История Славнобългарска

  Паисиевата История Славнобългарска Да, правилно прочетохте: не „славяно-българска“, а СЛАВНОБЪЛГАРСКА! И това се знае отдавна. Историята на Паисий бе изучавана като „славянобългарска“ в услуга на Руската панславистка доктрина и интересите на Русия (СССР) на Балканския полуостров… Разкажете това на децата си: нека знаят истинското име на тази История, нека поправят учителите си (които продължават да я карат по старому), и нека запомнят това, и го предадат на своите деца. Ние сме БЪЛГАРИ! Трудът на св. Паисий Хилендарски е “История славЪнобългарска“, или “славнобългарска“. Защо френските крале падали на колене пред българско евангелие ?