Магистрала през Кресненското дефиле крие риск от радиация

ЛОТ-2 на Автомагистрала „Струма“ край Кочериново – 9

Алтернативите на път от двете страни на дефилето са неприложими и отхвърлени, заявиха от Камарата на строителите 

Завишено радиоактивно лъчение е установено при специфичната активност на естествени радионуклиди, които са два-три пъти по-високи от фоновите такива. Това са установили експертите на Камарата на строителите и БАН, които са анализирали трасето, от където трябва да премине трасето на бъдещия участък на магистрала Струма през Кресненското дефиле.

В декларация на камарата се казва, че изкопните работи в тези скални масиви трябва да се изпълняват при стриктните мерки за работа в зони със завишени радиоактивни фонове, което ще постави под риск здравето и живота на строителите.

Според тях не е извършен анализ на естествените радиоактивни елементи на масивите, а е добре известно, че в близост до района на Кресненското дефиле има ураново находище и повишени концентрации на радионуклиди.

От Камарата на строителите посочват още, че районът на Кресненското дефиле е разположен в една от най-сеизмично активните области от тази част на Балканския полуостров. С него се свързва проявата на едни от най-силните сеизмични събития в Европа и на Балканите. На 4 април 1904 г. са регистрирани две силни земетресения в интервал от 23 минути с магнитуди 7.1 и 7.8, като най-значителните повърхностни деформации и разрушения са установени и описани в Симитлийския грабен и Кресненското дефиле. По време на труса са се образували разкъсвания по земната повърхност с амплитуда повече от 3 м. Предвижданият за строителство тунел пресича основните активни структури, които са генерирали тези земетресения, предупреждават още строителите.

Според тях ако се стигне до вариант с дълги тунели това крие голям риск по отношение на неговата сигурност. Такова съоръжение е с висок риск от терористични нападения. Същевременно при дългите тунели се получава напластяване на мазни частици от изгорелите газове на транспортните средства, които създават филм върху асфалта и в комбинация с прах рязко влошават сцеплението на гумите с пътя. Получава се приплъзване и се затруднява спирането и управлението на превозните средства, движещи се в него. Особено показателен пример за това е станалата наскоро катастрофа в тунел „Витиня“.

Алтернативите на път от двете страни на Кресненското дефиле са неприложими. Веднъж вече те са разглеждани и отхвърлени, съгласно направените екологичен и мултикритериален анализ.

Строителите оценяват положително действията на правителството и Националната компания за стратегически инфраструктурни проекти по разработването на идеен проект за алтернативно трасе. Техническото решение в проекта е съвременно, високотехнологично, при използване на различни технически прийоми за съобразяване с природните дадености и запазване на екологичните такива. Предвидени са къси тунели и естакади за преминаване на две нива в участъци в защитени зони. Всички мостови съоръжения ще стъпват в реката само в близост до съществуващи стълбове от старите мостове, като дори е предвиден мост с отвори над 70 метра. Ще се извърши необходимото щадящо природата брегоукрепване на реката с цел да не се наводняват зони и територии със специални местообитания. Ще се стабилизират със специални високоякостни мрежи застрашени от срутване откоси, като по този начин ще се преустановят ерозивните процеси на скалите, без да се пречи на биоразнообразието. Предвидени са редици мерки за възможно най-малко вмешателство в природата и запазване на биоразнообразието.

 Нели Ставрева, Канал 3

ПО ТЕМАТА

Уранови мини тровят жестоко Родопите – България е най-замърсената страна в Европа

 

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница