща много конци, която изглежда не е получила почти никаква гласност, и показва колко далеч се простира тя и каква е истинската власт на всички тях – там, където законите и конституцията сякаш не съществуват за тях.

КОНТРОЛНА РАМКА

Този дуалистичен свят, който са създали, далеч надхвърля представите на повечето хора. Въпросът не е толкова в това, че тези лица и организации са „над закона“, колкото в това, че те действат изцяло извън закона и са си позволили да го правят чрез изпълнителни заповеди, договори и създаването на Банката за международни разплащания (BIS). Структурата, която са създали, в известен смисъл прилича на пирамидална схема. На върха на кулата от слонова кост се намира BIS – Банката за международни разплащания, която има суверенен имунитет. При осъществяване на конкретни дейности в рамките на Банката за международни разплащания този имунитет се разпростира върху нейните членове, които са 63 световни централни банки и парични органи, Системата на Федералния резерв, както и застрахователи и платежни системи чрез техните дъщерни дружества, които Банката за международни разплащания счита за „системно важни институции“.

Сякаш това не е достатъчно, но става още по-лошо. САЩ са предоставили на 76 публични международни организации имунитети, привилегии и данъчни облекчения още през 1946 г., само 10 години след като Банката за международни разплащания разшири имунитетите си с Хагската конвенция от 1936 г. Освен това някои от тези организации са добавили имунитети чрез договори.

Под този слой има стотици неправителствени организации, корпорации и университети, които работят с тези международни организации и чрез тях, и които притежават имунитети и привилегии – някои от тях са подписали споразумения и декларации за неразкриване на информация, а други са получили имунитет по силата на допълнителни споразумения.

Процесът е съвсем прост. Парите се изпират основно чрез организации и банки, които имат ниска степен на прозрачност или отчетност, и се разпространяват в множество държави, което улеснява постигането им.

Но това не свършва дотук. В допълнение към имунитетите, с които се ползват тези банки и организации, GAVI на Бил Гейтс също се ползва с имунитети и привилегии. Разбира се, Световната банка е член на управителния съвет, управлява финансите им и е попечител, който се ползва с голям брой имунитети и привилегии на всичките пет клона на Групата на Световната банка. Ако това се съчетае с освобождаването от отговорност на големите фармацевтични компании по отношение на ваксините, това е рецепта за катастрофа. Дори ЦЕРН има статут на международен имунитет, отделно от списъците, представени в настоящия доклад.

На дъното на тази пирамида са цивилните граждани, които плащат данъци, спазват набор от закони, с които останалите никога не трябва да се съобразяват, и които наивно са вярвали, че тези организации и банки работят в техен интерес, докато те прахосват трилиони долари, за да изградят система за поробване на хората, а Голямото Правителство им превежда пари на данъкоплатците. Ето как успяват да го правят толкова дълго, без страх и притеснение.

Важно е да се отбележи, че тези организации обхващат почти всички отрасли. С други думи – тези, които стоят зад тези организации и банки, са бъдещите владетели на света, ако не бъдат спрени. Тяхната рамка вече е създадена. Какво трябва да се направи, за да се спре тази група престъпници, които са измислили как да създадат специални привилегии за себе си извън системата, подписали са няколко документа и са обявили, че имат имунитет да крадат трудно спечелените пари на хората?

ЗАКОН ЗА ИМУНИТЕТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IOIA) ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1945 Г.

 

Почти веднага след Втората световна война Конгресът приема Закона за имунитетите на международните организации, който е подписан на 29 декември 1945 г. С това се установяват имунитети, привилегии и освобождаване от данъци за международни организации, които може да не се считат за международни организации съгласно правилата на международното право, като например Глобалния фонд.

Какво е определението за „международна организация“? В Закона за имунитетите на международните организации се посочва: „За целите на настоящия дял терминът „международна организация“ означава публична международна организация, в която Съединените щати участват по силата на договор или по силата на закон на Конгреса, с който се разрешава такова участие или се отпускат средства за такова участие…“

След приемането на Закона за имунитетите на международните организации президентът(ите) е упълномощен да предоставя тези привилегии на международните организации с изпълнителна заповед. Президентът също така има право да поставя условия, да ограничава или да отменя посочването. Макар че имаше няколко организации, които получиха ограничени привилегии, не изглежда да има такива, които да са били отнети, с изключение на организации, които са се разпуснали. През 1983 г. обаче президентът Роналд Рейгън разширява имунитета на Интерпол срещу съдебни дела и наказателно преследване, а през 2009 г. президентът Барак Обама предоставя допълнителни привилегии.

В Закона за имунитетите на международните организации се посочва, че „Международните организации… се ползват със същия имунитет срещу съдебни дела и всякакви форми на съдебен процес, с какъвто се ползват чуждестранните правителства, освен доколкото тези организации могат изрично да се откажат от имунитета си.“ Това им дава абсолютен имунитет. През 1976 г. е приет Законът за суверенните имунитети на чужди държави, който създава някои ограничения на имунитетите, но изглежда, че Закона за имунитетите на международните организации е останал неясен по този въпрос.

Що се отнася до имунитетите и привилегиите, има държави, които ги предоставят на международни организации по свои собствени критерии и правила, има споразумения с централите, които предоставят допълнителни имунитети и привилегии, както и международни договори, които също предоставят имунитети и привилегии. Една организация може да има една, две или и трите едновременно. Например Глобалният фонд има привилегии от САЩ и международни договори с много държави, като същевременно има допълнителни имунитети в Швейцария, включително споразумение за седалище. С други думи, те са защитени до краен предел.

ИМУНИТЕТИ, ПРИВИЛЕГИИ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ПОЛЗВАНИ ОТ СТАТУТА НА ЗАКОНА ЗА ИМУНИТЕТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Обърнете внимание, че в този закон, както и в договорите, често се казва „освен ако не бъде отказан имунитет“ и това означава, че вътрешните ръководители на организацията решават дали желаят да се откажат от имунитета, така че даден правен случай да може да види бял свят в съда, извън организацията, която използва вътрешния си съвет за подобни дебати или правни действия. Освен ако не се случи нещо толкова скандално, като например служител да убие друг служител, малко вероятно е някоя организация да се откаже от правото си на имунитет, за да решава спорове сама.

Това е кратко резюме на способността им да действат извън закона. Пълната версия на Закона за имунитетите на международните организации може да бъде прегледана подробно чрез оригиналния закон, подписан от Йейлското юридическо училище, а за повече информация посетете Уикипедия .

• Международните организации, тяхното имущество и активи, където и да се намират и от когото и да са държани, се ползват със същия имунитет срещу съдебни искове и всякакви форми на съдебен процес, с какъвто се ползват чуждестранните правителства, освен ако организацията не се откаже от имунитета си

• Имунитет срещу претърсване и изземване на имущество и активи, независимо къде се намират и от кого се държат

• Архивите са неприкосновени

• Освобождаване от имуществени данъци, данъци върху вътрешните приходи, данъци върху съобщенията, данъци върху превоза на хора или имущество, мита и такси

• Допускане на служители и работници, както и на членове на техните семейства, без митнически проверки

• Служителите и работниците са освободени от съдебни искове или други правни действия във връзка с дейности, свързани с работата

• Служителите са освободени от данък върху доходите, ако не са граждани на САЩ или са едновременно граждани на САЩ и на Филипинската общност

• Служителите и работниците на международната организация и членовете на техните близки семейства, различни от гражданите на Съединените щати, не се нуждаят от регистрация на чужденци или снемане на пръстови отпечатъци, нито от регистрация на чуждестранни агенти

• Ако държавният секретар прецени, че по-нататъшното присъствие на лице от международна организация в САЩ вече не е желателно, или ако държавният секретар желае да отнеме привилегиите, освобождаванията и имунитетите на самата международна организация, той има правомощието да направи това.

76 МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ИМУНИТЕТИ И ПРИВИЛЕГИИ

 

Списъкът по-долу е подреден по реда, по който имунитетите са били предоставени за първи път на тези организации. Както всеки може да види, Труман е допринесъл за началото на този процес с 20 номинации, а Бил Клинтън е на второ място. От президента Труман насам всеки следващ президент е издавал имунитети на различни организации, с изключение на президента Тръмп и Байдън до момента.

Това е изчерпателен списък, който включва организацията, датата на нейното основаване, седалището, датите, на които им е бил предоставен имунитет, и от кого, както и номерата на изпълнителните заповеди (укази), които съответстват на тях и които са стриктно проверени. Също така имайте предвид, че някои от тези организации имат и договори, които им дават допълнителни имунитети и привилегии, като например ООН. Това ще бъде разгледано в част 2 от тази поредица.

[бел. прев. – в долу посоченият списък за улеснение ще се използва съкращението „ЗИМО“ вместо пълното наименование „Закон за имунитетите на международните организации“]

1. Организация на американските държави (бивш Панамерикански съюз)
Основана: 1890 г. (уставът е официално създаден на 30 април 1948 г.)
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 9698 на 19 февруари 1946 г. от Хари С. Труман и указ 10533 на 3 юни 1954 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

2. Международна организация на труда (основана в рамките на Лигата на нациите, сега част от ООН)
Основана: октомври 1919 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 9698 на 19 февруари 1946 г. от Хари С. Труман

3. Организация по прехрана и земеделие на ООН
Основана: 16 октомври 1945 г.
Седалище: Рим, Италия
Статус по ЗИМО: указ 9698 на 19 февруари 1946 г. от Хари С. Труман

4. Организация на обединените нации
Основана: 24 октомври 1945 г.
Седалище: Ню Йорк
Статус по ЗИМО: указ 9698 на 19 февруари 1946 г. от Хари С. Труман

5. Панамериканска здравна организация (преди Панамериканско санитарно бюро)
Основана: 2 декември 1902 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 9751 на 11 юли 1946 г. и указ 10025 на 30 декември 1948 г. от Хари С. Труман, и указ 10864 на 18 февруари 1960 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

6. Междуамерикански статистически институт
Основан: 12 май 1940 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 9751 на 11 юли 1946 г. и указ 10025 на 30 декември 1948 г. от Хари С. Труман, и указ 10864 на 18 февруари 1960 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

7. Междуамерикански институт за сътрудничество в областта на селското стопанство (бивш Междуамерикански институт за селскостопански науки)
Основан: 1942 г.
Седалище: Сан Хосе, Коста Рика
Статус по ЗИМО: указ 9751 на 11 юли 1946 г. от Хари С. Труман

8. Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка)
Основана: юли 1944 г. (отваря врати на 25 юни 1946 г.)
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 9751 на 11 юли 1946 г. от Хари С. Труман

9. Международен валутен фонд (ООН)
Основан: юли 1944 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 9751 на 11 юли 1946 г. от Хари С. Труман

10. Международен консултативен комитет по пшеницата (Международен съвет по пшеницата)
Основан: 1933 г.
Седалище: Лондон, Англия
Статус по ЗИМО: указ 9823 на 24 януари 1947 г. от Хари С. Труман

11. Международен съюз по далекосъобщения (съществуващ като Международен телеграфен съюз, сега под егидата на ООН)
Основан: 17 май 1865 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 9863 на 31 май 1947 г. от Хари С. Труман

12. Организация на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) – ООН
Основана: 16 ноември 1945 г.
Седалище: Париж, Франция
Статус по ЗИМО: указ 9863 на 31 май 1947 г. от Хари С. Труман

13. Международна организация за гражданска авиация (ООН)
Основана: 4 април 1947 г.
Седалище: Монреал, Канада
Статус по ЗИМО: указ 9863 на 31 май 1947 г. от Хари С. Труман

14. Международен консултативен комитет по памука
Основан: 1939 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия
Статус по ЗИМО: указ 9911 на 19 декември 1947 г. от Хари С. Труман

15. Международна съвместна комисия – Съединени щати и Канада
Основана: 1909 г.
Седалище: Отава, провинция Онтарио и Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 9972 на 25 юни 1948 г. от Хари С. Труман

16. Световна здравна организация (ООН)
Основана: 7 април 1948 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 10025 на 30 декември 1948 г. от Хари С. Труман

17. Тихоокеанска общност (бивша Комисия за южната част на Тихия океан)
Основана: 1947 г.
Седалище: Нумеа, Нова Каледония
Статус по ЗИМО: указ 10086 на 25 ноември 1949 г. от Хари С. Труман

18. Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – (бивша Организация за европейско икономическо сътрудничество)
Основана: 16 април 1948 г. (променена на ОИСР на 30 септември 1961 г.)
Седалище: Париж, Франция
Статус по ЗИМО: указ 10133 на 27 юни 1950 г. от Хари С. Труман

19. Междуамерикански съвет по отбрана
Основан: януари 1942 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 10228 на 26 март 1951 г. от Хари С. Труман

20. Международна организация по миграцията (бивш Временен междуправителствен комитет за движението на мигранти в Европа и Междуправителствен комитет за европейска миграция)
Основана: 6 декември 1951 г.
Седалище: Le Grand-Saconnex, Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 10335 на 28 март 1952 г. от Хари С. Труман

21. Международна финансова корпорация (в рамките на Световната банка)
Основана: 20 юли 1956 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 10680 на 2 октомври 1956 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

22. Световен пощенски съюз (създаден с Бернския договор, понастоящем под егидата на ООН)
Основан: 9 октомври 1874 г.
Седалище: Берн, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 10727 на 31 август 1957 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

23. Международна агенция за атомна енергия (ООН)
Основана: 29 юли 1957 г.
Седалище: Виена, Австрия
Статус по ЗИМО: указ 10727 на 31 август 1957 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

24. Международно хидрографско бюро
Основано: 21 юни 1921 г.
Седалище: Монте Карло, Монако
Статус по ЗИМО: указ 10769 на 29 май 1958 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

25. Международна морска организация (бивша Междуправителствена консултативна морска организация – ООН)
Основана: 17 март 1958 г.
Седалище: Лондон, Обединено кралство
Статус по ЗИМО: указ 10795 на 13 декември 1958 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

26. Световна метеорологична организация (ООН)
Основана: 23 март 1950 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 10676 на 1 септември 1959 г. от Дуайт Д. Айзенхауер

27. Междуамериканска банка за развитие
Основана: 8 април 1959 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия
Статус по ЗИМО: указ 10873 на 8 април 1960 г. от Дуайт Д. Айзенхауер и указ 11019 на 27 април 1962 г. от Джон Ф. Кенеди

28. Международна комисия за тихоокеанския палтус
Основана: 1923 г.
Седалище: Сиатъл, Вашингтон
Статус по ЗИМО: указ 11059 на 23 октомври 1962 г. от Джон Ф. Кенеди

29. Междуамериканска комисия за тропическата риба тон
Основана: 1949 г.
Седалище: Сан Диего, Калифорния
Статус по ЗИМО: указ 11059 на 23 октомври 1962 г. от Джон Ф. Кенеди

30. Комисия по риболова в Големите езера
Основана: 1955 г.
Седалище: Ан Арбър, Мичиган, САЩ
Статус по ЗИМО: указ 11059 на 23 октомври 1962 г. от Джон Ф. Кенеди

31. Международна организация за кафето (създадена под егидата на ООН)
Основана: 1963 г.
Седалище: Лондон, Великобритания
Статус по ЗИМО: указ 11225 на 22 май 1965 г. и указ 11449 от Линдън Б. Джонсън

32. Азиатска банка за развитие
Основана: 19 декември 1966 г.
Седалище: Мандалуйонг, Филипини
Статус по ЗИМО: указ 11269 на 14 февруари 1966 г. и указ 11334 на 7 март 1967 г. от Линдън Б. Джонсън

33. Междуамериканска инвестиционна корпорация
Основана: 1985 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия
Статут по ЗИМО: указ 11269 на 14 февруари 1966 г. от Линдън Б. Джонсън и указ 12567 на 2 октомври 1986 г. от Роналд Рейгън

34. Европейска банка за възстановяване и развитие
Основана: 1991 г.
Седалище: Лондон, Великобритания
Статус по ЗИМО: указ 11269 на 14 февруари 1966 г. от Линдън Б. Джонсън и указ 12766 на 18 юни 1991 г. от Джордж Буш

35. Европейска космическа агенция (бивша Европейска организация за космически изследвания)
Основана: 1964 г.
Седалище: Париж, Франция
Статус по ЗИМО: указ 11318 на 5 декември 1966 г. и указ 11351 на 22 май 1067 г. от Линдън Б. Джонсън, указ 11760 на 17 януари 1974 г. от Ричард Никсън и указ 12766 на 18 юни 1991 г. от Джордж Буш

36. Международен секретариат за доброволческа служба (бивш секретариат на Международния корпус на мира)
Основан: януари 1963 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 11363 на 20 юли 1967 г. от Линдън Б. Джонсън

37. Обединено международно бюро за защита на интелектуалната собственост (BIPRI)
Основано: 1893 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 11484 на 29 септември 1969 г. от Ричард Никсън

38. Световна митническа организация (бивш Съвет за митническо сътрудничество)
Основана: 26 януари 1952 г.
Седалище: Брюксел, Белгия
Статус по ЗИМО: указ 11596 на 5 юни 1971 г. от Ричард Никсън

39. Африкански съюз (бивша Организация на африканското единство)
Основан: 25 май 1963 г.
Седалище: Адис Абеба, Етиопия
Статус по ЗИМО: указ 11767 на 19 февруари 1974 г. от Ричард Никсън и указ 13377 на 13 април 2005 г. от Джордж Буш-младши

40. Световна организация за интелектуална собственост (ООН)
Основана: 14 юли 1967 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 11866 на 18 юни 1975 г. от Джералд Форд

41. Международна асоциация за развитие (към Световната банка)
Основана: 24 септември 1960 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия.
Статус по ЗИМО: указ 11966 на 19 януари 1977 г. от Джералд Форд

42. Международен център за уреждане на инвестиционни спорове (към Световната банка)
Основан: 4 октомври 1966 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия
Статус по ЗИМО: указ 11966 на 19 януари 1977 г. от Джералд Форд

43. Международен център за разработване на торове
Основан: октомври 1974 г.
Седалище: Масъл Шолс, Алабама, САЩ
Статус по ЗИМО: указ 11977 на 14 март 1977 г. от Джими Картър

44. Международна организация за мобилни спътници
Основана: 16 юли 1979 г.
Седалище: Лондон, Обединено кралство
Статут по ЗИМО: указ 12238 на 12 септември 1980 г. от Джими Картър

45. Многонационални сили и наблюдатели
Основана: 3 август 1981 г.
Седалище: Рим
Статус по ЗИМО: указ 12359 на 12 април 1982 г. от Роналд Рейгън

46. Международен институт за изследване на хранителната политика – ограничени права
Основана: 5 март 1975 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия
Статус по ЗИМО: указ 12359 на 22 април 1982 г. от Роналд Рейгън

47. Африканска банка за развитие
Основана: 10 септември 1964 г.
Седалище: Абиджан, Кот д“Ивоар
Статут по ЗИМО: указ 12403 на 8 февруари 1983 г. от Роналд Рейгън

48.Международна организация на криминалната полиция (Интерпол) – ограничени привилегии
Основана: 7 септември 1923 г.
Седалище: Лион, Франция
Статус по ЗИМО: указ 12425 на 16 юни 1983 г. на Роналд Рейгън, указ 12971 от 15 септември 1995 г. на Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън и указ 13524 от 16 декември 2009 г. на Барак Обама

49. Международна комисия по границите и водите – САЩ и Мексико
Основана: 1 март 1889 г.
Седалище: Ел Пасо, Тексас
Статус по ЗИМО: указ 12467 на 2 март 1984 г. от Роналд Рейгън

50. Световна организация по туризъм (ООН)
Основана: 1975 г.
Седалище: Мадрид, Испания
Статус по ЗИМО: указ 12508 на 22 март 1985 г. от Роналд Рейгън

51. Комисия за сьомгата в Тихия океан
Основана: 1937 г.
Седалище: Ванкувър, Канада
Статус по ЗИМО: указ 12567 на 2 октомври 1986 г. от Роналд Рейгън

52. Организация на ООН за индустриално развитие
Основана: 17 ноември 1966 г.
Седалище: Виена, Австрия
Статус по ЗИМО: указ 12628 на 8 март 1988 г. от Роналд Рейгън

53. Международен комитет на Червения кръст
Основана: 17 февруари 1863 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 12643 на 23 юни 1988 г. от Роналд Рейгън

54. Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите (към Световната банка)
Основана: 1988 г.
Седалище: Вашингтон, окръг Колумбия
Статус по ЗИМО: указ 12467 на 22 август 1988 г. от Роналд Рейгън

55. Организация на държавите от източната част на Карибския басейн
Основана: 1981 г.
Седалище: Кастрис, Сейнт Лусия
Статус по ЗИМО: указ 12669 на 20 февруари 1989 г. от Джордж Буш-старши

56. Международен фонд за развитие на селското стопанство (ООН)
Основан: декември 1977 г.
Седалище: Рим, Лацио, Италия
Статус по ЗИМО: указ 12732 на 31 октомври 1990 г. от Джордж Буш-старши

57. Международна организация по право на развитието
Основана: 1 януари 1983 г.
Седалище: Рим, Италия
Статус по ЗИМО: указ 12842 на 29 март 1993 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

58. Комисия за анадромния риболов в северната част на Тихия океан
Основана: 11 февруари 1992 г.
Седалище: Ванкувър, Британска Колумбия, Канада
Статус по ЗИМО: указ 12895 на 26 януари 1994 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

59. Организация за морски науки в северната част на Тихия океан
Основана: 24 март 1992 г.
Седалище: Сидни, Британска Колумбия, Канада
Статус по ЗИМО: указ 12894 на 26 януари 1994 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

60. Комисия за гранично сътрудничество в областта на околната среда
Основана: 1994 г.
Седалище: Сиудад Хуарес, Мексико
Статус по ЗИМО: указ 12904 на 16 март 1994 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

61. Комисия за сътрудничество в областта на околната среда
Основана: 1994 г.
Седалище: Монреал, Канада
Статус по ЗИМО: указ 12904 на 16 март 1994 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

62. Северноамериканска банка за развитие
Основана: 1994 г.
Седалище: Сан Антонио, Тексас
Статус по ЗИМО: указ 12904 на 16 март 1994 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

63. Двунационална фондация за индустриални изследвания и развитие Израел-Съединени щати
Основана: 1977 г.
Седалище: Израел
Статус по ЗИМО: указ 12956 от 13 март 1995 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

64. Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси – ограничени привилегии
Основана: 5 октомври 1948 г.
Седалище: Гланд, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 12986 на 18 януари 1996 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

65. Световна търговска организация
Основана: 1 януари 1995 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 13042 на 9 април 1997 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

66. Организация за забрана на химическите оръжия
Основана: 29 април 1997 г.
Седалище: Хага, Нидерландия
Статус по ЗИМО: указ 13049 на 11 юни 1997 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

67. Икономически и търговски служби на Хонконг
Основана: 1986 г.
Седалище: Пекин / Ню Йорк
Статус по ЗИМО: указ 13052 на 30 юни 1997 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

68. Междупарламентарен съюз
Основана: 1889 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 13097 на 7 август 1998 г. от Уилям Джеферсън „Бил“ Клинтън

69. GRECO (Съвет на Европа по отношение на Групата държави срещу корупцията)
Основана: 1999 г.
Седалище: Съвет на Европа, Страсбург, Франция
Статус по ЗИМО: указ 13240 на 18 декември 2001 г. от Джордж Буш-младши

70. Европейска централна банка
Основана на: 1 юни 1998 г.
Седалище: Франкфурт, Германия
Статус по ЗИМО: указ 13307 на 29 май 2003 г. от Джордж Буш-младши

71. Африкански фонд за развитие
Основан: 10 септември 1964 г.
Седалище: Тунис (град), Тунис
Статус по ЗИМО: указ 13377 на 13 април 2005 г. от Джордж Буш-младши

72. Глобален фонд (Бил и Мелинда Гейтс, Джефри Сакс, Кофи Анан, Амир Атаран)
Основан: 28 януари 2002 г.
Седалище: Женева, Швейцария
Статус по ЗИМО: указ 13395 на 13 януари 2006 г. от Джордж Буш-младши

73. ITER Международна организация за термоядрена енергия
Основана: 24 октомври 2007 г.
Седалище: Saint-Paul-les-Durance, Франция
Статус по ЗИМО: указ 13451 на 19 ноември 2007 г. от Джордж Буш-младши

74. Службата на върховния представител в Босна и Херцеговина и Международната гражданска служба в Косово
Основана: 1995 г.
Седалище: Сараево, Босна и Херцеговина
Статус по ЗИМО: указ 13568 на 8 март 2011 г. от Барак Обама

75. Международна агенция за възобновяема енергия (IRENA)
Основана: 26 януари 2009 г.
Седалище: Абу Даби, Обединени арабски емирства
Статус по ЗИМО: указ 13705 на 3 септември 2015 г. от Барак Обама

76. Световна организация за здравеопазване на животните (бивша Международна служба по епизоотиите)
Основана: 25 януари 1924 г.
Седалище: Париж, Франция
Статус по ЗИМО: указ 13759 на 12 януари 2017 г. от Барак Обама

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ИМУНИТЕТ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОРИ И/ИЛИ ЗАКОНИ ЗА ЛИПСА НА ОТГОВОРНОСТ

 

Алиансът за ваксини GAVI

GAVI, основана през 2000 г. от Фондацията „Бил и Мелинда Гейтс“, с УНИЦЕФ, Групата на Световната банка и СЗО като партньори, първоначално е домакинстван от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), което означава, че е получила имунитети и привилегии чрез това домакинство. Когато УНИЦЕФ престана да бъде домакин на GAVI, тя стана фондация и международна институция съгласно швейцарското законодателство и на 1 януари 2009 г. получи привилегии и имунитети в Швейцария, които се равняват на тези, с които се ползва ООН. Всъщност GAVI беше първата международна институция, която получи признание съгласно новия Закон за приемащата държава в Швейцария.

Да, това е същата GAVI, която е сключила договори с по-голямата част от света, за да помогне за разпространението на „ваксините“ за COVID, и същата GAVI, която е получила милиарди под формата на финансиране от правителството на САЩ през последните две десетилетия. Като допълнителен бонус САЩ решиха да създадат през 2019 г. Американската международна корпорация за финансиране на развитието, която да финансира частния сектор в областта на здравеопазването, енергетиката, телекомуникациите и критичната инфраструктура. Само през май тази година GAVI и Американската международна корпорация за финансиране на развитието си партнираха, за да създадат Механизма за бързо финансиране на COVAX, предоставяйки до 1 милиард долара за пускането на повече „ваксини“ за COVID.

Световната банка, чиито клонове се ползват със скандални имунитети и привилегии, по стечение на обстоятелствата е попечител на GAVI, управлява финансите ѝ и заема няколко места в управителния съвет.

Глобалният фонд е основан през 2000 г. от Бил и Мелинда Гейтс, Кофи Анан, Амир Атаран и Джефри Сакс и стартира през 2002 г. Те използваха подобна схема. Те са създадени като фондация и по швейцарското законодателство. В споразумение със СЗО за осигуряване на секретариат за Глобалния фонд тя разшири имунитетите и привилегиите на СЗО към Глобалния фонд. По същото време, когато GAVI получи привилегии и имунитети в Швейцария, Глобалният фонд прекрати споразумението си със СЗО в същия ден. Въпреки това, както се вижда от горния списък, Глобалният фонд вече е получавал имунитети и привилегии от САЩ и ги е получил и от Швейцария. Не след дълго те убеждават и други юрисдикции да им предоставят подобни имунитети.

Те не са единствените, които са се възползвали от разширения имунитет. Много повече за това ще научите в част 2.

Биг Фарма

Както беше съобщено в доклада на Corey“s Digs „Шарката, главните организатори и милионите“, през 1986 г., когато беше създадена Програмата за обезщетение за вреди от ваксини, големите фармацевтични компании (Биг Фарма) получиха пълен имунитет срещу съдебни дела за увреждания и смъртни случаи, причинени от ваксини.

Само да уточним, че всички големи фармацевтични компании, GAVI, СЗО, петте клона на Световната банка и Глобалният фонд притежават имунитет. Вярва ли някой, че те са загрижени за над 1,6 милиона случая на увреждания и смъртни случаи от ваксините, докладвани на VAERS от 1986 г. насам, когато никой от тях няма да бъде подведен под отговорност, а с доларите на данъкоплатците ще се плати на всеки, на който се присъди минимално обезщетение? Не забравяйте, че повечето от тях имат тези имунитети в международен мащаб. И хората се чудят защо се разхождат безстрашно, докато разширяват целите си за „контрол на населението“.

ЦЕРН – Европейската организация за ядрени изследвания

Създадени през 1954 г., със седалище в кантон Женева, Швейцария, учените от ЦЕРН искат да разберат „от какво е изградена Вселената и как функционира“. Докато пускат в действие 17-километровия си адронен колайдер, за да изучават частиците и да изследват тъмната материя, и празнуват с невероятно странни сатанински ритуални церемонии, те също се радват на имунитет и привилегии.

„В протокола се признава… способността на организацията да сключва договори, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да участва в съдебни производства… Освен всичко друго, новото признаване означава, че нашият пенсионен фонд, който е неразделна част от ЦЕРН и няма собствен правен статут, вече може да извършва инвестиционни операции на пазари, които досега бяха трудно достъпни.“ – Ева-Мария Гронигер-Вос, юридически съветник на ЦЕРН

От март 2004 г. ЦЕРН се ползва с допълнителни имунитети, като работи извън държавите-домакини Швейцария и Франция, спрямо другите държави членки на организацията.

ЦЕРН работи с 23 държави членки, с допълнителни държави със статут на наблюдатели, както и с голям брой държави, които не са членки, но имат споразумения за международно сътрудничество с ЦЕРН. Статутът на наблюдател и нечлен на Руската федерация е премахнат на 8 март 2022 г.

Протоколът също така им предоставя имунитет срещу юрисдикцията на националните съдилища. Разбира се, персоналът, който има претенции към организацията, трябва да ги подаде до Международната организация на труда, която също има статут на международен имунитет. Имунитетът от юрисдикция се разпростира и върху персонала, като освобождава него и членовете на семейството му от подоходен данък и имиграционни ограничения. В ЦЕРН работят над 9 000 учени.

БАНКАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (БМР): ИМУНИТЕТ И ОТВЪД НЕГО

 

Банката за международни разплащания е създадена в Базел, Швейцария, през 1930 г. Тя е международна финансова институция, притежавана от централни банки, и служи като банка за централните банки, освен че действа като агент или довереник при международни финансови транзакции. БМР се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от членове на централни банки и парични власти, включително на Съвета на управителите на Федералната резервна система. Всъщност Джеръм Хайдън Пауъл е член на борда. БМР разполага със суверенен имунитет и според уебсайта й някои от тези имунитети се разпростират не само върху членовете на БМР в рамките на конкретни дейности, но и върху „системно важни институции“, каквито вероятно са застрахователите, и платежните системи. Понастоящем в Международната асоциация на застрахователите на депозити (IADI) членуват 63 банки и парични органи, както и техни дъщерни дружества. Те разполагат и с центрове за иновации за дигитални валути на централните банки.

В споразумението между Швейцарския федерален съвет и Банката за международни разплащания някои от имунитетите са разпределени, както следва:

Членове 12-15, 18: Имунитет на членовете на съвета на директорите, служителите, банковия персонал, представителите на банки (не)-членки и „експертите“, включително неприкосновеност на цялата документация.

Член 24: Имунитет на банковите помещения.

По същество това означава, че няма абсолютно никаква прозрачност, проследимост или отчетност за това къде се прехвърлят средствата.

Фактът, че някои от тези имунитети се отнасят до членовете и изглежда се разпростират върху „системно важните институции“ на БМР, не е изненада. Отделно от това, както се вижда от списъка по-горе относно международните организации с имунитет, знаем, че следните 13 финансови институции имат имунитет съгласно Закона за имунитетите на международните организации:

Африканска банка за развитие;
Африкански фонд за развитие;
Азиатска банка за развитие;
Европейска банка за възстановяване и развитие;
Европейска централна банка (също включена в списъка на БМР под 63 банки членки);
Междуамериканска банка за развитие;
Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка);
Международен център за уреждане на инвестиционни спорове (част от Групата на Световната банка);
Международна асоциация за развитие (част от Групата на Световната банка);
Международна финансова корпорация (част от Групата на Световната банка);
Международен валутен фонд (ООН);
Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите (част от Групата на Световната банка);
Северноамериканска банка за развитие.

През 2005 г. Конгресът внесе законопроект HR 3269 за изменение на Закона за имунитетите на международните организации, за да включи Банката за международни разплащания в обхвата на закона. Докато в Камарата на представителите той беше приет, в Сената така и не беше приет.

Катрин Остин Фитс от Solari Report, Патрик Ууд и Джон Тит са се занимавали с имунитетите на Банката за международни разплащания и централните банки, както и с техните констатации досега, така че вместо да повтарям тяхната солидна работа по този въпрос, всички те са изброени по-долу. Въпреки това има няколко допълнителни точки, които трябва да се направят по отношение на някои ключови елементи на времето.

Няколко ключови точки от хронологията за справка:

23 декември 1913 г. – Федералният резерв е създаден;

20 януари 1930 г. – Основана е Банката за международни разплащания;

1936 г. – Хагската конвенция разширява имунитета на БМР;

Юли 1944 г. – Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) е основана;

27 декември 1945 г. – Единадесет европейски държави подписват Устава на Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

 

Превод на снимката:
„Можем да бъдем благодарни, че историята, която пишем сега, не е поредната глава от почти безкрайната хроника на войните и размириците. Нашата мисия е мисия на мира – не само на думи за идеалите на мира, но и на действия, на конкретни действия, насочени към създаване на икономическите основи на мира върху скалата на истинското международно сътрудничество.“, казва Министърът на финансите Фред М. Винсън, който подписва устава от името на САЩ, по време на подписването във Вашингтон на 27 декември 1945 г.
Източник: https://www.worldbank.org/en/archive/history/exhibits/75th-Anniversary-IBRD-Articles-of-Agreement-Ratification

29 декември 1945 г. – САЩ подписват Закона за имунитета на международните организации;

19 февруари 1946 г. – Президентът Хари С. Труман започва да предоставя имунитет на международни организации, сред които са петте клона на Групата на Световната банка, както и други банки, изброени по-горе;

Септември 1994 г. – Първото заседание на Управителния съвет на БМР (https://www.bis.org/about/history_4global.htm), след като Федералният резерв най-накрая закупи акции в системата на БМР, постави началото на системата на централните банки в световен мащаб, начело с БМР.

 

Превод на снимката:
Заседание на Съвета на директорите на БМР от 13 септември 1994 г.: първото заседание на Съвета на директорите, на което са представени Съвета на Федералния резерв, Нюйоркската банка на Федералния резерв, Банката на Япония и Банката на Канада – и първата важна стъпка към истински глобална БМР.

1 октомври 1997 г. – От Министерството на отбраната и от Министерството на жилищното строителство и градското развитие на федералното правителство на САЩ започнаха да изчезват пари в големи размери, които към фискалната 2015 г. възлизат на 21 трилиона долара

10 септември 2000 г. – БМР изпраща съобщение до регистрираните си акционери, в което ги информира за решението на БМР за новото ограничение на правото на притежаване на акции на БМР изключително от централните банки, което включва подробности за задължителното обратно изкупуване на всички акции, както и за измененията на устава на БМР, които трябваше да бъдат приети от извънредното общо събрание, проведено на 8 януари 2001 г. Бележка на сайта на БМР.

Май 2002 г. – БМР създаде дъщерно дружество, наречено Международна асоциация на застрахователите на депозити (IADI), в която Федералната корпорация за застраховане на депозити (FDIC) членува заедно с 91 други застрахователи на депозити. Министерството на финансите на САЩ, Международният валутен фонд и Световната банка са само някои от партньорите на Международната асоциация на застрахователите на депозити.

22 август 2019 г. – Бялата книга на BlackRock „Going Direct“ разкрива, че централната банка прехвърля средства директно в ръцете на публичния и частния сектор (т. е. на инвеститорите в акции) в рамките на схема за изпиране на пари. Планът инжектира повече от 5 трилиона долара във финансовата система на САЩ. През следващия месец Федералният резерв на САЩ започна спасителна програма за репо* заеми, като се обърна директно към търговските къщи на Уолстрийт, а през март 2020 г. нае BlackRock да помогне за изпълнението на плана „Going Direct“.

[бел. прев. – Споразумението за обратно изкупуване, известно още като репо или споразумение за продажба и обратно изкупуване, е форма на краткосрочно заемане, главно на държавни ценни книжа. Дилърът продава базовите ценни книжа на инвеститорите и по споразумение между двете страни ги изкупува обратно скоро след това, обикновено на следващия ден, на малко по-висока цена.]

За по-пълно разбиране на историята на БМР, централните банки, имунитетите и значението на всичко това е разумно да гледате и прочетете следните материали:

Всички мъже на пленарната зала“ от Джон Тит

Желязната банка: Суверенния имунитет на БМР ли е тайната рецепта зад глобалния преврат?“ (част 1) с Катрин Остин Фитс и Патрик Ууд

Желязната банка: Суверенния имунитет на БМР ли е тайната рецепта зад глобалния преврат?“ (част 2) с Катрин Остин Фитс и Патрик Ууд

Дължи ли БМР на САЩ 21 трилиона долара (или на вас 65 000 долара)?“ от Катрин Остин Фитс

Имунитетът на Федералния резерв за банкерите“ с Джон Тит и Робърт Ф. Кенеди-младши

Кулата в Базел“ от Адам Лебор

Липсващи пари – раздел на Solari Report, съдържащ документи, статии и видеоклипове

Членовете на БМР – 63 централни банки, парични власти и Федералната резервна система

Това не включва застрахователите и дружествата за платежни системи:

Банка на Алжир;
Централна банка на Аржентина;
Резервна банка на Австралия;
Централна банка на Република Австрия;
Национална банка на Белгия;
Централна банка на Босна и Херцеговина;
Централна банка на Бразилия;
Българска народна банка;
Банка на Канада;
Централна банка на Чили;
Народна банка на Китай;
Централна банка на Колумбия;
Хърватска национална банка;
Чешка национална банка;
Датска национална банка;
Банка на Естония;
Европейска централна банка;
Банка на Финландия;
Банка на Франция;
Deutsche Bundesbank (Германия);
Банка на Гърция;
Паричен орган на Хонконг;
Magyar Nemzeti Bank (Унгария);
Централна банка на Исландия;
Резервна банка на Индия;
Банка Индонезия;
Централна банка на Ирландия;
Банка на Израел;
Банка на Италия;
Банка на Япония;
Банка на Корея;
Централна банка на Кувейт;
Банка на Латвия;
Банка на Литва;
Централна банка на Люксембург;
Централна банка на Малайзия;
Банка на Мексико;
Bank Al-Maghrib (Централна банка на Мароко);
Нидерландска банка;
Резервна банка на Нова Зеландия;
Централна банка на Норвегия;
Национална банка на Република Северна Македония;
Централна резервна банка на Перу;
Bangko Sentral ng Pilipinas (Филипини);
Narodowy Bank Polski (Полша);
Banco de Portugal (Португалия);
Национална банка на Румъния;
Централна банка на Руската федерация;
Саудитска централна банка;
Национална банка на Сърбия;
Паричен орган на Сингапур;
Национална банка на Словакия;
Банка на Словения;
Южноафриканска резервна банка;
Банка на Испания;
Sveriges Riksbank (Швеция);
Швейцарска национална банка;
Банка на Тайланд;
Централна банка на Република Турция;
Централна банка на Обединените арабски емирства;
Банка на Англия;
Съвет на управителите на Федералната резервна система (САЩ);
Държавна банка на Виетнам.

ВРЕМЕ Е ДА ЗАТВОРИМ ПЕРАЛНЯТА

 

Сега, след като моментът „аха-аха“ е настъпил, помислете колко хиляди неправителствени организации и корпорации са работили с и чрез това огромно поле на имунитет, тази непроследима и безотчетна земя, която не познава граници. В това царство няма бюрокрация – само мрачни фантазии, които те искат да изпълнят, докато отстраняват хранещите се, за да обслужват бъдещия си свят на мечтите. Представете си само, че вървите през живота, знаейки, че сте недосегаеми, и помислете за еуфорията, в която изпадат тези жадни за власт същности. Съблазнени от мрака и лишени от съвест, те продължават да изпълняват плановете си, докато всички седят и се молят за чудо.

Това са групи от мъже и жени, които са разработили план за поемане на глобален контрол върху парите в света и за използването им като оръжие срещу всички. Заговорът е започнал преди сто години и вече е крайно време да осуетим плана им.

Обществото „Джон Бърч“ наскоро публикува няколко блестящи идеи за един от начините за борба с тази тирания. Те обясняват, че щатските правителства са длъжни да направят всички противоконституционни федерални действия неприложими или недействителни, и посочват два начина за постигане на това, когато става въпрос за федерални разходи.

1) Приемане на закон за ескроу

Те предлагат щатските законодателни органи да приемат „Закон за щатския суверенитет и федералните данъчни фондове“, известен като „ескроу“ закон. Федералните данъци ще трябва да постъпват в специален фонд, контролиран от щатското правителство. След като изчислят действителните конституционни федерални разходи, щатът ще изпраща само този процент от средствата на Службата за вътрешни приходи (IRS). Останалите средства ще бъдат насочени към щатски разходи, които зависят от федерално финансиране, или ще бъдат върнати на данъкоплатците.

Те изтъкват, че това ще спести на данъкоплатците значителна сума трудно спечелени пари, тъй като според тях 80% от федералните разходи са противоконституционни. Това би защитило щата и гражданите, като същевременно би поставило под контрол федералното правителство. Те също така посочват, че този законопроект е бил внесен в пет щата през предходните години, но все още не е приет със закон, което е от решаващо значение в момента, за да се спечели предимство.

2) Отменяне на Федералния резерв

Тук те твърдят, че Федералният резерв е противоконституционен и е създал монопол върху валутата. Те показват как 42 щата са приели законодателство за премахване или ограничаване на данъците върху продажбите на благородни метали, което е голяма стъпка към третирането им като законно платежно средство. Оклахома, Юта и Уайоминг са водещи, като потвърждават валидността на златото и среброто като законно платежно средство, за да се конкурират с банкнотите на Федералния резерв. В Тексас бе открит щатски депозитар за благородни метали, а Тенеси прие закон, който проучва възможността за създаване на собствен депозитар.

Това са чудесни стъпки в правилната посока, но, както посочва Обществото „Джон Бърч“, щатските правителства трябва да прилагат клаузата за златото и среброто в Конституцията (член I, раздел 10), която гласи, че „никой щат не може… да направи нищо друго освен златни и сребърни монети платежно средство за плащане на дългове“.

Основното е, че щатите трябва да спрат да приемат федерална финансова помощ, която ги обвързва с правилата и условията, които правителството прилага към тези средства, и да започнат да ги държат отговорни, да прекъсват връзките и да изпълняват задълженията си към хората в своя щат, защото в противен случай тези крадци ще продължат да процъфтяват, докато не обезкървят всички.

От друга страна, хората е по-добре да започнат да обръщат внимание на това къде и за какво харчат парите си, къде банкират и инвестират, защо използването на пари в брой е толкова важно. Трилиони долари са преминали от хората през данъчните служби и големите правителства и са попаднали директно в техните ръце. Този цикъл трябва да бъде прекратен. Sound Money Defense League е добър източник на информация за щатските закони, свързани с благородните метали, както и за актуални новини и прозрения относно финансовите стъпки, които се предприемат.

Това е призив за действие и хората трябва да работят заедно, за да разработят стратегия, да предприемат стъпки и да се противопоставят на тази схема за поробване, на която всички са станали жертва. Време е тази пералня да затвори врати завинаги.

ЗА АВТОРА:

Кори Лин е разследващ журналист, съводещ на седмичния подкаст Dig It! и съводещ на поредицата The Solution Series. Може да бъде последвана на coreysdigs.com, в Gab, Truth, Rumble и Telegram.

Източник: Corey Lynn
Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

 

Истината за папата и Ватикана: Католическата църква притежава повече богатство, от която и да е банка, корпорация, тръст или правителство

 

COVID-19, – план отпреди 30 години! (ДОКУМЕНТИ)

 

СОVID-19 – прогнозно програмиране на олимпийските игри (ГАЛЕРИЯ + ВИДЕА)

 

Ритуал с човешко жертвоприношение бе заснет тайно в ЦЕРН пред статуята на бог Шива (ВИДЕО) ОБНОВЕНА: Откриването на тунела в Готард, Церн!

 

Последно от ЛЮБОПИТНО