Молитвата “Отче наш“ е преведена неправилно

В съвременния вариант на “Отче наш” се казва: «И не ни въвеждай в изкушение…»

Бог-Отец не ни въвежда в изкушение – това е прерогатив на Луцифер, оттук и въпросът: на кого, всъщност, се молим?

Така адресираме молитвата към Луцифер, по силата на което енергията, която излъчваме, изричайки я, отива при тъмните сили, защото се приема, че такава е волята ни.

В по-древния вариант на тази молитва няма такава дума «изкушение», а има думата «напаст», което съвършено се различава по смисъл от „съблазън” или „изкушение”.

Молитвата „Отче наш“ на църковнославянски:
Емилия Манолова, Зефира

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ