Как бяха създадени глаголицата и кирилицата

БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ – „АПОСТОЛИТЕ НА СЛАВЯНИТЕ“

Братята Кирил и Методий са византийци, родени в Солун през 9 век, които развиват мисионерска дейност, разпространявайки християнството сред други народи. Не е случайно, че ги наричат „апостолите на славяните“. Техните мисии повлияват върху културното издигане на славянските народи.

Двамата братя са създатели на първата азбука – глаголицата, която е по същество писменост на старобългарски език.

Кирил и Методий са канонизирани за светци за превода на Библията на старобългарски език и разпространението на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи. Те са титулувани за равноапостоли и Славянски апостоли.

На 30 декември 1980 г. папа Йоан Павел Втори ги обявява за съпокровители на Европа.

Православната църква ги почита като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

Братята били деца на византийския военачалник Леон, наречен в българската история Лъв. Майка им се казвала Мария. Родителите им били византийски аристократи.

Кирил и Методий били полиглоти, знаели включително и славянски език. Има данни, че майка им Мария била славянка.

Методий се родил през 815 г., Константин-Кирил – през 1827 г.

Баща им Лъв починал рано и братята минали под попечителството на своя чичо – логотета Теоктист, влиятелна личност в империята, главен министър и регент на Михаил Трети. Теоктист заедно с другия регент – Варда, разработил програма за създаването на университета Магнаурска школа.

През 1843 г. Кирил заминал по негова покана за Константинопол да учи в Магнаурската школа. Методий, със съдействието на чичо си, бил назначен за управител на административна област, недалеч от Солун.

Кирил бил изпратен от властите във Византия със специална мисия при сарацините, в Багдадския халифат. Тя трябвало да защити християнството от нападки на мохамедани.

През 860 г. Кирил е изпратен на втората мисия, в която участвал и Методий. Тази мисия обхваща не само земите на хазарите, но и други области в Южна Русия. Кирил и Методий създали център за работата си в тези земи в град Херсон, разположен на северния бряг на Черно море, недалеч от град Одеса.

Работата на братята в Херсон е свързана с издирването на мощите на свети Климент, погребан там. Тези мощи по-късно изиграли роля в авторитета на Кирил в Западния свят. Климент е един от най-ранните християнски дейци, първосвещеник още в езическия Рим.

През 863-867 г. Кирил и Методий били изпратени във Великоморавия при княз Ростислав, който решил да освободи земите си от немско-латинската църковна и просветна пропаганда. Ростислав искал да славянизира църквата, като създаде славянско духовенство и богослужение на основата на една славянска писменост. Византийските власти удовлетворили молбата му и изпратили двамата братя при него. Там те създали писменост и богослужение на славянски език. В тази дейност двамата братя изпитали много трудности; те заминали за Рим, където Кирил починал. Погребали го в базиликата Св. Климент.

През 873 г. Методий бил ръкоположен от папа Йоан Осми за епископ на Велика Моравия. Той починал през 885 г.

През 886 г. учениците на Кирил и Методий – Горазд, Климент, Сава, Наум и Ангеларий, били изгонени от Великоморавия. Княз Борис приел Климент, Наум и Ангеларий в България. Климент бил изпратен от Борис в областта Кутмичевица да развива книжовна дейност там. Под ръководството на цар Борис в българската държава се оформят два големи книжовни центъра – единият в Плиска, другият е в Македония. Започнали да се строят църкви, манастири, превежда се книжнина на славянски език в двете книжовни средища.

През 9 век е създадена кирилицата на основата на гръцката унциална – заглавна, писменост. Това се свързва с името на Климент Охридски. Преминаването от глаголицата на кирилица е труден процес. Княз Кирил подкрепял Климент в книжовната му дейност в създаването на кирилицата. Новата азбука била по-лесна за писане и включвала всичките особености на българския език при писменото изразяване.

 

Глаголицата

 

Глаголицата е първата българска азбука, създадена от Константин-Кирил Философ в периода от 855 до 862 г. за превод на църковна литература от гръцки на български език. Името й произлиза от думата „глаголъ“, която означава „дума“; „глаголати“ се превежда като „говоря“; поетично глаголицата се нарича „знаците, които говорят“. Думата глаголица присъства в чешки, словашки, полски, хърватски и сръбски.

На глаголица са били написани първите български оригинални произведения.

През 865 г. Константин-Кирил Философ и брат му Методий били изпратени от византийския император Михаил Трети да покръстят западните славяни и да организират богослужение във Великоморавия. Там те създали глаголицата, която там използвали за държавни и религиозни документи и книги. Глаголицата получила широко разпространение в тези земи. На глаголица и кирилица, създадена от Климент Охридски в края на 9 век, пишели старобългарските книжовници през 9, 10 и 11 век.

Някои от учениците на братята посетили Хърватско и Далмация, където възникнал ъглестият вариант на глаголицата и останал дълго време в употреба. Други отишли в Бохемия, където използването й било частично възстановено през 10 и 11 век.

Няколко века глаголицата и кирилицата се употребявали заедно, като постепенно кирилицата изместила глаголицата през Средновековието.

Глаголицата употребявали в Русия, но по-рядко. В Хърватско глаголицата, в нейния ъглест или илирийски вариант се запазва по късно – до средата на 17 век.

Глаголическата писменост разцъфтяла в книжовните средища край Плиска, Преслав и Охрид. Открити са глаголически надписи в Преслав и глаголически ръкописи в Охрид.

Глаголицата е оригинална азбука. Тя съдържа 44 букви в зависимост от варианта. 24 от оригиналните 38 букви са изведени от графеми на средновековния гръцки минускул. Предполага се, че буквите Ша, Ща и Ци са извлечени от северносемитското писмо – фонемите, които тези букви представят, не съществуват в гръцкия, но са разпространени във всичките славянски езици. Произходът на останалите букви е неизвестен. За някои от тях се предполага, че произлизат от древноеврейски и самарянски ръкописи, с които Кирил се запознал по времето на пътуването си при хазарите.

Според руските филолози М. И. Привалов и Г. М. Прохоров глаголицата е мисионерска азбука, подобна по структура и функция с църковното грузинско писмо хуцури и други източни азбуки. Повечето букви в глаголицата действително приличат на хуцури по облик, а броят им в двете азбуки е почти напълно еднакъв – 38-40.

Глаголицата е съставена само от един вид букви – няма главни и малки букви. Според графическото си представяне азбуката се развива две форми – българска и хърватска. Тя има два варианта – объл и ъглест.
Кирилицата възникнала в Преслав през 9 век. Тя съдържа 24 букви от гръцкото писмо и 14 знака, които са близки до глаголическите, които отговарят на чисто българските звукове – Б, Ж, З, Ш, Щ, Ч, Ц, Ъ, Ь, İ, ť, ™, Ю, Ы. По принцип кирилицата няма установено авторство; повечето учени отхвърлят хипотезата, че Климент Охридски е неин автор. През 2007 г. кирилицата е призната за третата европейска азбука след латиницата и гръцката азбука. Кирилицата е наречена на Кирил.

Денят на българската просвета и култура се чества с въвеждането на Грегорианския календар през 1916 г. на 24 май. 18 г. За официален празник в Република България той е обявен с решението на Деветото Народно събрание на 30 март 1990 г.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първи стих „Върви народе възродени“. Химнът е озаглавен „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“ и включва 14 куплета, от които днес се изпълняват първите шест. Панайот Пипков създава на 11 май 1900 г. музиката към химна.

ПО ТЕМАТА

Българица, а не Кирилица (ЗАБЛУДАТА КИРИЛИЦА – БГ ВИДЕО)

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница