Някои хора дружат с парите, други мечтаят за това. Парите остават при онези, които умеят да общуват с тях. Съществуват закони за парите, принципи за боравене с парите. Седемте закона за парите

1. Парите са ресурс
Съответно отношението към тях трябва да бъде като към всеки наш ресурс – като времето или професионалните ви навици. Трябва редовно да оценяваме състоянието им, да планираме развитието и спестяването им.

2. Законът за бумеранга
Това е универсален закон на Вселената, който се разпространява и по отношение на парите. Ако вие сте откраднали, измамили – вас ще ви постигне същото. Защото, за да имате пари и да не ги губите, трябва да ги заработвате честно.

3. Законът за избора
Всеки прави сам избора си дали да бъде богат или да не бъде богат. Когато съзнанието и подсъзнанието се освободи от рамките, ограниченията, наблягането на разсъждения, е по-лесно човек да си постави цел и да избере път за постигането й.

4. Законът за енергията
Енергията на живота, движението, активността генерират материално и духовно богатство. За да се увеличават доходите, трябва да се работи, и преди всичко с ума. Пари печелят живите и активните хора.

5. Законът за обмяната
За да получите нещо, първо трябва нещо да дадете, да споделите знанията си, информация енергия. Правете полезни неща за хората и възнаграждението, което ще получите, ще бъде пропорционално на онова, което сте дали.

6. Законът за справедливостта
Умейте да казвате „не“. Разделяйте се с парите, когато смятате, че тази вещ, тази услуга са достойни за заплащането. Това се отнася и до въпроса дали да даваме пари назаем. Ако парите са дадени назаем за личностно развитие, за нещо съзидателно, за спасяване на живот, могат да се дават назаем. В други случаи на човека трябва да се препоръча да ги заработи.

7. Законът за остатъка
Вашата материална стабилност е доход минус разход. Онова, което остава, е вашето финансово бъдеще.

Издaтeлcтвo PACПEP

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ