ООН – Инструментът на Елита. Истината за ООН (ВИДЕО)

/

”За да се осъществи световно управление, е необходимо да се премахнат от съзнанието на хората техният индивидуализъм, лоялността им към семейните традиции, националният патриотизъм и религиозните догми.”
– Изказване на Брок Чизълм, директор на ”Световната здравна организация” (към ООН) 6R o b e r t s o n , P. Op. cit., p. 7.

Организацията на обединените нации (ООН):

 • Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ)
 • Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)
 • Международната организация за гражданска авиация (ИКАО)
 • Международния фонд за развитие на земеделието
 • Международната организация на труда
 • Международната морска организация
 • Международен валутен фонд (МВФ)
 • Международен съюз по телекомуникации
 • Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
 • Организация за промишлено развитие
 • Световната организация по туризъм
 • Международния пощенски съюз
 • Световната банка (СБ)
 • Световната програма по прехраната
 • Световната здравна огранизация (СЗО)
 • Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)
 • Световната метеорологична организация.

Алекс Джоунс – Истинското ООН, ВИДЕО

Дж. Едуард Грифин за ООН и Рокфелер, ВИДЕО

/Кратка извадка от филма Процъфтяване (Thrive) и по-точно от допълнителните материали на двд-то.
Дж. Едуард Грифин си задава въпроса дали Рокфелер са били с чисти помисли дарявайки земята за построяване сградата на ООН.
Може да се резюмира така: който плаща/подарява, той поръчва музиката./

Уолтър Файт – ООН и задачите на окултизма, ВИДЕО

Дейвид Рокфелер в ООН за контрола на населението, ВИДЕО:

Коя Америка познавате ?

Задкулисието на ООН

СЗО – част от световното правителство

Какво представлява Световната Здравна Организация (СЗО) и кой я издържа / финансира? Психологичната операция “Коронавирус“ е поръчана от акционерите на Федералния резерв на САЩ

Последно от ВИДЕО

The Bulgarian Times

Фейсбук страница