Най-простото обяснение какво е доларът ?

1. Човечеството винаги е правело парите от ценни метали, и почти всичките пари, винаги са били такива. Няма ли ценен метал, няма пари. Количеството на парите се ограничава от количеството на метала, от който ги правят.

2. 1694 г. група банкери, с подкрепата на крал Вилхелм Орански, била създадена Банката на Англия (а всъщност – на еврейството), и тя станала първата в света, частна печатница за пари. Т.е. група лица започнала да печата и да пуска в обръщение пари. Фокусът е в това, че вече печатали книжни пари, и те, уж, били обезпечени със злато, и във всеки момент владелецът на хартиен фунт, можел да го обмени за фунт от жълтия метал. А на практика, банкерите започнали просто да мамят, пускайки в обръщение значително повече книжни пари, отколкото имали злато.

3. Идеята била много проста, и затова трябвало да се унищожат другите «умници», които също биха се решили да печатат пари от нищо. И цялата последваща история на Европа е борба на Банката на Англия, а по-точно, на нейните собственици, за финансова хегемонияна планетата (а това не е трудно, когато можеш да печаташ почти неограничено количество книжни пари, а никой друг няма това право).

4. Когато САЩ получили независимост от от Англия, банкерите изгубили контрола над финансовата система на тази страна. И си го върнали чак 1913 г., когато с указ на президента Уудроу Уилсън била създадена Федералната резервна система (ФРС). Това бил пак частен център за емисия на пари, собственост на същите лица (т.е. на световното сатанинско еврейство), както и Банката на Англия.

5. А в този момент всичките други пари по света били златни. Но започнеш ли неуморно да печаташ долари, това не може да остане незабелязано. И – какво да се прави? Разбира се, да се премахнат конкурентите,  т.е. да се унищожат другите златни валути, и да се разрушат икономиките, които конкурират англосаксонските. Затова, веднага след създаването на ФРС (ФЕД), 1914 г. започнала Първата световна война, и в нейната пещ изчезнали – златната рубла и златната германска марка.

6. После последвала Втората световна война, след която, в Бретън-Уудс, 1944 г. било подписано съглашение, очертаващо следвоенната световна финансова система. Главни пари станали доларите на САЩ, и цялата световна търговия започнала да се води с долари, и само с долари. По същество, доларът заменил златото. Всички страни вече трябвало да заработват долари, а САЩ просто ги печатали, обещавайки, че за всеки 35 долара са готови да изплатят тройунция злато.

7. Но 1973 г. САЩ обявили, че доларът вече няма никакво златно покритие. Високият стандарт на живот в САЩ започнал да се определя само от търсенето на зелената им валута. И целият свят започнал да колекционира долари, заменяйки плодовете на труда си, с измамни хартийки. А САЩ (разбирай – Световното еврейство!) – просто си ги печатат.

8. Когато броят на «нарисуваните» ФЕД долари станал застрашително голям, била измислена система за унищожаване на излишните. САЩ започнали да взимат на заем долари от целия свят. А в замяна издавали държавни облигации на САЩ, наричани «трежъри».

9. И числото на тези облигации, издадени по всички страни на света, всъщност е големината на държавния дълг на САЩ, който днес е равен на 14,5 трилиона долара (14,5 хиляди милиарда!).

10. А това значи, че САЩ са похарчили 14,5 трилиона повече, от колкото са заработили… И кой, в такъв случай, ще живее по-добре?

11. А как може да бъде принуден света да продължава плаща за високия стандарт в САЩ (и на Запад, като цяло)? Само по два начина: с измама и със сила. За първото англосаксонците (разбирай – англосаксонските евреи) имат световните Медии, лъжещи, по тяхна команда, а за второто служи — най-мощната армия в света (чийто бюджет е по-голям от сбора на бюджетите на всичките останали страни по света!). Но когато дългът на САЩ става астрономически голям, а военната им мощ намалява, се появява изкушение във всички страни, да започнат да играят по-нови правила. Т.е. да направят така, че доларът да не е единствената световна резервна валута, и да добавят към него, поне – юана, еврото и рублата.

12. А това, отново е конкуренция. При което САЩ могат да оцеляват само в случай, че светът ще продължи да купува хартийките – долари и трежъри. Перестанат ли да дават на САЩ, суровини и стоки, в замяна на техните хартийки, — цялата тази пирамида ще рухне.

13. А как може търсенето на долари и трежъри да си остане високо, ако сега намалява? Отговорът е прост: като се направят всичките други активи неинтересни и нестабилни. Трябва да се направи така, че в света да остане сигурен само доларът.

14. А за да се постигне всичко това, може да се използват същите начини, благодарение на които, доларът изобщо се оказа на Олимп на световната икономика. Спасението за долара е — война. Но световна война не се получава. Значи, световната икономика трябва да се дестабилизира по-друг начин: — с хаос и революции.

15. Именно това и наблюдаваме сега. Както се казва — нищо лично, само бизнес. Нищо лично — само долари.

Превод: Григор Симов

 

Истината за еврото

Последно от СВЯТ

Фейсбук страница