Не е нужен референдум за излизането на България от НАТО

Североатлантически договор на България с НАТО

Северноатлантически договор
Ратифициран със закон, приет от 39-oто НС на 18.03.2004 г. – ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г.
Издаден от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г., в сила от 29.03.2004 г.

Член 13
«След изтичане на двадесет години от влизането на Договора в сила всяка от страните по Договора може да престане да бъде страна по него след изтичане на една година от датата, на която нейното известие за денонсиране на Договора е било предадено на правителството на Съединените американски щати, което ще уведомява правителствата на останалите страни по Договора за всяко депозиране на такова известие за денонсиране.»

Няма нужда от референдум.
Необходима е мащабна антинатовска и антизападна коалиция, увличаща широки маси от народа.
Необходима е и политическа воля, както и отговорност пред Отечеството.

ООН

ОЩЕ ПО ТЕМАТА👇

Декларация за напускане на България от ЕС

 

 

Последно от БЪЛГАРИЯ

Мислехте го за конспирация? Ах, тези конспирации, все се оказват истина!! Честито, планът за намаляване на човечеството продължава с пълна сила!!! Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на хората с въглеродните емисии: Централна Кооперативна Банка въвежда въглероден калкулатор

    Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на