Нова схема на банките: Възможно е много хора да останат без пенсии и заплати (ОБНОВЕНА)

ВЛИВАНЕ НА „ОТП ФАКТОРИНГ” ЕАД В  „БАНКА ДСК” АД И ВЪЗМОЖНО НАРУШАВАНЕ ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На 1 юни 2023 г. клиент на адв. Николай Лалев – САК, уведоми последния, че е с  наложен запор върху банковата си сметка, открита в „Банка ДСК” АД, ЕИК 121830616. 2 След извършена справка в кредитната институция се установи, че т.нар. запор е блокиране до определен размер на суми по същатс, каквото действие банката – принципно – няма право да налага, понеже въз основа на договор за цесия, вземането на  последната от кредитополучателя е продадено на „ОТП Факторинг” ЕАД, ЕИК 202317122. Същият ден узнахме, че последното дружество се е вляло в кредитната институция, което дава право на последната да извършва посочената по-горе операция. 

На 2 юни 2023 г., по банковата сметка на потребителя, открита в „Банка ДСК” АД,  ЕИК 121830616, постъпи трудовото му възнаграждение, паричните средства от което не  можеха да бъдат използувани, поради блокираните до определен размер суми. 

Последното наложи да бъдат посетени „Проблемни кредити” и клон на кредитната  институция и да бъде депозирано Заявление №03-10-02414/02.06.2023 г. по деловодния  опис на същата. 

По-късно същия ден, всички парични средства на потребителя бяха освободени, а  отделно по телефон бяхме уведомени, че блокираните до определен размер суми ще бъде  премахнато и считано от 3 юни 2023 г., клиентът ще може да използува всички услуги на  „Банка ДСК” АД, ЕИК 121830616. 

Отделно, по-късно същият ден, извършихме проверка в Търговски регистър към  Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, като се установи, че „ОТП  Факторинг” ЕАД, ЕИК 202317122, е заличен търговец въз основа на Заявление  №20230525130733, т.е. от 25 май 2023 г. 

От приложените по партида на дружество книжа е видно, че гореупоменатият процес е започнал още август 2022 г. 

Предстоящото вливане на „ОТП Факторинг” ЕАД, ЕИК 202317122, в „Банка ДСК” АД,  ЕИК 121830616, не открихме да е било обявено публично в електронното медийно пространство. 

Предвид изложеното по-горе, се налага извода, че е възможно правата на  неограничен потребителите да бъдат нарушени, водени от следните мотиви: 11 Известно е, че „ОТП Факторинг” ЕАД, ЕИК 202317122, е част от банковата група на  „Банка ДСК” АД, ЕИК 121830616, а двете са част от тази на ОТП Унгария, поради което следва да бъда изключена случайността в действията на кредитната институция по  отношение на потребителите, понеже кредитната институция продаваше /цедираше/ своите необслужвани кредити предимно на горепосоченото колекторско дружество. 

В тази връзка, в случай на обявяване на вземане на изцяло предсрочно изискуемо от  банка, същата следва да изпрати уведомление по реда на чл. 60, ал. 2 от Закона за  кредитните институции /ЗКИ/, до потребителя и след това да блокира суми до целия  размер на вземането си, произтичащо от Договор за кредит, върху банковите сметки на  потребителя, открити при нея. 

Отделно, когато кредитополучателят има два или повече кредита, дружеството е  длъжно да обяви всички за изискуеми. 

След продажба на вземането на „ОТП Факторинг” ЕАД, ЕИК 202317122, правото на  „Банка ДСК” АД, ЕИК 121830616, да блокира до определен размер суми и/или поддържа  такива по сметката на потребителя отпада, понеже носителят на материалното право вече  е колекторското дружество. 

В тази връзка, върху банковите сметки на потребител може да бъде наложен запор,  но само от съдебен изпълнител – публичен, държавен или частен. 

След извършеното вливане на „ОТП Факторинг” ЕАД, ЕИК 202317122, в „Банка ДСК” АД, ЕИК 121830616, без последното е било обявено публично, много потребители,  изпълнителните дела срещу които са прекратени без извършени пълни погашения на  задълженията им към банката, или правото на последната да се удовлетвори по реда на принудителното изпълнение е погасено давност, като вземането е останало да съществува  като естествено такова, кредитната институция може отново да блокира суми до  определен размер по банковите сметки на потребителите. 

Предвид изложеното по-горе, с настоящото предупреждаваме, че е възможно кредитната институция да блокира парични средства от трудови възнаграждения, пенсии  и други възнаграждения за труд и същите бъдат отнесени за погасяване на вземания,  останали като естествени, или неограничен кръг потребители да бъдат принудени да  признаят погасени по давност свои задължения, включително и чрез сключването на извънсъдебни споразумения. 

С оглед на обществения интерес и защитата правата потребителите, намираме за  необходимо „Банка ДСК” АД, ЕИК 121830616, да обяви публично своето становище по  горепосочени проблем, в т.ч. дали кредитната институция ще ограничи правото на  потребителите – без образувани срещу тях изпълнителни дела – да се разпореждат със  своите парични средства, находящи се по откритите в кредитната институция техни банкови сметки. 

Автор: адв. Николай Лалев

ДОПЪЛНЕНИЯ 1/2

1

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

2

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 

ОЩЕ ОТ АВТОРА

 

 

 

 

 

Последно от БЪЛГАРИЯ

Мислехте го за конспирация? Ах, тези конспирации, все се оказват истина!! Честито, планът за намаляване на човечеството продължава с пълна сила!!! Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на хората с въглеродните емисии: Централна Кооперативна Банка въвежда въглероден калкулатор

    Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на