Как бяха създадени глаголицата и кирилицата

Как бяха създадени глаголицата и кирилицата

БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ – „АПОСТОЛИТЕ НА СЛАВЯНИТЕ“

Братята Кирил и Методий са византийци, родени в Солун през 9 век, които развиват мисионерска дейност, разпространявайки християнството сред други народи. Не е случайно, че ги наричат „апостолите на славяните“. Техните мисии повлияват върху културното издигане на славянските народи.

Двамата братя са създатели на първата азбука – глаголицата, която е по същество писменост на старобългарски език.

Кирил и Методий са канонизирани за светци за превода на Библията на старобългарски език и разпространението на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи. Те са титулувани за равноапостоли и Славянски апостоли.

На 30 декември 1980 г. папа Йоан Павел Втори ги обявява за съпокровители на Европа.

Православната църква ги почита като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

Братята били деца на византийския военачалник Леон, наречен в българската история Лъв. Майка им се казвала Мария. Родителите им били византийски аристократи.

Кирил и Методий били полиглоти, знаели включително и славянски език. Има данни, че майка им Мария била славянка.

Методий се родил през 815 г., Константин-Кирил – през 1827 г.

Баща им Лъв починал рано и братята минали под попечителството на своя чичо – логотета Теоктист, влиятелна личност в империята, главен министър и регент на Михаил Трети. Теоктист заедно с другия регент – Варда, разработил програма за създаването на университета Магнаурска школа.

През 1843 г. Кирил заминал по негова покана за Константинопол да учи в Магнаурската школа. Методий, със съдействието на чичо си, бил назначен за управител на административна област, недалеч от Солун.

Кирил бил изпратен от властите във Византия със специална мисия при сарацините, в Багдадския халифат. Тя трябвало да защити християнството от нападки на мохамедани.

През 860 г. Кирил е изпратен на втората мисия, в която участвал и Методий. Тази мисия обхваща не само земите на хазарите, но и други области в Южна Русия. Кирил и Методий създали център за работата си в тези земи в град Херсон, разположен на северния бряг на Черно море, недалеч от град Одеса.

Работата на братята в Херсон е свързана с издирването на мощите на свети Климент, погребан там. Тези мощи по-късно изиграли роля в авторитета на Кирил в Западния свят. Климент е един от най-ранните християнски дейци, първосвещеник още в езическия Рим.

През 863-867 г. Кирил и Методий били изпратени във Великоморавия при княз Ростислав, който решил да освободи земите си от немско-латинската църковна и просветна пропаганда. Ростислав искал да славянизира църквата, като създаде славянско духовенство и богослужение на основата на една славянска писменост. Византийските власти удовлетворили молбата му и изпратили двамата братя при него. Там те създали писменост и богослужение на славянски език. В тази дейност двамата братя изпитали много трудности; те заминали за Рим, където Кирил починал. Погребали го в базиликата Св. Климент.

През 873 г. Методий бил ръкоположен от папа Йоан Осми за епископ на Велика Моравия. Той починал през 885 г.

През 886 г. учениците на Кирил и Методий – Горазд, Климент, Сава, Наум и Ангеларий, били изгонени от Великоморавия. Княз Борис приел Климент, Наум и Ангеларий в България. Климент бил изпратен от Борис в областта Кутмичевица да развива книжовна дейност там. Под ръководството на цар Борис в българската държава се оформят два големи книжовни центъра – единият в Плиска, другият е в Македония. Започнали да се строят църкви, манастири, превежда се книжнина на славянски език в двете книжовни средища.

През 9 век е създадена кирилицата на основата на гръцката унциална – заглавна, писменост. Това се свързва с името на Климент Охридски. Преминаването от глаголицата на кирилица е труден процес. Княз Кирил подкрепял Климент в книжовната му дейност в създаването на кирилицата. Новата азбука била по-лесна за писане и включвала всичките особености на българския език при писменото изразяване.

 

Глаголицата

 

Глаголицата е първата българска азбука, създадена от Константин-Кирил Философ в периода от 855 до 862 г. за превод на църковна литература от гръцки на български език. Името й произлиза от думата „глаголъ“, която означава „дума“; „глаголати“ се превежда като „говоря“; поетично глаголицата се нарича „знаците, които говорят“. Думата глаголица присъства в чешки, словашки, полски, хърватски и сръбски.

На глаголица са били написани първите български оригинални произведения.

През 865 г. Константин-Кирил Философ и брат му Методий били изпратени от византийския император Михаил Трети да покръстят западните славяни и да организират богослужение във Великоморавия. Там те създали глаголицата, която там използвали за държавни и религиозни документи и книги. Глаголицата получила широко разпространение в тези земи. На глаголица и кирилица, създадена от Климент Охридски в края на 9 век, пишели старобългарските книжовници през 9, 10 и 11 век.

Някои от учениците на братята посетили Хърватско и Далмация, където възникнал ъглестият вариант на глаголицата и останал дълго време в употреба. Други отишли в Бохемия, където използването й било частично възстановено през 10 и 11 век.

Няколко века глаголицата и кирилицата се употребявали заедно, като постепенно кирилицата изместила глаголицата през Средновековието.

Глаголицата употребявали в Русия, но по-рядко. В Хърватско глаголицата, в нейния ъглест или илирийски вариант се запазва по късно – до средата на 17 век.

Глаголическата писменост разцъфтяла в книжовните средища край Плиска, Преслав и Охрид. Открити са глаголически надписи в Преслав и глаголически ръкописи в Охрид.

Глаголицата е оригинална азбука. Тя съдържа 44 букви в зависимост от варианта. 24 от оригиналните 38 букви са изведени от графеми на средновековния гръцки минускул. Предполага се, че буквите Ша, Ща и Ци са извлечени от северносемитското писмо – фонемите, които тези букви представят, не съществуват в гръцкия, но са разпространени във всичките славянски езици. Произходът на останалите букви е неизвестен. За някои от тях се предполага, че произлизат от древноеврейски и самарянски ръкописи, с които Кирил се запознал по времето на пътуването си при хазарите.

Според руските филолози М. И. Привалов и Г. М. Прохоров глаголицата е мисионерска азбука, подобна по структура и функция с църковното грузинско писмо хуцури и други източни азбуки. Повечето букви в глаголицата действително приличат на хуцури по облик, а броят им в двете азбуки е почти напълно еднакъв – 38-40.

Глаголицата е съставена само от един вид букви – няма главни и малки букви. Според графическото си представяне азбуката се развива две форми – българска и хърватска. Тя има два варианта – объл и ъглест.
Кирилицата възникнала в Преслав през 9 век. Тя съдържа 24 букви от гръцкото писмо и 14 знака, които са близки до глаголическите, които отговарят на чисто българските звукове – Б, Ж, З, Ш, Щ, Ч, Ц, Ъ, Ь, İ, ť, ™, Ю, Ы. По принцип кирилицата няма установено авторство; повечето учени отхвърлят хипотезата, че Климент Охридски е неин автор. През 2007 г. кирилицата е призната за третата европейска азбука след латиницата и гръцката азбука. Кирилицата е наречена на Кирил.

 

Денят на българската просвета и култура се чества с въвеждането на Грегорианския календар през 1916 г. на 24 май. 18 г. За официален празник в Република България той е обявен с решението на Деветото Народно събрание на 30 март 1990 г.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първи стих „Върви народе възродени“. Химнът е озаглавен „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“ и включва 14 куплета, от които днес се изпълняват първите шест. Панайот Пипков създава на 11 май 1900 г. музиката към химна.

Издателство PACПEP

Предишна Статия

България се разпродава: Израелски фирми изкупуват минералните ни извори

Следваща Статия

Защо живеем по-малко от 160 години ? Има само една причина. Как да обновим и презаредим нашите биопрограми

Последно от ЛЮБОПИТНО

Да си дойдем на думата! Вижте непубликуван официално запис на премиера на Канада Джъстин Трюдо за „Голямото зануляване“ на конференция на ООН от 29.09.2020 (ВИДЕО – БГ СУБ)

ВИДЕО     Изтекъл френски правителствен документ потвърждава Голямото зануляване, планирано от Новия световен ред: Un

Ето как ще ви чипират

Science Translational Medicine , 18 Dec 2019 публикува научна разработка със следното заглавие: „Биосъвместими близки инфрачервени

Don`t copy text!