На какво всъщност ни учи Библията ?

 

Главната книга и несекващ авторитет за християните е Библията. 

Защо с тази най-тиражирана книга в света – повече от 20 милиарда тираж, трябва да се съгласяваме и да гледаме на нея като на лицензирано съглашение.

Какво не бива да знаят вярващите?

Какви нравствени и морални ценности, умения, знания, обичаи и традиции предава тази книга от поколение на поколение?

Нравствеността и моралът.

„Великите, мъдри и праведни“ според Библията патриарси, пророци и царе са крадци, измамници и убийци. А те са персонажи, които според библейската логика са пример за подражание за всички християни.

Ето няколко примера от криминалната им дейност:

1. Мойсей, наречен в Библията „най-кроткият“, заповядал да ликвидират около три хиляди негови сънародници;
2. Ной пиел яко, търкалял се гол в шатрата и проклинал внуците си за това, че баща им – неговият син, го видял в такъв вид;
3. Авраам – „великият праотец“, дал жена си под аренда на фараона срещу „дребен и едър добитък, роби, робини, коне и камили“, с една дума се изявил като сутеньор на собствената си жена; Авраам изгонил в пустинята държанката си Агар, бременна с неговото дете;
4. Неговият син Исаак се занимавал със същото;
5. Родните дъщери на неговия племенник Лот изнасилили пияния си баща;
6. Внукът на Авраам – Иаков, измамил баща си и с хитрост отнел първородството от родния си брат и откраднал животните на тъста си;
7. Жената на Иаков обрала собствения си баща, като откраднала семейните идоли;
8. Възпяваният на всичките ладове цар Давид не прощавал нито на девойки, нито на момчета, но изобретил рекета и холокоста;
9. Синът на Давид – Амнон, изнасилил сестра си и я изоставил;
10. Самият Давид отнел от офицер – герой от войната, жена му и го изпратил на смърт;
11. Другият син на Давид – Авесалом, поискал властта и заформил заговор срещу баща си, от когото се научил на всичкото това;
12. Библейските пророци убивали хора. Илия собственоръчно заклал около 450 свещеници от култа на Ваал, а Елисей го правел с божието слово; заради насмешката, че е плешив, проклел 42 деца и те били разкъсани от мечка.
13. Друг библейски „праведник“ Йефий изгорил дъщеря си, обещавайки на Йехова да предаде на огъня първото, което се появи пред него.

Тази мерзост днес се оневинява по следния начин:

1. Такива били времената, жестоки, диви, нецивилизовани.
2. Т.нар. праведници преди Мойсей не познавали криминалния кодекс от тези времена – 10-те заповеди, които му предал Йехова.

Тези доводи се разбиват от обикновените факти:

Дълго преди десетте заповеди съществували други цивилизации с по-съвършени закони и високи морално-етични норми.
И след появяването на десетте заповеди библейските герои продължавали да се държат по същия начин – като банда главорези. Персонажи като Давид, Соломон, Илия и Мордехай, който извършил преврат в Персия, в резултат на който били заклани 75 хиляди перси за три дни, се появили по-късно от Мойсей и по логиката трябвало да се държат в рамките на старозаветното правно поле, т.е. строго да следват заповедите на Мойсей. За нарушаването им се полагало наказание – пребиване с камъни, т.е. смърт, включително и за нарушаване на шестата заповед – „Не убивай!“. Заповедта е чисто условна, защото кръвожадният бог впоследствие добавя, че може да се убива, дори е нужно.
В Библията подробно се разказва историята на цели поколения на т.нар. праотци, които се смятат за прародители на съвременните юдеи. Тази книга поразява неприятно с факта, че в нея няма и намек за съзидателния труд на човека.

Открадни, измами и отнеми – това са методите, описани в Библията:

1. Ако искаш да придобиеш камили, коне и магарета, отстъпи жена си за две нощи на фараона;
2. Ако искаш да вземеш лозето на съседа си, а собственикът му не иска да го даде, наеми двама лъжесвидетели, които да кажат, че собственикът на лозето е хулил Бога и царя. Собственикът на лозето ще бъде пребит с камъни до смърт. В знак на скръб раздери дрехите си, облечи дрипите и встъпи във владение на лозето;
3. Когато тръгваш на дълъг път и знаеш, че никога няма да се върнеш, помоли съседите да ти дадат ценните си вещи за известно време;
4. Когато си на власт и имаш ексклузивна информация, не се стеснявай, спекулирай, обирай хората и превръщай свободния народ в роби, както го направи Йосиф, синът на Йаков в Египет;
5. Защо да се трудиш, обработваш земята и създаваш материални ценности, иди и предложи „покрив“ за „защита“, както го направил Давид, или просто отнеми това, още повече че самият бог го насърчава;
6. Ако искаш да управляваш страната, не се втурвай към трона, но стой по-близо до самодържеца, стани негов виночерпец, стани тълкувател на сънищата му или домоуправител или касиер; направи така, че сестра ти да стане негова жена;
7. Ако искаш да постигнеш власт и да я задържиш, поучи се от цар Давид. Използвай измама, предателство, убийство, намирай силни съюзници, сключвай договор с тях за сътрудничество, след това ги отстранявай. Желателно е да се избавиш от всички, които могат да претендират за твоето място, или ги дръж под контрол.

Ето това са всичките знания и умения. Причината за липсата на съзидателен труд е много проста – от самото начало „избраничеството“ на народа на Израел е дал Йехова, естествено, предварително отнемайки създаденото от онези, които са се трудили. Днес такова поведение се квалифицира като паразитизъм.

Град Йерусалим евреите не са изградили сами, а са отнели от иевусеите; своят храм те строили след разрушаването му, но парите за това били взети от персите.

Библията предлага още едно умение – да се унищожават цели народи, което днес се нарича геноцид.

По заповед на своя Бог евреите напълно унищожили десет народа, за да се заселят на земята им.

„… И така убивайте всичките деца от мъжки пол и всичките жени, познали мъжа на мъжкото ложе, убивайте; а всичките деца от женски пол, които не са познали мъжкото ложе, оставете живи за себе си…“

Когато евреите „излизали“ от Египет, те се постарали да унищожат всичко, което било възможно: животните, посевите, водата, самите египтяни били заразени с кожни болести, първородните им синове били заклани, отнето било огромно количество злато и сребро. Това се осъществявало под ръководството и прякото участие на Йехова.

Никакви достойни за внимание знания няма в Библията – нито исторически, нито астрономически, нито географски.

Освен това поразяват примитивните космогонични представи, бедните етически норми, които библейските герои постоянно нарушавали, и многобройните банални „премъдрости“ в пропагандираните пред света Притчи на Соломон.

В Библията няма и никакви медицински знания, дори приблизителни.

В нея няма никакви исторически знания. Нейната историческа достоверност е близка до нулата.

В нея няма нито едно име на египетски фараон, затова пък са старателно запазени имената на проститутките.

Появяват се несъществуващи царе и географски имена.

След прочитането на Библията се създава впечатлението, че историята на останалите народи е само фон за историята на юдеите, при това съдържанието на този „фон“ нарочно се изкривява, а понякога се превръща в абсурд.

Отделен пункт са многобройните военни „победи“ на юдеите, описани в „най-правдивата и свещена“ книга на земята, които приличат на хвалбите на рибари или ловци.

1. Невероятната победа на израилтяните под водачеството на Гедеон над мадианитяните – 300 срещу 120 хиляди! – Книгата на Съдиите;
2. Седем хиляди израилтяни поразили 100 хиляди сирийци…;

В Библията са описани няколко факта с човешки жертвоприношения.
Първото и най-известно е, когато Авраам се съгласил да принесе в жертва на Йехова своя син Исаак, като го изгори. Такива неща при евреите са били обикновено явление.

Второто човешко жертвоприношение е, когато съдията Йефай дал обет на Бога, че в случай на победа над амонитяните, той ще изгори на жертвеника първия срещнат; първият срещнат се оказала дъщеря му; съдията изпълнил обета, даден на Бога.

На празника Песах евреите принасят жертва на своя бог и благодарност за това, че той ги оставил живи, а египтяните умъртвил.

Пурим – в този ден евреите празнуват организирания от тях държавен преврат в Персия, когато за един ден убили 75 хиляди перси, преди всичко от персийския елит, начело с премиера Аман и неговите десет синове. В Библията се описва как те били обесени два пъти.

Като високи нравствени и морални принципи, авторитетно провъзгласени в свещената книга на християните, са посочени хитростта, лъжливостта, лъжесвидетелството, клеветата, предателството, обира на хазни, корупцията, животинската злоба, жестокостта, расовата нетърпимост и др.

В качеството на знания и умения се налагат невежеството, паратизизмът, откровената лъжа, хитростта, безпринципността, подлостта…

В качеството на обичаи и традиции се налагат отвратителните обряди, жертвоприношения на животни и празници, които прославят кървавите престъпления против цели народи…

Превод: издaтeлsтвo PACПEP

ПО ТЕМАТА

 

Последно от ЛЮБОПИТНО

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница