Масонството – сборище на старци ? Сред масоните хората имат различни възрасти – от 21 година и нагоре. Расисти или елитаристи са масоните ? Истини и неистини за масоните

Масонството декларира равенство между хората, независимо от цвета на кожата им, вероизповеданието, нацията, социалния произход и общественото им положение. То и изповядва този принцип.

Но твърденията, че масонството е отворено само за „висшите класи“, за бизнесмени и политици, не са верни. Изискванията към тях са: вяра в Бога и изпълнението на Заветите му, високо духовно и нравствено развитие, постоянна грижа за ближния, вярност към идеалите на семейството и държавата.

Ложата е място, където бизнесмените се занимават с делата си?

Не е така. Повечето масони смятат, че воденето на бизнеса не е масонско дело. Човекът, който се опитва да стане масон заради това да получи икономическа или политическа изгода, няма никога да стане масон.

Масонството е секта или религиозна организация?

Масонството има много механизми, за да не се превърнат ложите в секта. Един от най-важните му принципи е постоянната ротация на ръководните длъжностни лица. Най-висшето длъжностно лице не може да заема поста си повече от три години.

Масонството е секретна организация?

Ложите не скриват факта, че съществуват. Но дълбоко лични въпроси, свързани с духовното усъвършенстване, братята смятат за неуместно да обсъждат публично. Всеки един брат от ложата има правото без всякакви съгласувания може да заяви, че членува в ложа. Но няма право да изрича имената на други нейни членове, ако не е получил съгласието им.

Защо масонските ритуали са секретни?

Процесът на посвещението има езотерична природа. С ритуала на всеки ъгломер братът се запознава само в момента на посвещението, така се постига максимален ефект, който дава материал за дълбоки размисли, създава вътрешно духовно напрежение.

Религия ли е масонството?

Не е религия. Масонството изисква от членовете си вяра в Бога, но не принуждава човека да се придържа към определена вяра. Всичките ритуали в масонството и неговата символика са средства за духовно усъвършенстване на човека. Ложата подпомага да се разкрие само вътрешната религиозност на човека, укрепва вярата му, прави я по-дълбока и искрена.

Великият архитект на Вселената ли е богът на масоните?

Не, те наричат Велик архитект на Вселената Бог, тъй като той е сътворил всичко съществуващо. Те смятат Бога за Строител.

Контролират ли света масоните?

Не, който твърди подобни неща, има нужда от психиатър.

Унизителни ли са за кандидата масонските ритуали?

Не са унизителни. Целта на ритуалите е да научи човека на добродетелите на масонството, а това не може да се постигне със средствата на унижението. Масонските ритуали са красиви и пълни със символизъм.

Масоните наричат сградите си „Храмове“. Извършват ли се там обреди на религиозно поклонение?

Не. Според различни речници Храмът е сграда, която служи за специални цели на някоя организация. Според ритуала Ложата символично засяда на мястото на строителството на Йерусалимския храм, т.е. преди освещаването му, следователно, той не е религиозно съоръжение.

Контролират ли масоните Тристранната комисия или тя ги контролира?

Свързано ли е масонството с Билдербергските конференции?

Тристранната комисия е създадена през 1973 г. Три индустриални организации я формират – ЕС, Северна Америка и Япония. Нейните членове са 330 души от тези страни – бизнесмени, учени, политици, представители на СМИ. Комисията се събира веднъж годишно. На събранията се разглеждат въпроси, които са важни за развитието на регионите, откъдето са членовете на комисията.

Билдербергският клуб е създаден от принц Бернард през 1954 г. в Остърбек, Холандия. В ежегодната тридневна конференция участват около 100 банкери, икономисти, политици, правителствени чиновници.

Издaтeлcтвo PACПEP

Произходът на Свободното зидарство

 

Последно от СВЯТ