Ньойският договор никога не е бил ратифициран!

Следователно, Западните покрайнини са незаконно окупирани цели 96 години

96 години след подписването на Ньойския договор, който осъди българите в Западните покрайнини на робство, сърбизация и емиграция и 12 години след разпадането и на последното югославско формирование, откриваме подробности, които ужасяват.

Ужасяват както с юридическата несъстоятелност на този грабителски договор, така и с безхаберието на българските правителства да отреагират правилно и навременно след окончателното разпадане на Югославия.

Оказа се, че  Ньойския договор не е издържан в юридическо отношение. Има нещо изключително важно, което поставя под съмнение основанието за неговото влизане в сила.

След последния член 296 от Ньойския договор е записано, че той ПОДЛЕЖИ НА РАТИФИКАЦИЯ.

Ратификацията е условие, за да влезе Ньойския договор в сила и е записана като задължение „Този договор на френски, на английски и на италиански езици ще бъде ратифициран.”

В следващия абзац четем, че депозирането на ратификацията трябва да стане в Париж възможно най-скоро: „Депозирането на ратификационните документи ще се извърши в Париж колкото е възможно по-скоро.”

Допуснато е и ВЕРБАЛНО уведомяване на ратификациите. Точно с този ВЕРБАЛЕН ПРОЦЕС е станало възможно унищожаването на България от Антантата.

В елипсата от снимката съм отбелязал УСЛОВИЯТА ЗА РАТИФИКАЦИЯ на Ньойския договор, които се явяват ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, за да влезе в сила. Задължителните условията за ратификация са три. Свързани по между си със съюза „И” (на английски “AND”). Използването на „И” показва, че И ТРИТЕ УСЛОВИЯ ТРЯБВА ДА СА БЕЗУСЛОВНО ИЗПЪЛНЕНИ, ЗА ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР!

 Записано е следното: ”Първият вербален процес за депозирането на ратификациите ще бъде изготвен веднага щом договорът бъде…”

От тук нататък следват ТРИТЕ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗУСЛОВНА РАТИФИКАЦИЯ НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР:

„ратифициран от България от една страна…”

Това задължително условие е изпълнено. България е ратифицирала Ньойския договор и е представила ратификацията си в писмен вид.

Логическия съюз „И” прави следващото условие задължително! ”от три от основните съюзнически сили”.

Основните съюзнически сили са пет – САЩ, Англия, Франция,  Италия и Япония.

Изисква се само три от тях да ратифицират договора. Както всички знаем – Съединените щати не са ратифицирали нито един от Версайските договори. Това задължително условие също е изпълнено.

Логическия съюз „И” прави иследващото условие задължително: „асоциирани сили от други страни.”

Асоциирани сили са всички останали, в това число и СРЪБСКО ХЪРВАТСКО СЛОВЕНСКАТА ДЪРЖАВА /СрХСД/. Това условие НЕ е изпълнено. СрХСД  никога не е просъществувала, защото Сръбско Хърватско Словенското Кралство /СХСК/ влиза в конфликт с Хърватска и Словения по въпроса за името на новата държава.

В допълнение, следващият текст казва, че който не ратифицира Договора, ТОЙ НЕ ВЛИЗА В СИЛА САМО ЗА НЕГО: От датата на първия ВЕРБАЛЕН процес договорът ще влезе в сила между високодоговарящите страни, които са го ратифицирали.

Няма никакво съмнение, който не ратифицира Ньойския договор, няма да получи нищо.

Републиканската структура Сръбско Хърватско Словенската Държава /СрХСД/ е образувана на 9 ноември 1918 г. с Женевската декларация.

България е ЗАДЪЛЖЕНА по член 36 и 37 от Ньойския договор да признае съществуването на републиканската структура Сръбско Хърватско Словенска Държава и да предаде Западните покрайнини точно на нея.

Поради конфликта на учредителките на новата държава, никога не са правени избори за Голямата Скупщина /Конституанта, според Женевската декларация/ и държавно Правителство.

И съответно Ньойския договор не е ратифициран от тази държава, което е условие за влизането му в сила.

Историята ни показва, че ратификацията би трябвало да се е случила до 9 август 1920 г., когато Ньойския договор влиза в сила.  А до тази дата, дори монархията, на която са дадени Западните покрайнини – Сръбско Хърватско Словенското Кралство е НЯМАЛА КОНСТИТУЦИЯ И НЕ Е ПРАВИЛА ИЗБОРИ ЗА СКУПЩИНА И ПРАВИТЕЛСТВО.

Кой и как е ратифицирал Ньойския договор без да са правени избори, без Конституция,  без да съществува Народно събрание /Скупщина/?!

Няма съмнения, че България е ограбена, незаконно при това!

Бел. ред. Сега остава да видим дали Република България има достойни държавници, които да поставят проблема пред Международните правни институции.

Иван НИКОЛОВ
Гласът на България

Последно от БЪЛГАРИЯ

„Който играе – печели/пичели….“

Най-лошата неграмотност е политическата „Най-лошата неграмотност е политическата неграмотност. Политически неграмотният не чува, не говори, не