Молитвата “Отче наш“ е преведена неправилно

В съвременния вариант на “Отче наш” се казва: «И не ни въвеждай в изкушение…» Бог-Отец не ни въвежда в изкушение – това е прерогатив на Луцифер, оттук и въпросът: на кого, всъщност, се молим? Така адресираме молитвата към Луцифер, по силата на което енергията, която излъчваме, изричайки я, отива при тъмните сили, защото се приема, че такава е волята ни. В по-древния вариант на тази молитва няма такава дума «изкушение», а има думата «напаст», което съвършено се различава по смисъл от „съблазън” или „изкушение”. Молитвата „Отче наш“ на църковнославянски: Емилия Манолова, Зефира