“Канди“ – Руският свръхчовек

Реших да разкажа за изследванията си по създаването на свръхчовека с помощта на „СК”- „Състоянието Кандиба”, които проведох през 1984 г. в Киев. Направих откритие, което и досега учудва всички специалисти – за първи път в света беше създаден изкуствен човек, който се състоеше от няколко човешки тела, но с една психика и една психофизиология. Отначало създадох изкуствен човек с две тела, после с три, а след това с пет… От най-древни времена в руската религия е съществувала психотехника за подготовка на деца-разузнавачи. Жрецът вземал за възпитание дете-сирак и чрез системни трансови тренировки постигал сливане на неговата и своята психика. … Продължете с четенето на “Канди“ – Руският свръхчовек