«Короначумата» какво пише в специалния доклад на СЗО |ЗА СИМПТОМИТЕ, ЗА БОЛЕСТТА, СМЪРТНОСТТА, ИЗЛЕКУВАНЕТО, ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ, ЗА ЕПИДЕМИЯТА, ЗА ДАННИТЕ, ПРИЛОЖЕНИЯТА|

Докладът на Мисията на Световната здравна организация (СЗО), проучвала от 18 от до 24 февруари ситуацията в Китай е в ръцете ми.
Симптомите, как протича заболяването, кои я прекарват тежко или умират, каква е смъртността, какво да се прави.

Преди 5 дни мисията на СЗО отпътува от пекинското летище. В ръцете ми са страниците на оригиналния доклад, които по никакъв начин не са редактирани или обработвани от др. експерти извън Мисията или ръководството на СЗО, както изрично е отбелязано.

Първо публикувам онова, което касае личните лекари и медиците у нас, за да могат по-точно да поставят необходимата диагноза и тя по-малко да се бърка с някой грип или друго заболяване.
Правя го, понеже указанията на родното министерство и ведомствата до тях са хартия, която не става дори за някои специфични хигиенни нужди.
(надолу следват откъси от Доклада, които подбрах)

ЗА СИМПТОМИТЕ

Симптомите на COVID-19 са неспецифични и представянето на заболяването може да варира от никакви симптоми (безсимптомно) до тежка пневмония и смърт. Към 12 и 20 февруари 2020 г., базирани на 55924 лабораторно потвърдени случая, типичните признаци и симптоми включват:

1. треска – 87,9%,
2. суха кашлица – 67,7%,
3. умора – 38,1%,
4. отделяне на храчки – 33,4%,
5. задух – 18,6%,
6. болки в гърлото – 13,9%,
7. главоболие – 13,6%,
8. миалгия или артралгия – което е болки в мускулите или ставите -14,8%, (моя бел:. не е посочено колко често е средно или силно изразена)
9. втрисане – 11,4%,
10. гадене или повръщане – 5,0%,
11. назална конгестия – 4,8%, (моя бел. – запушен нос)
12. диария – 3,7%)
13. хемоптиза – 0,9% (моя бел. – кървави храчки),
14. конюнктивална конгестия – 0,8%. (моя бел. – напълване на очите с кръв)

Моя бел.: Комбинацията на някои от тези симптоми заедно с данните за техните % като характерни може много да помогне за правилната диагноза и затова ги давам в този вид. (моя бел. – в % е изразено количеството на заболелите пациенти, при които първоначално са проявени)

ЗА БОЛЕСТТА

Повечето хора имат леко заболяване и се възстановяват.
Приблизително 80% от лабораторно потвърдените пациенти са имали леко до умерено заболяване, което включва случаи на пневмония.

Моя бел.: при всички случаи, независимо от тежестта им, има някаква степен на развитие на пневмония.

13,8% имат тежко заболяване (задух, респираторен честота ≥30 / минута, насищане на кръвта с кислород ≤93%, съотношение PaO2 / FiO2 <300 и / или белия дроб;
инфилтратите> 50% от белодробното поле в рамките на 24-48 часа) и 6,1% са критични (респираторни неуспех, септичен шок и / или многоорганна дисфункция / неуспех).

Лицата с най-висок риск за тежко заболяване и смърт включват хора на възраст над 60 години и тези с основни състояния като хипертония, диабет, сърдечно-съдови болест, хронично респираторно заболяване и рак.

Заболяванията при деца изглеждат относително редки и леки с приблизително 2,4% от общия брой съобщени случаи сред лица на възраст под 19 години.
Много малка част от тези лица на възраст под 19 години имат развито тежко (2,5%) или критично заболяване (0,2%).

На 14 февруари Китай описа клиничните характеристики, резултати, лабораторни и радиологични находки на 44 672 лабораторно потвърдени случая. Само 965 (2,2%) са били под 20-годишна възраст и има само една записана смърт (0,1%) в тази възрастова група.

Медианното разпределение на заболелите е 51 години.

Моя бел.: статистически подход и величина. Дефинира се като стойността, която се намира в средата на статистическия ред. Популярно казано, тя е онова число, за което половината от измерванията (сумата от болни, умножени по години на тяхната възраст) са по-малки от него, а другата половина от болни (брой по години тяхна възраст) са по-големи от нея. На практика боледуват всички между 30 и 69 години.

Сред съобщените случаи 51,1% са мъже,

Моя бел.: стига вече с мита, че жените ги хващало по-малко! Но слава богу, децата са малко засегнати, макар че са преносители на заболяването, както е отбелязал Доклада.

Въз основа на наличната информация, средното време от появата на симптомите до лабораторното потвърждение на национално ниво намалява от 12 дни (диапазон 8-18 дни) в началото на януари до 3 дни (1-7) до началото на февруари 2020 г., а в Ухан – от 15 дни (диапазон 10-21) до 5 дни (3-9), съответно. Това даде възможност за по-ранно откриване и идентификация, изолиране и лечение.

СМЪРТНОСТТА

Към 20 февруари 2114 г. от 55 924 лабораторно потвърдени случаи са загинали (смъртно съотношение [CFR2] 3,8%.
Общият CFR варира в зависимост от местоположението и интензитета на предаване (т.е. 5,8% в Ухан срещу 0,7% в други райони на Китай).
В Китай общият CFR е по-висок в ранните стадии на огнището (17,3% за случаи с поява на симптомите от 1-10 януари) и намаля с времето до 7% за пациенти с поява на симптомите след 1 Февруари (фиг. 4).

Смъртността нараства с възрастта, като най-високата смъртност е сред хората над 80 години (CFR 21,9%).
CFR е по-висок сред мъжете в сравнение с жените (4,7% срещу 2,8%).
Според занятието, пациентите, които съобщават, че са пенсионери, имат най-висок CFR от 8,9%.
Докато пациенти, които съобщават, че няма коморбидни състояния, имат CFR 1,4%, пациенти с коморбидност състоянията имаха много по-високи проценти: 13,2% за тези със сърдечно-съдови заболявания, 9,2% за диабет, 8,4% за хипертония, 8,0% за хронично респираторно заболяване и 7,6% за рак.

Повечето пациенти (77,8%) са били на възраст от 30 до 69 години години. Пациентите на възраст над 80 години имат CFR 14,8%. CFR е най-висок при тези със съпътстващи заболявания, включително сърдечносъдови, диабет, хронични респираторни заболявания, хипертония и рак.

МОЯ БЕЛЕЖКА заболяват пълнолетни от всякакви възрасти, като смъртността е най-висока при по-възрастните.

За разлика от грип A (H1N1) pdm09, бременните жени не изглеждат по-високорискова група за тежко заболяване. При проучване на 147 бременни жени (64 потвърдени случаи, 82 – непотвърдени и 1 безсимптомен), 8% са с развили тежко заболяване, а 1% са в критично състояние.
Тежките случаи са определени като тахипнея (≧ 30 вдишвания / мин) или насищане с кислород ≤93% при почивка или PaO2 / FIO2 <300 mmHg. Критичните случаи се определят като дихателна недостатъчност, която изисква механична вентилация, шок или друга органна недостатъчност, която изисква интензивни грижи. За четвърт от тежките и критични случаи се изисква механична вентилация, докато останалите 75% изискват само добавки с кислород.

ИЗЛЕКУВАНЕТО

Използвайки налични предварителни данни, средното време от началото на клиничното възстановяване на леките случаи е приблизително 2 седмици и са 3-6 седмици за пациенти с тежко или критично заболяване. Предварителните данни сочат, че периодът от началото до развитието на тежък заболяване, включително хипоксия, е 1 седмица. Сред пациентите, които са починали, времето от появата на симптомите до резултата варира от 2-8 седмици.

Пациентите се изписват след клинично възстановяване (афебрилно> 3 дни), отпадане на симптомите и рентгенологично подобрение и 2 отрицателни PCR тестове, взети за 24 часа. След изписването им от тях се изисква да сведат до минимум семейните и социалните контакти и да носят маска. Очакват резултатите от клиничните изпитвания в рамките на няколко седмици.

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ДОКЛАДА

3. Напълно запознайте широката общественост със сериозността на COVID-19 и нейната роля в предотвратяване на разпространението му;
4. Незабавно разширете наблюдението, за да откриете предавателни вериги COVID-19, от тестване на всички пациенти с атипични пневмонии, провеждане на скрининг при някои пациенти със заболявания на горните дихателни пътища и/или скорошна експозиция на COVID-19, и добавяне на тестване за вируса COVID-19 към съществуващите системи за наблюдение (напр. системи за грипоподобни заболявания и SARI);
5. Провеждане на многосекторно планиране на сценарии и симулации за въвеждане на още по-строги мерки за прекъсване на предавателните вериги при необходимост (напр. спирането на мащабни събирания и закриването на училищата и работните места).

Раздел „За обществеността”:

1. ПРИЗНАЙТЕ, че COVID-19 е ново и отнасящо се до заболяване, но това е огнище, може да се справим с него с правилни мерки и че по-голямата част от заразените хора ще се възстановят;

4. Бъдете готови да подкрепите активно отговора на COVID-19 по различни начини, включително приемането на по-строги практики за „социално дистанциране“ (моя бел.: карантини, изолаци, блокиране) и подпомагането на високорисковото възрастно население.

ЗА ЕПИДЕМИЯТА

Вирусът COVID-19 е нов патоген, който е силно заразен, може да се разпространи бързо, и трябва да се счита за способен да причини огромни здравни, икономически и социални въпроси въздействия във всяка обстановка.
Не е ТОРС и не е грип. Изграждане на сценарии и стратегии само въз основа на добре известни патогени рискува да не се приложат всички възможни мерки за забавяне на предаването на вируса COVID-19, намаляване на болестите и спасяване на живота.
COVID-19 не е ТОРС и не е грип.
Това е нов вирус със собствени характеристики.
Вирусът COVID-19 е уникален сред човешки коронавируси в комбинация от висока пропускливост и съществени фатални резултати.
Резултати в някои групи с висок риск са способни да предизвикат огромни обществени и икономически проблеми. За целите на планирането трябва да се приеме, че глобалното население е податливо на този вирус.

Тъй като животинският произход на вируса COVID-19 не е доказан, понастоящем рискът от повторна негово проява в заразени преди това райони трябва да бъде постоянно разглеждан.

МОЯ БЕЛ. а какво стана с прилепите, змиите и т.н. нелепости на експерти, учени, доктори и медии, които се уморих да опровергавам?! Същественото в тези бележки на Доклада – не се изгражда имунитет, епидемията може да ни спохожда всяка година.

Новата природа и нашето непрекъснато развиващо се разбиране на този коронавирус изисква огромна гъвкавост в способността ни за бързо адаптиране и промяна на нашата готовност и планиране на реакции, както се прави непрекъснато в Китай. Това е изключително подвиг за страна от 1,4 милиарда души.

COVID-19 се разпространява с удивителна скорост; COVID-19 огнища във всяка обстановка има много сериозни последици; и сега има сериозни доказателства, че нефармацевтичните интервенции (моя бел. – карантини, изолации, блокиране на дадени територии-огнища) могат да намалят и дори да прекъснат предаването.
По отношение на глобалното и националното планиране на готовност за тях често се изразява двусмислие по отношение на подобни интервенции. Въпреки това, за да се намали заболяването и смъртността от COVID-19, планирането за краткосрочна готовност трябва да обхване широкомащабно прилагане на висококачествени, нефармацевтични мерки за обществено здраве. Тези мерки трябва да включват изцяло незабавно откриване и изолиране на случаите, строги тясно проследяване и наблюдение на контактите /карантина, изолиране на общности и обществена ангажираност.

ЗА ДАННИТЕ

Данните за развитието на заболяването са достъпни и взети от ОГРАНИЧЕН БРОЙ съобщени хоспитализирани случаи (Фигура 5).
Моя бел.: както отбелязва мисията на СЗО, става дума за хоспитализирани случаи (т.е. влезлите в болница), при това не за всички от тях.
Тези извън определените за заболяването болници са извън списъка на заболелите, вкл. онези във временните центрове, залите, стадионите, училищни и всякакви др. сгради, както и останалите по домовете им. Онова, което ни дава СЗО и съответно медиите като информация, са САМО БОЛНИТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, НА КОИТО ОСВЕН ТОВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА КИТАЙ.

В Ухан има 45 предназначени за целта болници, 6 от които са за критични пациенти и 39 за тежки пациенти. Има допълнителни 10 реконструирани временни болници от салони и изложбени центрове. Други мерки за капацитет за приемане на заболелите, предприети в Ухан, включват две нови временни болници с 2600 легла плюс много импровизирани болници за увеличаване на капацитета на леглото. Леглокапацитетът в рамките на Ухан се е увеличил до > 50 000.
Моя бел.: колкото са леглата в тези 45 специализирани болници – малко над 50 000, толкова са и докладваните случаи от короначумата в Ухан, за които знаете.
Всичко останало не се брои. Съмнявам се, че и китайският лидер Си ДзиПин надали има точна информация колко в действителност са заболелите в Ухан, провинцията, другите градове и провинции и в цял Китай.

ПРИЛОЖЕНИЯТА

МОЯ БЕЛ. Към доклада има редица приложения – за направените от мисията на СЗО проверки в отделни региони на Китай, за моделите за разпространение на епидемията по света, раздели с професионални характеристики за учените и техните центрове и органите на държавните власти и т.н.
Приложение D обобщава ключовите неизвестни в редица области, включително източника на инфекция, патогенезата и вирулентността на вируса, преносимост, рискови фактори за инфекция и прогресия на заболяването, наблюдение, диагностика, клинично управление на тежки и критично болни пациенти и ефективност на мерките за превенция и контрол. Навременното попълване на тези знания и пропуските е наложително за подобряване на стратегиите за контрол, се казва в него.

Прецених да не давам никакви откъси от тези приложения – те са строго специфични и специализирани, отнасят се до най-различни държавни органи и системите на управление, отделни медицински учреждения, някои научни и специализирани центрове от една страна, а от друга – използват много професионална тясна терминология в тези области, която за широката публика ще е непозната.

Григор Лилов

 

Короночумата в реално време: Онлайн – (цензурирана версия)

Дейвид Айк: ,,Световната конспирация коронавирус променя играта“ (ВИДЕО – БГ СУБТИТРИ)

Последно от СВЯТ

Войната в Украйна – кървав заговор срещу славяните: Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война. Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Крим Днес предаването на Крим от РСФСР в състава на Украинска ССР през 1954 г. мнозина

The Bulgarian Times

Фейсбук страница