Кой народ се смята за най-славянски – поляци, белоруси или руснаци?

Най-голям процент славянски гени имат поляците, а най-малък – македонци, българи и босненци

Славянските страни, стиснати между Изтока и Запада, са и остават бойно поле и зона на експанзия. Заради това неизгодно положение славяните често се смесвали с други народи. Но някои от тях са засегнати повече, други го избегнали.
Кои славянски народи днес се смятат за най-самобитни и чистокръвни.

По хаплогрупи

По генетичен признак славянските народи са много нееднородни. В генетиката на славяните се вижда смесване с други народи. Те винаги са били готови да влязат в контакт с чуждородни, никога не са се затваряли в себе си и така са се предпазили от израждане, което се наблюдава при някои народи, които живеят в изолация.
Хаплогрупите са генетичен маркер, който показва родство между различни човешки популации и позволява да се отделят групи, чийто прародител е живял най-неотдавна. Хаплогрупата R1a1 в Европа е най-характерна за славянските народи; сред славянските народи нейното съдържание в генома се колебае от 60% до 30%, което позволява на учените да направят изводи за най-голямата чистота на онези популации, в които тя доминира.
Най-голяма концентрация на тази хаплогрупа има в генетиката на брахманите в Северна Индия, у киргизите и монголо-тюркски народ на хотоните. Но те не са близки роднини на славяните. Генетиката е много по-сложно, отколкото си представяме.
Най-високата концентрация на R1a1 се наблюдава при поляците – 57%, при белорусите – 51%, при руснаците от Юга – 55%, при руснаците от Центъра – 47%. Това е напълно логично, защото славянските народи са се появили на територията на Полша. Най-ниска концентрация на тези гени се открива у македонците, българите и босненците.
Много славянски народи са се оформили много по-късно от процесите, когато се сформирали хаплогрупите. Тези групи говорят за миграциите на нашите прадеди, за това, къде са се задържали по пътя си, къде са оставяли семето си.

По културата и езика

Славяните постоянно влизали в културно взаимодействие и смешение със съседите и завоевателите. По времето на преселението на народите славяните се оказали под влиянието на аварите, готите и хуните. По-късно им повлияли фино-угрите, татаро-монголите, които не оставили нещо характерно в славянската генетика, но оказали силно влияние върху руски език и руската държавност, нациите на католическа Европа, турците, прибалтите и много други народи. Тук поляците веднага се изключват, защото тяхната култура се формирала под силното влияние на западните съседи.
През 18-20 век Полша била разделена между съседни държави, което също повлияло върху националната култура и самосъзнание. Руснаците – също; в руски език има много фински и тюркски заемки, много силно влияние върху руската култура оказват татаро-монголите, гърците, и достатъчно чуждородните от гледна точка на традициите реформи на Петър Първи.
Южните славянски народи поголовно били подложени на силното влияние на турците; това се вижда и в езика, и в кухнята, и в традициите им.
Най-слабо влияние на чужди народи изпитали най-вече славяните от Карпатите – гуцули, лемки, русини, в по-малка степен – словаците, западните украинци. Тези народи се сформирали в ареала на западната цивилизация, но заради изолацията са запазили много древни традиции и са защитили езика си от повече заемки.
Интересен факт за чехите. Когато те попаднали под властта на германците, чешкият език започнал с бързи темпове да изчезва. Към края на 18 век го знаели само в глухите села, а чехите – особено в градовете, не знаели друг език, освен немски.
Според историци, ако един интелигентен чех искал да научи чешки език, трябвало да се запише на специален кръжок. Национални активисти успели да възстановят почти изгубения чешки език. И го очистили от всички заемки в доста радикален дух. Чешкият език и култура са много славянски, но това било постигнато благодарение на старанията на интелектуалците от Новото време.

По политическа приемственост

Повечето славянски държави, които днес съществуват, са достатъчно млади. С изключение на Русия, Полша и Сърбия. Тези страни през цялата си история са се борили за своята независимост, стремели се да запазят индивидуалността си и се съпротивявали на завоевателите.
Поляците са наследници на древна и силна държава, възникнала през Х век, биели се до последната капка кръв за своята независимост с руснаци и германци. Но от началото на 18 век до 1917 г. те попадат под властта на други държави.
Още по-древната Сърбия попаднала под турска власт през 1389 г. През 350-годишното робство сръбският народ неистово се съпротивявал и успял да извоюва свободата си.
Единствената славянска държава, която никога не е била зависима от други, е Русия. Руският народ заимствал много от съседите си, руският език и традиции силно са се променили под натиска на чужди народи. Но винаги са се борили за своята самобитност и независимост.

Издaтeлcтвo PACПEP

Последно от СВЯТ

Ню Йорк Пост: Педерастите и лесбийките в Америка се удвояват всяко поколение, ако продължим да се движим по тази траектория през 2054 година всички ще бъдат такива (ВИДЕО)

Статията във в-к Ню Йорк Пост: https://nypost.com/2022/05/27/left-wing-critics-says-bill-maher-should-be-canceled-over-lgbtq-comments/ ВИДЕО   ТИЯ ЛИ ЩЕ ВОЮВАТ С РУСИЯ!? ИЛИ ТРАВЕСТИТИТЕ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница